18 maart 2017

Ligt uw ziekenhuis in een veilige ademzone?


Te veel scholen, ziekenhuizen en crèches liggen dicht bij drukke wegen. Op die wegen rijden te veel kankerverwekkende diesels. Blijven we onze kop in het zand steken? ‘In België lopen we hopeloos achter.’


Volgens de regels van de moderne wetenschap moeten nieuwe ziekenhuizen en rusthuizen een halve kilometer van drukke wegen af te bouwen. Dat is wat Childproof, een platform van organisaties en wetenschappers rond de Gezinsbond, adviseert.

In Nederland bestaat sinds 2008 een norm die stelt dat 'gevoelige bestemmingen' niet op minder dan 300 meter van een snelweg of 50 meter van een provinciale weg mogen worden gebouwd. Die afstanden bleken politiek haalbaarder dan de gezondheidsperimeter van 500 meter. Maar voldoet uw ziekenhuis aan die norm? Of de school of crèche van uw kind? Journaliste Ine Renson van De Standaard zocht het uit. Ontdek het zelf.

Het verkeer heeft een grote impact op onze gezondheid. Kinderen die dicht bij drukke wegen opgroeien, hebben minder ontwikkelde longen. Ze kunnen zich soms minder goed concentreren en hebben vaker astma. De bewijzen stapelen zich op dat er ook een rechtstreeks verband is met dementie. En met aandoeningen aan hart en luchtwegen. In Vlaanderen gaan parlementsleden van Groen binnenkort een voorstel indienen.

De Standaard deed de oefening voor Vlaanderen en Brussel. Op de kaarten hebben we een zone van 500m geplot rond alle drukke wegen in Vlaanderen en Brussel. Volgens EU-richtlijnen zijn dit wegen die jaarlijks meer dan 3 miljoen voertuigen slikken. Die zone hebben we aangevuld met beperktere perimeter van 300m rond alle hoofdwegen en primaire wegen en een van 50m rond alle belangrijke wegen. Daar zijn de concentraties van verkeersgebondenparameters als (ultra)fijn stof, dieselroet en stikstofdioxide hoger.  


De resultaten zijn confronterend. Zoom in op de kaarten om een locatie terug te vinden. U kunt het effect van drukke wegen op luchtvervuiling bekijken tot op straatniveau.


http://www.standaard.be/cnt/dmf20170221_02742993

 

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

17:06 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

17 maart 2017

Wet gerechtelijke experts is maat voor niets


De wet op de gerechtelijke expertise zoals ze vandaag gestemd werd is een maat voor niets en vertoont zowat alle mankementen die men zich kan voorstellen. Om te beginnen gaat de wet uit van een mythe, de zogenaamde deontologische code.
Niemand heeft deze code gezien, niemand gaat controleren of de code wordt toegepast, en niemand kan bij een inbreuk een sanctie opleggen. Overigens tilt de minister zelf niet zo zwaar aan die code, want reeds in 2016 reeds verzekerde het kabinet Geens de verzekeringsartsen dat ze code toch niet te strikt zal toegepast worden.


Minister Geens wekt ook de schijn dat iedereen in het nationaal register zal kunnen zien welke expert voor welke verzekering werkt. De vraag is waar en hoe de patiënt dat kan. Wat dat betreft is de wet zeer katholiek: slachtoffers moeten "vertrouwen" op de integriteit van de experts, die uit eigen beweging wel zullen zeggen of ze voor een verzekering werken. Zo'n meldingsplicht bestaat al jaren en staat zelfs in het gerechtelijk wetboek en in de deontologische code der artsen. Maar experts, noch de rechters passen deze toe. Niemand controleert de melding en niemand sanctioneert eventuele inbreuken. "95 % van de ‘gerechtsexperts' zijn eigenlijk verzekeringsartsen," aldus Anke Santens die al jaren campagne voert, " zij bepalen wat een rechtbank moet uitspreken, en nu wordt het nog erger want eerlijke rechters die een eerlijke expert willen aanstellen, zullen dat niet meer kunnen : ze zullen veerplicht worden om te kiezen uit het zogenaamde nationaal register dat dus vol zal staan met verzekeringsartsen. Voor ons is dit een status quo."


