25 januari 2018

App moet terugval depressie voorkomen


Het Nederlandse Radbouwziekenhuis in Nijmegen ontwikkelt de applicatie SMARD, die in de toekomst moet voorkomen dat mensen die depressief zijn geweest een terugval krijgen. De applicaties zijn een uitkomst voor iedereen die aan een depressie lijdt of ooit heeft gehad. Vrouwen hebben iets vaker last van een depressie dan mannen. In de leeftijdsgroep 18-64 jaar krijgen 4,2% van de mannen en 6,2% van de vrouwen jaarlijks een. Het terugkeren van depressieve episodes is een probleem dat bij 50-75% van de mensen met depressie voorkomt.

SmartPhone Monitoring Against Recurrence of Depression (SMARD) is een mobiele technologie die 24/7 de omgeving van de patiënt scant en kleine veranderingen registreert in individueel gedrag en sociale activiteiten, om zo het risico op een terugval te voorspellen. De Hersenstichting, investeerder van de applicatie en het Radboud UMC zoeken mensen de applicatie willen testen. Er wordt gebruikt gemaakt van twee applicaties die met elkaar communiceren. De app BeHapp registreert de communicatie- en gedragspatronen van de patiënt en zal zo het risico op een terugval moeten gaan voorspellen. Een tweede app, SMARD, zorgt er vervolgens voor dat er op tijd kan worden ingegrepen. Deze app meet de stemming en lichamelijke symptomen met een zogenaamde dagboekmethode, meerdere keren per dag en biedt daarnaast trainingen die de kans op terugval moeten verminderen.

Personen die depressief zijn geweest en de applicatie willen testen, kunnen zich aanmelden bij het Raboud UMC: https://www.radboudumc.nl/afdelingen/psychiatrie/wetensch...

Marc van ImpeBron: MediQuality

08:23 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

24 januari 2018

Bedenkingen bij Kom op tegen Kanker


Je kan maar beter kanker hebben, zeg ik. Mijn vriendin aan de andere kant van de lijn zucht. Zij komt als oftalmoloog al jaren op voor een patiëntenpopulatie die geconfronteerd wordt met een gegarandeerd fataal aflopend ziekteverhaal. We praten over een bewustmakingscampagne die het drama van “haar” aandoening onder de aandacht moet brengen. En hoe zij de nodige fondsen kan werven. Ondertussen loopt een bericht binnen: Kom op tegen Kanker (KotK) heeft de campagne 2016-2017 afgesloten met een netto-recordopbrengst van 28.360.855 euro.

Nooit eerder haalde de organisatie in twee jaar tijd meer geld op. Dat maakte de organisatie vorig weekend bekend tijdens zijn Dankdag voor actievoerders en vrijwilligers. 1300 mensen zakten daarvoor af naar Antwerpen. De netto-opbrengst van 28.360.855 euro is maar liefst 20 % meer dan de som die werd ingezameld in de periode 2014-2015, toen 23.606.622 euro. Ook dat was een recordopbrengst. Sinds het begin van Kom op tegen Kanker is het bedrag altijd in stijgende lijn gegaan.

Een dikke proficiat. KotK heeft daarvoor dan ook een professionele marketeer ingehuurd, de heer Mark Michils, die in een vorig leven afstudeerde aan de Vlerick Business School, en op de reclamebureau's BBDO, Quattro en Saatchi & Saatchi waar hij in Brussel, Moskou en Tokio CEO zowat alles verkocht van frisdrank, inlegkruisjes, banken, het Nucleair Forum, waar de originele vraag was om kernenergie meer te promoten, tot en met politieke partijen zoals de CD&V. Michils was voorzitter van Stichting Marketing en van de Raad voor de Reclame. Op 1 januari 2013 zag hij het licht en werd algemeen directeur bij Kom op tegen Kanker.

Daarmee heeft de stichting geen slechte keuze gemaakt. Kanker wordt in de markt gezet als een product. Met de achterliggende gedachte van elke marketeer dat dit het grootste marktaandeel moet verwerven. Dat is met glans gebeurd. Michils had het in 2012,net voor zijn overstap over reclame puur omwille van de impact: "Als je denkt dat je als ondernemer om het even wat kunt doen, dan loop je het risico dat iemand er een zaak zal van maken. Zoiets kan uw bedrijf en merk veel schade berokkenen, je hebt verschillende jaren nodig om dat terug in orde te krijgen"

Dat is niet mijn bedoeling. Wel enkele bedenkingen. Kanker, zoals Siddarhta Mukherjee, dat zo mooi beschreef is de keizer van elle ziekten. De mensheid lijdt er 5.000 jaar aan. Eén vrouw op de vier krijgt de ziekte vóór ze 75 is. Bij mannen is dat zelfs één op de drie. Dat is niet niets.

Maar ondertussen staan andere acties wel onderaan in de gondola van de goede-doelen-supermarkt.

Frank Deboosere , campagneleider bij Kom op tegen Kanker, mag dan wel zeggen dat "dankzij jullie Kom op tegen Kanker de nodige middelen (krijgt) om onverwijld de strijd tegen kanker verder te kunnen zetten. Dikke merci!" Ondertussen worden wel fondsen gedraineerd bij onderzoeksprojecten die minstens even belangrijk zijn of zouden moeten zijn.

