26 maart 2017

De link tussen het geloof in de vrije wil en je geluk


Mijn vriend heeft 13 jaar gestudeerd en heeft geen vrije wil meer. Hij is in de modder vast gereden. Op weg naar een weekendhuisje dat hij gehuurd had in de Ardennen volgde hij blind zijn GPS. Ik geloof dat steeds meer mensen hun vrije wil kwijt geraken.


Daarom geloof ik nog altijd in mijn eigen cloud : mijn geheugen. En gebruik ik in twijfelgevallen de oude vertrouwde opvouwbare GPS van Michelin. Je wordt een Chinees, zeg ik. Heb ik ongelijk?


Ik lees in Frontiers in Psychology dat Westerse en Aziatische mensen weliswaar een ander beeld hebben van de vrije wil, maar dat ze allebei geloven dat de vrije keuze gelukkiger maakt. Jingguang Li, professor aan de Dali University, ontdekte dat Chinese teenagers een duidelijk verband zien tussen een vrije wil en geluk. Eat your heart out Xi Jinping, maar 85% van de Chinese tieners gelooft in vrije wil, en dat werd positief gecorreleerd met geluk. En wat meer is, zij zien net als wij de vrije wil als de mogelijkheid om onafhankelijke keuzes maken, waarbij het resultaat van de keuze niet wordt beïnvloed door gebeurtenissen uit het verleden. Dat valt even tegen voor de zij die geloven in de maakbare mens. Voor de gepredestineerde calvinisten. En voor de freudianen.


Het argument tegen het bestaan van de vrije wil is dat elke beslissing die we maken volledig beïnvloed is door onze levenservaring, zodat een bepaalde keuze precies omwille van deze ervaring onze manier van reageren op een voorbestemde manier zal bepalen, wat dus de vrije keuze uitsluit. De aanhangers van het werkelijke socialisme gebruiken desnoods de kogel in de nek als uiterste remedie tegen de vrije wil. De aanhangers van de grote Weense fantast houden het bij ervaringen in de moederschoot. De predestinatie aanhangers denken dat de Heer alles beschikt heeft.


Dit is vrijwillig geschreven. De drie geloofsovertuigingen hebben moeite met persoonlijke verantwoordelijkheid, schuld, ambitie en toekomstplanning. Interessant is dat eerdere studies met Westerse deelnemers aantoonden dat mensen die in de vrije wil geloven de neiging hebben om gelukkiger te zijn. Li en zijn team waren geïnteresseerd in de vraag of een geloof in vrije wil het geluksgevoel bij de Chinese mensen kan beïnvloeden.


Westerse cultuur wordt beschreven als individualistisch, waar mensen grotendeels gericht zijn op persoonlijke successen in plaats van gemeenschappelijke doelen en waar concurrentie de norm is. Collectivistische culturen, zoals die van China en Japan, hebben de neiging om zich meer te richten op groepsdoelen, zoals die van een werkgroep of een familie, en hebben minder aandacht voor persoonlijke vrijheid. Mensen uit oosterse landen associëren het gebrek aan vrije wil met meer geluk, betere werkprestaties en academische prestaties en minder negatief gedrag zoals het vreemdgaan.


Daarentegen geven westerse deelnemers die geloven in vrije wil meer toe aan materiële ontmoedigen en bezondigen ze zich vaker aan bedrog, agressie en daalt hun zelfbeheersing. Mijn vriend beantwoordde na zijn ervaringen op de hoogte van Conrad perfect aan deze criteria.


Li stelt zich nog vragen over de correlatie tussen meer geluk en vrije wil. Hij wil zijn experimenten verder zetten. Mijn vriend gelooft opnieuw in de vrije wil. Hij heeft aan één experiment genoeg. Hij gaat de Ardennen niet meer in zonder een echte wegenkaart. Hij wil opnieuw vrij zijn route kiezen. Het was koud 's nachts daarboven op de heide van Conrad. Zeer koud, voor die boer met zijn tractor voorbij kwam.


Referentie
Bron: Li C, Wang S, Zhao Y, Kong F and Li J (2017) The Freedom to Pursue Happiness: Belief in Free Will Predicts Life Satisfaction and Positive Affect among Chinese Adolescents. Front. Psychol. 7:2027. doi: 10.3389/fpsyg.2016.02027


Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

18:01 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

25 maart 2017

Worden pathologie en radiologie één specialisme?


In de 18de eeuw sloegen de volgelingen van John Ludd mechanische weefgetouwen aan diggelen en wilden zo de eerste Industriële Revolutie verhinderen. Zien we straks radiologen met een voorhamer computers in elkaar slaan? Het is mogelijk, na de lectuur van een artikel van Dr. Eric Topol (directeur van het Scripps Translationeel Science Institute) en Saurabh Jha (radioloog aan de University of Pennsylvania) die voorstellen om de pathologie en radiologie in één nieuw "Informatiespecialist" discipline samen te voegen.


