07 januari 2016

1 jaar na Charlie Hebdo: "Wir sind alle Kölsch"

Deze week is het een jaar geleden dat terroristen een bloedbad aanrichtten op de redactie van Charlie Hebdo. Het satirisch weekblad ging door. Er volgde een jaar vol verwarring. Voor mij betekenden de januari gebeurtenissen het eind van een eeuw, een nieuw tijdsgewricht, een grote droom van een rechtvaardige, vreedzame wereld, die ik als babyboomer heb weten bouwen op de ruïnes van na 1945 en die ik zelf nog gezien heb, is verloren gegaan.


Ons westerse, judeo-christelijke-humanistische wereld zit in crisis. Sterker, het gaat nu om een conflict tussen twee religies die op het eerste gezicht niet zo veel van elkaar verschillen in hun monotheïstische geloof, maar die elk totaal andere normen en waarden hanteren. De duur bevochten emancipatie, het respect voor mensenrechten, de scheiding tussen kerk en staat, het geloof in ontwikkeling en vooruitgang, de eerbied voor cultuur zijn stuk voor stuk des duivels voor de geradicaliseerde moslims.


Toen ik ter wereld kwam lag een groot deel van de wereld nog in puin. De ambitie van onze ouders was grenzeloos, hun kracht om van vooraf aan te beginnen was uniek. Het succes was navenant.  Ze dreven op idealisme, vastberadenheid om een meer rechtvaardige, vreedzame en veilige wereld te bouwen, ze wilden de klassenprivileges en sociale achterstelling afschaffen, en bevochten een betere huisvesting, beter onderwijs en gratis gezondheidszorg.


Zij zorgden er ook voor dat vanaf de jaren vijftig de onafhankelijkheidsbewegingen in de nu voormalige koloniën hier een politieke basis kregen. Ontwikkelingshulp werd een totaal nieuw begrip. Wij die de namaakrevolutie van 68 meemaakten verwachtten niet anders dan wederkerigheid. Dat blijkt een vergissing te zijn.  Het communisme, dat zich de kampioen van het antifascisme noemde, had een ruime intellectuele en emotionele aantrekkingskracht, meestal op voormalige katholieken. De sociaaldemocratie, het alternatief voor hen die de lange mars door de instellingen maakten en nu onze FOD's besturen, verloor haar raison d'être als tegengif voor het communisme.


9-11-2001 gaf adem aan het linkse en rechtse populisme dat heimwee heeft naar de simpele gemeenschap uit de jaren vijftig. Maar aan immigranten en minderheden buiten de deur houden, dacht niemand. Na de aanslag op Charlie Hebdo van januari 2015, waarbij  Chérif en Saïd Kouachi 12 mensen doodden, onder wie acht redacteuren en tekenaars - uit naam van de islam-, kwam er een barst in dat geloof.  13 november maakte van de barst een kloof. ‘Het geweld is nu tegen iedereen gericht', aldus financieel directeur Eric Portheault van Charlie Hebdo na de aanslagen op 13 november. ‘Maar wat wij bij Charlie Hebdo doen, blijft uniek. Niemand wil dat doen omdat het gevaarlijk is. Dat geeft ons nog altijd een verschrikkelijk gevoel van eenzaamheid.'


Over de beweegredenen van de moordenaars is ondertussen een kleine bibliotheek volgeschreven. De conclusie is steeds dezelfde: frustratie en gebrek aan respect, wat zich vertaalt in redeloos en extreem geweld. Er zit een evolutie in: van gericht individueel geweld, via massaterreur naar het creëren van een algemeen gevoel van onveiligheid in de publieke ruimte. Het gebrek aan respect vertaalt zich in agressie tegenover vrouwen, geen macho of haantjesgedrag maar zuivere criminaliteit.


In de reportage Femme de la Rue, van de Belgische reporter Sofie Peeters, werd een eerste signaal gegeven. https://www.youtube.com/watch?v=H0uQInTECI4. Peeters toonde hoe ze op straat aangesprroken werd, oneerbare voorstellen kreeg, voor hoer werd uitgemaakt. Haar aanklacht werd weggewuifd als vooringenomen, racistisch zelfs.


De evenementen in het hoofdstation van Keulen op oudejaar waarbij tientallen vrouwen het slachtoffer van diefstal en seksuele aanranding werden maken er een trauma van. Minstens 40 mannen van Arabische en Noord-Afrikaanse origine, aldus de Keulse politiecommissaris, zouden in verschillende groepen hun slachtoffers hebben omsingeld, betast en bestolen. De politie kon er niet rap genoeg bij zijn, omdat ze door jonge mannen op het stationsplein met vuurwerkpijlen werden belaagd.


