16 maart 2017

Uw data zijn echt in gevaar


Ik heb het aan den lijve meegemaakt. De Belgische Federale Computer Crime Unit waarschuwt vrije beroepen voor een toenemende golf van cryptoware. Zowel journalisten, architecten, advocaten, artsen tot hele ziekenhuizen krijgen mails met een bijlage in Word of PDF zich –als men ze open klikt- vanop afstand bestanden versleutelen.


De mails zijn meestal afkomstig uit Centraal Europese landen en dragen een onderwerptitel als "uw factuur", "uw handleiding". ‘Cryptoware' is een hardnekkige vorm van malware dat gebruik maakt van asymmetrische encryptie (RSA-2048) om gegevens te versleutelen. De data zijn daardoor niet verwijderd, maar wel helemaal ontoegankelijk gemaakt. Om weer toegang te krijgen tot de computerbestanden, is zowel een publieke als geheime sleutel nodig. Cybercriminelen beschikken over de geheime sleutel. Enkel na betaling van een losgeld in bitcoin wordt er –eventueel- een ontgrendelingssleutel toegestuurd. Maar er is helemaal geen garantie dat ze dat ook effectief doen als ze hun geld krijgen.


De mails worden in correct Nederlands/Engels/Frans verstuurd. met een onschuldig ogende bijlage, zoals een Word-document of een pdf-bestand. Wanneer dat bestand wordt geopend, slaat de malware toe. Alle bestanden op de computer worden versleuteld.


Bij Europol merkten ze de afgelopen jaren een verandering in de werkwijze van de criminelen: werkten ze vroeger lukraak dan richten ze zich nu bijvoorbeeld op vrije beroepen die erg afhankelijk zijn van de data over hun klanten. ‘Notarissen en advocaten worden snel geviseerd', zegt Walter Coenraets van de Federal Computer Crime Unit (FCCU). ‘Ook de medische sector is gevoelig voor dit soort aanvallen.' In ons land zijn er al verschillende pogingen geweest om ziekenhuizen lam te leggen en losgeld te eisen. In één geval, in Franstalig België, zou dat zijn gelukt. Meer details over die ‘gijzeling' zijn echter niet bekend.


De Belgische politie en het gerecht hebben van de strijd tegen cryptoware een prioriteit gemaakt. Coenraets van de FCCU zegt dat de specialisten proberen een zo helder mogelijk beeld te krijgen van wat er allemaal rondgaat aan malware. ‘Die varianten proberen we dan aan elkaar te koppelen om zo zelf sleutels voor decryptie te ontwikkelen. Het is belangrijk dat slachtoffers aangifte doen, omdat we enkel zo de ware omvang kunnen inschatten en achter de daders aan kunnen gaan.'


Voor een handleiding om om te gaan met een infectie zie https://www.dearbytes.com/cryptolocker/ en hier https://blog.kaspersky.com/tag/cryptoware/ . De Nederlandse politie heeft een tijdelijke oplossing gevonden na onderzoek van ongeveer zevenhonderd Nederlandse aanvallen. In samenwerking met anti-virusbedrijf Kaspersky Lab werd een aantal sleutels ontwikkeld die op de website http://noransom.kaspersky.com ter beschikking staan. Slachtoffers kunnen daar bekijken hoe hun computer gratis en eenvoudig kan worden ontgrendeld. Daar is ook verdere achtergrondinformatie te vinden omtrent dit fenomeen en hoe verder de computer na besmetting met de cryptoware, Coinvault genaamd kan worden opgeschoond.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

08:38 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

15 maart 2017

Zijn patiënten met een migratieachtergrond echt minder trouw?


De Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft de steen in de kikkerpoel gegooid. Zij bestond het de allochtonen en nieuwkomers met de vinger te wijzen: "We mogen gerust wat meer engagement verwachten van allochtone ouders en nieuwkomers."


Bij de socialisten en groenen ontketende deze uitspraak de voorbije week een storm van verontwaardiging. Maar insiders zeggen dat de minister gelijk heeft: ouders met een immigratieachtergrond hebben minder contact met school, leerkrachten en maar ook andere ouders en hun kinderen. Ik bespreek de kwestie met een specialiste uit de Kanaalzone. Hoe zit dat met de betrokkenheid van de patiënt?


Het is een bekend fenomeen dat patiënten met een immigratieachtergrond een ander beeld hebben van de gedragscode in de gezondheidszorg. Zo is het nog altijd een feit dat ze enthousiaste bezoekers van Spoed zijn. Wie een dag in de wachtzaal van de urgentieafdeling doorbrengt kan niet anders dan tot die conclusie komen.


De gesluierde vrouwen zoeken elkaar op. Als ze niet in hun moedertaal met elkaar converseren, moet er dringend gecommuniceerd worden via de smartphone. De Brusselse ziekenhuizen en de instellingen in de rand zijn op deze patiëntenpopulatie voorzien en hebben een tweetalige verpleging ter beschikking. Maar het probleem ligt hem daar niet. De spoedpatiënten worden doorverwezen naar een specialist of hun huisarts, al dan niet in het wijkcentrum.


"Allochtone patiënten die zich niet in een van de landstalen kunnen uitdrukken, volgen die doorverwijzing zelden op," zegt een arts uit de Rand. "Of ze verwachten een wonderremedie en gaan zonder ons daar over in te lichten te rade bij een derde arts. Wij noemen dit medisch shoppen. Het valt me overigens op dat de ziekenfondsen die toch dagelijks met dat fenomeen geconfronteerd worden – de immigranten gaan hun terugbetaling cash ophalen- weinig of geen actie ondernemen tegen dat fenomeen. Zij zien toch als eersten dat de patiënten telkens voor dezelfde aandoening een consultatie aangaan bij diverse artsen."


