12 februari 2018

220 Belgen vroegen reeds zelfmoordpoeder uit Nederland aan


Meer dan 220 Belgen zijn in de voorbije maanden lid geworden van de Nederlandse Coöperatie Laatste Wil (CLW) die vorig jaar in september aankondigde na een zoektocht van 4,5 jaar een nieuw poeder voor humane zelfdoding te zullen verdelen.

De CLW die toen zo'n 3.000 leden telde, heeft ondertussen al meer dan 20.000 leden, met een gemiddelde leeftijd van 68 jaar. Het middel, dat een banaal conserveringsmiddel is dat echter niet in de benodigde hoeveelheid van 2 gram maar per 10 kg vrij in de (groot)handel te koop is, kan bij de CLW alleen worden aangeschaft door wie meerderjarig is en al minstens een half jaar lid. Met het legale en goedkope middel wil CLW de mogelijkheid bieden van een snelle en pijnloze dood op een zelfgekozen moment. Lidmaatschap kost 15 euro per jaar. Bij de 220 leden zijn ook een aantal Franstaligen.

Het doel van de CLW is niet onomstreden: ze wil de leden op een legale manier "een humaan werkend laatstewilmiddel" verschaffen, zodat ze zelf kunnen beslissen over hun levenseinde, zonder tussenkomst van een arts of begeleider. De coöperatie startte begin dit jaar met infoavonden in Nederland om de groepsaankopen van het zelfdodingsmiddel voor te bereiden. Ook de Belgische leden worden daarvoor uitgenodigd. In ons land worden vooralsnog geen voorlichtingsavonden georganiseerd.

Euthanasie-experts als Wim Distelmans staan weigerachtig tegenover de plannen van Laatste Wil: "Ik heb het volste respect voor mensen die uit het leven willen stappen", zegt hij. "Maar als we als maatschappij zo'n pil beschikbaar stellen, dan gaan wellicht mensen zich daartoe geneigd voelen in een opwelling, en dan gaan ze uit het leven stappen terwijl ze misschien door een hulpverlener konden geholpen worden."

Distelmans merkt ook op dat het middel voor een verschrikkelijke hoofdpijn zorgt. "Er zijn vroeger ook nog andere middelen aangeboden. Ideaal is het absoluut niet", zegt hij. De arts sluit niet uit dat er ook in ons land organisaties het idee zullen overnemen. "Of dat dan wettelijk conform is, moet blijken. Maar maatschappelijk zou dat een slecht signaal zijn."

In feite zou het gaan natriumsulfaat, Na2SO4, dat in een zeer lage concentratie in voedingsmiddelen gebruikt wordt als zuurteregelaar en antiklontermiddel (E-nummer E514) en ter bestrijding van schimmels en bacteriën. Ook in wijn zit een minieme dosis sulfiet, wat bij sommigen zorgt voor verschrikkelijke katers.

De 2 gram kost minder dan 10 euro, en heeft de verschijningsvorm van wit kristallijn poeder (vgl. grove suiker). Het middel dient opgelost te worden in 50 ml water. Volgens de brochure van de CLW l verlaagt het middel snel de bloeddruk, waarna een coma volgt en uiteindelijk hartstilstand. De CLW erkent dat het middel ernstige hoofdpijn veroorzaakt wat een middel als 550 mg Naproxene Forte "zeer gewenst maakt erbij te gebruiken om de hoofdpijn tegen te gaan". Eveneens dient er een antibraakmiddel genomen te worden, in te nemen vanaf 24 uur vooraf aan inname conserveermiddel. De CLW "garandeert" binnen 1 uur een overlijden.

Omdat de CLW beticht zou kunnen worden van distributie van een dodelijk middel, wat ook in Nederland strafbaar is, dienen aanvragers minstens 18 jaar te zijn en per regio een VOF ( Vennootschap Onder Firma) op te richten. Eén lid (per regio) wordt dan door andere leden gemachtigd in naam van de VOF het middel te bestellen. De CLW verkoopt zelf niets maar geeft één of meerdere adressen van waar de bestelling in het groot geplaatst kan worden. Dat ene lid verdeelt het ingekochte poeder per 2 gram onder de andere leden. Het poeder wordt bewaard in een kluisje met een biometrisch vingerafdrukslot want veiligheid vindt CLW heel belangrijk. Het poeder moet in dat kluisje gedeponeerd worden onder toeziend oog van de andere leden in de regio. Dat kluisje kan thuis bewaard worden of elders (bijv. locatie verzorgd door CLW).

