13 februari 2016

Chronisch ziek: "Eén moment van begrip dat je al de miserie doet vergeten"(getuigenis door arts)

Reactie van een arts op de getuigenis van Dr. Annemie Uyttersprot "Chronisch ziek zijn ontneemt je de controle op je leven"

 "Ik wil u danken voor uw getuigenis op MediQuality over chronisch ziek zijn en hoe het je leven verandert in iets wat je je vroeger niet eens kon voorstellen, zelfs met hopen empathie. Ik ben zelf chronisch ziek sinds een aantal jaren, een lijdensweg van het ene probleem naar het andere tot de diagnose van een systeemaandoening. Sindsdien blijft het even moeilijk ondanks het feit dat er nu een naam op mijn probleem plakt."

"Je getuigenis komt op een moment dat ik voor de eerste keer in al die jaren daadwerkelijk denk tegen een depressie aan te zitten. Het is al vaak op me geplakt door buitenstaanders, moe en niet kunnen, staat blijkbaar gelijk aan depressie bij gebrek aan een beter begrip.

Het is al op me geplakt door collega-artsen, waar ik dan mag verdedigen dat het erg moeilijk is om heel erg vrolijk te zijn een groot stuk van de tijd als je je doodellendig en doodop voelt voor weken en maanden en jaren aan één stuk. Niet te bevatten voor de niet-kenners, denk ik.

Het is nog nooit op me geplakt door degenen die het kunnen weten, die kort bij me staan, die me graag zien, die me beroepshalve volgen als arts of psycholoog. Zij plakken eerder enorme veerkracht en indrukwekkend op me.

En nu voor het eerst in jaren voel ik hoe mijn veerkracht beperkt is, hoe de moed om alweer op te staan me af en toe ontbreekt, hoe er wel eens een gedachte in me glipt van ‘voor wie of voor wat eigenlijk' ‘het hoeft niet meer voor mij'.

Voor het eerst ben ik ook mentaal moe, mijn vechtlust opgebruikt, ontmoedigd, ontgoocheld en gewoon moe.
Moe van pijn, moe van ellendig zijn, moe van zoveel moeite moeten doen en dan nog niet mee te kunnen of niet te kunnen wat ik plande of waar ik zin in had, moe van te merken dat hoe hard ik ook mijn best doe, hoe sterk ook mijn wilskracht, ik dit niet kan sturen of buigen naar iets waar ik meer vrede mee heb.

Moe van onder ogen te moeten zien hoe mijn wereld alsmaar kleiner wordt, hoe mijn lijf me dwingt tot dingen die ik nooit zou kiezen.

Hetgene wat me nu over de rand lijkt te duwen is te merken hoe weinig begrip daar voor is professioneel, niet bij mijn naaste associés, waaraan ik hen verdiend heb weet ik niet, maar wel bij de officiële instanties (als je patiënten kan zien kan je wachten doen), mijn diensthoofd en ziekenhuiscollega's (hoe vervelend toch voor hen, hoe lastig maak ik toch hun leven door niet mijn volwaardige deel van wachten te doen, alle reden dus om me te straffen en te pesten)

Van alle ellende is het weinige begrip van collega's die over mij denken te mogen oordelen het meest pijnlijke en minst draaglijke. Zelf begrijp ik dit niet zozeer want op zich staat dit het verst van me af, is dit momenteel het minst essentieel voor mijn leven. Maar ik kan dit zo totaal niet rijmen met een keuze voor een beroep als arts… het vaste standpunt dat iemand zou profiteren, het harde van te moeten leveren wat je fysiek niet kan, het enorm eisende en dwingende…

Gedeeltelijk zeker mijn eigen fout omdat ik weiger me te tonen tenzij sterk, omdat ik weiger me te tonen op mijn slechtst, omdat ik weiger uit te leggen wat er me allemaal scheelt, omdat ik het vernederend vind, mijn trots niet wil of kan inslikken, omdat ik het zelf zo moeilijk kan aanvaarden, omdat ik me niet zo kwetsbaar wil opstellen want dan is er misschien geen kracht meer om weer recht te staan…

Ik voel me inderdaad onrecht aangedaan, zo schrijnend om ook dat te moeten dragen bovenop de zwaarte van het ziek zijn, door hun gedrag wordt me nog meer ontnomen dan wat misschien nodig was geweest.

