29 januari 2018

Innovatieve digitale zorg thuis nu ook voor ernstig zieke patiënten


Nederland zet een revolutionaire stap op het gebied van het digitaal thuis volgen van patiënten met chronische ziekten. Flow, het centrum voor Preventie, Telemedicine en Revalidatie Chronische Ziekten in Máxima Medisch Centrum in Utrecht is gestart met een nieuw Remote Patiënt Management-programma (RPM).

Met dit programma worden ernstig zieke patiënten met zowel chronisch hartfalen als COPD thuis gemonitord. Hiermee wil Flow een aantoonbaar hogere kwaliteit van leven realiseren tegen gelijkblijvende of gereduceerde kosten van zorg. Het nieuwe programma is volledig gebaseerd op voor patiënten belangrijke aspecten, zoals meer veiligheid doordat het medisch team dagelijks meekijkt, minder of kortere opnames, een betere kwaliteit van leven en minder complicaties. En dus minder angst en stress en toch goedkopere zorg.

Het programma is speciaal ontwikkeld voor patiënten met zowel chronisch hartfalen als COPD én een hoog risico op heropname. Zij worden dag en nacht in de thuissituatie gemonitord en begeleid door een multidisciplinair team. De patiënt meet zelf dagelijks bloeddruk, saturatie, gewicht, temperatuur, beweegactiviteit en hartslag en beantwoordt iedere dag vragen over mogelijke klachten op een digitaal platform. De data wordt bekeken door hun casemanager: hoogopgeleide hart- en longverpleegkundigen in MMC. Via chatberichten of videobellen hebben de patiënt en de casemanager contact. De casemanager consulteert de longarts en cardioloog tijdens een dagelijks multidisciplinair overleg (MDO). Voor interventies bij verslechtering van de situatie van de patiënt, zijn behandelprotocollen ontwikkeld. Stabiliseert de ziekte, dan is het mogelijk om de frequentie van de metingen aan te passen. Het programma is gebouwd op de ervaringen van de patiënten en niet op de veronderstellingen van de ontwerpers.

Hareld Kemps, medisch hoofd van Flow en cardioloog: "We hebben de patiënten gevraagd wat zij belangrijk vinden. Ze geven zelf aan dat ze structureel te laat aan de bel trekken als hun situatie verslechtert. Daardoor komen ze bijna altijd te laat in het ziekenhuis, waardoor een ziekenhuisopname noodzakelijk is. Terwijl een opname voor deze groep juist zeer grote gevolgen heeft: hun herstel duurt veel langer dan gemiddeld en de kans op een nieuwe opname neemt iedere keer toe. Snel medisch ingrijpen helpt deze patiënten op alle fronten."

Verder geven de patiënten aan dat ze het belangrijk vinden om één aanspreekpunt te hebben, dat de verschillende medisch specialisten betrokken bij hun verschillende ziektes, goed met elkaar communiceren en dat ze graag weer leren vertrouwen op de eigen lichaamssignalen. Een belangrijke factor, volgens Kemps: "Als medisch specialisten weten we veel van een bepaald vakgebied en we kunnen onze patiënten uitstekend behandelen op dit gebied. Patiënten hebben echter in heel veel gevallen twee chronische ziekten of meer. Mijn collega longarts en ik kunnen wanneer we de krachten bundelen onze patiënten betere expertise én betere service bieden. Een patiënt voelt zelf goed aan of een verslechtering meer door de longen of meer door het hart veroorzaakt wordt. Door daar goed naar te luisteren, en dat doen we nu dagelijks in het RPM zorprogramma, kunnen we veel gerichtere interventies inzetten. Zo leren wij als artsen veel van elkaar en van de patiënt over de combinatie van ziekten. En de patiënt leert steeds meer over zijn ziekten. Het stelt hem of haar beter in staat de eigen chronische ziekten zelf te managen."

Met een wetenschappelijke studie hoopt Flow aan te tonen dat deze nieuwe manier van zorg verlenen bijdraagt aan het behoud van kwaliteit van leven van de patiënten (ondanks progressie van hun ziekten), dat de zelfmanagementvaardigheden van de patiënten toenemen én dat de duur van de opnames korter wordt dan voorheen.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

22:19 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Bloeddruk hartpatiënten onder controle dankzij HartWacht


Uit Nederlands praktijkonderzoek blijkt dat dankzij de app HartWacht van de Cardiologie Centra Nederland (CCN) 64 procent van de resistente hypertensiepatiënten de hoge bloeddruk onder controle heeft gekregen in drie maanden.

Hartwacht is er voor patiënten met hartfalen, hartritmestoornissen en resistente hypertensie. Patiënten doen zelf thuis metingen en hun eigen cardioloog kijkt op afstand mee. Met het apparaatje een hartfilmpje kunnen maken of een ECG. De gegevens sturen ze via hun smartphone of tablet naar het datacentrum van CCN. Die meten dan structureel de klinische effecten en de effecten op de kwaliteit van leven van de inzet van Hartwacht bij verzekerden van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De zorgverzekeraar, die HartWacht voor zijn verzekerden vergoedt sinds 2016, noemt de eerste resultaten "indrukwekkend".

Enkele honderden verzekerden van Zilveren Kruis maken gebruik van Hartwacht. Het betreft patiënten die zijn doorverwezen door een huisarts omdat de hoge bloeddruk niet daalde na het gebruik van medicijnen. Igor Tulevski, cardioloog en medeoprichter van CCN: "Patiënten ervaren meer vrijheid en een verhoogde kwaliteit van leven. Doordat ze 24 uur per dag en 7 dagen per week in contact kunnen staan met een cardioloog voelen zij zich bovendien veiliger, ze zijn in staat eigen regie te nemen." Met de cVitals-app van FocusCura kunnen patiënten waarden als bloeddruk en hartslag monitoren en naar een cardioloog sturen.

