18 augustus 2017

eHealth: een dokter in je zak


Als ik het over eHealth heb weet ik dat bij sommige van mijn lezers de haartjes in de nek rechtop gaan staan. Toch wil ik u volgend nieuws niet onthouden. Een virtueel medisch centrum dat 24/24 en 7/7 open is en waar je voor een vast bedrag per maand voor zowat alle eerstelijnszorg terecht kan?


In ons land bestaat dit nog niet, maar in San Francisco, Californië, is dit realiteit. Forward Clinic (https://goforward.com/) biedt uitgebreide consultaties en ononderbroken toegang tot artsen voor een maandelijkse contributie van $149.


In het lidmaatschap zitten afspraken, vaccins, generieke medicijnen, bloedonderzoek, genetische screening, ononderbroken chatprivileges met een arts en andere eerstelijnszorg. Het businessmodel werd ontwikkeld door internetondernemer Adrian Aoun, die in 2008 de iPhone app Wavii ontwikkelde en die in 2013 voor 30 miljoen dollar verkocht aan Google. Aoun is nu CEO en oprichter van Forward. "Wij zijn het tegenovergestelde van de traditionele gezondheidszorg," zegt hij. "Je kunt op consultatie komen zo vaak als je wil in plaats van een paar keer per jaar op afspraak. De dokter zit echt in je zak, als ik dat zo mag uitdrukken." Forward biedt ook een full-body imaging scan aan tegen een apart tarief van rond de $150, maar dat zou binnenkort dalen tot $99.


Volgens de American Telemedicine Association maken nu al 1 miljoen Amerikanen gebruik van een webcam bij de consultatie online. Doctor on Demand, een spin-off van Google en televisiepsycholoog Phil McGraw, geeft sinds 2013 voor $40 onlineconsultatie bij 1.400 huisartsen en kinderartsen. Doctor on Demand diagnosticeert en behandelt 95 procent van zijn patiënten, de overige 5 procent worden doorverwezen naar specialisten. Supermarkt keten Walgreens biedt een gelijkaardige service met MDLIve, en prijsbreker Maven focust op vrouwelijke gezondheidszorg met webcamconsultaties vanaf $18.


Maar dat betekent niet het einde van de klassieke consultatie, integendeel: een ander concept dat in feite enkele eeuwen oud is, maakt opnieuw furore in datzelfde Californië: concierge medicine of de klassieke huisvisite. Heal, (https://heal.com/) is een bedrijf dat ondertussen actief is in meer dan 200 steden in Californië, Washington D.C. en Noord Virginia, kreeg de bijnaam "Uber for Doctor Housecalls."


Heal is een smartphone-app vergelijkbaar met de app van de op-afroep- autodienst Uber, maar in plaats van een chauffeur, verschijnt er een arts aan uw deur of waar u ook wenst. Gebruikers downloaden de app en typen vervolgens een paar details in zoals het adres en de vermoedelijke reden voor de visite. Na het toevoegen van een creditcardnummer verschijnt er binnen de 20 tot 60 minuten een huisarts of een kinderarts, tegen een honorarium van $99.


De Heal dokters zijn van 8 u ‘s ochtends tot 8 u ‘s avonds, 7/7 van wacht. Heal werd opgericht door Dr. Renée Dua, een nefrologe met 20 jaar ervaring en nu chief medical officer van Heal. De dokters komen met een medische assistent en een kit met de nieuwste high-tech gezondheidgadgets, met inbegrip van een HD-videocamera. De artsen zijn stuk voor stuk afgestudeerd aan gerespecteerde instellingen zoals de University of California, Los Angeles; Columbia en Stanford. "De traditionele gezondheidszorg is blijven steken in de bureaucratie en inefficiëntie , artsen worden overbelast door formulieren in plaats van patiënten, " zegt Nick Desai, CEO en medeoprichter van Heal.