Artificiële intelligentie (AI) is niet langer sciencefiction en wordt ook in de geneeskunde werkelijkheid. De combinatie van big data en AI is het resultaat van de 4de Industriële Revolutie, en dat zal vooral op de radiologie en de pathologie, en later ook op andere medische specialismen, zijn invloed hebben. Dacht u dat een computer de radioloog of patholoog niet kan vervangen, denk dan opnieuw. AI is geen vijand, radiologen en anatoompathologen moeten zich niet omscholen tot luddieten, maar ze zouden er wel goed aan doen om een strategisch plan te ontwikkelen voor ze door de werkelijkheid voorbij gestoken worden.


De details van zo'n fusie zijn nog lang niet volledig uitgewerkt maar het algemene concept is dat deze informatiespecialisten de belangrijke medische gegevens zouden interpreteren, advies zouden geven over de toegevoegde waarde van een of andere diagnostische test, zoals de noodzaak voor aanvullende beeldvorming, anatomische pathologie of een laboratoriumtest, en zouden zorgen voor de integratie van alle beschikbare informatie ten behoeve van de clinici. Deze nieuwe specialisten moeten dus de Bayesiaanse logica beheersen, statistiek en datamanagement kennen en zich bewust zijn van andere informatiebronnen zoals genomica en biometrische gegevens, voor zover ze gegevens uit uiteenlopende bronnen over de klinische toestand van een patiënt kunnen integreren.


Ik hoor de clinici al de vraag stellen hoe die R&P (laten we zo even noemen) gaan bepalen wat "belangrijke data" zijn. Wat is "belangrijk"? Nieuwe diagnoses van maligniteit? Identificatie van besmettelijke organismen? Positieve marges?
Ik lanceer hier een idee en schrijf geen nieuw opleidingsplan.


En nu een uitspraak die menigeen op zijn paard zal krijgen: Machine learning kan nu al in sommige gevallen beter prognoses voorspellen dan pathologen kunnen. Zo wordt de prognose van niet-kleincellig longcarcinoom nauwkeuriger voorspeld door de computer dan door de arts, en dat dankzij het beheersen van de criteria, en door beeldanalyseparameters die alleen kunnen worden gebruikt en gekwantificeerd door het gebruik van de juiste software. Combineer zo'n methode met moleculaire tests en je bent vertrokken voor een schitterende toekomst.


Dit is een zeer interessante fusie. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze een enorme weerstand zal oproepen. Toch moeten radiologen en anatoompathologen beseffen als ze niet veranderen, ze zullen uitsterven. IBM Watson biedt nu al een betere analyse van de beelden beter dan zij kunnen doen.


Dat is de realiteit van gisteren. Het begin van de 5de industriële revolutie. John Ludd kan er alleen maar naar kijken. In een recent artikel in de JAMA omschreef men deze nieuwe discipline als "diagnostic medicine," "integrated diagnostics," of ook "full service diagnostics," een combinatie van radiology, pathology, en moleculaire testing.
Het is geen nieuw idee. Dr. Bruce Friedman schreef in 2006 al op zijn blog Lab Soft News de "Ten Reasons for merging pathology/lab medicine with radiology."


Overigens kan men de vraag stellen of een arts nog wel een mens moet zijn? Een nieuwe computer, "Ellie," die ontwikkeld werd aan het Institute for Creative Technologies van de University of Southern California, stelt alle vragen die een clinicus stelt zoals hoe de patiënt eet, hoe hij slaapt, hoe hij zich voelt en ga zo verder. Ellie analyseert ook de verbale reacties van de patiënt, zijn gezichtsuitdrukkingen en vocale intonaties, en spoort tekenen van een posttraumatische stressstoornis, depressie of andere aandoeningen op.


In een gerandomiseerde studie, werd 239 proefpersonen al dan niet verteld dat Ellie "gecontroleerd werd door een mens" of "door een computerprogramma." Zij die het laatste geloofden gaven meer intieme en persoonlijke details aan Ellie. In China maken miljoenen patiënten wanneer ze voor hun vragen en zorgen een luisterend oor zoeken, gebruik van Xiaoice, Microsoft's chatbot. Ze weten dat Xiaoice geen mens is. Xiaoice ontwikkelt een speciaal afgestemde persoonlijkheid, heeft gevoel voor humor, en bereikt dit door methodische datamining naar de inhoud van echte chats op het Internet. Xiaoice leert aan de hand van hun reacties na verloop van tijd ook over zijn gebruikers en wordt gevoelig voor hun emoties, en kan zonder menselijke instructie zijn reacties dienovereenkomstig aanpassen. Ellie en Xiaoice zijn het resultaat van machine leertechnologie. AI dus.


