19 juli 2016

De Block legt haar administratie vermageringskuur op, DGEC gezakt

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) is klaar met de hertekening van haar diensten. Dat maakte ze maandag bekend op de Algemene Raad van het Riziv. Uit de evaluatie van alle acht diensten die de revue passeerden bleek alvast dat de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle, DGEC, op alle vlakken ondermaats en soms zelfs contraproductief scoort. Dr. Bernard Hepp, de huisarts cabinettard die twee burn outs door leidt, weet zich de wacht aangezegd. De operatie maakt deel uit van de besparing van 750 miljoen euro bij de federale overheid.

Het gaat in totaal om acht administraties: de FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Milieu, het Riziv, het Fagg, het KCE, het WIV, het eHealth Platform, de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit en de Conrtroledienst voor de Ziekenfondsen.

De Block wil al die instellingen hergroeperen rond verschillende politieke domeinen. Dat moet tot een duidelijker structuur leiden. Zo zijn er vijf instituten bezig met de toekomstige uitdagingen in de gezondheidszorg. Het doel is om tot één instelling te komen. Eenzelfde oefening wordt gemaakt voor de inspectie en de controlediensten van de verschillende instellingen.

Daarnaast komt er ook een overlegplatform waar de federale overheid en de regio's kunnen overleggen over zorg, om de samenwerking efficiënter te laten verlopen. "Doel van dit (proef)project is om meer coherentie te bereiken op politiek en beheersvlak in een netwerk van acht gezondheidscellen. Er wordt gekeken hoe hun opdracht kan worden gereorganiseerd en hoe de onderlinge samenwerking kan worden verbeterd. Dat moet leiden tot een betere dienstverlening voor de cliënten". Lees: de zorgverstrekkers en de patiënten. In mensentaal zou dit moeten betekenen dat er het administratieve waterhoofd waar ambtenaren elkaar voor de voeten lopen en die op hun beurt een gigantische stapel paperassen creëren, een einde komt.

Volgens insiders moet de hervorming tegen het einde van de legislatuur zo'n 50 miljoen euro opleveren. Maar De Block betwist dat. "de bedoeling is een efficiëntere administratie, daarna zullen we zien of we kunnen besparen." Nochtans is het voorzien in het regeerakkoord Michel I dat de hergroepering van de federale pool gezondheid de Staat geld moet opbrengen.

Vorig jaar werd in deze zomermaand berekend dat de hertekening voor dit jaar al 100 miljoen moet opbrengen, 200 miljoen in 2017 en 250 miljoen in 2018. Een en ander moet resulteren in de oprichting van een nieuw Toekomstinstituut voor Gezondheidszorg dat onder een nieuw elan de Zorg in ons land eindelijk de 21ste eeuw moet inleiden.

Niet toevallig gebeurt dit alles nu in een periode dat de soixanthuitards en de cabinettards van de oude CVP en PS-kabinetten met pensioen gaan. De marxistisch-leninistische koers die deze lopers van de lange mars door de instellingen hebben uitgezet, wordt nu afgebroken. Minder politiek en meer beleid, of zoals het staat in de bijzondere wet van 31.01.2014 die de zesde staatshervorming regelt: " geconcentreerde antwoorden op de ‘grote uitdagingen' die te maken hebben met de gezondheidszorg." Een tekst die niet zou misstaan in de slotconclusies van een zogenaamd Volkscongres.

De nieuwe traject manager die verantwoordelijk wordt voor de ‘redesign' weet wat hem te doen staat.

In de lift, na de vergadering, opperde Directeur-Generaal Ri De Ridder van het Riziv de gedachte dat hij nog maar anderhalf jaar te gaan heeft en dan met pensioen mag. Samen met professor Jan De Maeseneer een rustige oude dag in rusthuis De Sleep. Je zou voor minder tekenen.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

 

17:29 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

09 juli 2016

Dr. Google garandeert cyberchondria

Op feestjes zijn we altijd de pineut: is het de ene kennis niet dan is het een ander familielid dat ons even terzijde neemt met een dringende vraag over een hoestje achterin de keel, schele hoofdpijn in de morgen of geelachtig vochtverlies, jeuk waar men niet kan krabben of een doof gevoel in de linkerknie. En wat dat wel zou kunnen wezen? Kan de geleerde vrouw misschien haar idee daarover geven? Daar zijn we binnenkort gelukkig van af, nu Dr. Google over een paar dagen zijn app voor iOS en Android op de markt brengt. Maar is de uitkomst betrouwbaar?