De Duitse schrijfster Katja Schneidt auteur van de bestseller "Gefangen in Deutschland: Wie mich mein türkischer Freund in eine islamische Parallelwelt entführte",  heeft op Facebook een open brief geschreven naar aanleiding van de massa-aanrandingen in Keulen. Ze laat zich daarin sarcastisch uit en schuwt daarbij geen harde woorden.


Citaat uit de open brief:
‘We zijn ondertussen in Duitsland zo ver gekomen dat ontelbare vrouwen al een klacht ingediend hebben (35, maar volgens de politie ligt het feitelijke aantal veel hoger) over het feit dat ze op oudejaarsnacht door een horde wilde asielzoekers beledigd en op de zwaarst mogelijke manier seksueel lastig gevallen werden (ja, het waren asielzoekers, want de politie heeft bij controles de voorgeschreven asielformulieren onder ogen gehad). Slechts de regionale kranten schrijven hierover.
Ze hebben deze vrouwen bepoteld, hun vingers in alle lichaamsopeningen gestoken en soms ook de kleren van hun lichaam getrokken. Dit alles begeleid van ‘ficki – ficki' en ‘Schlampen'-kreten. De politie kon deze vrouwen niet beschermen omdat ze door de razende asielzoekers met vuurwerk bekogeld werden. Een schande voor ons land!
… we zijn intussen zover gekomen dat we zulke gebeurtenissen doodzwijgen, nationaliteit niet durven benoemen en stilletjes in onze hoofdkussens wenen omwille van de vele seksuele misdrijven door asielzoekers. Het gaat niet langer om enkele gevallen. Ik alleen al verzorg zeven vrouwen die gedurende de laatste zes maanden het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld door ‘vluchtelingen'. Dat mag men echter niet zeggen. Dan is men namelijk een opruier! Een vreemdelingenhater! Een nazi!
Dat deze gebeurtenis doodzwijgen een verdere slag is in het gezicht van de slachtoffers, nemen we er goedkeurend bij. Zelfs ik heb nagedacht of ik wel over de verschrikkelijke gebeurtenissen in Keulen mag schrijven. Ja, ik mag dat! Ik strijd al zoveel jaren tegen huiselijk en seksueel geweld en als ik uitsluitend de gevallen waarbij een Duitser de dader is publiekelijk mag maken, dan ben ik inderdaad een racist.
Maar dat ben ik niet! Ik hou van iedereen, zolang zij maar met respect met hun medemensen omgaan. Mij kan het niet schelen of iemand moslim, christen of jood is. Ik beoordeel mensen naar hun daden, en niet volgens hun afkomst of geloof. Dat in vele moslimlanden een ander vrouwenbeeld heerst en emancipatie een woord uit een vreemde taal is, is niet mijn schuld. Dat er nu vele mensen naar ons land komen met een verouderd vrouwenbeeld, is evenmin mijn schuld.
Als ik echter geweld, dat door een aantal van deze mensen bedreven wordt, goed zou praten, dood zou zwijgen of zou verontschuldigen, dan ben ik wél verantwoordelijk. Ik geef hen dan het idee dat ik het goedkeur dat zij vrouwen discrimineren, domineren en seksueel misbruiken. Dat zou fout zijn. Daarom ga ik niet zwijgen, want ik zou ook mijn mond niet houden als de daders Duitsers waren. Ieder die een beetje kan denken weet dat een groot gedeelte van de mensen die hierheen komen niet gewelddadig zijn. Maar bij een miljoen vluchtelingen is 10% die seksueel geweld plegen al genoeg om 100.000 vrouwen een slachtoffer van seksueel geweld te maken.
Ik zal ook niet stoppen de hier bescherming zoekende mannen duidelijk te maken dat ik van hen verwacht dat zij Duitse vrouwen niet als vrij wild beschouwen en dat ik evenzeer verwacht dat zij de integratie van hun vrouwen, zusters en dochters niet met verouderde waardepatronen verhinderen! Wie hier wil wonen, moet onze cultuur volledig respecteren, zonder discussie! Wij, Duitse vrouwen, willen niet ‘ficki – ficki' doen en we zijn ook geen ‘Schlampen' (sletten) die erop wachten eens een grondige beurt te krijgen. Wij beslissen zelf wie ons waar aanraakt en dat moet zo blijven!
En nu, beste regering, verwacht ik dat jullie eindelijk jullie verantwoordelijkheid nemen en de daders duidelijk maken dat we genoeg Duitse verkrachters hebben. We zijn niet van plan om dit aantal nog te doen stijgen.'  (einde citaat open brief)