Pijnlijk om te voelen hoe weinig erbarmen er in onze artsen-wereld is voor elkaar. En als ik dat zo schrijf doe ikzelf onrecht aan de collega's die me steunen, die zo vaak voor me klaar staan, die echt luisteren en proberen te helpen waar mogelijk om mijn leven beter te maken.

Het meest van alles denk ik, is dat ik iemand mis die me in alle volledigheid begrijpt, die begrijpt wat het echt betekent om moe te zijn en pijn te hebben en je ziek te voelen, en toch ook te willen blijven werken en doen waar je hart en ziel in liggen…

Dat raakt me aan uw getuigenis, het gevoel van een moment van begrip, echt begrip, een moment dat me even wiegt en toelaat van al de miserie te hebben die er is en toch te verlangen om nog dezelfde persoon te zijn die ik was, ondernemend, dynamisch, gedreven, the sky is the limit,…

En even kan ik thuiskomen en zijn wie ik ben nu, en weten, ik ben niet alleen hierin.

Van harte dank hiervoor.

(anonieme getuigenis

Bron : MediQuality

08:14 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

12 februari 2016

Vos enfants sont-ils suffisamment intelligents?

Nous évoquons l’avenir de nos enfants. Et c’est ainsi que nous en venons à parler des suites professionnelles. Nos enfants sont-ils bien suffisamment intelligents pour devenir à leur tour médecin ou journaliste? D’ailleurs quelle est la valeur d’un QI? Nous pourrions comparer le QI à la vitesse maximale qu’une voiture est capable d’atteindre. La vitesse moyenne est de 100. Si vous arrivez environ à 120, vous serez en principe capable d’accéder à notre domaine professionnel. Si vous arrivez à 160 vous êtres plus rapide que la moyenne. Mais si vous n’atteignez que les 80 il ne faudra plus participer à une compétition. Est-ce qu’une personne qui parvient à terminer ses études de médecine est plus que moyennement intelligente?

Et si c'est le cas, qu'est-ce qui vous rend dès lors aussi intelligent? Des «gènes intelligents» transmis normalement par les parents à leur progéniture? Ou alors serait-ce l'environnement dans lequel l'enfant grandit qui contribue à améliorer son intelligence?

Des scientifiques ont analysé le sang de 3.500 Anglais et Écossais, permettant ainsi d'obtenir l'équivalent d'environ un demi-million de marqueurs génétiques. A la suite de l'analyse de ce sang et d'un test d'intelligence, il est apparu que 40 pour cent de l'intelligence cristallisée (Gc: la capacité à utiliser les compétences, les connaissances et l'expérience) est déterminée par les gènes.

L'intelligence fluide (Gf), qui correspond à la capacité de raisonner et de penser abstraitement, dépend pour 51 pour cent des gènes. La partie restante de l'intelligence est déterminée par l'environnement du sujet: les gens qui vous entourent, le système scolaire, l'expérience que l'on acquiert. Selon le professeur Ian Deary de l'université d'Edimbourg et il est donc tout à fait possible que vous ayez des parents moins intelligents mais que vous vous soyez joués de vos gènes, «car la véritable intelligence est déterminée par l'interaction entre les gènes et votre environnement,» explique le professeur.

Mais j'ai cependant lu dans le magazine gifted@248 que les enfants (sur-) doués avaient besoin d'accompagnement pour bien utiliser dans la réalité de tous les jours leurs talents, leur intensité et leur créativité, afin qu'ils apprennent aussi comment affronter des défis et éviter de cette manière qu'ils ne livrent des prestations en-dessous de la moyenne.

