15 januari 2018

Marc Moens, arts


Als er van dr. Marc Moens iets in de krochten van het Internet zal overblijven dan zullen het zijn talloze bijdragen, commentaren en columns zijn die hij publiceerde, en dan vooral zijn jaarverslagen voor het VBS. Deze rapporten die een ware state of the union zijn, zijn onmisbaar voor al wie de politiek en de geschiedenis van de gezondheidszorg in België bestudeert. Dr. Marc Moens schrijft nu aan zijn laatste jaarverslag dat hij op 3 februari zal voorlezen.

Dan neemt hij afscheid als secretaris-generaal van het Verbond der Belgische Specialisten (VBS). Maar liefst 28 jaar bekleedde hij die functie. Velen vragen zich af hoe hij dat deed? Waar haalde hij de tijd? Want daarnaast is hij voorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten en als dusdanig lid van een schier eindeloze rij bestuurs- en beheersorganen binnen het Riziv en het KCE. Deze mandaten neemt Moens stuk voor stuk au serieux. Bij onze laatste lunch, zoals zo vaak op een vrijdagmiddag in een uitstekende Italiaan met zicht op de drukke weg tussen Mechelen en Leuven, had hij het me al toevertrouwd: na zijn pensionering in het ziekenhuis kwam nu ook het einde van zijn VBS-verhaal in zicht. "Dat zou meer tijd maken voor zijn functie bij het Artsensyndicaat." Want dr. Marc Moens is nog lang niet klaar.

In zijn voorlaatste jaarverslag stelde hij de vraag: "Verandert de wereld te snel of reageren wij te traag?" Ik ben ervan overtuigd dat Moens ' antwoord in het tweede deel van deze vraag besloten ligt. Dr. Moens is iemand die op de feiten anticipeert, iemand die vooruit kijkt en die zeker niet in hokjes denkt. Deze houding wordt hem niet altijd in dank afgenomen. Marc Moens moet je niets wijsmaken, dat hebben ziekenfondsbonzen, directeuren-generaal en ministers keer op keer mogen meemaken. Hij is niet de man van het hoge woord, hij slijpt zijn zinnen tot ze vlijmscherp de kloppende waarheid blootleggen en ziet dan hoe zijn opponent, niet zelden verbaasd door de consequentie van diens onbezonnenheid, reageert. Het pleit voor hem dat hij deze techniek ook tegenover collega's artsen durft te hanteren. Want hun denkraam is niet altijd even breed als dat van dr. Moens. Maar daarbij blijft hij altijd minzaam. Every inch a gentleman. Nooit een scheldkanonnade, de wetenschap indachtig dat je je tegenstrever beter een kans biedt zijn gezicht te redden dan op zijn bakkes te gaan. Op die manier heeft hij heel wat uit de brand kunnen slepen.

Ik laat bij deze de dokter, en wil het over de mens Moens hebben. Ik ken Marc vanop de schoolbanken in het college dat we samen, in dezelfde jaren bezochten. Hij Latijn-Wiskunde, zonder duidelijke intentie van een of andere studierichting. Als maturiteitsexamen deed hij Nederlands. Germaanse en Geschiedenis wat studierichtingen waren die hem (ook) interesseerden (misschien vandaar zijn VBS – jaarverslagen), maar het werd uiteindelijk Geneeskunde.

Ik liep Latijn-Griekse, een traject dat nergens en overal heen leidt. In datzelfde college, een paar jaren lager, zat een jonge Ri De Ridder te broeden op plannen om de wereld te verbeteren. Het was een bijzondere generatie toen en nu. We zijn babyboomers, gekenmerkt door een (grenzeloos) optimisme, een geloof in de vooruitgang, een drang naar non-conformisme en vooral een grote intellectuele honger en nieuwsgierigheid. We wandelen niet altijd binnen de krijtlijnen die anderen trekken, maar we durven over de heg kijken. Wat deze generatie ook kenmerkt is het engagement, de drang om de dingen en de gang van zaken rondom ons beter te maken, niet voor het eigen profijt maar omdat dat nu eenmaal hoort bij wat fatsoen heet te zijn.

