19 december 2017

Ziekenfonds CM excuseert zich voor opleggen politieke verplichting


Ooit verklaarden de bisschoppen dat stemmen voor de Volksunie doodzonde was. We leefden toen in de vijftiger jaren. Het lijkt wel of die goede oude tijd terugkomt. De Christelijke Mutualiteit (CM) heeft zich gisteren op Radio 1 geëxcuseerd voor de politieke richtlijn van CM Limburg. Die liet in een nota weten dat personeel voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zich “in principe alleen kandidaat kan stellen voor een CD&V-lijst”.

De CM Limburg was duidelijk: "indien een medewerker zich kandidaat wenst te stellen op een andere lijst – geen nationale partijlijst, maar een gemeentelijke lijst bijvoorbeeld  – moet er een uitdrukkelijk akkoord zijn van de directie". 

Op de koop toe moet/moest dit schriftelijk medegedeeld worden en besproken in een persoonlijk overleg over de ‘opportuniteit' van de kandidatuur. Tot slot nog een ondergetekende engagementsverklaring waarin de persoon die op de ‘verkeerde' lijst staat belooft om "geen standpunten in te nemen die onverenigbaar zijn met de waarden, missie en initiatieven van CM Limburg".

Alain Florquin, nationaal personeelsdirecteur, zei nu op Radio 1 dat deze opgelegde beperking "geen normale gang van zaken" is. CM nationaal zal de Limburgse afdeling dan ook vragen om de nota in te trekken. "Als organisatie willen wij mensen die zich vandaag politiek wensen te engageren, ook  ondersteunen, en dit kan – wat ons betreft – in alle democratische politieke partijen. Wel op voorwaarde dat er respect is voor de bestaansreden en waarden en normen van CM", aldus Florquin op Radio 1.

Gevraagd of CM-werknemers nu ook bij het Vlaams Belang op een lijst kunnen staan, antwoordde Florquin ontwijkend: "Wat ik zeg is, je moet rekening houden en respect hebben voor de basiswaarden, voor de normen die we in onze organisatie hebben". Daarmee wijkt de CM niet af van de richtlijn die zusterorganisatie ACV eerder al uitvaardigde en waarbij deze partij tot verboden terrein verklaard werd. Het is overigens niet bekend of leden van beweging.net, in het verleden ACW, ooit op een VB-lijst figureerden.

De beweging.net is overigens niet de enige organisatie die de vrije burgerrechten van zijn personeel aan banden legt: bij de Waalse en Brusselse FGTB en Solidaris was het de regel dat personeel enkel op PS-lijsten mocht staan. Daar is nu noodgedwongen veranderingen in gekomen. PvdA- en PTB-lijsten zijn nu ook toegelaten.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

08:10 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

18 december 2017

Evolutie legt het af tegen cultuur


Uiteraard las u afgelopen zomer de driedelige serie in The Lancet over de zogenaamde evolutiegeneeskunde en de ‘levensgeschiedenis-theorie’. Ik leerde er iets wat ik sinds lang onbewust blijk te weten, namelijk dat de mens zoals elk organisme maar een beperkte hoeveelheid energie tot zijn beschikking heeft en moet kiezen waaraan hij die besteedt: groeien, voortplanting, onderhoud, verdediging.

Wij zijn van nature flexibel en kunnen onze energie herverdelen als dat nodig is. Dat is iets wat de geleerde vrouw en ondergetekende de voorbije decennia dagelijks doen. En dat wordt je niet altijd in dank afgenomen. Zeker niet door de ambtenarij die een hekel heeft aan evolutie en het liefste ziet dat alles blijft bij wat ooit was en in de toekomst altijd zal zijn.

Het is pas onder deze regering dat men tot het inzicht is gekomen dat wie bijvoorbeeld chronisch ziek is en niet in staat is om dagelijks mee te lopen in de nine tot five job rat race, best wel een andere productieve activiteit aan de dag kan leggen en daardoor zijn rijkelijke toelage waarmee je wel brood maar geen peperkoek kan kopen, kan aanvullen. De lijnentrekkers en de inspecteurs die allemaal op hun burn out wachten, hebben daar moeite mee.

Ik raad hen dan ook de literatuur van dit stukje vakliteratuur van harte aan. Ze zullen er leren wat paradoxaal denken is. Een voorbeeld is dat van het Ethiopische dorp waar een waterput wordt geslagen waardoor de vrouwen –uiteraard de vrouwen- minder energie hoeven te besteden aan het halen van water. Evolutionair heeft dat zijn consequenties, dus ging hun vruchtbaarheid omhoog. Met als resultaat meer kroostrijke gezinnen, dus meer werk om die kinderen te voeden, dus weer meer energie en netto minder gezondheidswinst. Zoiets waar ook NGO's niet aangedacht hadden.