Selon Tom Bouchard, professeur de psychologie à l'université du Minnesota, aux Etats-Unis, qui avait dans les années 80 soumis des jumeaux monozygotes à un test de quotient intellectuel, l'intelligence est sûrement héréditaire. Bouchard avait étudié des jumeaux qui avaient été séparés après leur naissance et qui avaient donc grandi séparément. Bouchard avait découvert que même après de nombreuses années de séparation et après avoir en conséquence grandi à art, les jumeaux examinés avaient encore un QI pratiquement identique. Il devait donc bien être question d'hérédité, avait conclu Bouchard, l'un des premiers à avoir tiré ses conclusions de mesures plutôt que de se contenter d'opinions.

La question de savoir dans quelle mesure l'hérédité joue un rôle est une question complexe. La Dr Daniëlle Posthuma de la Vrije Universiteit Amsterdam avait réussi son doctorat en défendant une thèse sur l'importance de l'hérédité dans les résultats des tests de quotient intellectuel.  Celle-ci n'est pas seulement étonnement élevée, a-t-elle constaté. L'influence de l'environnement et de l'éducation est exagérément surévaluée par les profanes. 688 personnes jeunes et âgées ont été étudiées par Posthuma  durant trois ans, celles-ci étant issues de familles où il y a eu au moins une fois des jumeaux. Notons que la doctorante avait, et c'est assez inhabituel, inclus aussi des frères et sœurs de ces jumeaux dans ses recherches. Ceux-ci partagent en moyenne la moitié des gènes.

Les facteurs d'environnement avec lesquels ils avaient grandi étaient pratiquement les mêmes. Ils sont, pour commencer, issus de la même matrice et de la même famille. Tous les participants ont été soumis au test de quotient intellectuel normalisé connu sous le nom de Wechsler Adult Intelligence Scale-III. Une première conclusion surprenante: les hommes ont en général obtenu de meilleurs résultats, ce que Posthuma a déploré, bien que cela l'ait aussi fait sourire. «Il semble que le score de QI est héréditaire dans 80 à 90 pour cent des cas. C'est énormément élevé. La différence d'intelligence entre les gens est notoirement déterminée dans une très grande mesure par la différence génétique. Et à peine par les influences directes de l'environnement, de l'entourage.» 

Posthuma: «Mais cela ne veut pas dire que l'environnement et l'entourage n'ont pas d'influence sur un score de QI. Mais on ne peut pas vraiment bien expliquer ou prévoir les différences entre les gens sur cette base.» Sur la base de deux propriétés qui ont potentiellement un rapport avec l'intelligence et qui sont aussi mesurés dans le cadre du test de QI – la rapidité et l'attention – Posthuma a ensuite constaté séparément qu'il s'agissait d'un facteur héréditaire. Les personnes qui réagissent plus vite sont en général plus intelligentes. Posthuma: «la rapidité avec laquelle une personne prend une décision était héréditaire à près de 50 pour cent. Il est intéressant de noter ici que la relation entre cette rapidité et le QI est à attribuer entièrement à des facteurs héréditaires. Il existe donc des gènes qui influencent à la fois la vitesse de réaction que le QI.» L'attention apparaît aussi comme étant largement déterminée par les gènes et avoir en même temps une relation avec le QI. Les gens intelligents ne sont nécessairement plus rapides que les gens moins intelligents, mais commettent moins d'erreurs parce qu'ils se laissent moins distraire. Et voici que nous arrivons à la partie délicate de la recherche.

