29 januari 2018

Bloeddruk hartpatiënten onder controle dankzij HartWacht


Uit Nederlands praktijkonderzoek blijkt dat dankzij de app HartWacht van de Cardiologie Centra Nederland (CCN) 64 procent van de resistente hypertensiepatiënten de hoge bloeddruk onder controle heeft gekregen in drie maanden.

Hartwacht is er voor patiënten met hartfalen, hartritmestoornissen en resistente hypertensie. Patiënten doen zelf thuis metingen en hun eigen cardioloog kijkt op afstand mee. Met het apparaatje een hartfilmpje kunnen maken of een ECG. De gegevens sturen ze via hun smartphone of tablet naar het datacentrum van CCN. Die meten dan structureel de klinische effecten en de effecten op de kwaliteit van leven van de inzet van Hartwacht bij verzekerden van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De zorgverzekeraar, die HartWacht voor zijn verzekerden vergoedt sinds 2016, noemt de eerste resultaten "indrukwekkend".

Enkele honderden verzekerden van Zilveren Kruis maken gebruik van Hartwacht. Het betreft patiënten die zijn doorverwezen door een huisarts omdat de hoge bloeddruk niet daalde na het gebruik van medicijnen. Igor Tulevski, cardioloog en medeoprichter van CCN: "Patiënten ervaren meer vrijheid en een verhoogde kwaliteit van leven. Doordat ze 24 uur per dag en 7 dagen per week in contact kunnen staan met een cardioloog voelen zij zich bovendien veiliger, ze zijn in staat eigen regie te nemen." Met de cVitals-app van FocusCura kunnen patiënten waarden als bloeddruk en hartslag monitoren en naar een cardioloog sturen.

Cardiologen zien de patiënt bij een traditionele behandeling vaak maar eens per jaar. Tulevski: "Dankzij HartWacht is het nu mogelijk vanuit huis veel meer metingen van vitale waarden te doen. Dit geeft vergaand inzicht in de situatie van de patiënt". Zodra de waarden van de patiënt afwijken kan een cardioloog op afstand hulp verlenen. "De data over het afgelopen jaar toont aan dat we uitschieters in de gezondheidsstatus van patiënten kunnen voorkomen, met een verlaging in spoedbezoeken tot gevolg."

HartWacht is een gezamenlijk initiatief van Zilveren Kruis, Cardiologie Centra Nederland (CCN) en het Nederlandse zorginnovatiebedrijf FocusCura. Verzekerden van Zilveren Kruis krijgen HartWacht op medisch voorschrift vergoed. Andere gaan nu ook Hartwacht vergoeden.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

18:30 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Of een intieme piercing kan op de afdeling?


Mijn vriend de radioloog staat in het centrum van de belangstelling. Het hoofdzakelijk mannelijk gezelschap komt niet bij van het lachen. “Je weet niet wat je tegenwoordig ziet,” vertelt hij en dan volgt een opsomming van alle mogelijke plekken op het menselijk lichaam waarin een piercing kan geplaatst worden.

En dit gaat heus verder dan de klassieke oorbellen, of een diamantje in de neus. Zo'n piercings zijn uiteraard salonfähig, geen arts die daar nog van opkijkt. Een kent er een verpleegster met een piercing in de wenkbrauw. Op een dag sloeg ze een tulen sjaaltje om en dat haakte zich vast en bleef hangen. Het was geen gezicht. De hele afdeling kwam er aan te pas. Volgt een verhaal over lispelen en tongpiercings. Een van de maten vertelt hoe een vriend van hem –het zijn altijd vrienden of kennissen- een tand brak bij het zoenen van de draagster van zo'n kleinood.

Dan gaat het richting evenaar. Tepelpiercings worden met kennis van zaken beschreven, ringetjes, staafjes, knopjes. De gynaecoloog valt bij. Het volume stijgt. Het niveau van de conversatie daalt. Twee glazen witte wijn verder zitten we aan de navelpiercings. En wat blijkt? De sociale acceptatie stijgt weer. Ik verneem dat je heel veel geld kwijt kan aan zo'n sierraadje, dat je tenslotte maar een paar dagen per jaar aan het publiek toont, op het strand of aan het zwembad, en waarvan de onthulling verder bewaard wordt voor de geliefde of toevallige bedgenoot. Een cadeautje voor Valentijn?

De bodem van het verhaal is bijna bereikt. "Je moet wel goed van god los zijn," zegt er een, "om je daar te laten piercen. Afgezien van het risico op een infectie in je intieme gebieden, vind ik het geen gezicht. Ik zou het niet accepteren." Het gezelschap weet duidelijk welk toepassingen van de edelsmeedkunst in die regio mag verwacht worden. Het regent pro's en contra's.

