14 februari 2017

Liefdesstofje maakt darmen verdraagzaam voor bacteriën

 

Van het Prikkelbare Darmsyndroom wordt wel eens gedacht dat het syndroom vooral tussen de oren zit, maar met deze ontdekking lijkt het bewijs geleverd dat het wel degelijk in de darmen zit.
Onderzoekers van de afdeling Maag-, Lever- en Darmziekten van het Rotterdamse Erasmus MC hebben ontdekt dat het afweersysteem in de darmen een stofje aanmaakt dat ervoor zorgt dat de miljarden bacteriën die in de darmen leven daar ‘liefdevol' worden gekoesterd. Zij publiceren over dit biochemische proces in de nieuwste editie van Immunity dat vandaag, op Valentijnsdag, verschijnt.


Maikel Peppelenbosch, hoofd van het MDL-laboratorium, beschrijft in het artikel dat bij de afbraak van het aminozuur tryptofaan een stof vrijkomt die het afweersysteem vertelt dat het verdraagzaam moet reageren op de darmbacteriën. ,,Een van de afbraakproducten van tryptofaan, kynurenine, blijkt als een liefdesdrankje te werken voor de dendritische cellen van het afweersysteem. Die geven onder invloed van kynurenine de boodschap af dat het afweersysteem de darmcellen met rust mag laten.''


In de hersenen zorgt de afbraak van tryptofaan voor de aanmaak van serotonine. Serotonine staat al lang bekend als ‘love hormone'. De ontdekking van het effect van het ‘liefdesstofje' in de darmen kan een stap vooruit zijn voor de behandeling van mensen met darmaandoeningen zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Maar ook voor de talloze patiënten met het vaak onbegrepen Prikkelbare Darmsyndroom. Bij deze patiëntencategorieën reageert het afweersysteem juist veel te fanatiek op de darmflora.


Het Prikkelbare Darmsyndroom is een omvangrijk maar miskend probleem. Schattingen lopen uiteen, maar gedacht wordt dat vijf tot twintig procent van de bevolking er in min of meerdere mate last van heeft. ,,Bij mensen met het Prikkelbare Darmsyndroom viel het al op dat ze relatief vaak producten als gedroogde worstjes eten,'' vertelt Peppelenbosch.


,,Wellicht blijkt daaruit dat deze patiënten een soort natuurlijke behoefte hebben aan veel tryptofaan omdat bij de afbraak ervan kynurenine vrij komt.'' De oorzaak van het Prikkelbare Darmsyndroom blijft bij het merendeel van de patiënten onbegrepen. ,,Er werd wel eens gedacht dat het syndroom vooral tussen de oren zit. De darmen lijken nu eenmaal zeer gevoelig voor stress. Maar met deze ontdekking lijkt het bewijs geleverd dat het wel degelijk in de darmen zit.''
Vervolgonderzoek zal meer duidelijkheid moeten geven over de behoefte aan tryptofaanrijk voedsel die patiënten met Prikkelbare Darmsyndroom vaak aan den dag leggen. Ook zal moeten worden onderzocht hoe de ontrafeling van dit biochemische proces kan helpen bij het vinden van nieuwe geneesmiddelen voor darmziekten.


Peppelenbosch voerde de studie uit in nauwe samenwerking met zijn Italiaanse collega Ursula Grohmann van de Universiteit van Perugia. Het artikel is te vinden op de website van Immunity. Bekijk ook het filmpje waarin Maikel Peppelenbosch zijn bevinding toelicht: https://youtu.be/gfD6iYoxQ6A

Marc van Impe

 

Bron : MediQuality

10:25 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

10 februari 2017

Ziekenfondsen reageren commercieel en beperken reisbijstand


Als CM-lid heb je een streepje voor. Maar dat streepje is korter geworden nu de CM niet langer reisbijstand biedt voor als je een reis naar Zuid-Afrika, de Verenigde Staten of Canada plant.
Tot nu gold een wereldwijde dekking bij de CM. De CM geeft een lijst van de 72 landen en regio's waar de reisbijstand nog wel geldt: https://www.cm.be/binaries/Geografische-dekking-CM-reisbijstand_tcm375-181019.pdf . De CM maakt wel een uitzondering voor kinderen en jongeren die recht hebben op kinderbijslag.


