13 februari 2018

Uw honorarium? Een kwestie van verhoudingen


Ik lees in de krant dat een bekende Brusselse strafpleiter 250 € per uur een heel matig en dus normaal honorarium vindt. Een elektricien die ik vorig weekend ter hulp riep omdat plots een deel van het huis in het donker viel, kwam een kwartiertje langs, haalde een metertje uit zijn zak, stak hier en daar een stekker in een contactdoos en vroeg 40€, plus reiskosten en weekendvergoeding. Ik was voor zo’n kleine 80€ geholpen.

We kregen in die zin een bijdrage van dokter Arne Van Renterghem, huisarts in Mariakerke, die zich terecht verwondert waarom de prestatie van een huisarts in het weekend niet hoger ingeschat wordt.

"Geld is in sé niet zo belangrijk. Het is ook maar een vodje papier ten slotte. Geld stelt echter waarde voor. Hoeveel iemand wilt betalen voor een dienst of een product toont aan wat hij/zij ervan vindt.

Stel: je levert een dienst. Hoge kwaliteit of uniek of … in alle opzichten. Niemand die hetzelfde kan leveren. Lof alom. Je denkt - logischerwijs - dat je een hogere prijs kan vragen. Of dit lukt of niet hangt grotendeels af van het feit of de koper jouw extra kwaliteit écht wel zo belangrijk vindt. De kans is echter reëel dat een wat mindere kwaliteit voor de klant ook voldoende is. En dan doet hij/zij 2 mogelijke dingen: hij koopt de mindere dienstverlening of hij probeert te bekomen dat jij jouw betere dienstverlening verkoopt voor minder geld. Hij wilt wel wat jij hebt maar wilt er niet voor betalen.

Ik verneem dat bepaalde wachtposten een uurloon aan de arts van wacht betalen. Het bedrag dat ik hoor is 500 euro per 12 uur of 42 euro per uur.

Ik laat dat even inzinken.

42 euro per uur om 12 uur in het weekend, in de dag, in de nacht, uw tijd, kennis en expertise te leveren voor een vitale functie van de gezondheidszorg. Naast uw weekwerk.

Een tijdje geleden schreef ik dat een bedrag van 125 euro / uur maatschappelijk een correcte verloning is voor een huisarts, die ten slotte de centrale steunpilaar is van de gezondheidszorg.

Wat in het verhaal nog meer frappeerde is dat het management van die wachtpost voor hun managementvergaderingen zichzelf méér dan 42 euro / uur uitbetaalden (die situatie is nu veranderd).

Ik kwam niet bij van het lachten toen ik dat hoorde. En nog steeds, ook als ik dit nu aan het opschrijven ben, komt er een glimlach op mijn lippen. O ironie!

En het meest grappige is … het zijn de huisartsen die zichzelf 42 euro / uur uitbetalen. In het weekend. Wat gaan die doen als de tijd komt dat de huisarts in dienstverband komt? 20 euro / uur tijdens de week?

Wat iemand wilt betalen voor uw dienstverlening bepaalt wat hij of zij erover denkt.

Voor hoeveel je jezelf verkoopt bepaalt wat jij van jezelf denkt. Aan 42 euro / uur …."

De verontwaardiging spat er af. En terecht.

Ik rij naar huis en hoor op de radio een flard van een gesprek met een jonge geneesheer voor het volk die zegt blij te zijn met zijn nettoloon van 1.600€ per maand. En ik denk aan mijn oude vriend, dokter Kris Merckx, die samen met Ludo Martens in 1970 aan de wieg stond van AMADA, een organisatie die in 1979 vervelde tot de huidige PVDA. Hij startte samen met Michel Leyers op 4 januari 1971 de eerste praktijk van Geneeskunde voor het Volk (GvhV).

Dr. Merckx zetelde van 1976 tot aan de fusie in 1982 met Antwerpen in de gemeenteraad van Hoboken. Hij was 13 jaar lang hoofdredacteur van het partijblad Solidair en was ook woordvoerder voor de partij. Door zijn vele politiek werk moest hij zijn praktijk als arts laten vallen. Pas vanaf 2001 kon hij opnieuw halftime werken als arts in de groepspraktijk in Hoboken.

