07 februari 2018

Karnaval in Vilvoorde


Over mijn lijk, in die bewoordingen reageerde Jo Van Deurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, op de plannen van de ziekenhuizen van Vilvoorde, Mechelen, Bonheiden en Lier om één netwerk te vormen.

Op 28 april 2017 trad het ziekenhuis AZ Jan Portaels van Vilvoorde toe tot de ondertekende intentieverklaring tussen het Imeldaziekenhuis uit Bonheiden, het H.-Hartziekenhuis van Lier en het AZ Sint-Maarten uit Mechelen/Duffel voor het oprichten van een ziekenhuisoverschrijdend netwerk voor het zorggebied Mechelen – Bonheiden – Lier. Door de toetreding van AZ Jan Portaels wordt dit Antwerpse netwerk nu uitgebreid met het zorggebied Vilvoorde, in Vlaams-Brabant. En dat zorgt voor de nodige problemen.

Niet iedereen is gelukkig met die plannen. Critici wijzen niet alleen op de geografische afstand tussen bijvoorbeeld Lier, Bonheiden en Vilvoorde die omwille van de verkeerssituatie en de dagelijkse files op de E17 niet binnen een redelijke termijn te bereiken zijn, maar ook op de culturele verschillen tussen de vier ziekenhuizen. Vilvoorde heeft een typische voorstadspopulatie met de daaraan verbonden gezondheidsproblematiek. Maar er is meer: er zijn culturele verschillen en er is, vooral, de natuurlijke in- en uitstroom van patiënten die zich situeert tussen het in Jette gelegen UZ van de VUB en de andere specialistische ziekenhuizen in het Brusselse en zelfs UCL en Leuven.

Omdat afstand levensbedreigend kan zijn – 1 extra kilometer betekent 1 extra minuut betekent een stijging van de mortaliteit tot1%- hebben onder andere de cardiologen van het AZ Jan Portaels al laten weten dat ze absoluut niet van plan zijn om hun patiënten met een acuut infarct of die andere complexe zorg nodig hebben naar de nieuwe campus van Sint-Maarten door te sturen, laat staan dat ze en beroep willen doen op hun collega's in Bonheiden of Lier.

Ook andere disciplines overwegen om resoluut en tegen de wil van de directie en de medische raad in, te blijven opteren voor het belang van de patiënt. Die directie bevindt zich nu ook in een vacuüm nu, op 4 februari, de voormalige directeur dr. Guy Buyens in onderling overleg zoals dat heet de bovenste etage verlaten heeft.

Komt daar tenslotte bij dat UZ Brussel en AZ Jan Portaels in Vilvoorde een overeenkomst hebben gesloten voor het gebruik van Primuz het elektronisch patiëntendossier (EPD) van het UZ Brussel.

Primuz, het EPD van het UZ Brussel, is een volledig geïntegreerd klinisch werkstation dat van de HIMSS (USA) op de HIMSS-EMRAM schaal, de op één na hoogste score 6 heeft gekregen. Door in te stappen in dat systeem, krijgt AZ Jan Portaels toegang tot alle functionaliteiten van de software, inclusief het groot aantal voorgedefinieerde maar configureerbare templates ter ondersteuning van alle stappen van het zorgproces van de patiënt.

Toenmalig algemeen directeur AZ Jan Portaels Guy Buyens koos toen voor Primuz "omdat het een geïntegreerd en gebruiksvriendelijk systeem is. Maar ook de manier waarop zal worden samengewerkt, met respect voor ieders eigenheid, heeft ons overtuigd. Het feit dat er medezeggenschap is over de verdere roadmap, dat de samenwerking financieel interessant is en dat onze data ook die van ons blijven, vonden we erg positieve aspecten."

Prof. Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel, dacht dan ook dat de medische logica zou zegevieren en dat AZ Jan Portaels, samen met AZ Sint-Maria Halle een stevig verankerde Vlaamse cluster in de Brusselse Rand – gebaseerd op de bestaande logische patiëntenstromen - zouden vormen. BHV Santé, als het ware.

Dit zou de logische keuze voor netwerking geweest zijn. Maar zo ziet het er voorlopig niet uit.

En als klap op de vuurpijl heeft nu ook de burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte (SP-A) een dikke rode streep getrokken door de plannen van AZ Jan Portaels om een nieuwe campus te bouwen naast de UPlace site. De Bonte Hans zoals hij in Vilvoorde gemeenlijk genoemd wordt, wil daar nu een bos planten. De nieuwe ziekenhuisplannen kunnen opgevouwen worden en in de kast gelegd en voor de spaarcenten van de specialisten die sinds jaren serieuze spaarbijdragen geleverd hebben, moet een nieuwe bestemming gevonden worden.

