11 november 2017

Vrouwen hebben verhoogd bewustzijn tijdens climax (studie)


In tegenstelling tot het populaire geloof dat vrouwen hun verstand op nul moeten zetten en zich “volledig moeten laten gaan” om tot een orgasme te komen, blijkt uit nieuw onderzoek het tegendeel: de hersenactiviteit van vrouwen is juist verhoogd wanneer ze een orgasme hebben. Vrouwen moeten hun hersenen dus niet uitschakelen maar zich concentreren.


Nieuw onderzoek aan de Rutgers University in New Jersey heeft geleid tot een doorbraak op het terrein van het vrouwelijk orgasme. Tien vrouwen waren bereid om zichzelf in een Siemens 3-T Trio fMRI scanner te stimuleren tot een orgasme. Daarna werd het experiment herhaald terwijl hun partners voor stimulatie zorgden. Doordat de vrouwen in een MRI-scanner lagen, kon hun hersenactiviteit zeer nauwkeurig worden gemeten.


Uit dit onderzoek bleek dat de hersenactiviteit in de gebieden voor beweging, geheugen en emoties sterker was in de aanloop naar het orgasme, en een grote piek bereikte tijdens het orgasme zelf. De verhoogde activiteit werd waargenomen in de nucleus accumbens, de insula, de anterior cingularis cortex, de orbitofrontale cortex, het operculum, de rechtse gyrus angularis, de paracentrale lobule, het cerebellum, de hippocampus, de amygdala, de hypothalamus, het ventrale tegmentale regio en dorsale raphe.


Uit de hersenscan bleek ook waarom vrouwen minder pijn voelen tijdens een orgasme. In de aanloop ernaar toe is er sprake van verhoogde activiteit in de zogenaamde nucleus raphe. Dit gebied in de hersenen controleert de afgifte van serotonine, wat kan leiden tot vermindering van pijn.


Niet geheel duidelijk is waarom de evolutie ertoe heeft geleid dat vrouwen minder pijn voelen. Eén van de onderzoekers suggereert een verband tussen verminderde pijn bij het orgasme en de bevalling. Vaginale stimulatie tijdens de bevalling zou de pijn kunnen verminderen wanneer de moeder het hoofdje van de baby door het geboortekanaal moet persen.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

08:34 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

10 november 2017

Onderzoekers verzwegen dat 'wondercomapatiënt' die bewustzijn terugkreeg al maanden overleden was

Enkele weken geleden verscheen in Current Biology het bericht dat een 35-jarige Fransman die al 15 jaar geen tekenen van bewustzijn vertoonde, met elektrische stimulatie opeens objecten kon volgen met zijn ogen. Nu blijkt dat de man ten tijde van publicatie al drie maand geleden overleden was. De vraag wordt nu gesteld of het overlijden verband houdt met de behandeling.


De Franse dokters van het CHU van Lyon zouden sinds januari 2016 via een stimulator in de borst systematisch de nervus vagus gestimuleerd hebben. De patiënt werd thuis verzorgd. Er werd een elektrode in de nek van de patiënt geïmplanteerd, vlakbij de linker halsslagader, om de linker vagus zenuw te stimuleren. Deze werd onder de huid aangesloten op een elektrische pulsgenerator die onder het sleutelbeen is geïmplanteerd. Dag en nacht, werd een 30 hertz stimulatie toegepast in 30-seconden cycli gevolgd door vijf minuten downtime. De auteurs verhoogden geleidelijk de intensiteit.


Er waren geen onmiddellijke effecten. Maar na een maand stimulatie werd een dubbele verbetering waargenomen. De patiënt volgde een object met zijn ogen en voldeed aan eenvoudige opdrachten, die hij voorheen niet deed. "Toen we hem bijvoorbeeld vroegen om zijn hoofd naar rechts te draaien, deed hij dat heel langzaam," zegt Angela Sirigu, coauteur van de studie.