Heel wat artsen menen van niet, andere maken er zelf heimelijk gebruik van. Dr. Google zal de komende maanden alleen in het Engels beschikbaar zijn, maar reken maar van yes, dat er snel een Nederlandse versie op de markt komt. Dagelijks wordt Google immers miljoenen keren geconsulteerd in verband met gezondheidskwesties, in totaal gaan meer dan 1 op de 20 van alle zoekopdrachten hierover, 1 op de 5 van die zoektochten gaat specifiek over symptomen. De markt is dus verzekerd.

Vraag Google informatie over een symptoom, zoals "schele hoofdpijn," en je krijgt een lijst met verwante aandoeningen, zoals migraine, spanningshoofdpijn of sinusitis. Tik "hoofdpijn" in, en je krijgt informatie over hoe hoofdpijn behandeld kan worden en of u een arts moet raadplegen.

Een heel team van artsen van niet de minste medische faculteiten als de Harvard Medical School en de Mayo Clinic hebben nauwgezet alle mogelijke criteria geanalyseerd, in een algoritme gegoten, en in mensentaal omgezet. Per lemma werden minimaal 11 artsen ingezet, verzekerde Amit Singhal, Google's vice president.

"Veel mensen gaan, wanneer ze ziek zijn, voor hun eerste informatie een beroep doen op het Internet," zegt Ateev Mehrotra, professor aan de Harvard Medical School. "Gezien Google's bekendheid, betekent dit dan ook dat ze bij Google te rade gaan. We weten ook dat het proces niet heel goed werkt, dus was het nodig om een en ander op punt te stellen."

Vorig jaar had Google 400 van de meest klassieke medische zoektermen klaar, gaande van artritis tot een rood oog. Nu is dit al uitgebreid tot 900 aandoeningen. Google benadrukt dat het geen diagnose stelt – dat zou juridisch te zeer kantje boord zijn- maar dat het een vertrekpunt biedt.

Professor dr. Renaat Peleman, hoofdarts UGent, is in elk geval voor: 'Dit zal de mensen beter helpen. ‘ zegt hij in De Tijd. ‘Nu gaan ze op het internet, zien ze tientallen diagnoses, de ene al erger dan de andere, en eindigen ze met de schrik voor een dodelijke ziekte. Dat mensen googelen is goed, maar we moeten vermijden dat ze hun eigen diagnose stellen. Dankzij de artificiële intelligentie van Google en de algoritmes die worden gebruikt, krijgen ze een gps voor een diagnose. Dat is een goede zaak. Nu stelt de arts nog de diagnose, maar over enkele jaren zit de computer mee aan het stuur.'

Zijn collega Guy Hans, hoofdarts UZA, is tegen: 'Vroeger gingen de mensen raad vragen bij familie en vrienden, nu zoeken ze op Google. Dat valt niet meer te stoppen. Ergens is dat ook wel oké, want ze komen dan beter voorbereid naar de arts. Maar ze hebben vaak de neiging het ergste voor waar aan te nemen, waardoor het voor de arts dan moeilijk is om het tegendeel te bewijzen. Bijkomende onderzoeken zijn dan nodig voor de patiënt de arts gelooft. Een professionalisering van de Google-informatie zal daar weinig aan veranderen, vrees ik.'

Een zoekterm die in elk geval nog niet werkt is cyberchondria, wat veroorzaakt wordt door te veel googelen. De volgende vraag of het komende familiefeest wordt welke zoekmachine we aanraden? Dokter Google of Gezondheid.be?

Marc van Impe

Bron: MediQuality

Marc van Impe

10:54 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

08 juli 2016

De dag van de waarheid voor de chronische patiënt

Ze zijn niet geliefd door de ziekenfondsen, laat staan dat de privé-verzekeraars hen graag als klant hebben. Zelfs artsen en psychologen hebben niet zelden een hekel aan hen. Want ze willen niet beter worden, heet het. Ik hoorde een Lacaniaanse psychiater in een perifeer ziekenhuis tegen een patiënte - die zich ten einde raad op de PAAZ-afdeling liet opnemen teneinde enigszins te kunnen recupereren: “Hier is het kiezen: psychisch of fysisch, jij moet weten waar je ziek aan bent.” De chronisch zieke was tot voor kort een outcast. Vandaag kan daar verandering in komen, als de 20 pilootprojecten voor geïntegreerde zorg bekend gemaakt worden.

