05 maart 2016

CVS: Patiëntenorganisaties roepen op tot onafhankelijke heranalyse PACE-trial

Zoals we eerder meldden verscheen in 2011 in het Engelse medische tijdschrift The Lancet een artikel met daarin de resultaten van de PACE-trial, een onderzoek waarin vier behandelingen voor CVS – ‘adaptive pacing therapy’ (iets anders dan wat patiënten en veel wetenschappers gewoonlijk onder ‘pacing’ verstaan), medisch-specialistische zorg, cognitieve gedragstherapie (CGT) en graduele oefentherapie (GET) – met elkaar worden vergeleken. De conclusie was dat CGT en GET de meest effectieve en veilige behandelingen zouden zijn voor CVS, maar er is al jaren veel kritiek op de inhoud en kwaliteit van dit onderzoek.

In november heeft de Amerikaanse wetenschapper Dr. Racaniello samen met 5 collegae wetenschappers een open brief gestuurd naar Dr. Richard Horton, de hoofdredacteur van The Lancet, waarin zij oproepen de onderzoeksgegevens van de PACE-trial onafhankelijk te laten heranalyseren. Wegens uitblijven van een reactie heeft Dr. Racaniello in februari nogmaals een open brief gestuurd. Deze brief werd medeondertekend door nog eens 36 artsen en onderzoekers. Ook op deze brief heeft The Lancet nog niet gereageerd.

In navolging van patiëntenorganisaties in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk hebben Belgische ME/CVS-verenigingen, de ME/CVS Stichting Nederland, de ME/cvs Vereniging en de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid op 29 februari j.l. gezamenlijk een open brief gestuurd naar de hoofdredacteur van The Lancet, waarin zij verzoeken om aan de oproep van Dr. Racaniello en collega's gehoor te geven.

An open letter to Dr. Richard Horton and The Lancet

http://www.virology.ws/2015/11/13/an-open-letter-to-dr-ri...

An open letter to The Lancet, again

http://www.virology.ws/2016/02/10/open-letter-lancet-again/

Marc van Impe


Bron: MediQuality

 

11:37 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

04 maart 2016

Wie heeft recht op uw medische gegevens in de digitale wereld?

Voor Minister Maggie De Block is de kogel door de kerk: elke Belg krijgt zijn elektronisch patiëntendossier. Maar daarmee is er nog geen antwoord gegeven op de vraag wie bepaalt wie toegang heeft tot uw gezondheidsdata, voor welk doel en wie u en uw patiënt beschermt tegen digitale gluurders. Deze vragen zijn niet nieuw, maar in een wereld waar elektronische patiëntendossiers in uitgebreide databases worden bijgehouden, en waar veel onderzoeksprojecten de genetische samenstelling van honderdduizenden mensen screenen, zijn ze steeds urgenter.

De centrale vraag is hoe het evenwicht tussen twee concurrerende prioriteiten bewaard kan worden – enerzijds de rechten van het individu op privacy en veiligheid, en anderzijds de behoefte van de gezondheidszorg en onderzoekers aan gegevens, wat uiteindelijk tot verbeterde gezondheidsresultaten moet leiden.

In December, stelde de Article29 working group – waarvan de verschillende Europese autoriteiten die belast zijn met dataprotectie deel uitmaken– dat dataprotectie een "fundamenteel recht" is. [i] Tezelfdertijd onderstreepte de Europese Commissie dat  "toegang tot gezondheidszorgdata onderzoekers helpt om nauwkeuriger, en sneller proeven met geneesmiddelen uit te voeren"[ii] Een van de uitdagingen in de strijd tegen Ebola bijvoorbeeld, is dat er meer gegevens nodig zijn om de effectiviteit van medicijnen te beoordelen.[iii]

Op het Astellas Innovation Debate dat op 25 februari in de London Royal Society plaatsvond stelde de Britse Life Sciences Minister George Freeman het dilemma als volgt:  "Patiënten moeten er op kunnen vertrouwen dat de overheid hun informatie absoluut beschermt. Een terechte eis. En de argwaan van de patiënt is ook terecht. Maar de praktijk leert dat wanneer patiënten weten dat zij zelf betrokken zijn bij geneeskunde-onderzoek, ze erg voorstander zijn van het gebruik van hun gegevens – op voorwaarde dat die data geanonimiseerd zijn. Sterker nog,  wanneer mensen wordt verteld hoe zelden de NHS hun gegevens gebruikt om de resultaten van nieuwe behandelingen te checken, zijn ze verbaasd."  De Britse regering heeft in dat verband een National Data Guardian for Health and Care aangesteld, wat tot voorbeeld strekt. Misschien kunnen minister De Block en haar collega staatssecretaris Bart Tommelein de aanstelling van een Belgische datacommissaris overwegen.

Als het gaat om genetische informatie, wordt het lastiger. Een van de heikele punten is dat de DNA data gebruikt zouden kunnen worden door werkgevers en, nog erger, door verzekeringsmaatschappijen die met deze wetenschap mensen die een bepaald risico lopen rucksichtlos zouden kunnen discrimineren. Wie in ons land lijdt aan een chronische ziekte weet hoe moeilijk zo niet onmogelijk het is om een krediet, laat staan een kredietverzekering te krijgen.