Dat laatste aspect wordt niet met ongenoegen bekeken door Inge Vervotte sinds 2013 afgevaardigd bestuurder van de christelijke Emmaüs Groep, een pool van zorginstellingen onder katholieke koepel. De nieuwe campus van Sint-Maarten Mechelen is wel erg ruim opgezet, en boze tongen beweren dat het duidelijk de bedoeling is om de perifere zorg van Vilvoorde, dat op 15 km afstand ligt, op te slorpen. Vilvoorde zou dan een doorgeefluik worden, een iets breder opgezet medisch centrum voor ambulante zorg. De aloude tegenstelling tussen de raden van bestuur van het vroegere Sint-Jozef (CM) en Van Helmont (OCMW), die onder impuls van toenmalig burgemeester Dehaene fuseerden tot AZ Jan Portaels, woekert onderhuids nog altijd aan.

In de keuze waarom Vilvoorde dan tegen alle medische logica in toch voor de netwerking met Emmaüs en Bonheiden koos, speelt tenslotte nog een factor mee: op aandringen van een aantal artsen werd de IT'er Rudi Mattheus in de Raad van Bestuur gedropt. Deze figuur werd eerder ontslagen na drie jaar het mooi weer gemaakt te hebben als directeur van het H.-Hart Tienen en na een passage bij UZ Brussel Radiologie die destijds abrupt stopgezet werd. Mattheus, die ook op vraag van de artsen in de Raad van Bestuur van het UZA zit, is in Brusselse investeerderskringen bekend als een fixer. Niet gelijk een figuur aan wie men in goed vertrouwen zijn portefeuille in bewaring geeft, zegt een hooggeplaatste bron bij de Vlaamse ziekenhuiskoepel Icuro.

Volgende week is het karnaval in Vilvoorde.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

08:31 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

06 februari 2018

Methyleenblauw blijkt malariamedicijn


De blauwe kleurstof methyleenblauw blijkt een veilig malariamiddel dat met ongekende snelheid malariaparasieten doodt. Binnen twee dagen zijn patiënten genezen en kunnen ze de parasiet niet meer doorgeven als ze opnieuw door een mug gestoken worden. Dat ontdekten wetenschappers van het Radboudumc met internationale collega’s tijdens een onderzoek in Mali. De resultaten verschijnen 6 februari in The Lancet Infectious Diseases.

Malariamedicijnen staan onder druk. De opkomst van malariaparasieten die resistent zijn tegen de huidige combinatietherapie met artemisinine vormt een groot probleem. Daarnaast gaat die behandeling de verspreiding van malaria nauwelijks tegen, omdat de parasieten nog lang in het bloed blijven en nieuwe muggen zo besmet kunnen worden als ze een patiënt steken. De parasieten delen zich in de rode bloedcellen van de patiënt. Hierbij ontstaan gametocyten van de parasiet. Als een nieuwe mug de patiënt steekt, zuigt hij de geslachtscellen op en in de muggenmaag vindt bevruchting plaats. De nakomelingen vinden hun weg naar de speekselklieren van de mug waarna de cyclus opnieuw begint.

De gametocyten kunnen na een malariabehandeling nog weken aanwezig blijven. In de nieuwe studie in Mali voegden de onderzoekers van het Radboudumc methyleenblauw toe aan artemisinine combinatietherapie. Methyleenblauw is een blauwe kleurstof die in het laboratorium gebruikt wordt om dode van levende cellen te onderscheiden. De toevoeging van de kleurstof aan malariamedicatie zorgde ervoor dat patiënten al binnen 48 uur niet meer besmettelijk waren voor muggen. Patiënten die geen methyleenblauw ontvingen bleven minimaal een week besmettelijk voor muggen. Wetenschapper Teun Bousema van het Radboudumc coördineerde het onderzoek dat samen met de University of California (UCSF) and het Malaria Research and Training Center (MRTC) werd uitgevoerd. Bousema: "Opvallend was dat de mannelijke parasieten nog sneller uit de bloedbaan verdwenen dan de vrouwelijke parasieten."