Maar ook wie een van de EU-landen aandoet moet rekening houden met een beperking. Zo worden doorgaans 75 procent van de kosten terugbetaald vanuit de verplichte ziekteverzekering wanneer het totale bedrag van de medische uitgaven 200 euro of minder is. Dezelfde regeling geldt voor Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Albanië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Montenegro en Servië. Wanneer kosten hoger oplopen, worden alle dringende kosten door terugbetaald indien vakantiebestemming gedekt is door de CM-reisbijstand. Per dossier en per rechthebbende geldt wel een franchise van 60 euro.


Het merendeel van ziekenfondsen doet voor de praktische organisatie een beroep op de alarmcentrale Mutas, die 24/7 open is. De onafhankelijke fondsen zijn aangesloten bij Mediphone Assist. Ondanks die overkoepelende samenwerking hanteren de ziekenfondsen verschillende voorwaarden en beperkingen voor leden die op reis zijn.


De CM is overigens niet de enige die zijn reisbijstand terugschroeft. Ze volgt daarmee het voorbeeld van de onafhankelijke ziekenfondsen die de geografische beperking al invoerden in 2010. De vijf aangesloten ziekenfondsen (Partena, PartenaMut, Omnimut, Freie en Onafhankelijk Ziekenfonds) bieden enkel reisbijstand aan in Europa en landen in Middellandse Zeegebied, zoals Turkije of Tunesië.


Christian Horemans, expert bij de onafhankelijke ziekenfondsen, zegt het onomwonden: "In de uitgesloten landen is medische bijstand te duur. Bovendien kiest 95 procent van onze leden voor een klassieke vakantie. De verre bestemmingen waren dus een kleine minderheid van de verblijven, maar wel met zeer belangrijke kosten."


De Liberale Mutualiteit biedt evenmin reisbijstand in landen zoals de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Afrika. "De reisbijstand geldt enkel in uitgebreid Europa en Middellands Zeegebied ", zegt Geert Messiaen, secretaris-generaal bij de Liberale Mutualiteit. "Het financieren van geneeskundige zorgen voor de andere bestemmingen sluit niet aan bij onze sociale opdracht aangezien de grootste groep van leden die niet op reis kunnen gaan naar dergelijke verre bestemmingen een grote bijdrage zou moeten betalen voor een selecte groep van mensen die financieel dergelijke reizen kunnen veroorloven."


De LM betaalt in de "gedekte landen" alle medische kosten boven 50 euro terug. Een ziekenhuisopname daarentegen wordt op een francise na van 50 euro volledig geregeld door de Liberale Mutualiteit.


Bij de vier Vlaamse socialistische ziekenfondsen: Bond Moyson West-Vlaanderen, Bond Moyson Oost-Vlaanderen, De Voorzorg Limburg en De Voorzorg Antwerpen, leden van de Socialistische Mutualiteit is er geen geografische beperking.


Net zoals bij de Christelijke Mutualiteit regelt de alarmcentrale Mutas de betaling van de medische kosten vanaf 200 euro. Bij de Vlaamse Socialistische Mutualiteit wordt ook een ziekenhuisopname volledig terugbetaald. Het ziekenfonds rekent een franchise aan van 25 euro per persoon per dossier.


De Franstalige Solidaris biedt enkel reisbijstand in de EU en geaccrediteerde landen en de landen rond de Middellandse Zee.


