07 november 2016

Besparingen: de omslag

‘Asociale besparingspolitiek, zonder visie, louter gestuurd door een politiek liberale agenda.’ Zo beschreef professor Jan De Maeseneer, van gedegen marxistische huize, de beslissing van minister van Volksgezondheid Maggie De Block om 7 miljoen te besparen bij de wijkgezondheidscentra. Als hij zo’n gedegen wetenschapper was als hij graag beweert te zijn, dan had hij dit kunnen zien aankomen.

Hij niet alleen overigens, want wat voor de Gentse goeroe van het medisch huis geldt, gaat ook op voor de huisartsen- en artsensyndicaten, de ziekenhuislobby en de farmaceutische industrie. Wat we nu meemaken is een omslag, een tipping point zoals dat in de statistiek heet. Mijn goede vader die zijn statistiek als een maatpak droeg, mocht daar op zondagavond graag naar refereren. Het omslagpunt, dat alles zou veranderen. Zoals zijn humeur. Ik heb geleerd er mee te leven.

Omslagen komen abrupt maar onvoorspelbaar in complexe systemen zoals onze gezondheidszorg. Het fenomeen komt voor in het klimaat: de opwarming; de samenleving: de val van de muur; het financiële systeem: de bankencrisis; de hersenen: de burn-out. Het zijn kantelpunten, vaak komen ze niet voor, dramatisch zijn de gevolgen. Het mechanisme wordt beschreven in de dynamical systems theory, dat gebied binnen de wiskunde dat het gedrag van complexe dynamische systemen beschrijft.

Lieven Annemans is een van de eerste en weinige wetenschappers in ons land die zag aankomen wat zich nu voordoet. Psychiaters zullen dit herkennen: het leven gaat moeilijk, je rijdt een deuk in je auto, je verliest je baan, je partner loopt weg maar je gaat door want je veer houdt het. Je wordt misschien wat sneller geïrriteerd. En dan gaat het verder dan de early warning signals en maakt er iemand een flauwe grap: je gaat door het lint. De veer is gebroken. De depressie slaat toe. Je kan nooit exact voorspellen wanneer een systeem gaat kantelen. Er is altijd een element van toeval. Maar het kwam eraan.

Ik heb een vriend manager die het een paar jaar geleden helemaal niet meer begreep. Elk jaar ging zijn salaris annex bonus exponentieel omhoog. Tot het jaar 2008. Toen werd hij ineens geconfronteerd met de premier-norm: 290.000€ of niets. Ik vrees dat de professionals in de gezondheidswereld nu hetzelfde meemaken. De bomen worden afgetopt, wat ooit was, zal niet meer zijn. Te lang hebben ze hun verstand in de ijskast gezet, niet gekeken naar wat er om hen heen gebeurt. Anderzijds is er de overheid die, voorspelbaar, van zo'n kantelmoment gebruik maakt om de bakens en ijkpunten te verzetten.

Lieven Annemans schatte een paar jaar geleden dat er tussen 7 en 14% in de zorg verspild wordt. Niet alleen door de artsen maar door de hele administratie daarrond, ook door ziekenhuisdirecties en ziekenfondsen, en door de overheid zelf. Annemans argumenteerde om de verspilling aan te pakken en voor een groot deel te herinvesteren in preventie, betere toegang tot de zorg en nieuwe technologieën.

De denktank Itinera publiceerde in 2013 meer dan 1800 ideeën uit de sector voor slimme besparingen in de zorgsector. 283 miljoen euro quick win besparingen mogelijk zonder kwaliteit van zorg te raken. Een greep: Hervorm de financiering van zorg. Bespaar hierdoor op korte termijn 100 miljoen euro. De herberekening van de honoraria en het ziekenhuisbudget op basis van de reële kosten, met verschuiving naar een groter deel kwaliteitsgestuurde en vaste betaling. Als quick win kan er 93,5 miljoen euro bespaard worden op heropnames en nosocomiale infecties.

