17 december 2017

Met muziek minder pijn


Patiënten die herstellen van een operatie ervaren minder pijn wanneer ze hebben geluisterd naar live muziek. Een onderzoek op drie chirurgische verpleegafdelingen van het UMCGroningen in samenwerking met het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool Groningen toont dit aan. Ook drie uur na het luisteren naar de muziek is de pijn nog altijd minder.

Juist bij kwetsbare patiënten, die herstellen van een vaak heel ingrijpende operatie, is dat belangrijk. Een operatie is heel ingrijpend voor het lichaam. Het roept een ontstekingsreactie op die nodig is om te genezen, maar die ook voor nare bijwerkingen kan zorgen, zoals verwardheid, longontsteking of gewichtsverlies. En hoe ouder iemand is, hoe groter de gevolgen van complicaties.

Het project ‘Muziek voor kwetsbare patiënten in het ziekenhuis' is een samenwerking van de afdeling Chirurgie van het UMCG en het lectoraat Lifelong Learning in Music van het kenniscentrum Kunst & Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen. Tijdens het symposium Meaningful Music in Health Care, dat vrijdag 8 december plaatsvond, werden de eerste resultaten van het onderzoek gepresenteerd en werd de documentaire ‘Resonans' getoond, die tijdens het onderzoek in het UMCG gemaakt is.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

18:51 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Helft van zorgprofessionals kampt met slaaptekort


Volgens een Franse studie ervaart bijna de helft van de zorgprofessionals een werk gerelateerd slaaptekort wat een kwetsbaarheidsfactor is.

Uit het onderzoek bleek dat de slaaptijd van zorgprofessionals op werkdagen aanzienlijk korter is dan die van niet-zorgverstrekkers: 6 uur in vergelijking met 6,45 uur. Een ander belangrijk verschil: 60% van de zorgverstrekkers slaapt minder dan 6 uur per week tegen 44,8% van de leken.

Zorgprofessionals werken ook vaker ‘s nachts (19% tegenover 15%), verschuiven slaapuren (39% tegenover 26%) en werken in shifts (81% tegenover 31%). Van bijna 60% van de zorgprofessionals die op werkdagen minder dan 6 uur in bed doorbrengen, denkt driekwart dat hun slaaptekort gerelateerd is aan hun werk. Bovendien wordt een objectief korte slaaptijd (minder dan 6 uur in bed) tijdens de week, geassocieerd met een hogere BMI. Bijna de helft van de zorgprofessionals denkt dat slaaptekort hun werk en hun gezondheid beïnvloedt. De meerderheid van de zorgprofessionals klaagt over slapeloosheid: 62% heeft een slaapstoornis, 80% een slaapcontinuïteitstoornis, 71% van ontwaakt te vroeg en 67% heeft een niet-herstellende slaap. Bovendien klaagt 37% over het in slaap vallen achter het stuur (tegenover 27% van de niet-zorgprofessionals). Daardoor is hun risico op ongevallen tijdens het rijden groter.

Meer info: www.reseau-morphee.fr

Marc van Impe

Bron: MediQuality

10:49 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

16 december 2017

Door een slecht gebit kunnen ouderen zomaar longontsteking hebben


Volgens CED-president Marco Landi dreigt er een mondgezondheidscrisis in de ouderenzorg. . "We kunnen daar niet op wachten." Het is daarom belangrijk dat landen op nationaal niveau het bewustzijn over het belang van de integratie van de tandarts in het zorgteam bevorderen door het op de agenda van nationale beleidsmakers te zetten en door best practices op dit gebied te promoten. De mond kan immers niet los worden gezien van de rest van het lichaam. Zo gaan ook bij ons jaarlijks honderdenden ouderen dood aan een longontsteking die het gevolg is van een slechte gebitsverzorging. De Nederlandse tandartsorganisatie KNMT is een Europese lobby gestart om meer aandacht te krijgen voor de mondverzorging van kwetsbare ouderen. Het is bekend dat een slecht verzorgd gebit aanleiding kan geven tot diabetes, hartfalen en een progressiever verloop van reuma. Minder bekend is dat uit Nederlands onderzoek blijkt dat een op de tien patiënten die in een rusthuis verblijven, overlijdt aan een longontsteking die het gevolg is van een bacterie die door een slechte mondhygiëne in de mond aanwezig is.

,,Er is nauwelijks tijd bij verzorgers om extra aandacht aan het gebit te geven. Gevolg is dat mensen die toch al zwak zijn, eerder overlijden omdat een slecht gebit gerelateerd is aan vele ziekten", zegt de Hengelose tandarts Henk Donker, bestuurslid van de KNMT, in het Nederlandse dagblad Trouw. Daarom pleit hij voor meer samenwerking tussen tandartsen, zorginstellingen, huisartsen en de wijkverpleging. Als er niets gebeurt, wordt het probleem steeds groter, volgens Donker. ,,Want over twintig jaar zijn er twee keer zoveel 65-plussers en vier keer zoveel tachtigplussers dan nu het geval is."

Uit onderzoek van tandarts Arie Hoeksema die zich hoofdzakelijk op geriatrie richt, blijkt dat bij 72 procent van alle nieuwe verpleeghuisbewoners in Nederland, de mondhygiëne matig tot slecht is en eigenlijk behandeld zou moeten worden. Hij promoveerde op de mondgezondheid van kwetsbare ouderen aan de Rijksuniversiteit Groningen ( http://hdl.handle.net/(...)c2-afd3-7ac17027455b ) . Ouderen die in een verpleeghuis gaan wonen of ouderen bij wie sinds kort thuiszorg over de vloer komt, blijken over het algemeen dan al een slechte mondgezondheid te hebben. De problemen variëren van cariës, afgebroken tanden en kiezen en tandvleesproblemen, en – bij mensen met een kunstgebit – pasvormproblemen en andere klachten. Ook Hoeksema benadrukt het belang van een volwaardige eerstelijnsrol van de tandarts binnen zorgteams. ,,Zodat kiespijn op het sterfbed niet meer nodig is. Want ook dat", stelt hij met klem, ,,komt nog steeds voor."

Het zou daarom misschien geen slecht idee zijn dat de tandarts ook een eerste onderzoek doet in de zorginstelling zelf. Wat overigens ook geld voor andere specialismen zoals oftalmologie.

Marc van Impe

Bronl MediQuality

13:33 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)