Het is duidelijk dat een piercing in dit geleerde gezelschap al bij al statusverlagend werkt. "Wat is er in godsnaam geestelijk mis met die vrouwen, dat ze zichzelf zo willen verminken," zegt er een. De psychiater begint een verhaal over totem en taboe... De commentaren buitelen over elkaar heen. Piercings worden hier geassocieerd met het milieu van betonvlechters en showgirls uit de discotheek. Ik hoor van alles maar geen rationele argumenten. En dus vraag ik me af wat er geestelijk mis met je is als je op zulke irrationele gronden mensen persoonlijk moet aanvallen en je je gedwongen voelt om je hekel aan piercings zo ongevraagd te etaleren. Uit niet wetenschappelijk opgezet onderzoek blijkt dat zo'n 15 procent van de jongere vrouwelijke bevolking al dan niet tijdelijk een piercing draagt. En dat valt niet altijd goed.

Uit een enquête van CareerBuilder.com blijkt dat bepaalde uiterlijkheden een negatief effect kunnen hebben op de snelheid waarmee je de hiërarchische ladder opklimt. 37% van de werkgevers vindt dat piercings ongeoorloofd zijn, en 31% vindt zichtbare tattoos niet stroken met het ‘professionele imago' dat een werknemer moet uitstralen. Piercings en tatoeages waren trouwens maar twee van de elementen die werkgevers noemden als mogelijke hinderpalen voor een promotie. Het luistert nauw als je er in de ogen van de werkgever competent wil uitzien. Zelfs te zongebruind wordt niet geapprecieerd. Wie zijn chef gaat opzoeken om hem om promotie te vragen doet er dus in veel gevallen goed aan om zijn piercing uit te nemen. "Als je carrière wil maken, moet je er ook zelf voor zorgen dat de kaarten goed liggen", zo besluit Rosemary Haefner die het onderzoek leidde.

Wat dat betreft zit het in het ziekenhuis waar ik wel eens door de gangen loop goed. Zichtbare juwelen zijn uit den boze. Wie daar gepiercet is draagt zijn ringetje, staafje of knopje discreet.

Ik vergelijk piercings met het dragen van een dure horloge of het rijden met patsersauto, het is uiterlijk tonen dat je méér bent. En ergens bewonder ik die gepiercete medemens: uiteraard weet die dat de ander daar misschien op neerkijkt. Daar moet je toch maar tegen kunnen. Statusverlaging bewust ondergaan getuigt van een stevig zelfbewustzijn. Ik zou het niet kunnen.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

16:09 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

26 januari 2018

Waarom je in de wachtzaal je tijd verdoet


Net zoals de meeste patiënten lijden wij in ons gezin ook aan uitstelgedrag. We wachten vaak weken of maanden op een medische afspraak. Een vriendin vertelde me ooit dat Jan met de Pet gemiddeld 10 weken wacht om een specialist te zien. Dat kan liggen aan zijn eigen uitstelgedrag of het gebrek aan afspraakmogelijkheid bij de betrokken arts. In elk geval, lange wachttijden dragen niet bij tot de efficiëntie en de kwaliteit van de gezondheidszorg.

Vorige week aan den lijve meegemaakt dat wanneer je eindelijk bij de consultatie in het UZ komt, je met nog langere wachttijden te maken krijgt. Mindfulness kan niet erger zijn dan de tijd die je in de wachtkamer doorbrengt. Je smartphoneagenda maakt je om de haverklap erop attent dat je afspraak nù begint. We wachtten meer dan een uur. Ondertussen kwam de eigen consultatie van de geleerde vrouw alsmaar dichterbij, zaten de bedienden achter de onthaalbalie met elkaar te dollen en werd het duidelijk dat mijn lunch met mijn gewaardeerde redactiecoördinator tot de onmogelijkheden van de dag ging horen. Ik voelde mijn teennagels groeien. Uiteraard zijn er vele redenen waarom we onze tijd in de wachtkamer verdoen. Misschien zijn al die andere patiënten veel te vroeg aangekomen en kruipen ze gewoon voor. Wie eerst komt, eerst maalt. Misschien hebben eerdere patiënten zo'n ingewikkelde problematiek dat de artsen zelf achter op schema geraken, of misschien zijn er ongewoon veel dringende oproepen. Ik verdenk er de ziekenhuizen van met opzet afspraken zo in te plannen dat artsen nooit op tijd met een patiënt klaar te zijn. Zij doen dit om ervoor te zorgen dat artsen niet met hun vingers zouden zitten draaien. Misschien wil de ziekenhuisdirectie alleen maar volle wachtkamers zien: ‘de balans gaat in het rood, er is ruzie op afdelingen, de bouwvergunning gaat niet, de verbouwing schiet niet op, ik loop op mijn tandvlees, maar, kijk! De wachtkamers zitten vol! Het gaat goed.'