De wereld om ons heen verandert in een razend tempo, hij wordt beter, geloven wij, digitaal, en door de snelheid waarmee dat gebeurt misschien moeilijker beheersbaar. Maar dat maakt het juist spannend. We leven voor de uitdaging. Ik citeer Marc Moens: "De medische ethiek, die de technologische evoluties weliswaar maar moeizaam kan bijbenen, wordt hierbij alsmaar belangrijker. De holistische aanpak zit niet in elke specialistische discipline ingebakken. Het hokjesdenken in zogenaamd ‘intellectuele' of ‘niet-intellectuele' disciplines is afgeschreven. … Elke arts moet zijn intellectuele capaciteiten, zijn verworven en continu op peil te houden kennis, en zijn gezond verstand, met de nodige empathie blijven aanwenden ten gunste van elke individuele patiënt."

De eerste millennial dokters komen eraan. Volgens Wikipedia is de generatie van de millennials over het geheel bezien meer vatbaar voor burn-out- en stressverschijnselen dan de generaties hiervoor. De oorzaak hiervan zit in de hoge verwachtingen die de groep over zichzelf en over hun leven heeft. Oorzaak zou onder meer zijn: de individualistische opvoeding, de lange tijd tussen de puberteit en het volwassen zijn, zich in hoge mate spiegelen aan anderen, het beeld van: 'alles kunnen worden als je maar wilt'. We hebben nog heel wat om over van mening te verschillen. Radiotherapeut dr. Marc Brosens van het Hasseltse Jessaziekenhuis die dr. Moens opvolgt als secretaris-generaal van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten zegt nu al dat hij geen Marc Moens-bis wil worden. Hij begint met een scepticisme dat Marc nooit deelde: " Mijn jongere collega's zijn allemaal heel gedreven, maar ik vraag me af of ze dat over 20 jaar nog zullen zijn." We zullen zien wat het wordt.

Ik ben ervan overtuigd dat we nog vaak bij een eenvoudige maar goede maaltijd hierover zullen doorbomen.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

07:53 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

14 januari 2018

Cefaly vervangt pil tegen migraine door elektrode


Het lijkt op een gadget uit Star Trek, maar het is in werkelijkheid een neurostimulator, de elektrodepleister van Cefaly. Neurostimulatie wordt al meer dan 20 jaar gebruikt, maar tot nu toe moesten de apparaten in de nek geïmplanteerd worden. De stimulator van Cefaly werkt extern en vraagt geen tussenkomst meer van een chirurg.

De patiënt kleeft zelf de elektronische pleister op zijn voorhoofd. Cefaly ontwikkelt oplossingen tegen migraine door elektronische impulsen naar de hersenen te sturen. Wie migraine heeft of voelt opkomen, moet het apparaatje een uur opzetten. De magnetische veldsterkte in de directe nabijheid van de Cefaly is minder dan 0,2µT (2mG). Deze waarde is verwaarloosbaar in vergelijking met het veld dat door wordt opgewekt door een elektrisch scheerapparaat (gemiddeld tussen 15 and 1500µT gemeten op 3cm afstand) of door een haardroger (gemiddeld tussen 6 and 2000µT).

De last zou dan verminderen en, volgens CEO Dr. Pierre Rigaux, bij 35 procent van de patiënten zelfs verdwijnen. Het apparaatje zou dus beter werken dan medicatie. Dr. Rigaux: 'Na het slikken daarvan voelt 60 procent van de patiënten doorgaans minder pijn. Met onze elektrode is dat 70 procent.'

Dr. Rigaux begon dertig jaar geleden als sportdokter. In 2008 had zijn bedrijf Cefaly Technology een eerste product klaar: een diadeem om gewone hoofdpijn te verminderen en die de drielingzenuw op het voorhoofd stimuleert. Het nieuwe toestel, een 'pleister met knop' kreeg zopas de goedkeuring van de FDA, de Amerikaanse toezichthouder. In België dient Cefaly volgende maand een dossier in voor terugbetaling bij het Riziv.

Cefaly wil zijn technologie ook inzetten tegen epilepsie. En met professor Steven Laureys van het CHU Liège, wordt gewerkt aan een toestel om de hersenen van comapatiënten te activeren. Rigaux: 'De technologie staat op punt. Theoretisch kunnen we het toestel naar de markt brengen, maar daar is nog geen definitieve beslissing over genomen.'