Na structurele hervormingen is er ook 36 miljoen euro te vinden bij hemodialyse. Verminder administratieve belasting en streef naar één geïntegreerd IT-systeem. Besparingspotentieel tot 25% op alle zorguitgaven. Dankzij administratieve vereenvoudiging kan er op korte termijn 90 miljoen euro worden bespaard in de zorg. Ga anders om met technologische mogelijkheden. Bespaar hierdoor 50 miljoen euro op korte termijn. Het blijft mogelijk om technologie en innovatie ten volle te blijven benutten op voorwaarde dat we in de zorg een objectieve waarde voor ons geld vragen, gegarandeerde resultaten, het aanmoedigen van postpatent concurrentie en het schrappen van verouderde technologie.

Op korte termijn bieden de ideeën van de sector voldoende input om 50 miljoen euro te besparen. En wijs de patiënt op zijn verantwoordelijkheid in zijn zorguitgaven. Besparingspotentieel van 50 miljoen euro op korte termijn. Hervorm ook de remgelden in functie van al dan niet gepaste zorg, zeker ook bij spoedgevallen. Hiermee besparen we enkel en alleen op de korte termijn al 50 miljoen euro. En tenslotte verdien tot 8 euro terug voor elke geïnvesteerde euro in antifraudebeleid in de zorg.

Tenslotte nog dit: professor De Maeseneer moet eens leren rekenen. Dr. Marc Moens rekende voor wat zijn bezuinigingsplannen zouden betekenen. Jan De Maeseneer en Dirk Van Duppen gunnen de artsen een salaris als universiteitsprofessor, zoals die laatste in MediQuality schreef. Dat zou schommelen tussen de 4.500 à 9.000 euro per maand, netto na belastingen, wat voor de werkgever een uitgave betekent van +/- 12.750 à +/- 27.000 euro per maand of gemiddeld +/- 238.500 euro per jaar. Moens rekende daar dan nog niet de kostprijs bij van 3 weken studieverlof, naar Nederlands model, een 13de maand, extra vakantiegeld, een eventuele bonus, en allerlei extralegale voordelen als groeps- en hospitalisatieverzekeringen, een bedrijfsvoertuig, IT en ouderschapsverlof.

Ik denk echt dat een seminar met ervaren topmanagers nuttig zou zijn. De mevrouw van Proximus bewijst dat het voor minder beter kan.

Het kantelpunt is er gekomen, we zijn op weg naar radicale verandering. Het is tijd dat we nieuwsgierig worden. Wie nieuwsgierig is en opstaat voor heel veel nieuwe ideeën, ziet ineens een heel veld vol nieuwe deeltjes die je op nieuwe manieren kan combineren. Om met het met wiskundige ecoloog Marten Scheffer te zeggen: "Dat is wat nieuwe ideeën zijn: rare combinaties van dingen die niet eerder gecombineerd zijn. Die associatieve modus werkt onder bepaalde omstandigheden beter. Ga bijvoorbeeld eens onder de douche staan."

Marc van Impe

Bron: MediQuality

"Slim besparen in de zorg: 1800 ideeën vanuit de praktijk" op www.itinerainstitute.org.


09:41 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

06 november 2016

Voor mijn arts en mijn garagist buig ik

In de Amerikaanse presidentscampagne draait het om het antipolitieke grondstroom die de Amerikaanse kiezer in zijn vaart heeft meegenomen. Dat geeft leugenaars een kans. Donald Trump liegt zo vaak, zo hard en zo overtuigend dat de factcheckers hem niet kunnen bijhouden. Ook bij de Brexit werd er hard en hardnekkig gelogen. Als het Verenigd Koninkrijk uittrad zou dagelijks miljoenen ponden in de gezondheidszorg geïnvesteerd worden. Leugen!

Het fenomeen is niet nieuw. Plato had het in zijn tijd al gehad met politici én met filosofen, die toen zowat de spindoctors van de politiek waren. De sofisten hadden het toen voor het zeggen, ze werden door hem door het slijk gehaald. Niet dat Plato beter was. Ook hij pretendeerde de waarheid in pacht te hebben. Het volk heeft een hekel aan de uitspraken van zogenaamde experts die beweren de waarheid in pacht te hebben.

In onze westerse democratie is de waarheid maar al te vaak de meerderheid. Dat is in de wetenschap niet anders. Hoe vaak moet ik niet lezen dat in Cochrane staat dat de golden rule, de juiste guideline toevallig die is waar je –als je doordenkt- vragen bij gaat stellen. De Cochrane Library heb ik ook in een hyperbool geschreven, is gebouwd volgens het principe me, myself and I. Wie de meeste publicatie power heeft zal het meest publiceren en wordt het meest nagevolgd én bevestigd door anderen die mee in de zon willen staan.