Dr. Kris Merckx ging met pensioen in de zomer van 2009. Bij de gemeente, districts- en provincieraadsverkiezingen van 2012 werd hij tweemaal verkozen als provincieraadslid en als districtsraadslid. Al die bijkomende activiteiten leverden hem niets op want dr. Merckx koos om tevreden te zijn met een gemiddeld werknemersloon, al het overige stortte hij in de partijkas. Nu leeft hij van een minimumpensioen. Zoals hij zijn er honderden artsen, indien niet meer: zij hebben heel hun leven hard gewerkt, en staan nu in overlevingsmodus. Het is een kwestie van verhoudingen.

Marc van Impe


Bron: MediQuality

08:40 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

12 februari 2018

Vlaamse wielerarts ontwikkelt virtuele dr. Emma


“Waarom laten we de patiënt niet zelf zijn medische gegevens beheren, zoals hij vandaag al via homebanking zijn bankzaken regelt?” Op deze niet retorische vraag gaf een Vlaamse wielerarts zelf het antwoord. Hij heeft een chatbot ontwikkeld die medisch advies geeft op basis van persoonlijke lichaamsdata.

Emma is een project van huisarts Servaas Bingé. "Een chatbot gaat mensen medische vragen stellen", zegt huisarts Servaas Bingé, auteur van het boek Nooit meer naar de dokter , "precies zoals een medische intake." Dr. Bingé is geen onbekende in de media. Vorig jaar joeg hij tal van collega's in het harnas door de uitspraak in Humo dat "als huisartsen halsstarrig blijven negeren dat we in razendsnel veranderende hoogtechnologische tijden leven, ze een bedreigde diersoort dreigen te worden en op termijn zelfs te verdwijnen. De vastgeroeste huisartsgeneeskunde kan efficiënter, goedkoper én beter voor de patiënt, de dokter én de samenleving." "De huisarts moet een soort preventiemanager worden, want onze gezondheidszorg wordt op termijn onbetaalbaar," aldus de dokter uit Hansbeke die naast zijn huisartsenpraktijk ook hoofdarts is bij wielerploeg Lotto–Soudal waar hij Tiesj Benoot, André Greipel en Tim Wellens onder zijn medische hoede heeft. Hij is ook gitarist van de coverband The BaseBallBats.

Bingé wil niet dat de huisarts verdwijnt maar beseft wel dat het beroep in de toekomst een heel andere invulling zal krijgen. "Nu zitten we vooral in een systeem waarin we de patiënt proberen te genezen als die een gezondheidsprobleem heeft. We doen wat dat betreft fantastisch werk, onder andere met de meest geavanceerde kankerbehandelingen, maar het systeem dreigt onbetaalbaar te worden." Naar zijn idee moet de huisartsgeneeskunde evolueren naar preventiekunde. Bingé vorig jaar in Humo: "In mijn boek noem ik het healthitude, een samentrekking van ‘health' en ‘attitude'. Als we met zijn allen zo'n healthitude ontwikkelen, zullen we minder naar de dokter moeten. En die healthitude kun je visueel voorstellen in wat ik een healthigram noem. Dat healthigram vertrekt vanuit het genetische profiel van de patiënt. Onze genen bepalen ons volledige lichamelijke en geestelijke functioneren. We weten inmiddels dat we onze genen zelf kunnen beïnvloeden. Mensen die genetisch een hoger risico hebben om de vijf belangrijkste aandoeningen te krijgen – diabetes, obesitas, hart- en vaatziekten, kankers en ademhalingsziekten – kunnen dat risico aanzienlijk verlagen door hun levensstijl aan te passen. Zo kan iemand die genetisch gezien 80 procent kans maakt op diabetes, vermijden dat hij de ziekte ook echt krijgt."

Het resultaat is Dr. Emma, de chatbot die hij samen met digital innovator Jelle Van de Velde, die eerder websites en software voor de educatieve wereld creëerde en een succesvolle carrière bij Carta Mundi achter de rug heeft, ontwikkelde.

Dr. Emma verzamelt niet alleen basisinformatie zoals leeftijd, gewicht, voedingsgewoontes, beweging, mentaal welzijn, maar verwerkt ook bloedanalyses met onder meer info over cholesterol of insulineresistentie. De patiënt kan daarvoor een beroep doen op zijn huisarts die dus wel moet meewerken, of aan de hand zijn medisch dossier de resultaten van een recente bloedafname opladen. In de toekomst is het zelfs de bedoeling om ook DNA-analyses op te nemen.  Op basis van al die informatie maakt Dr. Emma een risicoprofiel en doet aanbevelingen via sms, mail en de chatbot.