Vier op de tien Belgische gezinnen hebben chronische gezondheidsproblemen. Voor één op de drie van die gezinnen leidt dat tot financiële problemen. Dat komt overeen met één op de acht gezinnen die in financiële moeilijkheden terechtkomen door het chronisch ziek zijn van een gezinslid. Vooral alleenstaanden en koppels zonder inwonende kinderen raken in financiële problemen door die chronische gezondheidsproblemen. Chronisch ziek zijn betekent echter ook sociale uitsluiting. Als 14% van de Belgen tussen 18 en 80 jaar zichzelf tot sterk eenzaam voelt, dan loopt dit bij de groep langdurig zieke mensen op tot 34%!

Het gaat vooral om chronische gewrichtsaandoeningen, zoals artrose en reuma, een hoge bloeddruk, ernstige rugklachten zoals hernia en chronische pijn. Maar er is meer: ook patiënten die lijden aan afasie en CVA, CVS, diabetes, MS, Parkinson en depressie vallen door de gaten van het vangnet van de sociale zekerheid. En dat betekent in de meeste gevallen armoede, een verslechterende gezondheid, uitsluiting, eenzaamheid met als gevolg verbittering en niet zelden de keuze om uit het leven te stappen.

Het meeste geld geven deze patiënten uit aan consultaties van huisartsen en specialisten, geneesmiddelen, vervoerskosten, hulp aan huis en ziekenhuisopnames. Vaak stellen de getroffen gezinnen dan ook noodzakelijke medische verzorging uit.

Op 2 februari 2016 stelden de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid hun visie op Geïntegreerde Zorg voor chronisch zieken voor, die zich nu concretiseert in pilootprojecten voor geïntegreerde zorg.

Het Gemeenschappelijk Plan 'Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid' beoogt om hoog kwalitatieve zorg en ondersteuning te bieden aan alle patiënten, voor de beste kost, en de gezondheidstoestand van de bevolking te verbeteren. Om dit doel te bereiken, is een hervorming van het huidige zorgsysteem voor chronisch zieken naar een systeem van meer geïntegreerde, persoonsgerichte zorg en ondersteuning noodzakelijk. Vandaag 20 juni worden de 20 geselecteerde cases bekend gemaakt.

De belangrijkste doelstelling moet zijn dat het voor verzekeraars, ziekenfondsen en privé-verzekeraars aantrekkelijker wordt om chronisch zieke patiënten dezelfde steun te geven als ze aan de occasioneel zieke patiënt geven. Nu nog worden al te veel chronisch zieke patiënten vanuit het ziekenfonds "gereactiveerd" door ze naar de VDAB te sturen. Daar worden ze in de meeste gevallen als ongeschikt voor de arbeidsmarkt ingeschaald. Waarna ze afgestoten worden naar het OCMW, dat hen niet zelden dwingt het weinige vermogen waarover ze nog beschikken, op te maken zodat ze tot het einde van hun dagen in de genadige afhankelijkheid mogen "overleven".

Wij stellen ons de vraag hoe de medische professionals op deze call gereageerd hebben. Vooral de huisartsenkringen kunnen een belangrijke partner zijn in die pilootprojecten. Maar ook combinaties vanuit de periferie en de transmurale zorg liggen voor de hand. En de coördinerende rol van de ziekenfondsen en verzekeraars vraagt meer dan een adviserend geneesheer die nakijkt of het verwijsbriefje met de juiste kleur van inkt geschreven is.

De belangrijkste vraag is hoe het beschikbare geld verdeeld zal worden. De chronisch zieken zelf en hun familieleden hebben het geld via hun premiebijdragen langs de voordeur binnengedragen. De vraag is nu hoe het aan de achterdeur gaat verdeeld worden en hoeveel geld er aan de administratie blijft plakken. Het is op die manier dat de solidariteit overeind moet gehouden worden.

Gaat men voor een efficiënte ketenzorg waar huisartsen, kinesisten, eerstelijns geestelijke gezondheidswerkers, sociale assistenten, diëtisten én mantelzorgers samenwerken zodat de doorstroom naar dure ziekenhuiszorg en opvangcentra vermeden kan worden? Of gaat men het laadje van de caritas weer eens opentrekken en wordt het brood bij de achterdeur op gezette tijden uitgedeeld? Vandaag is de dag van de waarheid.

Marc van Impe

 

 

Bron: MediQuality

07:45 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)