Aan de Cochrane mag je niet twijfelen. Zeker niet als je een leek bent. Want hier geldt het principe van Bertrand Russell: als de experts het onderling niet eens zijn dan moet de leek zijn mond houden. Zijn ze het wel eens, dan moet een leek ook zijn mond houden. Als autoriteitsargument kan dat tellen. Op dat hele principe is Evidence Based Medicine gebaseerd. Ik zie nu dat Volksgezondheid enkel therapie wil terug betalen als die Evidence Based is. Gekker kan je het niet maken, reageer ik.

Ooit hadden experts beslist dat de zon rond de aarde draaide. Eeuwenlang was dit evidence based. Tot het tegendeel bewezen werd. Dat heeft me altijd doen twijfelen aan de zogenaamde deskundigheid van de deskundigen. Een voorbeeld: negentig procent van de zogenaamde onderzoeksresultaten in de sociale psychologie zijn niet voor herhaling vatbaar. Kunnen dus niet getest worden op hun juistheid. Sterker nog, de voorbije jaren bleek dat nogal wat onderzoeksuitkomsten gewoon verzonnen waren.

Daarom citeer ik in deze graag een collega die zei: ik buig graag voor mijn garagehouder en mijn arts, voor de rest van de deskundigheid geef ik geen kwartje. Ik weet het, het klinkt cynisch. Maar een volks mens zal ik niet worden.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

09:28 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

05 november 2016

De beleidsmaker als pladijs

Sommige beleidsmakers zijn als platvissen. Ze beginnen hun leven rechtop en hun ogen staan normaal in hun hoofd geplant. Maar in de loop van hun carrière ondergaan ze een gedaanteverandering. Door het continu naar boven likken en naar onderen spuwen, wordt hun lijf plat. Ze gaan op een tarbot gelijken, sommigen worden niet meer dan een ordinaire pladijs. Een van hun ogen verschuift naar de andere kant van hun kop en komt uiteindelijk boven het andere te staan.

Bij pladijzen liggen beide ogen aan de rechterkant, bij tarbotten aan de linkerkant. Links of rechts, het maakt geen verschil. Daardoor zien ze alleen nog wat boven hen gebeurt en niet langer wat zich in de wereld onder hen afspeelt. Vandaar dat ze maatregelen nemen waarvan ze de draagwijdte laat staan de uitvoering niet kunnen inschatten. Het zal hen ook een zorg zijn.

Ik moest daaraan denken toen mijn diabetoloog me vertelde wat de gevolgen zijn van de nieuwe diabetesconventie. Ik val in groep B, wat dus betekent dat ik over een Gemeenschappelijk Medisch Dossier moet beschikken. Gezien mijn huwelijkse staat, mijn eigenwijze gedrag en wat kan ik nog meer verzinnen haal ik mijn dagelijkse medische zorg bij mijn huisspecialist. Ik heb dus al dertig jaar geen huisarts meer. Mijn vorige huisarts is versleten en ik ben nooit aan vervangen toe gekomen. Ik weet het, ik schiet tekort. Wil ik echter nog binnen de conventie opgenomen blijven, dan moet ik een GMD én dus een huisarts. Het probleem is wat mij betreft ondertussen opgelost.

Maar, signaleert mijn diabetoloog, van heel wat patiënten weten we niet of ze een GMD hebben, laat staan dat ze dat zelf weten. Vooral bij Franstalige én allochtone patiënten –we zijn in de Brusselse Noordrand- is dat het geval. Niemand ook die de diabetoloog daarover ad hoc kan inlichten. Niemand, behalve het ziekenfonds. Het zou handig zijn als het Riziv dat deze regels oplegt een database ter beschikking zou stellen van de specialisten waar deze direct kunnen checken of iemand al dan niet een GMD heeft. Het zou heel wat ergernis en tijdverlies besparen.

Men zou dit op de elektronische identiteitskaart kunnen noteren bijvoorbeeld. Het is maar idee. Maar dat zal wel weer te eenvoudig zijn.

Marc van Impe


Bron: MediQuality

11:25 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)