29 september 2016

Oud, hoogopgeleid, goed inkomen: dan hebt u veel kans op een drankprobleem


Oudere jongens en meisjes onder elkaar met een biertje in de hand. We staan in de perskamer op The New Scientist Live Show in de Londense Docklands en praten bij na een bijzonder interessante lezing over kansberekening in het medisch onderzoek. Na het tweede rondje Asahi Super Dry, hulde aan de sponsor, komen de tongen los. Kent u het oude grapje onder artsen dat zegt dat je alcoholist bent als je meer drinkt dan je dokter?

De geleerde vrouw zegt soms dat ik een probleem heb. En ik geef toe: ik hoor bij de groep die overmatige drinkers die meer dan 21 glazen per week voor mannen of 14 glazen per week voor vrouwen inneemt. Ik lees dat ik geen uitzondering ben onder de 15 procent mannen van 65 jaar en ouder, met een hoog opleidingsniveau.

Het gaat om bijna twee keer zo veel als hoogopgeleide respondenten van tussen de 25 en 45 jaar. De Nederlandse klinisch geriater Hannah Willems onderzocht het drinkgedrag bij artsen: "Oudere artsen zijn van dezelfde generatie en hebben ook het inkomen om zich een fles wijn op tafel te veroorloven. Een deel zal in hetzelfde patroon zitten als de patiënten. Ik vermoed wel dat er daarom onderrapportage is."

Het Trimbosinstituut dat het onderzoek sinds begin deze eeuw voert, is radicaal en duidelijk: "Sommige artsen drinken overmatig en gaan daarbij over de grens, maar de alcoholproblematiek is soms moeilijk te herkennen door de heterogene samenstelling van de groep die te veel drinkt. De een doet dat thuis, de ander op de sportclub, of met uitgaan. De een drinkt dagelijks hetzelfde, de ander in periodes heel veel of heel weinig. Dat maakt risicogedrag moeilijk in te schatten.

Hoogopgeleide ouderen zijn het vaakst overmatige drinkers. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS, het RIVM en het Trimbos-instituut. https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=2051 Daarvoor werden mensen vanaf 12 jaar de afgelopen twee jaar ondervraagd over hun alcoholgebruik.

Volgens dokter Willems, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, is het drinkgedrag eigen aan mijn generatie: "We hebben het over de babyboomgeneratie, die nog gezond en actief is. Met de groei van de welvaart kwam de fles wijn op tafel bij het eten. Met een borrel ervoor en een slaapmutsje erna. Het is gewoontedrinken, zonder het bewustzijn van wat dat met je doet."

En het verschil tussen hoog- en laagopgeleiden is een kwestie van inkomen: "Lageropgeleiden hebben niet het inkomen gehad om gewoontedrinker te worden. Die ouderen drinken vaak minder, en het is vaker bier dan wijn." Een deel van de ouderen ziet geen kwaad in overmatig drinken, merken artsen. Ik kan dit alleen maar beamen. Wij liggen niet laveloos op de bank, of hebben moeite met ons dagelijkse functioneren. Maar toch knaagt het.

Met de ouderdom nemen mijn functies af, het herstel wordt moeilijker. Overmatig drinken kan maag-, lever- en darmklachten veroorzaken, en somberheid, angst, slapeloosheid en geheugenproblemen. Soms, heel zelden, heb ik moeite met het vinden van een gepast woord, dan laat mijn scherpe pen me in de even in de steek. Dan moet ik even stil houden, nadenken. The horror! Is dit het begin van een ouderdomskwaal, of heeft dit met alcohol te maken? Volgens mijn diabetoloog is er niets aan de hand. Voorlopig toch.

En vandaag kwam er goed nieuws: Wanneer iemand een glas bier drinkt, dan wordt hij of zij socialer. Het eerste echte wetenschappelijk onderzoek naar dit fenomeen werd gevoerd door wetenschappers van het Universitätsspital in Basel die 60 gezonde mensen – 30 vrouwen en 30 mannen – bier gaven met en zonder alcohol.

Daarna werden de proefpersonen onderworpen aan een reeks klassieke testen zoals een gezichts- herkenningstest, een empathietest en een opwindingstest. En wat blijkt: zij die bier mét alcohol gedronken hadden, zochten het gezelschap van anderen op en bleven bijpraten in een gezellige en open omgeving. Het verschil was vooral goed te merken bij vrouwen die normaal erg terughoudend zijn, wat kan te maken hebben met het feit dat bij vrouwen het alcoholpromillage in het bloed sterker toeneemt na het drinken van dezelfde hoeveelheid bier.