Marc van Impe

Meer info: http://www.cefaly.com/nl/klinische-studies

 

Bron: MediQuality

Bron: Cefaly, De Tijd

15:49 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

12 januari 2018

Belangrijkste slaapstudie ooit via app gerealiseerd


De resultaten van de eerste digitale gezondheidsstudie zijn geanalyseerd. Datawetenschapper Karla Gleichauf begon in maart 2017 met het traceren van slaapstadia van elke Amerikaan die gebruik maakt van een Fitbit gezondheidsapp, een activiteitstracker die je om je pols draagt en ook hier voor een dikke 100 € te koop is.

Op die manier verzamelde ze de slaapgegevens van 6 miljard nachten. De grootste slaapstudie ooit. Deze gegevens zijn anoniem en worden enkel via GPS gerelateerd aan de locatie vanwaar ze doorgestuurd werden en niet aan de namen van individuele klanten.

Wetenschappelijk gezien is dit een goudmijn. De eerste resultaten, gebaseerd op 4 miljard nachten, werden reeds na vier maanden op SLEEP 2017, de jaarlijkse conferentie van de American Academy of Sleep Medicine and the Sleep Research Society voorgesteld. (https://investor.fitbit.com/press/press-releases/press-re...)

Het definitieve rapport is nu klaar.

De Fitibits hebben ingebouwde hartslagmonitoren, die veel nauwkeuriger slaapmeetresultaten opleveren dan andere bandjes. Ze houden uw slaap automatisch bij, in uw eigen bed, volgens uw normale schema, onder normale omstandigheden en dus niet in een slaaplab-opstelling. Het resultaat is waarschijnlijk de grootste set biometrische gegevens ter wereld.

De metingen omvatten niet alleen hoe lang de drager slaapt, maar ook welke slaapstadia hij ervaart. Elke ochtend seint de Fitbit app door welke delen van de nacht werden doorgebracht in REM-slaap, in diepe slaap, in lichte slaap en wakker zijn. De Fitbit app kent ook uw geslacht, leeftijd, gewicht, hoogte, locatie en activiteitenniveau. Daarom kunnen de datawetenschappers van het bedrijf hun enorme slaapdatabase op fantastische ontleden. Zo weten ze nu wie er meer slaapt: mannen of vrouwen. Zij kunnen onze gemiddelde nationale bedtijd te berekenen. Ze kunnen allerlei conclusies trekken over de manier waarop we slapen - en wat goed voor ons is. Sommige zijn zelfs nog nooit eerder gemeten.

Enkele resultaten: Vrouwen slapen per nacht 25 minuten langer dan mannen. Ze slapen gemiddeld zes uur en 50 minuten per nacht, terwijl mannen slechts zes uur en 26 minuten slapen. Geen van beide groepen komt dicht bij de aanbevolen acht uur per nacht. Vrouwen krijgen elke nacht ook ongeveer 10 minuten meer REM-slaap dan mannen, een kloof die na de leeftijd van 50 jaar groter wordt. Of daar een fysiologische dan wel culturele verklaring voor is, is nog niet duidelijk, zegt onderzoeker dr. Conor Heneghan.

Slecht nieuws voor vrouwen is dat ze 40% meer kans op slapeloosheid hebben dan mannen. Ook ouder worden beïnvloedt uw slaap. Naarmate we ouder worden slapen we minder. Een twintiger krijgt een half uur diepere nachtrust dan wanneer wie 70 is. De slaapkwaliteit neemt overigens af naarmate we ouder worden. In de VS, waar de studie liep, gaat de gemiddelde Amerikaan om 23.21 uur naar bed. Maar in het weekend wordt het later dan na middernacht en staat men later op. Dat creëert een vorm van zelfgeïnduceerde jetlag waaronder de kwaliteit van de slaap lijdt en kans om ziek te worden stijgt. Elk uur sociale jetlag verhoogt ook het risico op overgewicht of zwaarlijvigheid met ongeveer 33% .

Maar de belangrijkste conclusie is dat men via een app binnen geen tijd epidemiologische studies kan opzetten met wetenschappelijke kwaliteit en dat tegen een fractie van de kostprijs van een klassiek onderzoek.

Marc van Impe


Bron: MediQuality

08:04 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)