Wat dient te gebeuren met ongebruikte kluisjes met inhoud, moet nog bedacht te worden.

De Coöperatie weet zich gesteund door 63% van de Nederlandse bevolking, zo bleek uit recent onderzoek van de NRC (2016). De Coöperatie Laatste Wil vindt wel dat er grote zorgvuldigheid moet worden betracht bij het gebruik van deze middelen en ook dat hoge eisen mogen worden gesteld aan de veiligheid. Uit een enquête onder de CLW-leden eind vorig jaar bleek dat 7% van de leden eigen middelen in huis heeft. Deze middelen zijn veelal illegaal geïmporteerd, of met bedrog van een arts verkregen. Ook bleek dat 90% de middelen graag wil hebben, in veel gevallen omdat het gemoedsrust en zelfs levensenergie geeft als men ze in bezit heeft. "Deze mogelijkheid is nu bereikbaar," aldus de CLW die onder zijn leden hoge magistraten, gewezen Kamerleden van de niet-confessionele partijen en academici telt.

http://www.laatstewil.nu/faq

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

10:42 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

11 februari 2018

Meer zorgbanen voor vluchtelingen in Euregio Limburg


Met het project ‘In de zorg – uit de zorgen‘ willen vluchtelingenorganisaties en zorginstellingen in de Euregio Maas-Rijn twee vliegen in een klap slaan. Erkende vluchtelingen kunnen aan het werk, en tegelijkertijd moet op deze manier het personeelstekort in de zorg worden verkleind.

Eén week nu loopt het project waarbij acht Belgische, Nederlandse en Duitse organisaties (waaronder zorg-, vluchtelingen- en vakorganisaties) samenwerken aan de instroom van vluchtelingen als arbeidskrachten in de zorgsector. Naast de provincie Limburg stappen ook het Limburgs Platform voor Vluchtelingen, het Internationaal Comité, Familiehulp en het ACV mee in het project. Een belangrijk aspect is de uitwisseling van ervaring en kennis tussen de verschillende partners.

Het project wordt mogelijk gemaakt door het Europese programma Interreg V-A (2014-2020). Voor Nederland is dit niet het eerste project waarbij vluchtelingen aan de slag gaan in de zorgsector. Eerder kregen zij in Katwijk woonruimte aangeboden in een verpleeghuis en werden tegelijkertijd opgeleid om ouderen te verzorgen. Het Euregionaal project 'In de Zorg - Uit de Zorgen' wil 500 vluchtingen begeleiden naar een duurzame job in de zorgsector.

Initiatiefnemer Dirk Van Laethem van Familiehulp, was erg getroffen door de vele berichten in de media over vluchtelingen en hun problemen. Omdat Familiehulp een maatschappelijk gerichte organisatie is, wilden ze iets voor deze mensen doen. Gezien er veel nood is aan werkkrachten in de zorg, zou een combinatie met vluchtelingen een oplossing kunnen zijn.

"Een job vormt vaak een eerste cruciale stap in het integratieproces van vluchtelingen en versterkt de positieve perceptie van deze mensen", zegt Dirk Van Laethem, projectmanager bij Familiehulp. Een job in de zorg vinden als vluchteling, is echter niet evident. Volgens het traject van 'In de Zorg - Uit de Zorgen' moeten de vluchtelingen goed Nederlands kunnen spreken en een diploma op zak hebben. Dat kunnen ze realiseren door bijvoorbeeld eerst als huishoudhulp bij Familiehulp te werken, om vervolgens met voldoende taalkennnis een verdere opleiding in de zorg aan te vatten. Zo kunnen de vluchtelingen via stages op een laagdrempelige manier doorgroeien naar een duurzame job.