Als het moet, adviseert Emma snel een afspraak te maken bij een arts. Emma wordt op 19 februari in een eerste fase gelanceerd in bedrijven. Bingé garandeert wel dat de medische gegevens nooit met de werkgever worden gedeeld. "De privacy is gegarandeerd. Bovendien is alles medisch gevalideerd. Dit is geen vrijblijvende tool." Hoeveel Emma per consultatie aanrekent zegt Bingé nog niet. Dat zal pas op de lancering binnen drie weken duidelijk worden.

Binnenkort openen Dr Bingé en zijn partner wel een eerste Emma Care Center in de Gentse Ghelamco-arena. Ook daar zullen mensen voor een bloedafname terechtkunnen. Er is nu al interesse van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Professor Ilse Van Diest (Gezondheidspsychologie, KU Leuven) vindt het een mooi initiatief maar heeft er in De Morgen vragen bij. "De vraag is: bereik je de mensen die je moet bereiken? Bij bedrijven die inzetten op een gezonde levensstijl zien we heel vaak dat de mensen die het het minste nodig hebben, effectief ingaan op het aanbod. Dat is het eeuwige probleem. Je moet proberen dat te overstijgen."

Verder vraagt de experte gezondheidspsychologie zich af in welke mate Emma juridisch is uitgewerkt. "Bij zo'n lifestylecoaching is dat minder nodig, maar hier gaat het over echt medisch advies. Wat als het fout loopt? Is diegene die advies geeft ook aansprakelijk?"

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

19:45 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Open brief: “Wij zijn het moe om te moeten bedelen, is dit waar ons zorgsysteem voor staat?"


Max lijdt aan een diffuus intrinsiek groeiend ponsglioom, in een hersenstamtumor DIPG. 1 op 250.000 kinderen lijdt aan deze kanker die momenteel 15,3 % overlevingskans geeft op 24 maanden. In Mexico wordt voor DIPG interartiële therapie en immunotherapie toegepast. De resultaten tot nu toe zijn hoopgevend. Na de eerste behandeling is er al een flinke reductie in de tumor te zien. Het is echter nog te vroeg om te gaan juichen. De therapie uit Mexico biedt dus wel hoop. Maar de ouders staan er financieel alleen voor. De ziekteverzekering komt niet tussenbeide. En de privé hospitalisatieverzekering weigert een tegemoetkoming omdat het Riziv de behandeling niet erkent.

De ouders stellen zich de vraag hoe het kan dat zij niet de juiste ondersteuning krijgen voor een therapie die klaarblijkelijk werkt? Ze vragen zich af "waarom er miljoenen euro's op bankrekeningen van grote organisaties, zoals het Kinderkankerfonds, waar ze die miljoenen liever op hun spaarboekjes laten staan dan ze te gebruiken voor kindjes met kanker?"

Kleine Max (7) is niet het enige kind met die aandoening dat in Mexico die behandeling volgt. Uit Lier pendelt de kleine Adea (6) naar Monterey. Ook de kleine Maithili (12) en haar ouders worden met deze problematiek geconfronteerd. Net zoals de ouders van Max en Adea vliegen ze al maanden op en af naar Mexico om hun dochter te redden. Daarom schreven ze nu een open brief aan Maggie De Block.

"Beste mevrouw de minister,

mevrouw De Block,

Wij roepen u op om stil te staan bij de dagelijkse strijd die we moeten voeren om onze dochter gezond te krijgen. In augustus 2016 kreeg Maithili een diagnose met 0% overlevingskans en maximum 9 maanden te leven. De dood zou volgen nadat een laatste zenuw in de hersenstam door de tumor gekneld zou worden. Ondertussen zijn we 16,5 maanden na diagnose en doet Maithili het beter dan toen. Haar toestand verbetert en de tumor krimpt geleidelijk aan.

Maar het is niet in België dat ze geholpen wordt. Wel in Mexico, waar Dr. Garcia en zijn team zichzelf dagelijks geven om 3 Vlaamse kindjes (Adea, Max en Maithili) samen met 50 anderen te helpen. En ze behalen goede resultaten. Enkel dankzij de enorme steun van uw landgenoten krijgen wij deze kans, niet omwille van u of onze "sociale" maatschappij. Als we aankloppen bij de overheid of grote organisaties die zich inzetten tegen kanker, worden deze deuren steeds dichtgeslagen. Kleine organisaties doen er alles aan om ons te helpen, maar zij beschikken helaas niet over alle mogelijkheden en middelen.