Evolutionair denken over geneeskunde verheldert vooral waarom we ziek worden, maar er komen maar weinig oplossingen uit voort. Indien u het nog niet wist, dan dit: het eerste deel van ons leven worden we maar zelden uit onszelf ziek. Het is de rat race, het stilzitten, de zakken chips, de sigaretten, en de panische hang naar een steriele omgeving -iets wat wij hygiëne plegen te noemen- die ervoor zorgen dat we omver vallen van de allergieën en de hang naar obesitas.

Wij hebben er bijvoorbeeld zelf voor gezorgd, zeggen de auteurs, dat ons immuunsysteem van bij de geboorte te weinig prikkels krijgt prikkelen en de kans niet krijgt om zich te oefenen, om zo auto-immuunziekte terug te dringen. Het klinkt veelbelovend, maar wetenschappelijk is het niet bewezen en dus blijft de evolutiegeneeskunde nog vooral speculatiegeneeskunde.

Een andere leuke consequentie is dat mensen zoals uw auteur volgens de evolutietheorie zowat uitgeleefd is. Aangezien evolutie vooral op nageslacht gericht is, zijn mijn leven evolutionair gezien eigenlijk voltooid: de kinderen zijn het huis uit, de taak is volbracht, het mag ophouden. Evolutionair gezien heeft gezond oud worden geen enkele zin, voorplantingstechnisch gezien is iedereen op mijn leeftijd een blok aan het been van het hard werkende zichzelf procreërende jongere deel van onze maatschappij. Ik begrijp nu waarom de ouderdom met zijn gebreken komt. De jongere lezers die me niet geloven kan ik een bezoek aan een zorginstelling van harte aanraden. Het verschaft u een verbazingwekkend en instant inzicht.

Ik ga niet in op de conclusies van de auteurs. Op het eerste gezicht pleiten ze voor een meer systematische benadering in de geneeskunde. Voor holisme in plaats van reductionisme. Maar directe oplossingen bieden de auteurs van de Lancet-serie niet. Gelukkig maar. Een paar columns geleden publiceerden we de gemiddelde levensverwachting van de westerse mens. Die zit weer in stijgende lijn.

Ik concludeer daaruit dat de cultuur de evolutie voorbij steekt. Erfelijke factoren veranderen niet zo snel. De gemiddelde duur van onze nachtrust, om maar één factor te noemen bijvoorbeeld wel. Wie wil –en dat zijn er meer dan u denkt- kan een nachtje binge kijken op Netflix. Uw grootvader bleef alleen maar een nacht wakker toen de geallieerde vliegtuigen overvlogen en hun dodelijke lading in de buurt losten. De menselijke evolutie is dus danig in de war.

Van alle wetenschap wordt de evolutietheorie misschien wel het meest uit zijn verband getrokken, lees ik elders bij microbioloog Rosanne Hertzberger. Toch maar lezen, dat stuk.

Marc van Impe

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140...

 

 

Bron: MediQuality

15:59 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

17 december 2017

Met muziek minder pijn


Patiënten die herstellen van een operatie ervaren minder pijn wanneer ze hebben geluisterd naar live muziek. Een onderzoek op drie chirurgische verpleegafdelingen van het UMCGroningen in samenwerking met het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool Groningen toont dit aan. Ook drie uur na het luisteren naar de muziek is de pijn nog altijd minder.

Juist bij kwetsbare patiënten, die herstellen van een vaak heel ingrijpende operatie, is dat belangrijk. Een operatie is heel ingrijpend voor het lichaam. Het roept een ontstekingsreactie op die nodig is om te genezen, maar die ook voor nare bijwerkingen kan zorgen, zoals verwardheid, longontsteking of gewichtsverlies. En hoe ouder iemand is, hoe groter de gevolgen van complicaties.

Het project ‘Muziek voor kwetsbare patiënten in het ziekenhuis' is een samenwerking van de afdeling Chirurgie van het UMCG en het lectoraat Lifelong Learning in Music van het kenniscentrum Kunst & Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen. Tijdens het symposium Meaningful Music in Health Care, dat vrijdag 8 december plaatsvond, werden de eerste resultaten van het onderzoek gepresenteerd en werd de documentaire ‘Resonans' getoond, die tijdens het onderzoek in het UMCG gemaakt is.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

18:51 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)