De inkomsten van Kom tegen Kanker worden besteed aan initiatieven en organisaties in de psychosociale zorg, beleidsbeïnvloeding, informatie, preventie en wetenschappelijk onderzoek. Zo kregen de voorbije twee jaar 113 onderzoeksprojecten financiële steun om meer patiënten te doen overleven en hun levenskwaliteit te verbeteren. KotK lobbyde bij de federale regering ook voor de jaarlijks 4 miljoen euro om vruchtbaarheidsbehandelingen bij kankerpatiënten terug te betalen.

Mooi. Maar wat met al die andere patiënten? Moeten die rekenen op De Warmste Week van Music For Life 2017, een echte solidariteits- en sensibiliseringscampagne die 10 576 hartverwarmende acties voor 1642 verschillende goede doelen organiseerde? De duizenden actievoerders die geld inzamelden voor een zelfgekozen goed doel brachten 10.846. 566 euro samen. Of de stickeractie van het Rode Kruis die met vrijwilligers die in de meest risicovolle omstandigheden aan kruispunten, 570.000 stickers verkocht voor een totaalbedrag van 2.850.000 waarmee 249 medisch materiaal aankopen voor hulpposten op evenementen maar evengoed reanimatiepoppen voor gratis eerstehulplessen of uitleenmateriaal zoals krukken en rolstoelen?

Uit het jaarverslag van 2016, toen de campagne 23.606.622 euro had opgebracht blijkt dat KotK bijna 17 miljoen investeerde in 33 projecten, 23 doctoraatsonderzoeken en 4 postdoctoraten. De betrokken onderzoekers ontvingen tussen 21.000 en 990.000 euro voor hun project. Dat is nuttig besteed geld. En de marge voor eigen administratiekosten en management is niet mager maar valt binnen de normen van de redelijkheid. De vraag is of het zo verder moet.

De vrije markt voor de goede doelen is beperkt. Er zijn andere chronische ziekten, wat kanker tenslotte in 90% van de gevallen geworden is. Er zijn COPD, ALS, MS, ME/CVS, Alzheimer, CBD, Parkinson, mucoviscidose, nierinsufficiëntie en diabetes.

"In een organisatie moet je ook je kritische geesten koesteren, met enkel en alleen ja-knikkers heb je geen constructief gesprek. Je hebt mensen nodig die vanuit een anders standpunt naar iets kijken, zonder dwarsligger te zijn. Mensen die niet meegaan in de automatische flow van ‘het zal wel goed gaan," zei Michils in 2012 in een interview.

Welnu, hier sta ik. En zegt de Heer niet in de Bijbel, geef aan de keizer wat de keizer toekomt. Bij deze dus: 28.360.855 euro. Hij heeft gekregen. Duidelijke taal, daar houdt Michils van. ‘Iedereen heeft recht om te spreken', ‘zei hij in 2012. Ik luister. En tenslotte nog dit: ik wens niemand kanker toe.

http://www.komoptegenkanker.be/nieuws/kom-op-tegen-kanker...

Marc van Impe

Bron: MediQuality

15:11 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

23 januari 2018

Driekwart bevolking wil eigen gezondheid monitoren


Patiënt empowerment. Sommigen blijven het er lastig mee hebben. Maar de evolutie is onomkeerbaar. In ons land zijn we specialist in het ontwijken van de realiteit: als we ze niet analyseren bestaat de werkelijkheid niet.

In Nederland daarentegen gaat men actief op zoek naar wat er echt gebeurt. Zo blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau Enable U dat maar liefst driekwart van de Nederlanders graag zijn eigen gezondheid digitaal wil monitoren als dit de vrijheid, zelfredzaamheid, behandeling en veiligheid verbetert. Daarnaast is er een grote behoefte aan een gereguleerde omgeving met correcte adviezen waar consumenten zelfzorgadvies kunnen inwinnen. De meerderheid (54%) geeft aan voor het bezoek aan een huisarts zelf informatie te willen inwinnen via een app, zodat er in de spreekkamer direct spijkers met koppen geslagen kunnen worden. Het onderzoek van Enable U "De zorgsector door de bril van de patiënt" liep onder 1.002 respondenten.

Voor een groot gedeelte van de consumenten is langsgaan bij een huisarts in de toekomst zelfs helemaal niet meer nodig. 52 procent van de respondenten staat open voor een videochat met een medische specialist, omdat deze manier van contact tijdwinst oplevert en kosten bespaart. Bijna de helft van de consumenten (46%) geeft hiernaast aan in het geval van ziekte graag gebruik te maken van een app om informatie te delen met de huisarts zodat zij niet meer fysiek langs hoeven te komen.

"Wat opvalt is dat een ruime meerderheid van de Nederlandse patiënten absoluut meerwaarde ziet in het ontketenen van nieuwe innovaties, door eigen data op een veilige manier te delen", stelt Frank Arts, directeur en oprichter van Enable U. "Wearables, zelfzorgapps en videochat zijn slechts enkele voorbeelden van de impact die tech kan hebben op de maatschappij. De verdere adoptie van Internet of Things, eHealth en mHealth zullen dit alleen nog maar meer aanzwengelen. Er liggen tal van kansen om de zorg aan te sluiten op de behoefte van de patiënt. Een goede en veilige uitwisseling van digitale gegevens staat hierbij aan de basis."

Bron: Enable U

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

19:31 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)