"Patiënten maken een overmatig gebruik van de spoedopnamedienst of gaan helemaal niet naar de dokter. Een arts die ter plaatse komt verwerft gelijk inzicht in de eigen omgeving van de patiënt en heeft meer tijd voor de patiënt zelf wat zich vertaalt in besparingen voor iedereen." Heal krijgt navolging want het Home Centered Care Institute kondigde zopas aan dat het een nieuw opleidingsprogramma opstart voor 5.000 nieuwe artsen per jaar die gespecialiseerd zullen zijn in (virtuele) huisbezoeken bij oudere patiënten.


In New York werd door Oscar Salazar, mede-oprichter van Uber, het bedrijf Pager opgericht dat een gelijkaardige dienst aanbiedt. Daar kost een eerste visite $50, wat achteraf kan oplopen tot $200. In Chicago en Milwaukee startten verplegers Go2Nurse, die een verpleger of vroedvrouw aan huis brengt en zich specialiseert in neonatal zorg, Alzheimler en Parkinson.


Alle bedrijven onderstrepen dat deze apps geen vervanging zijn voor traditionele consultaties bij een arts die zijn patiënt al jarenlang volgt. Maar deze nieuwe generatie van gezondheid apps kan bij kleine aandoeningen en symptomen die niet levensbedreigend zijn, tijd en energie besparen. Al zie ik hier Albert Hein of Lidl nog geen aanbieding voor een gynaecologisch consult in zijn folder zetten. Ik lees met interesse uw reactie.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

10:23 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

17 augustus 2017

Trump ‘zo zot als een achterdeur’


De American Psychoanalytic Association zegt dat de zogenaamde ‘Goldwater rule’ niet langer opgaat en dat er gerust uitspraken mogen komen over Trumps mentale gezondheid. De 'Goldwater rule' verbiedt psychiaters zich uit te spreken over de geestelijke gezondheidstoestand van publieke figuren, zoals de president. De gezaghebbende vereniging heeft zijn 3500 leden in een e-mail nu spreekrecht gegeven.


De impuls voor de e-mail was " het geloof in de waarde van de psychoanalytische kennis bij het verklaren van menselijk gedrag," zegt de gewezen voorzitter van de psychoanalytische vereniging Dr. Prudence Gourguechon, een psychiater in Chicago. "We willen onze leden niet langer verbieden om hun kennis op verantwoorde wijze te gebruiken." Die verantwoordelijkheid is vooral vandaag geweldig groot "omdat Trump zo'n afwijkend gedrag aan de dag legt voor een commander in chief."


Steeds meer psychologen en psychiaters traden de Goldwater rule met de voeten en verklaarden dat ze de "plicht hebben om hun medeburgers te waarschuwen" voor het narcisme, de impulsiviteit, de beperkte aandachtcurve, de paranoia en andere afwijkingen die ze bij Trump vaststellen.


Verslaggevers, experts en ambtenaren "hebben al struikelend geprobeerd om het vreemd gedrag van Trump te verklaren, van zijn schijnbaar compulsieve getwitter tot zijn gevoel van grandiositeit," zegt dr. Leonard Glass, een psychiater aan Harvard Medical School. Volgens Glass heeft het publiek recht "op ons professioneel beoordelingsvermogen en mag niets ons beletten om in de gegeven omstandigheden ons inzicht te communiceren."


Glass schreef in februari samen met 33 collega's in The New York Times : " Wij zijn van mening dat de ernstige emotionele instabiliteit die Mr. Trump manifesteert in zijn toespraak en acties hem niet in staat stelt veilig te op te treden als president."

Recent nam Glass in een opgemerkt essay in de Psychiatric Times na 41 jaar lidmaatschap ontslag nam uit de APA, omwille van de Goldwater rule.


In 1964 verklaarden 1.189 psychiaters in Fact magazine "dat Senator Barry Goldwater, de Republikeinse presidentskandidaat bij de verkiezingen van dat jaar mentaal ongeschikt was voor de Oval Office. Daarop vaardigde de APA in 1973 de Goldwater Rule in die het mogelijk maakt dat psychiaters die deze regel overtreden, strafrechtelijk vervolgd worden. In maart van dit jaar nog herbevestigde de APA deze gedragsregel.


