28 juni 2016

Resultaten peiling: "Een derde van Belgische artsen wil laatstewilpil voorschrijven"

In Nederland wil de Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) 'bij wijze van proef' een levenseindepil verstrekken aan ouderen die niet terminaal ziek zijn, maar wel vinden dat ze 'klaar' zijn met leven. De dood als experiment dus. Bent u bereid om de laatstewilpil voor te schrijven, was de vraag die we aan onze lezers stelden. 222 artsen antwoordden op deze vraagstelling, 73 artsen (33%) reageerde positief, 138 negatief (62%) en 11 artsen (5%) hadden geen mening. Die cijfers hadden we niet verwacht.

De vraagstelling gebeurde voor de uitspraak in de Zaak Sint-Augustinus te Diest, bekend werd en kon dus niet beïnvloed worden door de eventuele emoties of gevoelens van sympathie die het vonnis van de rechtbank kon oproepen.

Ter herinnering: in Diest werd een rusthuis veroordeeld omdat ze een patiënt euthanasie weigerden. In deze zaak was de bekende huisarts en gewezen politicus Patrick Vankrunkelsven betrokken partij. "Je zou kunnen verwachten dat artsen sympathie hadden voor deze huisarts," zegt professor Wim Distelmans, "gezien deze in zijn autonoom medisch handelen binnen de muren van een zorginstelling gehinderd werd. Artsen zijn daar allergisch aan."

Maar dat was in deze niet het geval. De enquête werd dus in tempore non suspectu gehouden. En dat maakt de verhouding pro en contra alleen maar interessanter. Bijkomend element is dat er geen verschillen zijn tussen vrouwelijke en mannelijke respondenten, en ook al niet tussen Nederlandstalige en Franstalige artsen. Hoe staat dr. Distelmans tegenover dergelijk initiatief?

"De eerste vraag die ik me stel is of de arts aanwezig is als de pil ingenomen wordt. Als de arts in de kamer blijft, dan is dit zijn medische verantwoordelijkheid. In dat geval gaat het hier in feite om euthanasie," zegt professor Distelmans, "en moet een registratiedocument opgestuurd worden naar de federale commissie euthanasie. Wanneer de arts niet aanwezig is bij de inname van de pil, noemt men het hulp bij zelfdoding en dat roept toch een aantal vragen op.

Zelfdoding is in België niet bij wet verboden, en is dus op het eerste gezicht geen strafbaar feit. Maar volgens sommigen bevindt de patiënt zich in zo'n geval in een noodsituatie. Door de patiënt niet te verhinderen aan zelfdoding te doen (maar integendeel hem hulp bieden (o.v.v. een pil), kan beschouwd worden als schuldig verzuim. Het zal dus van de interpretatie van de rechter afhangen of de arts al dan niet een strafbaar feit heeft gepleegd. Maar er zijn andere vragen.

Als de arts die pil voorschrijft en de patiënt haalt die op voorschrift af bij de apotheker, weet de arts dan wel of de pil goed gebruikt wordt? Om te beginnen weet de arts niet of de patiënt de pil al dan niet genomen heeft. Hij weet ook niet of de zelfdoding gelukt is. De patiënt kan moeten braken en ontwaken uit zijn coma. En tenslotte weet hij niet of de patiënt de pil niet aan derden gegeven heeft."

Op zich heeft professor Distelmans geen problemen met de pil van Drion, zoals de laatstewilpil gemeenzaam genoemd wordt. "Maar zo'n pil zal ook via het internet beschikbaar zijn, wat doe je dan met een achttienjarige die door zijn lief in de steek gelaten werd en die het niet meer ziet zitten?" Normaal gezien zijn artsen redelijk restrictief ten aanzien van zelfdoding.