Hij reageerde ook op een vorm van "bedreiging": hij opende zijn ogen toen iemand zijn gezicht heel dicht bij zijn gezicht kwam. Zijn moeder meldde dat hij wakker werd toen een therapeut hem voorlas. Hij toonde ook emotionele reacties. "We zagen een traan op zijn wang toen hij luisterde naar muziek waar hij van hield," zegt Sirigu eraan toe. De Luikse professor Steven Laureys, hoofd van GIGA -Consciousness de Liège, nam niet deel aan de studie maar noemde de resultaten –voor zover hij kon overzien- een zeer veelbelovende chirurgische benadering van dit probleem.


Maar de toestand van de patiënt verslechterde. Hij kreeg slaapapneu. De stroomsterkte werd teruggedraaid, en in maart van dit jaar werd de stimulator definitief uitgezet. Drie maanden later liep de man een infectie op die hem binnen een paar dagen fataal werd. Er werd geen autopsie gedaan. Nu blijkt dat de onderzoekers met opzet verzwegen de wonderpatiënt al drie maanden dood was omdat ze vreesden dat het overlijdensbericht hun resultaten zou vertroebelen.


In Le Monde zegt de moeder van de man die uit de coma ontwaakt zou zijn dat de onderzoekers op verzoek van de familie het overlijden verzwegen omdat het om een privékwestie ging. Volgens de hoogleraar Jacques Luauté, diensthoofd fysische geneeskunde aan het CHU van Lyon, die de behandeling leidde en er ruchtbaarheid aan gaf, vreesde het onderzoeksteam dat de dood van de patiënt ten onrechte in verband zou worden gebracht met de behandeling.


Volgens dr. Luauté heeft de dood van de patiënt niets te maken met de experimentele behandeling die hij een jaar lang onderging.


Ethisch gezien volkomen onjuist, concludeert dagblad Libération: De onderzoekers hebben belangwekkende informatie achterwege gelaten om 'een miraculeuze versie te kunnen presenteren van hun experiment', aldus de krant.


Ook Libération had, net als andere media, de onderzoeksleider gevraagd hoe het nu met de patiënt ging en daar was antwoord op gegeven ('We hebben sindsdien geen nieuw onderzoek meer bij hem gedaan') - achteraf gezien wrange woorden.


De arts noemt het achterhouden van het overlijden nu 'een vergissing'. De onderzoekers hebben bovendien verzuimd om in hun onderzoeksartikel te vermelden dat de patiënt last kreeg van slaapapneu en dat daarom de stimulator werd uitgezet, terwijl dit toch om ernstige bijwerkingen van de behandeling gaat die beschreven hadden moeten zijn.


http://www.lemonde.fr/sciences/article/2017/09/25/stimule...

Marc van Impe

Bron: MediQuality

09:12 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

09 november 2017

Een derde van de Franstalige erkende artsen haalde diploma in buitenland

250 van de 696 artsen (of 35,9%) uit de Franstalige gemeenschap die in 2016 een RIZIV-nummer kregen, behaalden hun diploma in het buitenland.

In de Franstalige Gemeenschap ontvingen 436 Belgische afgestudeerde personen een RIZIV-nummer . Dat blijkt uit de laatste cijfers van de planningscommissie. In Vlaanderen ligt dit cijfer met 11,1% beduidend lager.


Sinds 2012 ligt het aantal Franstalige artsen met een buitenlands diploma die een RIZIV-nummer krijgen elk jaar boven de 30%. De meeste artsen die in het buitenland afstudeerden, zijn afkomstig uit de Europese Unie. Dankzij het vrij verkeer van goederen en personen vallen zij niet onder de quota.


Over heel België werd in 2016 bijna een kwart van de RIZIV-nummers toegekend aan artsen met een buitenlands diploma (24%). Dat is slecht nieuws voor studenten die in ons land een opleiding geneeskunde willen beginnen. Eerder al trokken de artsenverenigingen aan de alarmbel over de toestroom van buitenlandse artsen. In 2015 hadden 388 van de 1.715 artsen die een erkenning kregen, een buitenlands diploma.


Artsen uit een andere Europese lidstaat kunnen in ons land aan de slag mits ze één van de drie landstalen spreken. Dat is een gevolg van het vrij verkeer van personen in de Europese Unie en de wederzijdse erkenning van diploma's. Huisartsen (27 procent) blijken iets vaker in het buitenland gestudeerd te hebben dan specialisten (19 procent).

Marc van Impe


Bron: MediQuality

09:07 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)