22 februari 2017

Over nierkolieken en de kunst van het wachten

Ik lees De Wachteling, een boekje dat ik u ten zeerste kan aanraden. Het is een zen-oefening in geduld. In mijn hoofd speelt een liedje van de Franse chansonnier Albin de la Simone, “Het regent in mijn mond, Il pleut dans ma bouche.” Maar mijn mond is droog en de combinatie van een vrij volumineuze caliciële lithoasis in de onderpool van de linkernier met een doormeter van 2.9 cm en een tourneé minérale is niet van die aard dat het, naast een dubbele buscopan, enige vorm van soelaas biedt.

Ik lees in De Wachteling, een boekje voor kinderen en volwassenen van Frank Pollet & Moniek Vermeulen met tekeningen van Tim Polfliet, dat we wachten omdat we er nog niet klaar voor zijn, dat we wachten omdat de rest van de wereld er nog niet klaar voor is. Sommigen wachten noodgedwongen omdat ze niet anders kunnen…


Leonard Cohen bast door het huis. Verder is het stil. Als het stil is, denk ik luider. Ik denk aan mijn uroloog die opgewekt zei dat het beeld heel duidelijk was. Zoals altijd overigens, -het zal zowat de twaalfde keer geweest zijn dat ik van een calculus verlost moet worden. Je hebt aanleg voor iets! Ik denk aan de doktersassistente die me vrolijk een datum halverwege maart voorstelde.


Er verschoof iets in mijn rug, onderaan links. Hou ik dit vol? Ik dacht aan mijn uroloog die deze week met zijn hernieuwd samengesteld gezin gaat skiën. Ik denk aan alle geplande afspraken, de uitgestelde lunches, de boeken die ik echt moet lezen, zoals "Denkkracht" van Richard E. Sisbett, "Trump Reversed", de 95 pagina's antidepressieve aanbevelingen van Maggie De Block.


De memoires van Siegfried Bracke en Elio Di Rupo waar ik elke nacht in mijn dromen aan schrijf. Is het de pijn of de lichte koorts. Ik ervaar wat een wachtlijst is, bedenk ik, dit is geneeskunde op zijn Hollands. Ik denk ook aan het huis dat ik tegen zondag moet leeghalen, kasten en dozen boeken, tapijten, snuisterijen, servies.


"Wat ben je stil," zegt mijn vriend, de lobbyist van het huisartsensyndicaat, "je leest een kinderboek?" Hij begint een betoog over de jongste persconferentie van Trump. Schakelt dan over naar Maggie. Over de inadequate zorg. En dat het allemaal haar schuld is. En van de intercommunales. Dat raast maar door. Ik sluit hem kort met een uitspraak van de afscheidnemende Duitse president Joachim Gauk: "Mensen met verantwoordelijkheid praten vaak met mensen met verantwoordelijkheid. En dat zijn vaak mensen die nieuwe, progressieve ideeën hebben. Maar ze zouden er goed aan doen als ze ook keken naar mensen die minder politiek betrokken zijn. Of die slechts af en toe lezen wat er in de media omgaat. Ook zij zijn burgers die wat te zeggen hebben, die een mening hebben. Ik dacht daar aan toen ik je bezig hoorde: een uitgesproken mening, hoogstaande gedachten en van allebei weet ik dat er in de praktijk maar weinig van zal komen. Want de massa, en in deze de hoog opgeleide massa volgt je niet. Maar morgen sta je hier weer, met een nieuw geraas."


Daar heeft hij niet van terug. Dan valt hij stil. "Wanneer laat je je opereren ?," vraagt hij tenslotte. Ik citeer De Wachteling: "Op het goede moment. Dat komt altijd. Dat voel je." Hij zucht. Het gekke is, met nierkolieken leer je leven. Het is een kwestie van houding. En tegen 15 maart zijn de drie boeken uit. En mijn steen weg. Als mijn uroloog op de piste geen been breekt.


De volgende dag belt de uroloog: de operatie gaat volgende woensdag door. Dat wordt doorlezen.


