07 december 2017

Kennis arts is 17 jaar verouderd


Dokters mogen blij zijn dat patiënten nog zoveel vertrouwen in ze hebben. En, het is niet voor niets dat de overheid zweert bij haar stugge interpretatie van evidence based medicine. De overheid is gewoon niet bij. Dus houdt ze zoals de middeleeuwse kerkvaders halsstarrig vast aan de letterlijke woorden van de bijbel. Ondertussen is er een onomkeerbaar proces aan de gang: de kennis van de arts veroudert steeds sneller doordat het aantal wetenschappelijke publicaties exponentieel groeit.


En die kan hij niet bijhouden. De patiënt is daar het slachtoffer van en krijgt niet de beste behandeling. Toch is er een voor de hand liggende oplossing: op een andere manier gaan werken. De arts van de toekomst kan veel meer - maar weet veel minder. Hij is minder een individu en meer een onderdeel van een intelligent, klinisch netwerk. Hij managet een team om zich heen. Hij doet permanent onderzoek: elke patiënt helpt weer mee om nieuwe kennis te creëren voor toekomstige patiënten. En voor de moeilijkere patiënten blijft hij altijd het vertrouwde gezicht. Harder werken hoeft niet - slimmer kan het wel. Het doel van dit alles is de patiënt de allerbeste zorg te geven die maar mogelijk is, overal. Zodat patiënten erop kunnen vertrouwen dat zij, waar zij ook terechtkomen, op de allerbeste manier en naar de meest moderne wetenschappelijke inzichten worden behandeld.


Schiet niet op de pianist. Lees liever het recente boek van dr. Erik-Jan Vlieger, neuroradioloog, ondernemer en voormalig directeur van adviesbureau KPMGPlexus. 'Er zijn studies die stellen dat de kennis van artsen 17 jaar achterloopt als het om interventies gaat en de kennisachterstand neemt toe. Er is een nieuw paradigma nodig.


Nu wordt alle kennis gedragen door het brein van de individuele dokter maar we moeten toe naar een collectieve benadering, naar kennis die wordt gedeeld in klinische netwerken,' aldus Vlieger die vorige vrijdag zijn boek ‘Het nieuwe brein van de dokter' presenteerde in het VU Medisch centrum in Amsterdam.


Vlieger pleit voor meer aandacht in de opleidingen voor het managen van kennis. Dr. Vlieger zette recent "Alii" op dat ongetwijfeld een sterke reputatie zal verwerven in het medisch wereldje. Alii is een platform dat medisch specialisten helpt om de nieuwste inzichten uit de wetenschappelijke literatuur om te zetten in praktische richtlijnen. Alii helpt bij het ontdekken, beoordelen en delen van de meest recente relevante literatuur. Dankzij gestructureerde templates kunnen specialisten hun bevindingen uit de literatuur halen en ook delen. Die praktische richtlijnen in Alii zijn eenvoudig te gebruiken en beschikbaar op PC en smartphone.


Dr. Vlieger werd aangezet tot het schrijven van zijn boek door een dramatisch incident in zijn directe omgeving: een baby in zijn vriendenkring overleed aan een herpesinfectie. Het kindje had waarschijnlijk nog geleefd als het ziekenhuis een behandelprotocol had gehad dat rekening had gehouden met de kleine kans op de infectie. Het behandelprotocol in het betreffende ziekenhuis was echter zeven jaar oud.


Vlieger pleit ervoor om behandelprotocollen niet meer per ziekenhuis op te stellen maar per netwerk. Dit netwerk gaat fungeren als lerende organisatie. ‘Dit boek is bedoeld om de omgang met kennis op de agenda te zetten,' aldus Vlieger. Als voorbeeld wijst hij naar het netwerk van tien neonatale intensive care units in Nederland. Zij stellen samen protocollen op en ze leren van elkaar.


Vlieger onderschrijft in deze de visie van onze minister De Block die wil dat specialisten van verschillende ziekenhuizen samenwerken bij het in kaart brengen van de beste behandelingen. De zorg van de toekomst is echt de zorg van netwerken die gebruikmaken van verschillende bronnen.
Vlieger: ‘Het schrijven van een protocol is nu een sluitpost in de tijdsbesteding. Mensen doen het erbij en dat is raar want het heeft grote gevolgen voor je primaire proces. Je moet ook nadenken over het honoreren van kennistoepassing'.