Bier zorgt er ook voor dat we vrolijke gezichten sneller herkennen. Ook krijgen mensen meer empathie, vooral diegenen die normaal gesproken niet zo meelevend zijn. Verder geven ‘beschonken' proefpersonen seksueel getinte foto's een hogere waardering dan de nuchtere deelnemers. Overigens vergroot een biertje de zin in seks niet. "Er zijn veel mensen die bier drinken, maar er is weinig onderzoek gedaan naar hoe dit het verwerken van emotionele sociale informatie verandert", zegt hoofdonderzoeker Matthias Liechti.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

 

 

08:42 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

27 september 2016

Nederlandse patiënten leggen klacht neer tegen academici

Medische wetenschappers kunnen nu (in Nederland) vervolgd worden voor dwalingen die verregaande sociale, economische en politieke gevolgen hebben. Lou Corsius, vader van een Nederlandse ME-patiënte, diende eind april een formele klacht in bij de commissie “Wetenschappelijke integriteit” in Nijmegen tegen de dokters H. Knoop en G. Bleijenberg.

Dat deed hij n.a.v. hun artikel uit 2011 "Chronic fatigue syndrome: where to pace from here?", waarin zij commentaar gaven op de publicatie over de PACE-trial in The Lancet en stelden dat CGT en GET veilig zijn en bij 30% van de patiënten tot herstel van CVS leiden. De klacht werd ontvankelijk verklaard op 8 juli ll.

Het Britse PACE-onderzoek was een met publieke middelen gefinancierde Britse studie van vijf miljoen pond waarvan de auteurs claimden dat het aantoonde dat graded excercise (GET) en cognitieve gedragstherapie (CBT) een gunstige uitwerking hadden op patiënten met ME/CVS. De uitkomst van het onderzoek werd omwille van de gevolgde methodologie en de manipulatie van data van meet af aan achtervolgd door controverse en de auteurs ervan hebben herhaaldelijk geweigerd onbewerkte data van de studie te verstrekken die een onafhankelijk onderzoek naar de bevindingen ervan mogelijk zouden maken. Het rapport werd gepubliceerd in The Lancet, Psychological Medicine, en Lancet Psychiatry. Nu blijken zowel de NHS als de Amerikaanse toezichthouder op therapeutisch beleid Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) cognitieve gedragstherapie en graded excercise afgewaardeerd als behandeling voor ME/CVS patiënten. Bovendien blijkt uit academisch onderzoek dat de data van de Pace Trial positief gemanipuleerd werden.

Op 23 september vond de hoorzitting plaats in de Radboud Universiteit van Nijmegen waarbij de eis geformuleerd werd voornoemd artikel in te trekken en afstand te nemen van de conclusies. De hoogleraren Bleijenberg en Knoop kregen van de commissie drie weken de tijd om schriftelijk te reageren op 21 argumenten/observaties m.b.t. omstreden effectiviteitclaim van gedragstherapie en oefentherapie voor CVS.

De professor emeritus en de universitair hoofddocent zijn twee boegbeelden van het Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV) en bepalen sinds jaar en dag het officiële standpunt. Het Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV), dat door vele artsen en journalisten als de autoriteit op dit gebied beschouwd wordt, stelt al jaren dat gedragstherapie (CGT) en progressieve oefentherapie (GET) bewezen effectief zijn voor CVS, een standpunt dat gretig overgenomen werd door de Belgische ziekenfondsen en het Riziv. Dat terwijl ME- en CVS-patiënten stellen dat cognitieve gedragstherapie (CGT) en progressieve oefentherapie/revalidatietherapie (GET) ineffectief en mogelijk schadelijk zijn, een standpunt dat nu gevolgd wordt door onderzoekers van o.a. Stanford, Miami State en Harvard. Een gedegen inhoudelijke analyse van de methoden en uitkomsten van de PACE-trial toont aan dat de PACE-trial geen betrekking heeft op CVS, laat staan ME, maar op een heterogene groep mensen met ‘chronische vermoeidheid', dat CGT en GET niet effectief zijn, zeker niet op lange termijn, en dat getuige de gepubliceerde uitkomsten vraagtekens gezet mogen worden bij de ‘bijwerkingen' van CGT en GET.