Lees mee:
De Wachteling, isbn 9789082277531, uitgeverij de rêverie, Laakdal
Denkkracht , isbn 978 905712 3993, uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam
Trump Revealed, isbn 978 147115 9718, Simon & Schuster, UK


Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

08:29 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

21 februari 2017

Wie ziek is, denkt in een andere dimensie

 

Dat hij het nochtans zo goed uitgelegd had, zegt hij. Hij begrijpt het niet. Hij neemt zijn tijd voor zijn patiënten. Geeft antwoord op hun vragen. Vraagt zelfs of ze alles goed begrepen hebben. Ja, dokter. En dan gebeurt dit.

Een patiënt heeft zijn medicatie totaal verkeerd tot zich genomen. Met een spoedopname tot gevolg. Ik vertel hem dat hij misschien uit het oog verloor dat zieke mensen anders luisteren, anders begrijpen, zelfs anders lezen. Een paar weken overviel mij de eerste verkoudheid van het seizoen. Sinussen dicht, een bonkend hoofd, een stukje dat af moest, een geleerde vrouw die alle momenten van de consultatie terug zou komen en natuurlijk honger had, een krant die nog niet gelezen was. Kortom alles wat bij een valling hoort.


Tot de telefoon ging. Er moest dringend een afspraak gemaakt. Ik knikte, mompelde wat, legde een datum vast en ging verder met de wanorde van de dag. 's Avonds herinnerde ik me absoluut niets meer. De rode wijn had zijn weldoende werking bewezen, de de fles was zijn 16 euro waard. Ik verkeerde in een soort roes, een rode wazigheid. Ik had me verzoend met de wereld. Mijn vrouw gaf me advies: dampen, met een handdoek over het hoofd boven een kom zout water. Het helpt. Ik vergat het. Een neusdruppel of twee, nu het nog betaalbaar was. Maar ik was afgekickt.


Ik sliep en werd badend van het zweet wakker. Ik had een afspraak gemaakt en wist niet meer met wie, waar noch wanneer. Ik zou dus schandelijk afwezig blijven op een rendez-vous met iemand die absoluut op mijn aanwezigheid zou rekenen. Mijn reputatie of wat daarvan overbleef na meer dan vijfenveertig geschonden beloften en dure eden die gebroken werden, ging aan diggelen. Ik heb geen oog meer dicht gedaan. Tot het zo rond zevenen was. Een stuk in de voormiddag werd ik wakker. Het ergste was voorbij. Ik dacht weer helder. Het snot liep in sloten uit mijn neus. Ik had zelfs trek in mensenvlees.


Ik vertel hem het verhaal, om hem duidelijk te maken dat als je ziek bent, je niet denkt als iemand die gewoon rechtop door het leven wandelt. Vanaf het moment dat je het grootste deel van de dag onder een dekentje op de bank doorbrengt schakelt je brein een aantal synapsen uit. Je bent verontschuldigd, je moet geen verantwoording afleggen. Je bent ziek. Mag het even?


Die volgende dag belde mijn relatie terug. Dat het haar verschrikkelijk speet. Dat onze afspraak niet door kon gaan. Of ik haar wou verontschuldigen? En een nieuwe datum voorstellen. Ik heb haar gezegd dat ik daarover even moest nadenken. Druk, druk, weet je wel. Dat ze me maar een mailtje moest sturen om me te herinneren dat ik haar moest bellen. Ze begreep het. Met nog eens duizend excuses.


Die avond ben ik niet vergeten te dampen. Die nacht heb ik geslapen als een roos. Ze moeten niet overdrijven.
Deze blog is geïnspireerd op het boek "De urolige", in het Nederlands "De rustelozen" van Linn Ullmann, in het Engels "The troubled", ISBN: 9789048834921 | € 19.99 | oktober 2016, Ebook | ISBN: 9789048834948 | € 9.99, https://www.bol.com/nl/p/de-rustelozen/9200000060212657/?...

Marc van Impe


Bron: MediQuality

08:17 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

20 februari 2017

Ooit goed geslapen in een ziekenhuis?

Waar vind ik een onderzoek naar de slaapkwaliteit in onze ziekenhuizen? Ik herinner me van mijn laatste verblijf dat de nachtverpleging systematisch de deur halfopen liet staan, wat me mateloos ergerde en liet deelnemen aan een hoorspel dat zo rond elven begon en meestal doorliep tot vijven: een verwarde bejaarde die de hele nacht om aandacht vroeg.