In een ideale wereld is de afspraaktijd het moment waarop je je arts echt verwacht te zien.

Afsprakenschema's zijn gericht op het maximaliseren van de productiviteit van artsen. Op die manier wil men verspilling van waardevolle medische hulpmiddelen voorkomen. Maar ze moeten ook de wachttijd van de patiënten in de wachtkamer proberen te minimaliseren.

Onderzoek in The International Journal of Operations & Production Management http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/01443571311307253 beschrijft hoe men de afsprakenplanning kan verbeteren door een beter evenwicht te creëren tussen de verschillende diensten die in een ziekenhuis simultaan draaien. Een studie onderzocht o.a. de impact van noodgevallen die de artsen onderbreken. Een andere studie in The Journal of Decision Making http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1540-5915 onderzocht waarom patiënten eerder of later komen dan gepland. De twee studies samen verzamelden die gegevens over 664 patiënten. Ook stafmedewerkers van de kliniek werden erbij betrokken.

Daaruit bleek dat ongeveer de helft van de afspraken later begon dan gepland. Een derde begon vroeg en de rest was op tijd. In de meeste gevallen begon men te laat omdat de artsen nog niet beschikbaar waren. Slechts zelden was het de fout van patiënten die te laat aankwamen.

De volgende stap was de computersimulatie die voor een beter planning moest zorgen. Uiteraard zou planning simpel zijn als niemand ooit laat kwam. Helaas verloopt de werkelijkheid zelden zo soepel. Sommige patiënten of artsen komen systematisch te laat en wachten is dus van alle tijden. Maar de simulatie bevestigde dat niet elke vertraging hetzelfde effect heeft. Zogenaamde consistente vertraging is makkelijk op te vangen. Als patiënten gewoonlijk te laat aankomen, moet de kliniek de afspraken iets vroeger op de dag plannen. Als artsen altijd te laat beginnen, stel dan de afspraken iets later in.

Maar patiënt en arts zijn niet altijd consistent. Als de ene helft van de patiënten vroeg aankomt en de andere helft laat is, is het moeilijker te compenseren. Patiënten die helemaal niet komen opdagen hadden relatief weinig effect op de planning. In deze minder voorspelbare situaties werken gelijkmatig gespreide afspraken niet goed. De artsen raken periodiek in een vacuüm. In plaats daarvan kunnen artsen afspraken beter eerder en dichter bij elkaar te plaatsen. Idealiter zouden alle patiënten op het moment dat de kliniek opengaat aanwezig moeten zijn, zodat ze er altijd genoeg zijn. Maar dat "ideaal" zou zeer lange wachttijden voor de patiënt betekenen. Zo gaat het bij de rechtbank: je wordt om 8 uur 's ochtends opgeroepen en als je pech hebt zit je uren te wachtten. In sommige ziekenhuizen gaat het nog zo.

In plaats van voor dergelijke simplistische extremen te kiezen, testte het onderzoek meer creatieve planningsmethoden. Het vond twee variaties die goed werkten.

De eerste methode zet de afspraken dichter bij elkaar aan het begin en einde van de consultatietijd. Dit helpt artsen aan de gang. Maar het spreidt afspraken verder uit elkaar. En dit vermindert de wachttijd van de patiënt. Stel dat een arts van 8.00 uur tot de middaglunchpauze werkt. Zijn afspraken in de vroege ochtend en net voor het middaguur liggen acht of negen minuten uit elkaar. In plaats daarvan kunnen er rond 10 uur om de 11 of 12 minuten afspraken worden gemaakt. Het gemiddelde zou 10 blijven.

De tweede benadering brengt afspraken dichter bij elkaar in clusters van twee of drie en spreidt de clusters verder uit elkaar. De nabijheid binnen clusters en afstanden tussen clusters nemen beide toe naarmate de dag vordert. Met deze methode kunnen vroege ochtendafspraken afwisselend vijf en 15 minuten van elkaar verwijderd zijn. Latere boekingen kunnen afwisselend tussen nul en 20 minuten van elkaar worden geplaatst. (Zero betekent dat twee patiënten tegelijkertijd worden gepland).

De simulatie gaf aan dat de clustermethode de beste balans geeft tussen de productiviteit van de arts en het wachten op de patiënt. Maar de andere aanpak werkte bijna net zo goed. In elk geval kwamen de deelnemende ziekenhuizen tot de conclusie dat ze niet meer dokters nodig hadden maar een betere planning.

En tot het zover is, moet de patiënt op zijn smartphone virtueel patience spelen.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

08:30 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)