Comme si l'intelligence et l'hérédité n'étaient pas déjà suffisamment controversées en soi, Posthuma a aussi effectué des recherches sur le lien qui pourrait exister entre la dimension du crâne et l'intelligence. Les mesures effectuées ont démontré que la dimension du cerveau est déterminée par l'hérédité et qu'un cerveau de dimension plus importante est effectivement associé à un QI plus élevé. Les volumes de la matière grise et de la matière blanche du cerveau sont déterminés à 90 pour cent par les gènes. La dimension des ventricules du cerveau est en revanche justement dépendante des facteurs liés à l'environnement. Posthuma souhaiterait maintenant étudier l'ADN des personnes qui ont participé à ses recherches.

Prenons par exemple le cas où l'intelligence est liée à un seul gène, dont il existe deux variantes: ‘A' qui est à l'origine d'un QI plus élevé, et ‘B' qui précisément reflète un QI moins élevé. Un parent intelligent (AA) et un parent moins éveillé (BB) devraient donc toujours avoir une progéniture d'intelligence moyenne (AB), mais les parents moyens (AB) pourraient peut-être avoir des enfants très intelligents (AA). Ou des enfants très peu évolués (BB). Il est vraiment impensable que l'intelligence soit liée à un seul gène. A vue de nez, il y aurait, selon Posthuma, pas moins de vingt gènes en jeu, qui auront chacun un effet relativement faible. Et même si ces gènes sont identifiés, l'intelligence de la progéniture demeurera tout simplement la loterie que notre Mère Nature avait envisagée.

L'intelligence nous permet en tous cas d'avancer dans la vie. D'après une étude américaine, les personnes issues d'un milieu social plus favorisé bénéficient ainsi d'un avantage au début de leurs carrières, mais c'est ensuite surtout l'intelligence qui permet aux gens de gravir les échelons. Mais cela présente aussi des désavantages: les gens intelligents sont craintifs, voire cauteleux. Plus les gens sont intelligents, plus ils souffrent de troubles liés à l'angoisse. Probablement que l'angoisse et l'intelligence ont évolué ensemble par le passé. La combinaison de sentiments d'angoisse et d'intelligence doit avoir été un avantage évolutionnaire pour nos aïeux. Les gens intelligents ont plus souvent que d'autres de nouvelles idées. Selon une étude américaine, il existe aussi un lien entre l'intelligence et le fait d'être progressiste.

Les jeunes gens qui se définissaient comme étant «très conservateurs» avaient en moyenne dans cette enquête un QI de 95. Les jeunes gens qui se considéraient comme étant «très progressistes » avaient un QI de 106. Mais il est plus important encore de noter que l'intelligence n'est pas une garantie de réussite. Il faut en effet être motivé. Une étude allemande a démontré que l'intelligence occupait une place d'autant moins importante en mathématiques que la motivation de l'élève était élevée. Malcolm Gladwell, l'auteur de «Outliers», est un adepte convaincu de la règle d'or des 10.000 heures: la réussite ne se confirme que si vous possédez vraiment bien une matière ou une activité et il vous faut pour cela avoir fait des exercices dans ce domaine durant 10.000 heures, ce qui revient à 3 heures par jour pendant 10 ans. Mais pour les réussites exceptionnelles, il faut remplir trois conditions: avoir du talent, des opportunités et avoir pratiqué.  

Le QI a aussi son importance d'un point de vue politique: les gens intelligents donnent l'impression d'être moins racistes parce qu'ils savent comment ils doivent s'exprimer dans ce domaine. Les gens intelligents feront donc mieux de masquer leur racisme. Les cohabitations intelligentes sont pourtant plus heureuses. Il existe un lien entre le degré de solidarité et d'études des différents pays et le facteur de bonheur. Le Bruxellois Willem Betz, professeur émérite en  médecine générale avait écrit un jour ceci: «Il y a dans chaque université un certain nombre de génies qui sont de véritables aigles dans un domaine spécifique, mais qui sont en revanche de véritables handicapés sociaux, qui présentent même des signes de dérangement dans leur comportement…» Ces aigles ne sont donc pas véritablement intelligents car David Wechsler, concepteur du WAIS et de la Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC), considère l'intelligence comme la faculté de pouvoir agir de manière appropriée, d'avoir une pensée rationnelle et de pouvoir appréhender efficacement les événements dans votre entourage.