Belangrijke opmerking over Alii


Alii is een platform dat artsen helpt gezamenlijk richtlijnen en protocollen te onderhouden. Het systeem biedt een automatische link naar de nieuwste wetenschap, die wetenschap kan met meerder collegae verwerkt worden - men maakt gebruik van elkaars inspanningen. Hoe meer artsen meedoen, hoe makkelijker het wordt om protocollen synchroon te houden met de medische literatuur. De protocollen zijn via een App heel plezierig te bekijken op de smartphone. In Nederland wordt het systeem gebruikt door neurologen, neonatale intensivisten, neurochirurgen en psychiaters. Het is een betaalde dienst van EUR 125 per arts per jaar. Meer informatie is op te vragen via info@alii.care.

Marc van Impe


Het nieuwe brein van de dokter, Auteur: Erik-Jan Vlieger, Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum
Nederlandstalig 2018 ed. 9789036820004

Bron: MediQuality

08:34 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

04 december 2017

Undercover in de Duitse Lyme-kliniek


Medisch toerisme draagt grote risico’s in zich. Wie in eigen land met gezondheidsklachten kampt en niet au serieux genomen wordt, wijkt al snel uit naar peperdure klinieken in het buitenland voor een second opinion. Duitsland is wat dat betreft een magneet voor zowel radeloze patiënten als alterneuterige artsen.


Ketil Alstrup en Michael Bech, journalisten van TV2 Denemarken maakten een onthullende reportage over drie Duitse Lyme-klinieken, waar ook Belgische patiënten naar toe komen. De kerngezonde Deense journalisten besloten zich voor te doen als patiënt en lieten hun bloed onderzoeken in de Duitse BCA-clinic, Arminlabs en Privatpraxis für Integrative Medizin.


Met de geheime camera legden ze vast dat behandelaren Lyme constateren bij de gezonde proefpersonen, ook bij Deense patiënten met ALS en Parkinson. Zo kreeg de Deense ALS-patiënte Tabitha Nielsen bij de Duitse BCA-clinic een diagnose en behandelplan voor de ziekte van Lyme: "Ik heb ze laatst gebeld omdat ik volledig overstuur was. Ik zei dat ik bang was dat ik doodging. Ze zeiden dat ze hadden gevonden waar ze naar hadden gezocht. Ze zeiden: 'Rustig maar. U blijft leven.'"


De buitenlandse privéklinieken trekken duizenden klanten uit heel Europa. Zoals mensen met ernstige klachten zoals gewrichtspijnen en vermoeidheid, die vermoeden dat ze dat ze de ziekte van Lyme hebben opgelopen na een tekenbeet. Vaak voelen ze zich in de steek gelaten door hun eigen dokters. De diagnose en behandeling van Lyme is niet altijd eenvoudig. Dat speelt een rol bij de vlucht van patiënten naar deze klinieken.


Volgens de buitenlandse klinieken hebben ze betere testen en behandelingen ontwikkeld voor de ziekte van Lyme. Maar volgens medisch specialisten ontbreekt het wetenschappelijk bewijs voor deze claims bij de gebruikte bloedtesten.


De kliniek Privatpraxis für Integrative Medizin gebruikt, nadat ze een positieve bloedtest hebben van een patiënt, ook nog een donkerveld microscoop om Borrelia-bacteriën op te sporen in het bloed. Uit de reportage blijkt dat behandelaar Yusuf Günes zowel bij een 3-jarig meisje als bij één van de gezonde Deense presentatoren de ziekte van Lyme hiermee definitief vaststelt.


Nadat hij een druppel bloed afneemt en die onder deze microscoop legt, wijst in de reportage hij de Borrelia-bacteriën aan. Terwijl een Noorse studie uit 2016 aantoont dat deze methode zeer onbetrouwbaar is. Tijdens het onderzoek levert het bij 85% van de gezonde proefpersonen ten onrechte de diagnose Lyme of Babesia, een andere vorm van tekenbesmetting op.