Volgens de Keulse politie is dit een nieuwe vorm van terreur: rond middernacht verzamelden een duizendtal mannen 'afkomstig uit Noord-Afrikaanse of Arabische landen' op het stationsplein in Keulen, die veel seksuele misdrijven hebben gepleegd, die soms zeer ernstig waren', aldus politiecommissaris Wolfgang Albers. Burgemeester van Keulen Henriette Reker noemt de incidenten schandalig. Aan de Kölner Stadt-Anzeige zei ze: ‘We kunnen niet tolereren dat hier een juridisch vacuüm ontstaat.'


Ik vind het vreselijk maar eens te meer dreigt de Franse auteur Michel Houellebecq gelijk te krijgen. Zijn laatste roman ‘Onderworpen' speelt zich in de toekomst af. Die toekomst is nu heel nabij.  Houellebecq spiegelt zijn hoofdfiguur aan de schrijver Joris-Karl Huysmans van 'Tegen de keer' die zich uit opportunisme tot het katholicisme probeerde te bekeren. Bij de voorstelling van zijn boek in Utrecht kwam de vraag - door een vrouw uit het publiek gesteld - wat Houellebecq van de aanslagen op Charlie Hebdo vond en of zijn roman ook een aanval op de Westerse vrouw was. 'Ja', schaterde Houellebecq sardonisch. 'De vrouw heeft het juist het zwaarst. Na een dag hard werken moet ze ook nog de barbecue aanmaken terwijl haar man rosétjes drinkt.' De evenementen in Keulen hebben bewezen dat de realiteit zwaarder en erger is.


Komt er nu een campagne Wir sind alle Kölsch?

Marc van Impe

Bron: MediQuality

09:57 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

06 januari 2016

2016 wordt een wonderbaarlijk verschrikkelijk jaar

Wordt 2016 een annus mirabilis of een annus horribilis? We zitten in goed gezelschap aan tafel en eten zeebaars, simpel gebraden in een streepje olijfolie uit een jaar der wonderen en reciteren het gedicht van John Dryden uit 1667. Wij houden het beschaafd en roddelen over de afwezigen.


Thuisgekomen ligt er een mail van de uitgever to inspire me. Daarom stop ik - wat Volksgezondheid betreft - de volgende voorspellingen in mijn tijdcapsule. 2016 wordt een wonderbaarlijk verschrikkelijk jaar. Het is maar hoe je het bekijkt.


Het zogenaamde kibbelkabinet heeft zijn inrijperiode achter de rug. Afgezien van één regeringslid dat er maar Puurs bij loopt, hebben de ministers hun evenwicht gevonden. Het echte werk kan beginnen. Ik geloof dat we dit jaar menige partner gaan tegenkomen die het gevoelen heeft dat men hem en zijn belangengroep is  te na gekomen.


De huisartsen die - naar ik vrees - een pyrrusoverwinning zullen boeken in hun verzet tegen de verplichte derdebetalersregeling. Als een idee in de Wetstraat gelanceerd is, gaat het vanzelf retroviraal. Het abnormale is normaal in de Wetstraat.


Ik maak een uitstapje naar de geneeskunde: omdat de gastheercel niet in staat is om de omzetting van RNA in DNA te maken, hebben de politici een speciaal enzym ontwikkeld. Op die manier wordt de in het virale RNA vastgelegde genetische code naar het DNA gekopieerd. De infectie komt altijd terug.  Maar niet alleen de huisartsen zullen verbaasd opkijken.


Ook de ziekenhuisdirecties die nu nog geloven dat ze via hun lobbymachines het beleid naar hun hand kunnen zetten, zullen zich realiseren dat de bomen niet langer tot in de hemel groeien. En dat zal zo zijn consequenties hebben voor de specialisten en de grootverdieners onder hen, die met de directies een jarenlange symbiose hebben uitgebouwd.


De patiëntenverenigingen die –vaak in onderlinge concurrentie- en aan de hand van de grote ziekenfondsen, of sterker nog, die van zichzelf evidenties gemaakt hebben met een quasi parastataal statuut, zullen verantwoording moeten afleggen. In ruil zullen ze daadwerkelijk inspraak in het beleid moeten krijgen maar het is zeer de vraag of ze daar klaar voor zijn.