Marc van Impe

Bron: MediQuality

10:18 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

In mei wordt het oorlog

Het is woensdag en ik breng mijn kleinkinderen naar hun naschoolse activiteiten. Ze gaan dansen en tekenen, turnen en een ei bakken met opa. Zwijgend zitten ze in hun cozy op de achterbank, de voetjes tikken ritmisch tegen de rugleuning van de stoel voor hen. Zeven en vier jaar vrouwelijk geluk en zoveel vragen.

"Zaterdag is Louise jarig," zegt Charlotte. "En in mei doet Louise haar communie en dan wordt het oorlog. Want dan gaan de jongens vechten." Ik schakel van dertig naar twintig. Wat gebeurt er in mei, vraag ik?


"Oorlog," zegt ze, "papa zegt dat op woensdag in mei oorlog wordt. Want dan gaan de jongens vechten. En dan hebben we geen school." Ik denk aan de verhalen van mijn vader hoe het 10 mei 1940 werd. Hoe hij met appendicitis in bed lag toen de op 10 mei 1940 het Duitse leger Nederland, België en Luxemburg aanviel en hoe hij tegen de vluchtelingenstroom in op een boerenkar naar het ziekenhuis in Mechelen gereden werd waar een legerarts zijn leven redde.


In de luchthaven praatte ik met een rabbijn die me de beginselen van de kabbalah verklaarde. 13,7 miljard jaar bestaat ons heelal. De aarde is 4.6 miljard jaren oud. De eerste vertegenwoordigers van onze soort, Homo sapiens, verschenen zo'n 125.000 jaar geleden. De oudst bekende mensachtigen zijn ruim vier miljoen jaar oud. Met de Homo deus staan we op de rand van het verdwijnen van de homo sapiens.


2020 wordt als geboortejaar van die nieuwe mens: onze opvolger die middels Crispr-CAS9 zo genetisch zal omgebouwd zijn dat we van een nieuwe mensensoort kunnen spreken. De rabbijn vertelde over 1984 van Orwell en hoe precies 33 jaar later, in 2017, de wereld bijna zal vergaan. 33 is een gouden getal. Hij haalt er Nostradamus bij.


Koop geen huis in Manhattan, zegt hij, want New York zal een atoombom op zijn donder krijgen. En de Amerikaanse bevolking zal gedwongen zijn zwavelhoudend water te drinken. Er zal een wereldwijde hongersnood komen en de mens zal gedwongen zijn menseneter te worden, kinderen zullen van de borst gerukt worden en de aarde zal krimpen. Deze derde wereldoorlog zal erger worden dan alle oorlogen in de geschiedenis van de mens bij elkaar.


De stewardess vraagt of we nog wat willen drinken. Ik neem een glas champagne. De oorlog zal uiteindelijk 27 jaar duren, gaat hij verder. Hierna zal er een gouden eeuw aanbreken met universele vrede en verder gebeurt er weinig meer tot het jaar 3797. Dit is het jaar waarin de aarde zal vergaan. Onze vlucht wordt aangekondigd.


Op weg naar mijn stoel bereken ik dat ik minstens 94 jaar moet worden om die vrede nog mee te mogen maken. Zouden ze in oorlogstijd ook aan euthanasie doen? Het kwaad zit hem in de Duitsers, roept hij door de gate. Trump is een Germaan!


Ik rij verder langs de Brusselse vaart. "Hoe kom je erbij dat het in mei oorlog wordt," vraag ik in de achteruitkijkspiegel. Ze glimlacht. "Dat heeft ons papa gezegd: met haar de verjaardag is het altijd oorlog, dan vechten de jongens en de meisjes."


"Dat hoeft toch niet", zeg ik, "jullie kunnen toch ook spelen?" "Jawel," zegt ze, "jongens vechten altijd omdat meisjes sterker zijn."


Tegen zo'n ijzeren logica en inzicht kan ik niet op.


We zijn bij de tekenschool.


Marc van Impe

Bron: MediQuality

08:02 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)