La définition signée en 1994 par 52 psychologues de premier plan est encore plus étendue: «L'intelligence est une compétence mentale très générale qui rassemble entre autres: la capacité de raisonner, la capacité de planifier, la capacité de résoudre des problèmes, la capacité de raisonner dans l'abstrait, la capacité de comprendre des idées complexes et la capacité de tirer rapidement les leçons de ses propres expériences. L'intelligence n'est pas comparable la connaissance que l'on puise dans des livres ni à une compétence académique ou universitaire. L'intelligence représente bien plus que la capacité de bien réussir des tests d'intelligence, c'est une compétence bien plus large et polyvalente qui nous permet de comprendre notre environnement, de donner une signification aux choses et aux événements de de décider des actions à entreprendre.»  

«Mais est-ce bien nécessaire de mesurer tout ça?» Je me le demande. Le fait de mesurer un QI ne reflète qu'un moment éphémère. La maladie, les troubles du sommeil, le stress, l'angoisse de l'échec, l'impulsivité et la motivation, ou plutôt son absence, constituent tous des facteurs qui peuvent fortement influencer les résultats des tests. Vous pouvez aussi vous entraîner en vue de passer des tests de QI. Cela peut vous valoir jusqu'à 20 points de QI supplémentaires. Robert Sternberg, un très influent chercheur américain dans le domaine de l'intelligence, a confié il y a deux ans environ qu'il avait eu de mauvais résultats dans les tests de QI qu'il avait passés à l'école. Et cependant, l'homme a réussi ses études de psychologie au niveau universitaire, a décroché son doctorat et a même été jusqu'à devenir le directeur d'un institut de recherche à Yale. Pas étonnant donc que Sternberg ait consacré l'essentiel de sa carrière à dénoncer notre obsession du QI. Je ne peux que lui donner raison. Il semble d'ailleurs que la consommation d'alcool soit en définitive une bonne habitude. Cela est probablement dû au fait que l'alcool exerce un effet bénéfique sur nos artères (et donc sur l'alimentation en oxygène de notre cerveau) et que les buveurs modérés enregistrent donc de meilleurs résultats que les abstinents invétérés dans les tests de QI. CQFD.

Et c'est bien pour cela que notre petit cercle, ici au bord du coude de la rivière, exprime son enthousiasme avec une unanimité retentissante. Il ne nous reste plus à savoir quelle est la meilleure manière de boire l'Orval: à la température ambiante ou à la température de la cave. Voilà qui exige une enquête!   

Marc van Impe


Nederlandstalige versie: Zijn uw kinderen intelligent genoeg?

 

Source: MediQuality

 

19:11 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Chronisch ziek zijn ontneemt je de controle op je leven (getuigenis van een arts met chronische ziekte)

Recent maakte ik me de bedenking dat mijn leven bestuurd wordt door mijn fysieke symptomen. Ikzelf ben de controle kwijt geraakt, ik kan niet meer doen wat ik wil. Het zorgt er zelfs voor dat ik op een totaal andere manier in het leven ben gaan staan. Tot op heden was ik er mij niet zo bewust van hoe mijn klachten mijn leven veranderden… beknotten. Ik denk dat dit bij veel chronische zieken het geval is. Onderzoek van de literatuur maakt me niet veel wijzer. De meeste auteurs vallen vaak terug op een relatie met depressie, maar eigenlijk gaat het om veel meer dan dat.

Laat ik als arts en ervaringsdeskundige mijn eigen symptomen eens onder de loep nemen. Mijn energie is beperkt en dit weerhoudt me ervan om buiten het werk veel extra activiteiten te doen. Daarbij moet ik rekening houden met de afstand (autorijden of niet ,in een druk verkeer of niet, het moment van de dag, het weer). Mijn energiegebrek zorgt ook voor anhedonie. Ik heb het steeds moeilijker om te genieten van de dingen. Dit vind ik zelf een ernstig probleem.