Ook voor het Riziv wordt 2016 een interessant jaar. De top en de directie zagen hun mandaat weliswaar verlengd maar dat is in de ogen van deze regering geen blanco cheque. Van de overheidsadministratie zal performante efficiëntie verwacht worden, waarbij de revolutie in het beleid bij de NMBS op een matineevoorstelling zal lijken. Dat alles zal gebeuren onder druk van de private sector die zijn deel van de zorg –gesteund door de EU- zal opeisen.


En een laatste voorspelling waar ik me aan waag is dat de alternatieve sector die ervan uitgaat dat ze sinds het lakse beleid van Marcel Colla en zijn opvolgers in een schijn van erkenning baadden, deftig zal moeten bewijzen dat ze enige evidence based science  achter zich hebben.


2016 wordt een no-nonsense jaar. De regering heeft nu nog goed twee jaar te gaan. Geen tijd te verliezen dus. Vanzelf komt het gesprek op de Queen's Guildhall speech van 24 November 1992, een annus horribilis.


Het is de tijd van het jaar: wensen, overzichten, voorspellingen, alcoholcontroles. Buiten gaat het regenen, in de verte klinkt vaag het gezang van Driekoningen.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

16:47 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Skiën tegen depressie

En nu maar hopen dat het nog winter wordt. Nog nooit zoveel depressies meegemaakt als de voorbije weken. Ik denk dat het door het weer komt. Het is veel te zacht voor de tijd van het jaar. Ik ben nog van de tijd dat men geloofde dat er een stevige vorst over al het ongedierte dat onder gras en schors krioelde, heen moest gaan wou je dat er in de zomer nog wat fruit op de bomen stond. Met je hoofd is dat net zo, geloof ik. Er moet een ijskoude wind omheen waaien om al je muizenissen met het mentale afvalverwerkingsbedrijf mee te geven.

Vroeger kreeg je daar nog een dosis middernachtmis bij. En kwamen de herdertjes bij nachte je van je kleingeld verlossen. Nu kan er alleen maar een portie muzak af.


Ik zie mijn gescheiden medische vriend in een café dat naar warme wijn en kaneel ruikt. Alleen die geur al drijft mensen naar de prozac. Hij heeft de kerstdagen op zijn eentje doorstaan. De kinderen kozen ervoor om met de vrienden te vieren. De ex is met zijn collega weg, ergens naar een zuiders land. Hij houdt zich stug overeind. Ik zie hem daar zitten in zijn huis dat nu als een te grote jas na zijn psychologische vermageringskuur rond zijn ziel slobbert.


Een glas veel te dure premier grand cru. Een snee reebout grand veneur van Chez Rob. Het Weihnachtsoratorium BWV 248 - Cantate no.1 door Combattimento Consort van Amsterdam door de streamer gestraald. Een kasjmieren trui om de schouders, comfortabele slippers aan de voeten. De haard laait. Verder is er niemand in huis. Gezellig. En helemaal doen wat hij zelf wil.


Nu wil hij een glas Guinness, nee, twee. Hij blijft overeind, zegt hij, hij staat nog altijd recht.


Ik zeg hem dat hij goed fout bezig is. Uit ervaring weet ik dat je bij een depressie naar de diepte toe moet buigen, alsof je je in de afgrond wil storten. Wie stug overeind blijft, glijdt alsmaar dieper de ellende in. Het is net als skiën, zeg ik, je moet tegen je natuurlijke reflex ingaan en met je hele lijf naar beneden gaan. Pas dan controleer je je snelheid en ga je voor je de afgrond in skiet, met een boogje omhoog de helling weer op. Pas dan zie je aan welke afgrond je ontsnapt bent.


Skiën, mompelt hij en bestelt nog een Guinness, zijn lichaam zegt nog nee maar zijn geest begint op te klaren. Veel beter dan mindfulness, je eens lekker wentelen in je verdriet. Op de schouder van een vriend uithuilen. En dan je neus optrekken en doorgaan. Gelukkig is hij met het openbaar vervoer gekomen.


Nu bedenk ik me waarom, vroeger, toen de scharnieren nog niet kraakten, ik me zo goed voelde na een weekje skiën. Het was een vorm van masochisme, van plezier beleven aan iets wat ik eigenlijk niet wilde doen. De berg overwinnen, niet door hem te beklimmen maar door hem af te glijden.

Waar loop je heen, vraag ik. Hij is een brochure halen.


Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

09:06 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)