Precies met dat doel hebben de VS de Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA) opgesteld die expliciet werkgevers en verzekeraars verbiedt om burgers op basis van hun genetische risicofactoren te discrimineren.  Verschillende Europese landen hebben dat voorbeeld al gevolgd. In België bestaat zo'n regelgeving niet. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Association of British Insurers vrijwillig een Concordat and Moratorium on Genetics, een tijdelijk verbod uitgevaardigd op het opslaan, de data mining en het gebruik van genetische data. Maar dat moratorium loopt af in 2017.

Wie ongeoorloofd data ophaalt of doorspeelt kan gestraft worden. Maar het misdrijf moet eerst uitkomen. Bovendien zijn de boetes een peulschil voor een verzekeraar. De sanctionering en de controle moet dus strenger.

Een zaak is zeker: Als iemand echt toegang zou willen tot iemands genetische informatie, dan zullen er bijna altijd manieren worden gevonden om dat doel te bereiken. Edward Snowden en Wikileaks hebben bewezen dat zelfs een super beveiligde databank zo lek als een mandje kan zijn.

Marc van Impe

Referenties

[i] Déclaration commune des autorités européennes de protection des données réunies au sein du groupe de l'article 29 European Data Governance Forum, 8 December 2014  https://www.huntonprivacyblog.com/2014/12/10/article-29-w...

[ii] Managing Health Data, European Commission http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/managing-health-data

[iii]"http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_an...

 

Bron: MediQuality

12:17 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

03 maart 2016

De arrogantie van prof. De Maeseneer

Prof. Jan De Maeseneer is bezorgd: kun je van zijn eerstejaarsstudenten nog empathische hulpverleners maken? Volgens de gewoon hoogleraar huisartsgeneeskunde en ­eerstelijnsgezondheidszorg aan de UGent zit de mentaliteit bij de meerderheid van de studenten helemaal fout.

In het debat volgend op de stemming kwamen twee elementen naar voren: studenten sluiten sterk aan bij het ‘individuele-schuldmodel': wie niet succesvol is, heeft onvoldoende zijn best gedaan. In het eerste jaar van de opleiding arts ondervraagt de professor zijn studenten naar hun politieke voorkeur. Bij de peiling van midden februari werd hij voor het eerst in vijftien jaar geconfronteerd met een rechtse politieke meerderheid: meer dan de helft van de studenten kiest voor N-VA (24 procent), Open VLD (24 procent) of Vlaams Belang (7 procent).  Erger nog, de toekomstige artsen vinden het principe eigen schuld, dikke bult, zo slecht nog niet. Voor  artsen die vaak met kwetsbare mensen zullen te maken hebben die door onkans en ziekte toch in de problemen geraken, hoewel ze ‘hun best doen', is dat toch een merkwaardige opvatting, vindt professor De Maeseneer.

"Wat is er aan het gebeuren met deze generatie toekomstige artsen?" vraagt de professor zich af.  "Is de angst voor de ander, voor het onbekende in die mate toegenomen dat jongeren op zichzelf terugplooien? Is autonomie en de individuele ambities realiseren, belangrijker dan verbinding en dienstbaarheid aan wie het moeilijk heeft?"

Ik kan me voorstellen dat De Maeseneer ontgoocheld is. Hij is sinds zijn fameuze rapport uit 1989 de goeroe van de modieuze flinkse  geneeskunde die nu zijn zenit bereikt heeft na een gestage opgang door de instellingen. Dat zijn indoctrinatietechniek niet meer pakt is een kapitale teleurstelling.

Ik ben niet verbaasd. De medische jeugd van vandaag wijkt niet af van de mainstream. Hoe die denkt bleek al uit de uitslag op onze peiling naar de mening van de Belgische dokters, over de ethische en deontologische kwestie rond de terugbetaling van geneesmiddelen aan patiënten met een ongezonde levensstijl. 70 procent van de respondenten was voor een sanctionering. Dat betekent dat er een maatschappelijk draagvlak is voor dergelijke maatregelen. Daarmee is het woord gevallen: het draagvlak, liefst vergezeld van het maatschappelijk adjectief .

Niets is zo hellend en glad als dat vlak. Soms slaat het draagvlak net zoals het magnetisch veld van de aarde radicaal om. Eind van de jaren zestig is een keer gebeurd. Eind van de jaren tachtig sloeg het draagvlak nog eens om. Het idee van een egalitaire, herverdelende gedirigeerde maatschappij installeerde zich in de geesten van de politici. Die gedachte surfte op het postmoderne denken van na de val van de muur. Ondertussen is het draagvlak opnieuw gekanteld. Daar heeft de monetaire crisis van 2008 voor gezorgd.

Het probleem waar De Maeseneer mee worstelt zit hem niet in de geesten van de studenten geneeskunde maar in de politici die allerlei evenwichtsoefeningen uithalen om op het kantelende draagvlak overeind te blijven. Tevergeefs want ze zullen er af vallen. Slechts wie tegen de waan van de dag , een andere naam voor het maatschappelijk draagvlak, durft in te gaan, zal overeind blijven. Zo iemand gaat als minister de geschiedenis in. De anderen krijgen in het beste geval een Ikea-stoel in een Zweedse denktank.

"Een grondige bezinning over het model waar de samenleving voor kiest is noodzakelijk," zegt De Maeseneer. "Het is niet mogelijk om betrokken, kwaliteitsvolle hulpverleners opleiden als belangrijke maatschappelijke stromingen ertoe leiden dat solidariteit en mededogen worden ingeruild voor de focus op ‘eigen schuld' en ‘míjn carrière'." Hij geeft daarmee zijn arrogantie en machteloosheid toe.

Marc van Impe

 

 

Bron: MediQuality

12:12 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)