06 juli 2016

Splitsing sociale zekerheid is tsjevenstreek

Sommige mensen leren hun Jezuïetenstreken nooit af. Neem nu de heer Rik Torfs, rector van de KU Leuven en gewezen CD&V Parlementslid die zich tijdens zijn politieke periode nooit heeft laten opvallen door zijn zorg om de sociale zekerheid en de volksgezondheid, en die nu een pleidooi houdt voor de splitsing van de sociale zekerheid. Het is een halve eeuw geleden dat omwille van een paar domme uitspraken van een halfgare katholieke academicus een regering viel en het land op splitsen stond. Rik Torfs wil dat blijkbaar nog eens over doen. Sommige mensen doen alles om in de geschiedenisboekjes te raken.

De Planningscommissie heeft zijn werk gedaan en is - tot zijn verbijstering - tot de vaststelling gekomen dat de historische verhouding voor artsenquota voor het jaar 2022 niet uitkwam op de historische verhouding 60/40 maar op 56,5/43,5.

De Planningscommissie heeft daarvoor gebruik gemaakt van twee databases, die – laten we het maar gelijk zeggen- geen van beide deugen. De eerste database van het Riziv, die dateert uit het gruweljaar 2013 bevat alle artsen die dat jaar tenminste één prestatie geleverd hebben. De accuratesse staat dus boven elke twijfel verheven. Arts is wie een voorschrift schrijft, die tenminste één consultatie per jaar houdt.

De tweede database is afkomstig van Volksgezondheid. Daarin staan ALLE artsen opgenomen, ook zij die geëmigreerd zijn, die al lang in de industrie werken, die negenennegentig zijn en vergeten zijn dat ze nog leven en zij die als vermist zijn opgegeven maar nog niet dood verklaard.

Qua databasebeheer spant België de Europese kroon, maar zolang er in kwesties van Volksgezondheid gestemd wordt met een opt out in plaats van een opt in heeft de overheid er geen enkel belang bij om eindelijk eens werk te maken van een echt artsenkadaster. Dat betekent dus dat niemand weet hoeveel artsen er in ons land echt actief zijn en zullen zijn in 2022.

Tweemaal heeft de Planningscommissie daar tweeënhalf uur over vergaderd. Vooraf hadden alle twaalf leden unaniem verklaard dat ze het met de te gebruiken methodiek eens waren. Het resultaat was wat het was: 56.5 % voor Vlaanderen, 43.5 % voor Franstalig België. Tien van de twaalf leden hebben de uitkomst van de rekening goedgekeurd, de democratie heeft gezegevierd.

Uiteraard weten alle leden van de Planningscommissie dat de cijfers waarop hun berekening gebaseerd is, niet deugen, maar een betere manier van rekenen is er niet. De oplossing die minister De Block voorstelt, met name een compensatieregeling voor de "gedupeerde" Vlamingen, getuigt van gezond verstand. Het voorstel Torfs,- de splitsing van de sociale zekerheid-, zal hoogstens een rimpel in een emmer water veroorzaken.

De rector heeft de voorpagina van De Standaard gehaald, en hij staat op een krukje in het journaal van VTM, en een paar Franstalige commentatoren hebben weer het maagzuur gekregen. In Vlaanderen klasseert men dit onder de rubriek tsjevenstreken.

De pruimentijd is vroeg begonnen dit jaar.

Marc van Impe


Bron: MediQuality

17:01 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

01 juli 2016

Welwillende artsen kosten ons miljoenen

Het ziekteverzuim is de voorbije weken de pan uitgerezen. Deze keer ligt de oorzaak niet bij de stakingen maar bij de 'day after' van een EK voetbalmatch. Werkgevers kunnen wel optreden tegen werknemers die zich ziek melden na een nacht vol feestgedruis, maar tegen de artsen die een dergelijke sociale fraude mogelijk maken, kunnen ze niets doen. Op de arts die zich manifest schuldig maakt aan oneigenlijk schrijfgedrag van ziekteattesten, bestaat vandaag geen enkele controle ontdekte N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel.

Maar eerst de harde cijfers. Het feit dat Nederland niet deelneemt aan het EK bespaart de ziekteverzekering en bedrijven in dat land miljoenen euro's, zo berekende het bedrijf Acture dat bij onze Noorderburen het ziekteverzuim controleert. Een interessant gegeven dat in ons land nog niet onderzocht werd.

De ‘day after' van een EK- of WK-optreden van Oranje kost de Nederlandse samenleving miljoenen euro's. Drinkgelag en feestgedruis gevolgd door ziekmeldingen zorgen op de dag na een wedstrijd voor een fikse schadepost van 3,75 miljoen euro. Een gewonnen wedstrijd van het Nederlands elftal leidt de volgende dag tot wel 27% meer ziekmeldingen. Acture, de grootste private Ziektewet- specialist analyseerde de ziektemeldingen tijdens het EK van 2012 en het WK 2014 ten opzichte van het huidige EK zonder Oranje.

Het WK van 2014 heeft Nederland zo'n zes miljoen euro gekost aan ziektegelden. Zeker de wedstrijden op een doordeweekse dag zijn kostbaar en zorgt ervoor dat veel supporters van Oranje met veel moeite naar het werk gaan of zich massaal ziek melden.

In ons land bestaan daar dus geen cijfers over. In 2014 en 2015 is er door de controledienst van het RIZIV geen enkel zogenoemd ‘welwillendheidsattest' gesignaleerd. Wat we wel weten is dat er in 2015 meer dan 21.000 mensen door controleartsen opnieuw aan het werk werden gezet.

Over hoeveel voorschrijvende artsen het gaat, blijft een onbeantwoorde vraag. Nochtans heeft het RIZIV twee sociale inspectiediensten en zou er naar analogie met de profielencommissie heel makkelijk kunnen vastgesteld worden welke artsen in welke omstandigheden en op welk moment fraude plegen.

De N-VA wil de controleartsen nu aan de bevoegdheid van de ziekenfondsen onttrekken en ze bij het RIZIV onderbrengen om hun werking te standaardiseren en gerichter te sturen. Dit kan een buitenkans zijn om ook deze leemte op te vullen en een meldpunt voor manifest oneigenlijk schrijfgedrag op te richten.

Maar men moet verder gaan. Ook de Orde van Artsen moet hier zijn verantwoordelijkheid opnemen en de betrokken artsen sanctioneren. Het gaat hier immers om een grove deontologische fout die de eer en de waardigheid van het beroep tot in de kern aantast.

En een doctoraatstudent zou over de kostprijs van dat oneigenlijk verzuim best eens een interessante paper kunnen schrijven. Maudie Derks, algemeen directeur van het Nederlandse Acture: "Ervan uitgaande dat de gemiddelde ziektedag 250 euro kost en dat er op een dag na een Oranje winst geen 60.0000 maar 75.000 ziekmeldingen zijn, dan kost dat per wedstrijd dus €3.750.000."

Marc van Impe


Bron: MediQuality

09:01 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Vorige 1 2 3 4