De reactie van BCA-clinic vindt u hier: http://www.bca-clinic.de/statement-of-the-bca-clinic-on-t...

marc van Impe


Bron: MediQuality

16:39 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

03 december 2017

Vivons cachés


Ik huiver voor een overheid die alles over mij wil weten. Niet dat ik wat te verbergen heb of dat ik in het verborgene wil leven, maar er zit waarheid in het gezegde van de krekel uit die fabel uit de 18de eeuw: pour vivre heureux, vivons cachés.


De overheid kijkt met een ijzeren bril naar de werkelijkheid en een morele kijk ontbreekt vaak en dat is een reden tot bezorgdheid. Ik zat daaraan te denken tijdens een recent symposium over de impact van de technologie op de gezondheidszorg. EHealth heet dat. De nieuwe technologie, die ik gemakkelijkheid halve onder de noemer Artificiële Intelligentie (AI) plaats, is immers niet neutraal. Ik las recent over twee giga-techondernemers die diametraal tegenover elkaar staan: Tesla-topman Elon Musk en Facebook-CEO Mark Zuckerberg. Musk zegt dat AI een gevaar betekent voor de mensheid en meer gereguleerd moet worden. Zuckerberg noemt dit onverantwoord doemdenken wat een rem zet op de voordelen die AI kan bieden.


Ook in de gezondheidszorg ziet men die tegenstelling. De Zuckeriaanse techno-optimisten geloven dat de AI uiteindelijk een zegen is voor de mens en aan zijn welzijn zal bijdragen. De Muskiaanse techno-pessimisten stellen zich kritisch op en opteren niet voor een ongebreidelde technologische ontwikkeling. Ik wil graag een vergelijking maken met de wapenlobby die een amorele visie op technologie heeft waarbij technologie noch goed, noch slecht is. Het hangt er van af wat je er mee doet. "Guns don't kill people; people kill people." Mark Zuckerberg gebruikt net zoals die lobby zo'n argument om de eigen verantwoordelijkheid over innovaties op de gebruiker of anderen af te wentelen.


Elon Musk geeft blijk van een meer ethisch bewuste visie op technologie, die niet neutraal is, maar een inherente morele lading heeft. In tegenstelling tot bijvoorbeeld natuurfenomenen overkomt technologie ons niet. Technologie wordt gemaakt voor en door mensen en weerspiegelt de morele opvattingen van de ontwerpers ervan.


Ik kom terug op de recente rel rond de doorverkoop van medische gegevens aan QuintelesIMS. Dat dit zou gebeuren ligt voor de hand. De fabrikant van de poetsrobot iRobot maakte onlangs bekend dat ze in de toekomst niet alleen uw stof maar ook data over uw woning zal opslaan. Het bedrijf wil die data doorverkopen aan Google of Amazon, die dan hun op maat gemaakte advertenties in uw mailbox dumpen.


De robot op zich deugt wel, de ontwerper misbruikt echter uw vertrouwen. Het laat de dataopslag nu afhangen van een ‘opt-in' toepassing. De gebruiker moet dus expliciet zijn toestemming geven. Waarom vraagt men dat dan niet als het om mijn medische data gaat? Ik vind dit een ethisch vraagstuk, waarover de Orde der Artsen zich eens zou mogen uitspreken.


"Het besef van een ethiek inherent aan de techniek ontbreekt in de Zuckeriaanse visie op technologie, die zoals gezegd wel vaker voorkomt in de technologiewereld. Dat gebrek aan een morele kijk op technologie is een reden om bezorgd te zijn," zegt de filosoof Jochanan Eynikel van de denktank ETION. "Ik twijfel persoonlijk niet aan Zuckerbergs goede bedoelingen. Maar het pleit voor Musk dat hij vooruitdenkt over de sociale en ethische consequenties van technologie." Wie data verzamelt moet zich houden aan de regels van het goed fatsoen. Ook als dat de overheid zelve is.


Moreel verantwoorde AI begint daar en niet bij de gebruiker of in een verre toekomst. Dat de overheid niet altijd moreel hoogstaand gedrag aan de dag legt, leerde Jean-Pierre Claris de Florian, de auteur van de fabel.


Hij werd op de 27ste fructidor van het jaar II het slachtoffer van de eerste overheid die systematisch alle data over zijn burgers verzamelde: het Comité de Sûreté Générale van de Eerste Franse Republiek, dat uitgevonden had dat hij ooit een fabel opdroeg aan Marie-Antoinette.

Marc van ImpeBron: MediQuality

09:15 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)