25 november 2017

Geneeskunde is geen familiezaak meer


Ooit was geneeskunde een familietraditie, men werd arts van vader op zoon, maar die tijd is al lang voorbij. Tweederde van de artsen zou hun vak niet aanbevelen aan hun kinderen, zo blijkt uit nieuw Brits onderzoek onder ziekenhuisartsen, huisartsen en stagiairs. Het Royal Medical Benevolent Fund start een campagne Together for Doctors, die het tekort aan medische professionals wil tegengaan, en peilde bij daarom naar de arbeidsvreugde bij de Britse artsen. Die is bijzonder laag.


Amper 62% van de artsen zou opnieuw voor de geneeskunde kiezen, 92% is van mening dat de arbeidsomstandigheden in de Britse ziekenhuizen het afgelopen decennium verslechterd zijn en 93% maakt zich zorgen over het aantal artsen dat ervoor kiest het beroep te verlaten. En het is de NHS die daarvoor de schuld krijgt. Het RMBF steunt honderden artsen en hun families die worstelen met financiële zorgen, een slechte gezondheid of verslaving.


Misschien herkent u de belangrijkste klacht: 75% van de ondervraagden wil extra administratieve ondersteuning.


Uit het onderzoek bleek ook dat er onder artsen nog steeds een stigma bestaat rond het vragen om hulp en ondersteuning. Meer dan de helft (56%) van de ondervraagden denkt dat een arts een bijzonder "persoonlijkheidstype" heeft dat hem bijzonder veerkrachtig maakt bij het werken onder toenemende druk, maar driekwart (75%) klaagt wel over het gebrek aan steun en sympathie voor artsen die hulp zoeken voor stress- en psychische problemen. 93% van de ondervraagden zegt dat er onder artsen een macho cultuur heerst waardoor ze elkaar ertoe aanzetten lange uren te kloppen en niet te klagen.

Marc van Impe


Bron: MediQuality

 

18:01 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Brexit brengt Britse NHS in ademnood


Een Londense studente berekende de impact van Brexit op NHS Engeland. En haar bevindingen zijn onthutsend. Uit haar analyse blijkt dat er tegen 2024 geen EU-personeel meer zal werken voor NHS Engeland.


Carolyne Culver studeert Global Political Economy aan City University of Londen. Ze schreef een 44-bladzijden lange analyse van de actuele en toekomstige situatie van de NHS voor en na de Brexit. Daarbij maakte ze enkel gebruik van officiële data en statistieken, afkomstig van NHS zelf, die tot nu toe zorgvuldig in de kast werden gehouden. Haar promotor las het werk na en keurde het voor 100% correct. De uitkomst baart de regering May grote zorgen.


Om te beginnen merkt Culver op dat per 31 maart 2017 5,3% van alle werknemers van NHS Engeland EU-onderdanen waren:

brexit

Culver analyseerde vervolgens de instroom- en uitstroompercentages van EU-onderdanen die voor de NHS werken. Het aantal EU-burgers nam sinds het referendum weliswaar nog steeds toe, maar het percentage is aanzienlijk vertraagd

 brexit

 Uit aanvullend onderzoek van Culver bleek dat EU-onderdanen NHS England "in een hoger tempo vervoegen en verlaten dan alle personeelsleden... het verloop of de' churn' van het EU-personeel is dus groter". Bij de huidige stand van de onderhandelingen in Brexit eindigt het vrije verkeer op 31 maart 2019. In de veronderstelling dat het aanbod van EU-personeel ophoudt te bestaan en het vertrekpercentage gelijk blijft[5,1% per kwartaal], zou het iets minder dan vijf jaar duren voordat het EU-personeel bij de NHS tot nul is teruggebracht. Dat leidt tot de bange conclusie dat, ook al hebben de huidige EU-onderdanen het recht om in het Verenigd Koninkrijk te blijven, er tegen 2024 geen EU-onderdanen meer in de NHS zouden werken. In 2021 zouden alle EU-verpleegkundigen, verloskundigen en gezondheidswerkers het land uit zijn en in 2024 zouden alle artsen vertrokken zijn. En als dit echt gebeurt, zal de NHS in Zuid-Londen bijvoorbeeld een tekort hebben van 24,6% van de artsen en 29,3% van de verpleegkundigen.


De NHS maakt op dit moment al een rekruteringscrisis door en heeft alle moeite om de bestaande vacatures in te vullen. Over zeven jaar breekt in de Britse gezondheidszorg dan ook een perfecte storm uit, concludeert Culver.


Marc van Impe

Bron: MediQuality

08:51 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

24 november 2017

EMA: een dubbeltje van 250 miljoen


Dat de EMA en haar budget van meer dan 250 miljoen euro in 2019 naar Amsterdam verhuist, was een dubbeltje op zijn kant. Voor hetzelfde geld was de EMA naar Milaan verhuisd.


Wat de Italiaanse EU minister Sandro Gozi tot de uitspraak bracht dat de uitkomst van het selectieproces vergeleken kon worden met penalty na een spannende voetbalwedstrijd.


Het was de onthouding van Slowakije, dat boos was omdat Bratislava de eerste ronde net niet gehaald had, dat maakte dat de stand bij de stemming 13-13 was. Milaan was de favoriet. Maar toen trok tijdelijk EU-voorzitter Estland het lot met de naam van Amsterdam.


De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra feliciteerde zijn Estse collega met zijn "gelukkige" hand. Meevaller is dat de meeste van de 900 stafmedewerkers van EMA graag naar Amsterdam verhuizen. Zoals uit een intern onderzoek bleek, kon hetzelfde niet gezegd worden van Zagreb en Bratislava.


Het interne rapport leest u hier: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Othe...

 

Marc van Impe


Bron: MediQuality

17:46 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)