Geen enkel ander medisch specialisme legt zijn leden zo'n regel op. Cardiologen bijvoorbeeld mogen zich uitspreken over de gezondheidstoestand van een publiek figuur zolang ze maar vermelden dat ze de betrokkene niet persoonlijk onderzocht hebben. In oktober verschijnt een nu al veel besproken boek getiteld "The Dangerous Case of Donald Trump: 27 Psychiatrists and Mental Health Experts Assess a President".


Hoofdauteur is psychiater Dr. Lance Dodes, een emeritus van Harvard Medical School. Hij noemt de huidige president ‘crazy like a fox' wat zich het best laat vertalen als ‘zo zot als een achterdeur.'


Naar aanleiding van de alt-left verklaringen van Donald Trump, lijkt het gepast een recente publicatie van de APSA in het vakblad Psychiatric Times in herinnering te brengen.


Bronnen:
http://www.apsa.org/sites/default/files/Harriet_Associait... http://www.psychiatrictimes.com/blogs/couch-crisis/dealin...


Marc van Impe

Bron: MediQuality

20:21 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

14 augustus 2017

Broeders van Liefde straks ketters?

 
Het is al eerder gebeurd dat een gerespecteerde kloosterorde van de ene dag op de andere in ongenade viel. Een beetje paus deinst niet terug voor radicale maatregelen zoals excommunicatie. In 1773 hief Paus Clemens XIV via de bul Dominus ac Redemptor de Jezuïetenorde op omdat ze zich niet schikte. Het Vaticaan dreigt nu met een uitsluiting van de Belgische tak van de Broeders van Liefde omwille van hun euthanasiestandpunt. Ik schreef het eerder al: euthanasie wordt een discussiepunt deze zomer.

Tot de lente van dit jaar weigerden de Broeders van Liefde in al hun instellingen, wereldwijd, euthanasie. Maar in maart besliste het bestuur van de Belgische groep van de Broeders van Liefde dat met name in de psychiatrische centra van die groep nu toch euthanasie mogelijk werd, zelfs voor wie niet-terminaal is. Waar vroeger de patiënt steeds doorverwezen werd naar een andere plaats, gold die regel niet langer mits het respecteren en toepassen van de zorgvuldigheidseisen. De brief en de visietekst waren ondertekend door Raf De Rycke, de voorzitter van de raad van bestuur van de groep, en Koen Oosterlinck, gedelegeerd bestuurder. Dat zijn twee leken, die zelf dus geen deel uitmaken van de Orde. De Rycke was jarenlang de rechterhand van broeder René Stockman, toen die de groep op Belgisch niveau voorzat. Die is nu generaal-overste van de congregatie in Rome en keurde die koerswending uitdrukkelijk af. De Belgische bisschoppen waren diplomatischer en riepen op tot "grote terughoudendheid en volgehouden dialoog" betreffende euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden.


Eerder had de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging aan de alarmbel getrokken: in ons land zou het gros van de psychiatrische patiënten geen euthanasie kunnen krijgen. De Humanisten wilden daarom in België aparte ‘euthanasieklinieken' oprichten. Zorgnet Vlaanderen, waar de instellingen van de Broeders bij aangesloten zijn, had daar negatief op gereageerd. "De voorzieningen aangesloten bij Zorgnet Vlaanderen passen de euthanasiewet wel degelijk toe," reageerde Peter Degadt, toen gedelegeerd bestuurder van Zorgnet Vlaanderen. "Het is onjuist te blijven verkondigen dat onze voorzieningen verboden worden de wet toe te passen. Het is bovendien unfair tegenover de honderden zorgverstrekkers, artsen, verpleegkundigen, ethische commissies die in de concrete praktijk gestalte geven aan menswaardige zorg bij het levenseinde. Waar ligt dan wel het verschil?… Een boekje opstellen met voorschriften van wat wel en wat niet mag, is simplistisch en dekt de complexe realiteit niet. Daarom is – meer dan ooit – een ethische visie de leidraad. In die ethische visie vertrekken wij van een solidair mensbeeld. Euthanasie is voor ons niet uitgesloten, maar de laatste keuze.