En niemand die haar noch mijn deur sloot. Toen ik daarover mijn beklag maakte bij de hoofdverpleger van de afdeling haalde die zijn schouders op. Zo gaat dat blijkbaar in dat ziekenhuis. Niemand die van mijn insomnia wakker ligt.


Er is veel te weinig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van slaap van patiënten op verpleegafdelingen van ziekenhuizen. Nochtans is de kwaliteit van slaap is gerelateerd aan de gezondheid. Een goede nachtrust in het ziekenhuis is dus zeker essentieel.


Ook in Nederland stelt men zich de vraag hoe het met de slaapkwaliteit gesteld is en daarom start men er deze maand een uniek flashmob-onderzoek, de Insomnia-studie, naar de slaapkwaliteit in ziekenhuizen en welke ziekenhuisgebonden factoren hierin de belangrijkste rol spelen. De verwachting is dat mensen in het ziekenhuis slechter slapen dan thuis.


Het onderzoek wordt uitgevoerd op de verpleegafdelingen van 40 ziekenhuizen in Nederland. In aansluiting op de uitkomst kunnen gerichte interventies voor een betere slaapkwaliteit ontwikkeld worden.Het is een initiatief van acute internisten in Nederland en wordt gecoördineerd door VUmc en Erasmus MC.


Op een ochtend in de maand februari krijgen patiënten in 40 ziekenhuizen in Nederland een vragenlijst over hun slaap. Voor dit onderzoek gebruiken de onderzoekers een samengestelde vragenlijst, gebaseerd op de ‘Consensus sleep diary', die gericht is op de kwantiteit en kwaliteit van slaap van de afgelopen nacht, en het ‘Patient-reported outcomes measurement information system' (PROMIS) met vragen over slaapkwaliteit. De PROMIS-vragenlijst is gevalideerd in de algemene bevolking en in patiëntgroepen met bepaalde chronische ziekten.


Als opzet is gekozen voor een ‘flashmob'-onderzoek, waarbij gedurende 1 reguliere werkdag in februari 2017 patiënten van alle deelnemende centra kunnen worden geïncludeerd. Alle patiënten van 18 jaar of ouder die in staat zijn om informed consent te geven, de Nederlandse taal voldoende spreken om de vragen te kunnen beantwoorden en die zijn opgenomen op een gewone verpleegafdeling vanaf minimaal middernacht de afgelopen nacht, kunnen deelnemen aan het onderzoek.


Op basis van eerder flashmob-onderzoek verwachten de onderzoekers 1500 proefpersonen te includeren, afgaande op 30 inclusies per ziekenhuis bij een deelname van 50 klinische centra. Hoofdonderzoeker is acute-internist dr. Prabath Nanayakkara van VUmc: "Een grootschalig onderzoek naar hoe patiënten slapen in ziekenhuizen is uniek in Nederland. We denken dat patiënten vaak slecht en te weinig slapen en dat het ziekenhuisritme hierbij een belangrijke rol speelt. Doorgaans maken we mensen heel vroeg wakker omdat er vóór het ontbijt allerlei metingen gedaan moeten worden, dus omdat het handig is vanwege de werkprocessen in het ziekenhuis. Terwijl zieke mensen hun slaap juist hard nodig hebben. Met de resultaten van het onderzoek kunnen gericht interventies ontwikkeld worden om de slaap in ziekenhuizen te verbeteren."


Naar verwachting zullen in totaal 1500 à 2000 patiënten deelnemen aan het onderzoek. De precieze onderzoeksdatum wordt niet vooraf bekend gemaakt. Het is immers een flashmob; dit om te bewaken dat de situatie zo natuurgetrouw mogelijk is en niet vooraf kan worden beïnvloed. Op de ochtend van het onderzoek zal VUmc bekendmaken dat het onderzoek op die dag heeft plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek en eventuele vervolgstappen worden binnen enkele maanden gepubliceerd.


Mijn vraag: wie start er zo'n initiatief op in ons land? En als men daar dan mee klaar is, kan men dan ook eens naar de kwaliteit van het voorgeschotelde menu informeren. Ik wed dat de resultaten onthutsend zullen zijn.


Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

11:12 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)