Ook heb ik energie nodig om te geduldig te zijn. Als ik goed ben, plan ik allerlei dingen, maar als het moment daar is kan het zijn dat het mij niet lukt. Onvoorspelbaarheid is een sleutelwoord in deze aandoening.  Mijn concentratie- en geheugenproblemen laten me vooral in het heden leven. Ik vergeet veel en mijn mentale taken eisen veel meer energie en zijn uitputtend. Het heeft één voordeel: je vergeet ook snel de negatieve zaken.  Mijn voedselintoleranties hebben vaak een relatie met mijn hoofdpijn. Ik verdraag geen suiker, geen suikervervangers, maar ook geen alcohol. Vroeger dronken we regelmatig een glas wijn, maar dit is voorbij. Gebeurt het nog wel eens, dan weet ik dat ik zal moeten boeten met nachtelijke slaapstoornissen en hoofdpijn.

Telkens ik van de regels afwijk, word ik gestraft met hoofdpijnen naast het gebrek aan energie mijn belangrijkste klacht. Ik heb allerlei therapieën geprobeerd maar niets gaf een blijvend resultaat.  Dus ban ik veel doodgewone dingen uit mijn leven.

Van een actief, ondernemend iemand ben ik veranderd in een persoon die voorzichtig dingen doet, die vaak thuis zit en rust. 50% van mijn normale leven werd intussen afgenomen.

De medische wereld heeft daar snel een woord voor: depressiviteit. Maar het is niet-depressief zijn, ik probeer alleen klachten te voorkomen. Vaak doet de buitenwereld er nog een schepje bovenop door te zeggen dat patiënt niet wil beter worden of dat hij lui is. Er is duidelijk een gebrek aan empathie,  een schepje bovenop het eigen lijden.

Ik denk dat veel chronische zieken geconfronteerd worden met de problemen van isolatie, controleverlies op hun leven. De patiënt schakelt over op een overlevingsinstinct. De patiënt elimineert de overtollige en kwalijke zaken. De patiënt wordt meer egoïstisch uit noodzaak. In een relatie moet ook de partner van de patiënt wennen aan die veranderde persoonlijkheid en zich ook daar op instellen. Dit is vaak een moeizaam proces dat niet altijd positief verloopt. Ik had daarin geluk.

Bij mij heet de chronische ziekte CVS, maar gelijkaardige problemen doen zich voor bij andere chronische ziekten. Neem nu patiënten die lijden aan Parkinson, MS patiënten, die ervaren buiten hun stoornissen in de motoriek ook gelijkaardige problemen. Maar bij hen is de ziekte duidelijker, zichtbaarder. Ook een depressieve patiënt vertoont klachten van fysieke aard die zijn problemen verergeren.

Ik zou willen pleiten om bij chronische zieke patiënten te peilen naar de ernst van het controleverlies op hun leven. Dan pas kunnen er adequate behandelplannen uitgetekend worden. Zich focussen op cognitieve gedragstherapie om de patiënt anders te laten leven is wat kort door de bocht. Het lijden heeft niet met cognities te maken maar met de realiteit van het dagelijks moeten omgaan met steeds weerkerende fysieke klachten. De cognitieve gedragstherapie is een therapie die gebaseerd is op het geloof in een ‘maakbare wereld'. Vanuit zijn standpunt dat er geen reële klachten aanwezig zijn, wil de therapeut op autoritaire manier de werkelijkheid veranderen. Daar doet hij de patiënt veel onrecht mee aan.

Dr. Annemie Uyttersprot
Neuropsychiater en sinds 1996, na een bloedtransfusie, CVS-patiënte


Bron : MediQuality  © A.M. Uyttersprot

08:14 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)