De wet legt wel een grote verantwoordelijkheid bij de Orde der Artsen en de Provinciale Geneeskundige Commissie: zij zullen niet langer klachten tegen verzekeringsartsen/experts kunnen seponeren zoals dat in het verleden de regel was. Maar dan gaat het enkel om deontologische sancties. Minister Geens wekt de schijn alsof mensen die geconfronteerd worden met een vals verslag een onderzoek zullen kunnen vragen aan de zogenaamde aanvaardingscommissie, die dus ook klachten moet behandelen. Dat wekt valse hoop en een nieuw verslag komt er niet. Die commissie "mag zich niet uitspreken over de inhoud van het dossier". Dat moet de rechter doen maar die zegt in de regel: "Ik ben geen arts, dus ik bevestig wat de expert zegt, die staat immers onder ede en heeft dus gelijk, de arts die het slachtoffer verdedigt is per definitie ‘partijdig' ". Bovendien zal net zoals bij de Orde der Artsen een slachtoffer nooit weten welk gevolg er gegeven werd aan die klacht.


Vandaag staan 1.200 experts in het register, hun erkenning loopt tot 2021. De ‘gerechtsexperts' worden opgeleid door verzekeringsartsen. De wet verplicht de rechters wel een expert aan te duiden uit de namen in het register.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

07:51 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

16 maart 2017

Uw data zijn echt in gevaar


Ik heb het aan den lijve meegemaakt. De Belgische Federale Computer Crime Unit waarschuwt vrije beroepen voor een toenemende golf van cryptoware. Zowel journalisten, architecten, advocaten, artsen tot hele ziekenhuizen krijgen mails met een bijlage in Word of PDF zich –als men ze open klikt- vanop afstand bestanden versleutelen.


De mails zijn meestal afkomstig uit Centraal Europese landen en dragen een onderwerptitel als "uw factuur", "uw handleiding". ‘Cryptoware' is een hardnekkige vorm van malware dat gebruik maakt van asymmetrische encryptie (RSA-2048) om gegevens te versleutelen. De data zijn daardoor niet verwijderd, maar wel helemaal ontoegankelijk gemaakt. Om weer toegang te krijgen tot de computerbestanden, is zowel een publieke als geheime sleutel nodig. Cybercriminelen beschikken over de geheime sleutel. Enkel na betaling van een losgeld in bitcoin wordt er –eventueel- een ontgrendelingssleutel toegestuurd. Maar er is helemaal geen garantie dat ze dat ook effectief doen als ze hun geld krijgen.


De mails worden in correct Nederlands/Engels/Frans verstuurd. met een onschuldig ogende bijlage, zoals een Word-document of een pdf-bestand. Wanneer dat bestand wordt geopend, slaat de malware toe. Alle bestanden op de computer worden versleuteld.


Bij Europol merkten ze de afgelopen jaren een verandering in de werkwijze van de criminelen: werkten ze vroeger lukraak dan richten ze zich nu bijvoorbeeld op vrije beroepen die erg afhankelijk zijn van de data over hun klanten. ‘Notarissen en advocaten worden snel geviseerd', zegt Walter Coenraets van de Federal Computer Crime Unit (FCCU). ‘Ook de medische sector is gevoelig voor dit soort aanvallen.' In ons land zijn er al verschillende pogingen geweest om ziekenhuizen lam te leggen en losgeld te eisen. In één geval, in Franstalig België, zou dat zijn gelukt. Meer details over die ‘gijzeling' zijn echter niet bekend.


De Belgische politie en het gerecht hebben van de strijd tegen cryptoware een prioriteit gemaakt. Coenraets van de FCCU zegt dat de specialisten proberen een zo helder mogelijk beeld te krijgen van wat er allemaal rondgaat aan malware. ‘Die varianten proberen we dan aan elkaar te koppelen om zo zelf sleutels voor decryptie te ontwikkelen. Het is belangrijk dat slachtoffers aangifte doen, omdat we enkel zo de ware omvang kunnen inschatten en achter de daders aan kunnen gaan.'


Voor een handleiding om om te gaan met een infectie zie https://www.dearbytes.com/cryptolocker/ en hier https://blog.kaspersky.com/tag/cryptoware/ . De Nederlandse politie heeft een tijdelijke oplossing gevonden na onderzoek van ongeveer zevenhonderd Nederlandse aanvallen. In samenwerking met anti-virusbedrijf Kaspersky Lab werd een aantal sleutels ontwikkeld die op de website http://noransom.kaspersky.com ter beschikking staan. Slachtoffers kunnen daar bekijken hoe hun computer gratis en eenvoudig kan worden ontgrendeld. Daar is ook verdere achtergrondinformatie te vinden omtrent dit fenomeen en hoe verder de computer na besmetting met de cryptoware, Coinvault genaamd kan worden opgeschoond.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

08:38 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)