Marianne Thyssen (CD&V), Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, steunt het project tenvolle: 'In de zorg - Uit de zorgen' heeft een projectbudget van bijna 2,2 miljoen euro, waarvan de helft wordt gesubsidieerd door Interreg Euregio Maas-Rijn, het samenwerkingsverband tussen de regio Aken, de provincie Luik, de Belgische Duitstalige Gemeenschap, Belgisch Limburg, en Nederlands Zuid- en Midden-Limburg.

"Het is noodzakelijk om vluchtelingen zo snel mogelijk op de arbeidsmarkt te integreren, zodat ze ook in de samenleving opgenomen worden", aldus Thyssen. "Dat is gunstig voor zowel de vluchtelingen als onze samenleving: minder zorgen voor migranten met meer migranten in de zorg."

In de Euregio Maas-Rijn is onder meer Zuyderland Medisch Centrum betrokken.

‘We zien het project als een grote kans,' zegt Roel Goffin hierover. Hij is lid van de raad van bestuur van Zuyderland Medisch Centrum, een van de deelnemers aan het project. ‘We hebben hier al ervaring mee binnen onze groep vrijwilligers. Daarin leveren ook erkende vluchtelingen een bijdrage aan het welzijn van onze patiënten en cliënten op diverse locaties.'

https://www.interregemr.eu/projecten/idz-udz

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

16:23 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Vakantie remedie tegen griepepidemieAls we de kerstvakantie een week verlengen, zou het aantal griepbesmettingen aanzienlijk dalen. Dat besluiten onderzoekers van UHasselt en UAntwerpen na een studie naar de invloed van weekends en vakanties op de uitbraak van ziektes.

"Onze sociale contacten veranderen tijdens de vakantie: kinderen komen minder met elkaar in contact. Dan vermindert het aantal besmettingen ook", zegt professor Niel Hens. "De kerstvakantie heeft de grootste impact. Een simulatie van een derde week heeft aangetoond dat het aantal besmettingen met griep dan met 4 procent zou dalen."

De Krokusvakantie komt dus net op tijd. Maar het risico zit er in dat de uitbundige sociale contacten tijdens het carnavalsweekend dat positieve effect teniet doen.

De onderzoekers benadrukken dat het een slecht idee is te blijven werken als je ziek aan het worden bent. "Mocht iedereen met symptomen van griep meteen thuisblijven, hadden we tot 75 procent minder besmettingen."

Dat advies wordt in elk geval goed opgevolgd door de federale ambtenaren: die waren vorig jaar gemiddeld op honderd werkdagen ruim zes dagen afwezig door ziekte. Zo blijkt uit cijfers van Medex, de dienst medische expertise van de FOD Volksgezondheid. Dat is het hoogste peil in jaren. Ambtenaren worden steeds ouder en stress maakt hen steeds vaker ziek. In Wallonië ligt het ziekteverzuim het hoogst. Nog uit de cijfers blijkt dat de ambtenaren gemiddeld 2,1 keer per jaar ziek zijn en dat die afwezigheid gemiddeld 7,2 dagen duurt.

Dat betekent dat ze gemiddeld vijftien dagen per jaar ziek zijn. Het ziekteverzuim ligt het hoogst bij ambtenaren zonder een diploma en is hoger bij contractuelen dan bij statutairen. Ambtenaren uit Wallonië zijn met een ziekteverzuim van 7,20 procent vaker ziek dan hun Brusselse (5,06 procent) en Vlaamse (5,64 procent) collega's. Een uitleg heeft men daar niet voor bij Medex. Henegouwen is ook bij ons de provincie met het hoogste ziekteverzuim (7,8 procent .

Er is een belangrijke uitzondering: er zijn ruim 500 federale ambtenaren ouder dan 65 jaar. Hun ziekteverzuim is zo goed als onbestaand, aldus Medex. Om op die leeftijd nog aan de slag te zijn, moeten ze én supergemotiveerd zijn én een sterke gezondheid hebben, met amper ziektedagen tot gevolg.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

10:27 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)