Een tweede probleem is dat voor bepaalde vrouwen met een immigratieachtergrond een mannelijke arts uit den boze is. Worden ze daarmee geconfronteerd, dan is de relatie gelijk afgelopen.


En tenslotte zijn er een aantal onderzoeken helemaal haram.


"Vandaar dat bepaalde, soms dodelijke ziekten, zoals darmkanker of borstkanker veel te laat gediagnosticeerd worden en fataal aflopen." Ook dr. Luc Colement die al jaren succesvol actie voert voor de preventie van darmkanker weet dat en zocht daarom steun bij een imam, steun die hij ook kreeg.


Mijn vriendin woont in de Brusselse rand. Ze vraagt zich af waarom de patiënten zo weinig naar de voorlichtingsvergaderingen komen. Waarom ze niet betrokken zijn bij een patiëntenbeweging. Op die manier wordt de kloof niet kleiner." Misschien zijn patiënten met een migratieachtergrond niet minder betrokken bij hun gezondheid dan autochtonen, zeg ik, maar hebben ze een andere aanpak nodig.


"Ze verstaan niet wat wij als arts doen. Ze beheersen de taal niet voldoende, durven geen vragen stellen, ze voelen schaamte. En als ziekenhuisarts moet je wel al de NIAZ gegevens nauwkeurig invullen, maar heb je geen tijd voor enig echt persoonlijk contact. Laat staan dat je weet uit welke familiale omstandigheden de patiënt komt. Op die manier worden heel wat zaken gemist. Ook intra-familiaal geweld."


Sommige ziekenhuizen zetten tolken in. Maar die zijn er niet altijd, zeker niet op Spoed. En medisch geschoolde tolken zijn duur. Daar zijn geen budgetten voor. Een gratis variant is het gestudeerde , meestal vrouwelijke familielid. "Maar wat doe je dan met de privacy van de patiënt. Hoe ga je om met SOA's die je niet zomaar bekend wil maken en die je als vrouw vaak slechts van één persoon kunt opgedaan hebben. Als je daar met een allochtone patiënt over begint is dat vaak meteen het einde van het verhaal."


Marc van Impe


Bron: MediQuality

08:44 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

14 maart 2017

Nieuwe generatie mijdt sigaretten en alcohol

Ik heb altijd mijn twijfels gehad bij fatsoensrakkers die een politiek van drooglegging voorstaan. Het heeft nooit gewerkt en zal nooit werken. Ik was veertien in een tijd dat roken, laat staan drinken streng verboden werd voor kinderen van onze generatie. Een leraar op de zondagse tekenacademie leerde me mijn eerste sigaret kennen. Ik had daar geen bijgedachten over. Maar het werd het begin van meer dan twintig jaar verslaving. Nochtans werd de eerste sigaret prompt gevolgd door een rammeling, iets wat nu ook niet meer tot het pedagogisch arsenaal behoort. Het verbod thuis, op het college en in de jeugdbeweging maakte de verslaving dubbel aantrekkelijk. Ondertussen ben ik al weer ruim 30 jaar van die zonde af.


Ook vandaag zijn er advocaten voor een strenge restrictie van tabak en alcohol. De minister neemt daar een meer relaxte houding in. Ik denk dat ze gelijk heeft. Uit een onderzoek van de Britse NHS onder 14.000 pubers dat pas gepubliceerd werd, blijkt dat kinderen nooit zo weinig gerookt of gedronken hebben. De helft van de deelnemers ondergingen achteraf een medisch controle-onderzoek.


Pubers beneden de 16 experimenteren 60% minder met alcohol, vergeleken met 2003, terwijl de consumptie van sigaretten is met 75% gedaald. Sterker nog, uit de Health Survey for England 2016 blijkt dat slechts 4% van 8- tot 15-jarigen ooit een sigaretje probeerde. In 2003 was dit nog 19 %. Meer dan een derde van hen die toch rookten probeerde een e-sigaret, terwijl slechts 2% van de niet-rokende kinderen aan de vaping ging.


16% probeerde een alcoholhoudende drank. In 2003 was dit nog 45%. Dit betekent dat kinderen op een bijzonder beïnvloedbare leeftijd de slechte gewoonten van hun ouders vermijden. Het verslag stelt dat dit het resultaat zou kunnen zijn van nieuwe preventietechnologie, van responsabilisering wat leidt tot meer gewetensvolle kinderen en een beter ouderschap. Volgens campagneleiders tegen het roken en drinken hebben de restricties hun resultaat bewezen.


Maar volgens hoofdonderzoeker Gillian Prior spelen ook de sociale media een belangrijke rol. "Kinderen besteden hun tijd nu anders dan 15 jaar geleden. Wie actief wil zijn op de sociale media houdt daar beter zijn hoofd bij en drinkt of rookt dus niet." Ook het softdrugsgebruik neemt dramatisch af.


Een van de ondervraagde ouders geeft de zinnigste uitleg: "Volgens mijn tienerzonen is niet drinken zinvol omdat dat hun reactietijden bij het gamen zou kunnen beïnvloeden. Het idee van het drinken van omwille van de roes trekt hen niet aan. Daarbij hebben ze net als ik een hekel aan de geur van tabaksrook."


Diezelfde attitude merk ik op in mijn eigen uitgebreide familie: roken is niet cool, dronken worden is een teken van zwakte, dope is voor losers.


Er komt echter niet alleen goed nieuws: vier vijfde van de kinderen is niet genoeg fysiek actief en een derde lijdt aan overgewicht.


De Engelse resultaten kunnen niet zo maar geëxtrapoleerd worden naar ons land, maar ze zijn zeker indicatief.


Marc van Impe


http://content.digital.nhs.uk/article/7551/Household-surv...

 

Bron: MediQuality

 

 

08:10 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)