De bereidwilligheid om deze pil voor te schrijven verbaast dus ook professor Distelmans. In de Verenigde Staten, met name in de staten Oregon, Washington, Montana, Vermont en binnenkort in Californië, is hulp bij zelfdoding wettelijk geregeld. Maar daar blijkt het niet te gaan om een uitweg voor mensen die 'klaar zijn met het leven', maar om een middel dat onder strenge voorwaarden wordt verstrekt aan ongeneeslijk zieke patiënten in een terminale fase.

Het gaat hem om zelfbeschikking. Het middel is bedoeld voor mensen die hun dood zien naderen, die de laatste gruwelijke fase niet willen meemaken maar niet een ander willen belasten met een dodende handeling. In Nederland gaat het integendeel om de patiënten die níét terminaal ziek zijn, psychisch gezond zijn en níét uitzichtloos lijden.

Mensen die zeggen klaar te zijn met het leven en in alle redelijkheid besluiten dat ze er een eind willen maken, maar die geen arts bereid vinden hen te doden. Er is nog een verschil. In de VS kan geen arts worden verplicht aan de wet mee te werken; de NVVE ziet graag dat de dood op verzoek 'gewoon medisch handelen' wordt en dat artsen ertoe kunnen worden verplicht. Dat is voor Distelmans een stap te ver.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

13:29 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

27 juni 2016

Be Transparent: samenwerking tussen zorgverleners en farmabedrijven in cijfers

De website www.betransparent.be is online vanaf 22 juni 2016, en heeft als bedoeling om de samenwerkingen tussen zorgverstrekkers en gezondheidsorganisaties enerzijds en farmaceutische bedrijven en bedrijven van medische hulpmiddelen anderzijds, in financiële cijfers publiek raadpleegbaar te maken. Dit is een nobel streven dat gesteund wordt door 27 verschillende organisaties uit de Belgische gezondheidszorg, waaronder alle artsenorganisaties.

Zij hebben vrijwillig het engagement aangegaan om deze samenwerkingen openbaar te maken. In de praktijk betekent dit dat de deelnemende bedrijven in 2015 voor 138.546.264 miljoen EUR investeerden in samenwerkingen en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek in België.

In mensentaal: dat is de vergoeding die artsen en/of ziekenhuizen krijgen in ruil voor hun samenwerking met klinische studies (89.528.818 miljoen EUR in 2015, 65% van het totaalbedrag), de toelagen en schenkingen voor wetenschappelijk onderzoek die worden toegekend aan Belgische wetenschappelijke onderzoekscentra (17.346.753 miljoen EUR in 2015, 13% van het totaalbedrag), en de delicate tegemoetkomingen in de deelname aan wetenschappelijke congressen in het kader van permanente vorming en bijscholing van zorgverstrekkers (24.166.860 miljoen EUR in 2015, 17% van het totaalbedrag).

Daarnaast wordt ook de zogenaamde dienstverlening die bestaat uit onder meer adviesverlening, wetenschappelijke lezingen en deelnames aan wetenschappelijke adviesraden vergoed (7.503.833 miljoen EUR in 2015, 5% van het totaalbedrag).

Dat is behoorlijk wat geld. En het merkwaardige is dat slechts 3.000 artsen, individueel of via hun vennootschap, bereid waren om inzage in dat deeltje van hun boekhouding te geven. Naar schatting gaat het immers om meer dan het dubbele aantal artsen dat deelneemt aan studies of bijvoorbeeld wetenschappelijke lezingen geeft.

In Nederland, dat een gelijkaardige regeling heeft, die overigens steunt op een Europese richtlijn, worden de gegevens van alle artsen publiek gemaakt. Waarom dit bij ons niet gebeurt is niet helemaal duidelijk. Volgens de woordvoerder op de perspresentatie wacht men op een initiatief van minister De Block. Het zou te vroeg zijn om van bij de start een algemene openbaarheid op te leggen, heet het, de geesten moeten rijpen. En zoals men weet is dat een proces dat in ons land wel enige tijd in beslag kan nemen.

