04 november 2013

Waarom vrouwelijke artsen beter zijn

Uit Canadees onderzoek * blijkt dat vrouwelijke  artsen  meer gewetensvol werken en dus beter presteren dan hun mannelijke collega’s maar ook dat deze laatste een stuk productiever zijn.  Het onderzoek liep in Quebec  en de uitkomst werd  vorige maand gepresenteerd op het  Congrès international ADELF-SFSP  sur la santé publique et la prévention in Bordeaux**.  

Verbaasd ben ik niet. Ik ken ondertussen het ritme van de geleerde vrouw en weet hoeveel tijd zij aan een consultatie besteedt. En zij is niet de enige. Vrouwen, ook in de journalistiek, zijn conscientieuzer, perfectionistischer en kunnen tezelfdertijd beter relativeren dan mannen. Helaas wordt dit zelden geapprecieerd. Vooral aan universiteiten hoor je die klacht. En dat heeft zijn gevolgen : intelligente, goed presterende artsen die een voortgezette opleiding volgen hebben eerder de neiging uit de academische wereld te stappen. Ze kunnen het haantjesgedrag, de zelfingenomenheid en het machisme van hun mannelijke cheffen en collega’s maar matig waarderen. De braindrain is dus voor een groot stuk vrouwelijk.

Bij het onderzoek in Quebec  werden de diabetische patiënten gevolgd  van 906 huisartsen, 431 vrouwen en 451 mannen. De studie was gebaseerd op de data van de regionale   Régie de l'assurance-maladie.  De artsen werden geëvalueerd op basis van het gedrag en de therapietrouw van hun patiënten : controle van de visus om de twee jaar, jaarlijks medisch onderzoek, gebruik van voorschriften, dus net zoals dat hier gebeurt.   Globaal gezien was het gezondheidsgedrag van de patiënten die een vrouwelijke huisarts hadden beter . Ze volgden de adviezen beter op, namen regelmatiger hun medicatie en stonden meer open voor  “counselling” . De resultaten waren dus navenant.  Het is duidelijk dat de vrouwelijke huisartsen op een andere manier werken dan hun mannelijke collega’s.  Dat bleek ook uit het aantal prestaties per jaar:   de dames declareerden 3.100 consultaties tegenover  4.920 voor hun mannelijke collega’s, of een verschil van maar liefst 37%.  Nochtans was de totaal gepresteerde werktijd dezelfde. De vrouwelijke huisartsen besteden dus meer tijd aan hun patiënt.   En de mannelijke huisartsen werken “harder”.   Ze zijn productiever zoals dat heet. Kwaliteit werd geconfronteerd met  productiviteit. Dit was zo evident dat de  onderzoekers ervan schrokken en waarschuwen dat de resultaten niet absoluut zijn.  Voortgezet onderzoek bij andere pathologieën is nodig, zoals dat heet.

Ik wil tenslotte een van de coauteurs van de studie citeren, professor   Régis Blais die zegt dat « een arts die de tijd neemt om zijn patiënten zo volledig en zo goed mogelijk uit te leggen waar het om gaat, minder risico loopt om diezelfde patiënt een maand later terug te zien met bijkomende vragen omdat die zich ongerust maakt. De meest productieve arts is dus niet degene die men op het eerste gezicht denkt.”  

Ik kan daaruit alleen maar concluderen dat de feminisering van het beroep een goede zaak is voor de patiënt en voor de ziekteverzekering.

 

Marc van Impe

 

**http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S039876201300343X

*http://sante.gouv.qc.ca/systeme-sante-en-bref/groupe-de-medecine-de-famille-gmf/

 

10:44 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

23 oktober 2013

Felicitaties van CM

Ze werd verguisd, belasterd, gepest, aangeklaagd, veroordeeld en voor de Orde gedaagd en nu door dezelfde Marc Justaert van de Christelijke Ziekenfondsen gefeliciteerd en in de bloemetjes gezet: dokter Anne Marie Uyttersprot mijn lief, mijn steun, mijn licht, mijn inspiratie en mijn geleerde vrouw. Lees de ongelooflijke brief die gisteren in de bus viel:

 

felicitaties,annemie,anne-marie,marc justaert,cm,christelijke mutualiteiten,aangeklaagd,bloemen

 

 

16:51 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

08 augustus 2013

Te gek voor woorden

donderdag 8 augustus 2013 - 16:18

 

“ We gaan terug naar de jaren tachtig toen de eerste versie van de ICD 9 het levenslicht zag. Dat internationaal systeem dat ziektebeelden en bijhorende diagnose klasseert wordt zo om de tien jaar geupdated. Men is dus nu ongeveer klaar met ICD 11, want ICD 12 is bijna klaar. Maar niet op de Tervurenlaan. Wij citeren minister Onkelinx die op 28 mei 2009 als volgt antwoordde op een schriftelijke vraag van Open VLD senator Margriet Hermans: “Tenslotte stelt u nog een vraag over het ziekteclassificatiesysteem dat de overheid gebruikt …... U vraagt waarom hiervoor de versie negen van de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) gebruikt wordt in plaats van de recentere versie tien van dit classificatiesysteem. Ik vermoed dat uw vraag betrekking heeft op bepaalde statistieken die jaarlijks opgemaakt worden door de dienst Uitkeringen van het RIZIV en waarbij onder meer per ziektegroep het aantal rechthebbenden met een aandoening uit die groep wordt weergegeven die een invaliditeitsuitkering omwille van arbeidsongeschiktheid ontvangen. Tot nu toe gebeurde dit inderdaad op basis van de ICD-negen classificatie. De dienst Uitkeringen plant echter om van classificatiesysteem te veranderen. Er is binnen deze dienst een werkgroep opgericht die dit onderzoekt. De overstap naar een ander classificatiesysteem zorgt wel voor heel wat organisatorische problemen. Onder meer dienen er diverse informatica-aanpassingen te gebeuren. De ingebruikname van het nieuwe systeem neemt dan ook de nodige tijd in beslag. “

 

Hetzelfde antwoord kregen we al in 2006 van haar voorganger Demotte, en in 2002 van diens voorganger Vandenbroucke. Ondertussen klasseert de minister alle CVS- en fibromyalgiepatiënten nog altijd bij de psychiatrische aandoeningen. En die zijn, aldus de cijfers eens te meer dramatisch gestegen. Navraag leerde ons toen dat het RIZIV op dit ogenblik wachtte op de samenstelling van de nieuwe deelregeringen om een werkgroep op te richten, die een werkgroep zal oprichten die moet leiden tot een werkgroep die de aanpassing van de informatica zal aanpakken. Die werkgroep is er nog altijd niet. En zal er ook niet komen. Wees daar maar gerust in. CVS-patiënten worden er goed gek van.

 

Marc van Impe

16:41 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)