Hoe kunnen wij als goede burgers onze verantwoordelijkheid nemen die we dragen jegens onze dochter? Hoe kan het zijn dat wij niet de juiste ondersteuning krijgen voor een therapie die klaarblijkelijk werkt? Of dat wij horen van miljoenen euro's op bankrekeningen van grote organisaties, zoals het Kinderkankerfonds, waar ze die miljoenen liever op hun spaarboekjes laten staan dan ze te gebruiken voor kindjes met kanker? Waar storten/steunen mensen voor; om mensen en kinderen met kanker te helpen? Deze giften (15miljoen euro) blijven op de rekening van het Kinderkankerfonds staan als "zekerheid"… wat betekent deze 15 miljoen euro op een rekening met geen rente? ABSURD. Hoe verwacht een maatschappij dat wij dit aanvaarden als ouders die onze dochter doodgraag zien?

Hoe denkt u dat het voelt, beste meneer Peeters en mevrouw De Block, om dagelijks te moeten werken voor een maandloon, jarenlang sociale bijdragen te betalen en tegelijkertijd 18 000 euro per 6 weken te moeten uitgeven om de volgende therapie te betalen? Ze kan terug zwemmen dansen, schrijven en opgroeien, mevrouw De Block!

Hoe verwachten jullie, beste ministers, dat wij regels accepteren die opgesteld zijn om experimentele therapieën geen kans te geven? Hoe gaan we "evidence based medicine" verkrijgen als het afhangt van de ouders en hun energie om geld in te zamelen en vervolgens te moeten zeulen met de foto's en verslagen om te bewijzen dat onze kinderen beter zijn?! Hoe kan het zijn dat artsen geen objectieve mening kunnen geven over de experimentele therapie als ze duidelijk zien dat onze kinderen het beter doen? Het bewijs ligt er mevrouw De Block, pas de regels aan!

Maithili is 12 jaar en komt uit Brugge, Max, 6 jaar, komt uit Grimberen en Adea is 5 jaar, uit Lier, KINDEREN! Hoe ziet u hun rechten? Onze rechten? Zonder solidariteit waren ze er niet meer! Wij zijn moe om steeds te moeten bedelen! Het kost teveel tijd, tijd die we liever zouden doorbrengen met onze kinderen!

Daarnaast zijn voorlopig nog 2 kindjes die wensen te gaan, maar doordat ze niet over de middelen beschikken, krijgen die kinderen geen eerlijke kans op een genezing. Is dit waar ons zorgsysteem voor staat? Terwijl ieder denkt dat alles wel gedekt is?

Wij vragen u om onze informatie grondig door te nemen en menselijk te antwoorden, niet via de standaard antwoorden die we reeds zo gewoon geworden zijn. Daar zijn wij niets mee… Kanker wacht niet! Zorg dat organisaties die rechtstreekse steun kunnen geven aan ons, ouders, zoals Ons Steentje vzw de nodige ondersteuning krijgen, om zo ook in de toekomst anderen te kunnen helpen. Maar help hen ook om alle mooie initiatieven te herenigen tot krachtige organisaties voor rechtstreekse steun. Zorg ervoor dat ouders in staat zijn hun kind te begeleiden in de angst die ze hebben voor de dood, voor de toekomst… Kon ik onze pijn en onmacht maar doorgeven, er zouden oplossingen volgen! Onze dochter in haar hulpvragende, angstige ogen te kijken en compleet machteloos te zijn! Die pijn voel je tot in het diepste van je hart! Kinderen met DIPG zijn kinderen die de ene dag fit zijn en de andere dag hulp nodig nodig, maar wel steeds alles beseffen!

Geef ons de tools om een platform te bouwen waar gezinnen die geen terugbetaling ontvangen via reguliere weg, wel terecht kunnen. Bouw mee aan een transparant kader met een logische verdeling van de gelden. Wij vragen ook niet de totale tussenkomst, maar iets, al zijn het maar de transport- en verblijfskosten. Iets waardoor we meer tijd met onze zieke kinderen kunnen doorbrengen. Tot nu toe krijgen we NIETS! Terwijl we de behandelingen in het buitenland zelf bekostigen, heeft ons zorgsysteem ook geen enkele kost aan ons en zelfs daar wordt geen rekening mee gehouden."

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

16:04 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)