De onderzoekers van het NKCV en hun ‘geloofsgenoten', die een zeer zwaar stempel hebben gedrukt op de adviezen van de Gezondheidsraad (2005, 2007 en 2013), zijn wederom sterk vertegenwoordigd in de omstreden Gezondheidsraadscommissie die momenteel onderzoek doet naar ‘ME' naar aanleiding van een burgerinitiatief. Die Gezondheidsraad-adviezen domineren het medisch beleid m.b.t. ME en CVS. De aangeklaagde auteurs tonen met het betreffende artikel en andere publicaties aan een vooringenomen ‘wetenschappelijke' visie te hebben op ME (Myalgische  Encefalomyelitis) en CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom) en de ‘succesvolle behandeling' ervan. Herhaaldelijk is gebleken dat ME en CVS gepaard gaan met zeer ernstige medische afwijkingen en dat het (bio)psychosociale ‘verklaringsmodel' onhoudbaar is , zeggen de twee klagers die zelf academisch geschoold zijn: Drs. Lou Corsius, vader van een dochter die al 15 jaar ME-patiënt is, heeft de klacht ingediend. Frank Twisk MBA MBI BEd BEc, sinds 1997 patiënt, is pleitbezorger voor patiënten en auteur van meer dan 25 wetenschappelijke artikelen over ME, CVS, CGT en GET.

De klacht aan de Radboud Universiteit van de vader van een ME-patiënt werd op 8 juli jl. ontvankelijk verklaard door de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. Na het wetenschappelijk proces kan een burgerlijk proces volgen waarbij schadevergoeding geëist wordt.

Marc van Impe

Bron: MediQuality


Meer info ?

Ziehier de klacht van Lou Corsius: https://corsius.wordpress.com/2016/04/30/brief-aan-colleg...

En een verslag van Lou van 24.09.16: https://corsius.wordpress.com/2016/09/24/burgers-binden-s...

En het verslag van Frank Twisk: http://www.hetalternatief.org/CGT%20GET%20PACE%20Editoria...

Meer referenties ?

Het artikel van Bleijenberg G, Knoop H. Chronic fatigue syndrome: where to PACE from here?Lancet. 2011 Mar 5; 377(9768):786-788. doi: 10.1016/S0140-6736(11)60172-4.
De Pace Trial: White PD, Goldsmith KA, Johnson AL, Potts L, Walwyn R, DeCesare JC, et al. Comparison of adaptive pacing therapy, cognitive behaviour therapy, graded exercise therapy, and specialist medical care for chronic fatigue syndrome (PACE): a randomised trial. Lancet. 2011 Mar 5; 377(9768):823-836. PMID:21334061. doi: 10.1016/S0140-6736(11)60096-2.

 

08:38 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

25 september 2016

Goedgelovig leeft het langst

Voor het raam van mijn werkkamer, zes hoog, hangt een vette kruisspin in een web van twee keer niets. Het is nazomer en ik ruim de overgebleven rapporten en tijdschriften op waar ik deze zomer niet aan toe gekomen ben. Dan valt mijn oog op een oud nummer van The Spectator van 27 juli met het dramatische bericht: "Kerkgangers leven langer".

The Spectator is geen parochieblad, geen roddelgazet maar vormt met The New Yorker en The Economist de triade zonder dewelke geen enkele senior writer kan. Zoals dat gaat, worden de opruimwerkzaamheden stilgelegd en sla ik aan het lezen. Research van de voorbije 20 jaren, suggereert dat regelmatig een kerkdienst bijwonen gerelateerd kan worden aan een betere lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Wie een reguliere kerkdienst bijwoont, en dat is volgens de onderzoekers een katholieke of protestantse dienst, maakt 30 procent minder kans voortijdig te sterven, heeft een derde minder kans om depressief te worden en heeft vijfmaal minder kans zelfmoord te plegen. Dat blijkt uit een onderzoek dat zestien jaar geduurd heeft en door Harvard gevoerd werd bij … verpleegsters. Joodse en moslimverpleegsters hebben pech want over het nuttig effect van het bijwonen van een eredienst in de synagoge of een gebed in de moskee geen woord.