…En inderdaad, euthanasie "op verzoek" van een psychiatrische patiënt, daar zijn we niet zo voor te vinden. Menig psychiater kan voorbeelden aanhalen van patiënten die om euthanasie vroegen en, na behandeling en begeleiding, komen bedanken dat er op hun toenmalige vraag niet werd ingegaan." De Broeders van Liefde maakten eind april bekend dat ze hun visie over euthanasie hadden bijgesteld. Vanaf dat moment konden psychiatrische patiënten binnen hun instellingen euthanasie aanvragen, ook al waren ze niet terminaal ziek. De Belgische tak van de Broeders van Liefde benadrukte toen wel dat bescherming van het leven het uitgangspunt bleef.


De Congregatie voor de Geloofsleer in het Vaticaan noemt de euthanasienota van de Broeders van Liefde in België nu onverenigbaar met de leer van de kerk. Broeder René Stockman krijgt wat hij gevraagd heeft en moet nu de nodige maatregelen nemen. De Broeders Van Liefde krijgen een maand de tijd om een geschreven verklaring te ondertekenen waarin ze hun volledige instemming met de katholieke leer bevestigen, en dat ze hun visietekst herzien. Indien niet, dreigen de bestuurders persoonlijk uit de orde te worden gezet. De Belgische instellingen van de Broeders van Liefde zouden zich dan ook niet meer katholiek mogen noemen. Volgens Geert De Cubber, journalist bij het weekblad Tertio, is dit een zware sanctie. Hij noemt de reactie van het Vaticaan "profetisch", in de lijn der verwachtingen. "In de ogen van de Kerk is de mens niet geplaatst om zelf een einde aan het leven te maken. Euthanasie is een uitzonderlijk heikel punt binnen de Kerk."


Maar de dreigementen van het Vaticaan maken niet de verwachte indruk. In een reactie zegt bestuurder Matthias Devriendt dat hij eerst intern wil afstemmen met iedereen die bij de zaak betrokken is. "Pas als iedereen zijn zeg heeft kunnen doen, zullen we naar buiten komen met ons antwoord." Hij neemt alvast zijn tijd: in de zomer wordt er geen raad van bestuur bijeengeroepen, zodat de kwestie pas besproken zal worden op de volgende vergadering, in september.


Of het effectief tot een scheuring zal komen valt te betwijfelen. Raf De Rycke zei in mei in De Standaard dat dat zeker niet de bedoeling is. "De Broeders van Liefde zijn een congregatie naar pauselijk recht en dus zijn ze canoniek verantwoording verschuldigd aan het Vaticaan. Maar het bestuur van de psychiatrische centra zit in een vzw, en dus kan het Vaticaan niet op hun werking ingrijpen", zei De Rycke toen. Waarschijnlijk komt het tot een de facto compromis zoals dat bestaat voor kwesties als echtscheiding, contraceptie en abortus. In naam zullen de broeders de katholieke leer volgen, in de instellingen gaan de artsen met de grootse discretie tewerk. Van alle bedden in psychiatrische ziekenhuizen in ons land is 60 procent in handen van de Broeders van Liefde. Ze stellen hier zowat 12.000 mensen te werk. Hun instellingen zijn Sint-Amandus Beernem; Sint-Kamillus Bierbeek; Multiversum Boechout-Mortsel; het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain Gent; Sint-Alexius Grimbergen; de Zoete Nood Gods Lede; het St.-Bernard Manage; het Saint-Martin Dave; het Asster Sint-Truiden; de Psychiatrische Kliniek Alexianen Tienen; Sint-Jan-Baptist Zelzate, en de woonzorgcentra Huize Sint-Arnold Beernem, Mariatroon Dendermonde, Huize Nazareth en Sint-Alexius Tienen en Klooster-Rustoord Sint-Jan in Zelzate.


Marc van Impe

Bron: MediQuality

16:25 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)