Gestimuleerd door veelbelovende resultaten in laboratoriumexperimenten onderzocht het team van Bousema nu voor het eerst het effect van methyleenblauw op malariaverspreiding in mensen. Bousema: "Methyleenblauw heeft veel potentie omdat het de malariaverspreiding al kort na behandeling kan voorkomen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat methyleenblauw ook goed werkt tegen malariastammen die resistent zijn tegen bestaande middelen." De kleurstof bleek veilig en goed te verdragen voor patiënten. Het heeft alleen één onhandige bijwerking. "Ik heb het zelf ook weleens geslikt en je urine wordt er echt blauw van. Dat zouden we op langere termijn moeten oplossen, want het zou kunnen dat dit mensen tegenhoudt het te gebruiken."

Malaria veroorzaakt jaarlijks 430.000 doden. Iemand wordt geïnfecteerd door een beet van een malariamug. Negentig procent van alle sterfgevallen vinden plaats in Afrika, meestal gaat het om kinderen. Malariabestrijding richt zich vooral op het gebruik van klamboes, insecticiden en geneesmiddelen. Hierdoor is het aantal malariadoden in de afgelopen tien jaar bijna gehalveerd. https://eurekalert.org/pub_releases/2018-02/run-dkm020218...

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

08:31 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

05 februari 2018

Draagmoederbank heeft zin


Dit weekend een bericht via LinkedIn: een hoogopgeleide vrouw, manager in een IT-bedrijf, alleenstaande, zoekt een draagmoeder. Vergoeding contractueel vastgelegd.

Enkele weken geleden zoekt een vriendin op facebook die aan een genetische afwijking blijkt te lijden en nooit zwanger kan worden, een draagmoeder. Ze is gehuwd en werkt in de media. Vergoeding af te spreken

Vroeger werd je er wel eens op aangesproken in je eigen kring. Nu gaat het op de sociale media en de boodschappen krijgen heel wat likes. België laat de praktijk van draagmoederschap toe als er niet betaald wordt. Maar die regel wordt meestal omzeild, zegt ons een specialist die aan het Brusselse UZ verbonden is. Er bestaat in ons land geen wettelijke regeling voor draagmoeders en wensouders. Çavaria, de Vlaamse belangenbehartiger van holebi's en transgenders, dringt er bij de federale regering wel op aan om een wettelijke regeling uit te werken die voldoende aandacht heeft voor de rechten van het kind. In oktober wou professor dr. En Europees Parlementslid Petra De Sutter (Groen) een rapport over draagmoederschap te laten goedkeuren in de plenaire zitting van de Raad van Europa. Maar dat mislukte. Er komt dus geen internationaal verbod op commercieel draagmoederschap, maar evenmin een totaalverbod op (commercieel en niet-commercieel) draagmoederschap. Alle Belgische vertegenwoordigers in de Raad van Europa stemden voor de aanbevelingen van het rapport.

Momenteel is in de meeste Europese landen commercieel draagmoederschap niet toegelaten. In Rusland, Oekraïne en Georgië is commercieel draagmoederschap wel toegelaten, maar enkel indien de wensouders hetero zijn. Oekraïne is de soepelste regelgever in deze. Nederlandse specialisten en de stichting FIOM pleiten nu voor de oprichting van een draagmoederbank, die wensouders koppelt aan vrouwen die bereid zijn een kind voor een ander te dragen.

Gynaecoloog Roel Schats van het VU medisch centrum in Amsterdam, het enige ziekenhuis in Nederland waar wensouders terechtkunnen voor zogenoemd 'hoogtechnologisch draagmoederschap' is pleitbezorger van dit project. Ook het FIOM, kenniscentrum voor vraagstukken rond zwangerschap en afstamming, ziet een groeiende belangstelling voor draagmoederschap, zowel bij heterostellen van wie de vrouw om medische redenen geen kind kan dragen als bij mannenkoppels. Het FIOM en Schats pleiten voor het 'Engelse model': een bemiddelingsorganisatie zonder winstoogmerk, waar wensouders en draagmoeders kunnen worden gescreend, begeleid en aan elkaar gekoppeld.

Er zijn ook in Groot-Brittannië nog te weinig draagmoeders. Toch blijken daar jaarlijks tientallen vrouwen uit altruïsme bereid een kind te dragen voor ouderkoppels die zij van tevoren niet kenden. De NVOG, de Nederlandse beroepsvereniging van gynaecologen, heeft evenmin principiële bezwaren. Wel bepleit zij terughoudendheid met draagmoederschap 'zolang de juridische aspecten niet voldoende zijn afgedekt'.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

10:36 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9