In Nederland wordt sinds 2009 de opleiding van medisch ingenieur aangeboden. Deze vijfjarige opleiding in de technische geneeskunde –niet te verwarren met medisch technicus- vormt informatici en technici die een bijzondere kennis hebben van geneeskunde en van IT en werktuigkunde. Ik geloof dat dit een stap naar de toekomst is.

Marc van Impe


http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/258...
http://tissuepathology.com/Tags/lab-soft-news/#axzz4bD52h...
https://www.youtube.com/watch?v=ejczMs6b1Q4

Bron: MediQuality

08:47 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

24 maart 2017

Alleen op de wereld


 
De geleerde vrouw is weggegaan . Nu heb ik het rijk voor mij alleen. Vrijheid, blijheid. Ik laat mijn jasje op de stoel hangen. Niemand die wat zegt. Ik laat een heet bad lopen mét badschuim. Geen commentaar. Ik neem straks de lift en ga een glas drinken in de brasserie.


Niemand die vraagt hoe lang je wegblijft. Maar eerst bedenken wat ik ga doen. Ik laat de kranten liggen waar ze dood zijn gegaan. Opruimen doe ik wel als ik er zin in heb. Eerst iets verzinnen. Nooit gedacht dat dit zo moeilijk zou zijn. Iets verzinnen wat je wil doen wat je anders niet doet omdat je weet dat je daarmee een discussie uitlokt die je toch nooit winnen kunt. Zoals een oude CD van Dylan opzetten. Dat doet me er aan denken dat een stapel CD's zomaar de muziekkast zijn in gepleurd en daar sinds de dag dat we hier in trokken, wachten om geklasseerd te worden. Dat zou ik nu kunnen doen maar dat voelt te veel als een huiselijke taak. Ga ik dus uitstellen. Hetzelfde met boeken in het gelid zetten. Nee, eerst iemand bellen. Nu ik weer alleen ben, bel ik wanneer ik dat wil en maak ik afspraken met wie ik wil en waar ik wil. Alleen valt het tegen om zo direct iemand te verzinnen die ik nu zou willen spreken.


Het valt niet mee om in je eentje een glas te drinken op zo'n namiddag. Je kijkt uit op het water en dan heb je het wel gehad. Zeker met het weer van vandaag. Het heeft ook geen zin om bij dit ontij ergens heen te gaan. Er mailt een oude vriendin. Ze is net over uit diplomatieke dienst uit Afrika. Een borrel? Koffie? Ze zit wel aan de andere kant van het land. Dat wordt dus over een maandje of drie. Een vergadering bij de DG Santé, daarna een glas met collega's. En toch vroeger naar huis dan anders. Want er is zoveel dat je nu kan doen.


Mijn vriend zegt dat ik geluk heb: zo lang alleen. De geleerde vrouw heeft zichzelf weggevlogen. Ik besef ineens dat de helft van mijn leven ontbreekt. Haar bijdrage aan ons dagelijks leven is nu onzichtbaar en toch zo evident geworden.


Ik begin met het herschikken van de bibliotheek en blijf gelijk hangen bij oud boekje over dialectiek en geschiedenis. Zo ga ik op de grond zitten met Georg Hegel. Deze Tübinger wilde de filosofie weer met beide benen op de grond zetten. Om te beginnen vergeleek Hegel vrouwen met planten. "Het verschil tussen man en vrouw is als tussen een dier en een plant," schreef deze proto-socialist. "Het dier komt meer met het karakter van de man overeen, de plant meer met dat van de vrouw, omdat haar ontwikkeling meer uit een kalme ontplooiing bestaat, die gebaseerd is op een onbepaald geheel van gevoelens.


Als vrouwen aan het hoofd van een regering staan, is het land in gevaar, omdat ze niet volgens de algemeen geldende eisen handelen, maar volgens toevallige neigingen en opinies. Er treedt ook bij vrouwen een vorming op – men weet niet hoe – doordat ze als het ware voorstellingen inademen, meer door het leven dan doordat ze kennis verwerven.


De man daarentegen bereikt zijn positie enkel en alleen door zich meester te maken van ideeën en door grote technische inspanningen." Het doet me denken aan een zin die ik vorig weekend las: "Ik ga er standaard vanuit dat mijn collega's onzin bedrijven." Met deze gedachte open ik een flesje Acantus. 's Avonds lees ik bij een andere filosoof dat Hegel vermoedelijk een incestueuze relatie met zijn zusje Christiane Louisa had. Ze werd in 1820 na een zenuwinzinking op vraag van haar broer voor een jaar in een "gekkenhuis" geplaatst. Daar is ze haar relatie met Hegel nooit bovenop gekomen. Drie maanden na Hegels dood pleegde ze zelfmoord door middel van verdrinking. Een mens moet vaker zijn bibliotheek herschikken, maar zo schiet het natuurlijk nooit op.


Nog even, en ze komt weer thuis. Nu kan het nog, die drie glazen bedoel ik.


Marc van Impe

Bron: MediQuality

08:30 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)