In vergelijking met vrouwen die nooit religieuze diensten bijwoonden, liepen vrouwen die éénmaal per week ter kerke gingen 26 procent minder kans op voortijdig sterven, bij hen die één keer per maand naar de mis gingen liep die kans terug op 13 procent. God is dus streng maar rechtvaardig.

Betekent dit dat ik als niet-kerkganger die sinds zijn vijftiende van god los is en zo zijn eigen morele evenwicht gevonden heeft, gewoon op tijd dood zal gaan? Het zal wel. Een en ander verscheen eerder ook in de JAMA Internal Medicine en daar las ik dat kerkgangers vijf maand langer leven. Ook die cijfers gelden voor vrouwen, voor mannen zou de situatie anders kunnen zijn.

Een intrigerende aspect is dat het de kerkdienst lijkt te zijn die het verschil maakt, in plaats van zelf beleefde religiositeit, spiritualiteit of particuliere praktijken. De communie zou dus toch heilzaam zijn. Religieuze identiteit, spiritualiteit en particuliere praktijken in de context van het religieuze leven kunnen natuurlijk nog steeds belangrijk en zinvol zijn, maar ze lijken de gezondheid niet zo sterk te beïnvloeden.

Ik geloof er niets van. Om te beginnen werd de studie in Amerika gevoerd. Daar gaat sowieso 4 op de 10 van de volwassenen wekelijks naar één of andere kerk. Het is zowat het belangrijkste sociale evenement van de week. Hier hebben we een totaal andere sociale structuur, hebben we een sociaal vangnet en ben je als niet-religieuze burger geen outcast. Want zowel in de JAMA als in The Spectator wordt het heilzaam effect verklaard door het sociale contact dat een kerkdienst met zich meebrengt. Alhoewel de onderzoekers niet uitsluiten dat de boodschap van hoop en het geloof zelf voor een gezondheidsboost zorgen. En wat te zeggen over de zelfdiscipline die je nodig hebt om elke zondag stipt tegen elven bij het altaar aan te schuiven?

Ik stel me de vraag in welke mate er vergelijkbare resultaten behaald zouden worden met betrekking op andere vormen van sociale participatie? Want het onderzoek toont aan dat sociale ondersteuning slechts ongeveer een kwart van het effect op de levensverwachting verklaart; het is dus belangrijk, maar niet alles.

Sommige literatuur suggereert dat deelname aan andere sociale groepsactiviteiten waarschijnlijk ook enig effect op de mortaliteit heeft, hoewel de grootte van het effect meestal iets kleiner dan die van de aanwezigheid bij een kerkdienst. Ik durf te speculeren dat, hoewel we daar nog geen gegevens over hebben, kerkgroepen niet alleen een sociale belang hebben, maar dat Amerikaanse kerkgangers er ook een gemeenschappelijk besef van gezondere gedragsnormen op na houden dan bijvoorbeeld een kaartersclub.

Een kerkdienst bijwonen heeft waarschijnlijk niet alleen vanwege de sociale ondersteuning invloed op de gezondheid, maar beïnvloedt ook iemands vooruitzichten, gedrag, overtuigingen en iemands gevoel van de betekenis en het levensdoel.

Ik blader verder en lees dat de Erasmusuniversiteit een kritische blik geworpen heeft op de geciteerde artikels. En in landen als Nederland en Denemarken, waar vergelijkend onderzoek werd gedaan is die relatie tussen kerkbezoek en gezondheid er niet, aldus de nuchtere Rotterdammers. Wel belangrijk is dat je op tijd stopt met roken. Wat dat betreft heb ik dus geluk. Want zo rond de periode van mijn ontkerkelijking begon mijn rookverslaving. Als je stopt met roken op je 60ste , win je 3 levensjaren. Stop je met 50, dan win je 6 jaren. Ben je gestopt op je 30ste , dan win je gemiddeld 10 jaren.

Of je nou moslim, jood, vrijzinnig, katholiek of protestants bent. Het maakt niet uit, de cijfers in de BMJ gelden voor iedereen. En dat onderzoek werd de voorbije halve eeuw gevoerd. Je kan dus bidden wat je wil, beter is niet te beginnen met roken of nog beter stoppen nu het nog kan.

De christelijke spin voor het raam van mijn werkkamer heeft ondertussen haar web stevig verankerd. Deze week begon de herfst. Ik ga haar nog een weekje laten hangen.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

09:34 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)