Marc van Impe


Bron: MediQuality

11:38 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

17 juni 2016

Gejost worden

Hoe lang het zou duren, vroeg ik de vriendelijke man op werkpost 26, voor ik mijn attest zou ontvangen? Dat kon hij niet precies zeggen, maar hij schatte dat de zaak op zijn vroegst over een week of zes rond zou zijn. “We sturen eerst een bericht van ontvangst. U moet dat tegentekenen en ons terugzenden. Daarop krijgt u een aanvraagformulier en dat moet u volledig invullen – u gaat daarvoor best bij uw huisarts langs- en laten afstempelen bij de gemeente. En dan afhankelijk van, ja, van wat eigenlijk, begin ik met verwerking van uw aanvraag. U kunt misschien nu al een pasfotootje laten maken ?

In het juiste formaat natuurlijk en met een witte achtergrond in tweevoud." Ik onderbrak de vriendelijke jongeman. "Maar ik heb u die aanvraag mét foto toch tweeënhalf jaar geleden al gestuurd. U hebt me die hele procedure al laten doorlopen en u hebt me in eerst instantie afgekeurd. Daarna werd ik toch goedgekeurd."


Hij sneed me de tong af. "Natuurlijk, dat weet ik wel. Maar niets zegt dat wij niet in beroep gaan. U begrijpt, de procedure moet zijn gang gaan. En bovendien: ik ben nog niet aan 18." Ik zag het verband niet. Uiteraard is een ambtenaar 18. "Hoe oud bent u dan?" "32, maar dat bedoel ik niet. Ik ben nog niet aan datum 18 maart." "Maar we zijn nu begin juni." "En dan komt juli en dan is het vakantie. U zult zien voor het vakantie is weet u waar u aan toe bent. Dat beloof ik u."


"En als ik het attest persoonlijk kom afhalen, helpt dat de zaak vooruit?" Dat was verkeerd gegokt, de vriendelijke man werd nu de onvriendelijke man. "Als u hierheen wil komen dan mag u dat, ik garandeer u dat dit geen lolletje is. De wachtzaal zit hier vol met medeburgers die iets gedaan willen krijgen en die niet begrijpen willen dat ze geduld moeten leren hebben. En u moet een nummertje trekken."


Ik wist dat hij de waarheid sprak. Ik was er al eens geweest. In een bevoorrechte positie. Als journalist. "U kunt beter gewoon volgens het boekje werken." "Waar kan ik dat boekje kopen?" "U begrijpt best wat ik bedoel, de hele procedure staat op de website. En nog iets. Ik werk hier niet." "Dat dacht ik al."


"Ik bedoel, ik ben hier niet. Ik ben elders maar ik mag u niet zeggen waar." Armworstelen met een ambtenaar. "Ik ben ook niet wie u denkt dat ik ben." Stilte. Ik had hem van zijn gietijzeren stoel geschopt. "U bent niet echt," zei ik. "U bent virtueel. U leeft in een callcenter. Er groeit een microfoon uit uw oor."


Ik hoorde hem zwaar ademen. "Maar dat is normaal. Tenslotte werkt u op de FOD Gehandicapten. U bent er dus niet maar wel op de juiste plaats." In de reclames schudden ze nu hun vers geföhnd haar en grijpen ze naar een bekertje yoghurt met Super K. "Ik wens u nog een fijne dag, werkpost 26. En weet u, in feite heet u gewoon Jos."


In het heelal galmt een stem: De kandidaat gaat naar de volgende tafel!


Ik schrik wakker. Om het jaar heb ik zo'n droom. Dromen betekent een gezonde slaap, zegt de geleerde vrouw en draait zich om. In de krant lees ik dat Patrick de l Bruyère, de functieclassificatie-expert van het ACOD, een baan als ambtenaar bij Sociale Zaken als een zwaar beroep betitelt. Naast dat van cipier, spoorwegbeambte, luchtverkeersleider, luchthavenbagagist en postman.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

 

09:34 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)