Cardiologen zien de patiënt bij een traditionele behandeling vaak maar eens per jaar. Tulevski: "Dankzij HartWacht is het nu mogelijk vanuit huis veel meer metingen van vitale waarden te doen. Dit geeft vergaand inzicht in de situatie van de patiënt". Zodra de waarden van de patiënt afwijken kan een cardioloog op afstand hulp verlenen. "De data over het afgelopen jaar toont aan dat we uitschieters in de gezondheidsstatus van patiënten kunnen voorkomen, met een verlaging in spoedbezoeken tot gevolg."

HartWacht is een gezamenlijk initiatief van Zilveren Kruis, Cardiologie Centra Nederland (CCN) en het Nederlandse zorginnovatiebedrijf FocusCura. Verzekerden van Zilveren Kruis krijgen HartWacht op medisch voorschrift vergoed. Andere gaan nu ook Hartwacht vergoeden.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

18:30 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Of een intieme piercing kan op de afdeling?


Mijn vriend de radioloog staat in het centrum van de belangstelling. Het hoofdzakelijk mannelijk gezelschap komt niet bij van het lachen. “Je weet niet wat je tegenwoordig ziet,” vertelt hij en dan volgt een opsomming van alle mogelijke plekken op het menselijk lichaam waarin een piercing kan geplaatst worden.

En dit gaat heus verder dan de klassieke oorbellen, of een diamantje in de neus. Zo'n piercings zijn uiteraard salonfähig, geen arts die daar nog van opkijkt. Een kent er een verpleegster met een piercing in de wenkbrauw. Op een dag sloeg ze een tulen sjaaltje om en dat haakte zich vast en bleef hangen. Het was geen gezicht. De hele afdeling kwam er aan te pas. Volgt een verhaal over lispelen en tongpiercings. Een van de maten vertelt hoe een vriend van hem –het zijn altijd vrienden of kennissen- een tand brak bij het zoenen van de draagster van zo'n kleinood.

Dan gaat het richting evenaar. Tepelpiercings worden met kennis van zaken beschreven, ringetjes, staafjes, knopjes. De gynaecoloog valt bij. Het volume stijgt. Het niveau van de conversatie daalt. Twee glazen witte wijn verder zitten we aan de navelpiercings. En wat blijkt? De sociale acceptatie stijgt weer. Ik verneem dat je heel veel geld kwijt kan aan zo'n sierraadje, dat je tenslotte maar een paar dagen per jaar aan het publiek toont, op het strand of aan het zwembad, en waarvan de onthulling verder bewaard wordt voor de geliefde of toevallige bedgenoot. Een cadeautje voor Valentijn?

De bodem van het verhaal is bijna bereikt. "Je moet wel goed van god los zijn," zegt er een, "om je daar te laten piercen. Afgezien van het risico op een infectie in je intieme gebieden, vind ik het geen gezicht. Ik zou het niet accepteren." Het gezelschap weet duidelijk welk toepassingen van de edelsmeedkunst in die regio mag verwacht worden. Het regent pro's en contra's.

Het is duidelijk dat een piercing in dit geleerde gezelschap al bij al statusverlagend werkt. "Wat is er in godsnaam geestelijk mis met die vrouwen, dat ze zichzelf zo willen verminken," zegt er een. De psychiater begint een verhaal over totem en taboe... De commentaren buitelen over elkaar heen. Piercings worden hier geassocieerd met het milieu van betonvlechters en showgirls uit de discotheek. Ik hoor van alles maar geen rationele argumenten. En dus vraag ik me af wat er geestelijk mis met je is als je op zulke irrationele gronden mensen persoonlijk moet aanvallen en je je gedwongen voelt om je hekel aan piercings zo ongevraagd te etaleren. Uit niet wetenschappelijk opgezet onderzoek blijkt dat zo'n 15 procent van de jongere vrouwelijke bevolking al dan niet tijdelijk een piercing draagt. En dat valt niet altijd goed.

Uit een enquête van CareerBuilder.com blijkt dat bepaalde uiterlijkheden een negatief effect kunnen hebben op de snelheid waarmee je de hiërarchische ladder opklimt. 37% van de werkgevers vindt dat piercings ongeoorloofd zijn, en 31% vindt zichtbare tattoos niet stroken met het ‘professionele imago' dat een werknemer moet uitstralen. Piercings en tatoeages waren trouwens maar twee van de elementen die werkgevers noemden als mogelijke hinderpalen voor een promotie. Het luistert nauw als je er in de ogen van de werkgever competent wil uitzien. Zelfs te zongebruind wordt niet geapprecieerd. Wie zijn chef gaat opzoeken om hem om promotie te vragen doet er dus in veel gevallen goed aan om zijn piercing uit te nemen. "Als je carrière wil maken, moet je er ook zelf voor zorgen dat de kaarten goed liggen", zo besluit Rosemary Haefner die het onderzoek leidde.

Wat dat betreft zit het in het ziekenhuis waar ik wel eens door de gangen loop goed. Zichtbare juwelen zijn uit den boze. Wie daar gepiercet is draagt zijn ringetje, staafje of knopje discreet.

Ik vergelijk piercings met het dragen van een dure horloge of het rijden met patsersauto, het is uiterlijk tonen dat je méér bent. En ergens bewonder ik die gepiercete medemens: uiteraard weet die dat de ander daar misschien op neerkijkt. Daar moet je toch maar tegen kunnen. Statusverlaging bewust ondergaan getuigt van een stevig zelfbewustzijn. Ik zou het niet kunnen.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

16:09 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)