30 maart 2018

#HimToo - Jezus als slachtoffer van seksueel geweld


Het verhaal van de marteling en kruisiging van Jezus van Nazareth zoals beschreven in het Nieuwe Testament is misschien een van de meest bekende en vaak vertelde verhalen in de menselijke geschiedenis. Maar ondanks het feit dat dit bijzonder nauwkeurige verslag zo vaak gelezen en verhaald wordt, is er een deel van het verhaal dat typisch weinig aandacht en minimale discussie krijgt - het strippen van Jezus.

Twee Angelsaksische wetenschappers, Katie Edwards, bijbelhistorica van de Universiteit van Sheffield, en David Tombs, theoloog aan de Universiteit van Otago, Nieuw Zeeland publiceerden deze week een bijzonder interessante lezing op Eventbrite, een journalistenforum.

Het strippen van Jezus was een van de oudste voorbeelden van krachtig vernederings- en gender gerelateerd geweld, dus seksueel misbruik. Het idee dat Jezus zelf seksueel misbruik ervoer, klinkt op het eerste gezicht misschien vreemd of schokkend, maar kruisiging was een "hoogste straf" en het strippen en blootstellen van slachtoffers was geen toevallig of incidenteel element. Het was een bewuste daad die de Romeinen gebruikten om hen die ze wilden straffen extreem te vernederen. Dat betekent dat de kruisiging meer was dan alleen een fysieke straf maar ook een verwoestende emotionele en psychologische impact had.

De conventie in de christelijke kunst om de naaktheid van Christus aan het kruis te bedekken met een lendendoek is dan ook een begrijpelijk antwoord op de beoogde vernedering van de Romeinse kruisiging. Maar dat mag ons er niet van weerhouden te erkennen dat de historische realiteit heel anders zou zijn geweest. Als Jezus als slachtoffer van seksueel misbruik gezien wordt, zou dat immers een enorm verschil kunnen maken voor de manier waarop kerken nu omgaan met bewegingen als #MeToo, en hoe ze in het algemeen omgaan met de veranderingen in de samenleving.

Sommige sceptici zullen misschien antwoorden dat het strippen van een gevangene dan wel een vorm van geweld of misbruik kan zijn, maar dat het misleidend is om dit "seksueel geweld" of "seksueel misbruik" te noemen. Het doel was om de gevangene te vernederen en bloot te stellen aan spot van anderen, wat duidelijk een vorm van seksueel geweld of seksueel misbruik is. Op dezelfde manier werd Vercingetorix, koning van de Arverni, uitgekleed voor de ogen van de Romeinse soldaten. Het tafereel belicht de kwetsbaarheid van de naakte gevangene, in contrast met de macht en controle van de Romeinse soldaten. Het tafereel wijst ook op de mogelijkheid van nog meer seksueel geweld.

En nu komt de conclusie van de wetenschappers: was Jezus een vrouw geweest dan was de kruisiging al lang als een vorm van seksueel geweld gelabeld. Het gender van Jezus speelt een belangrijke rol in het evangelie. De evangelisten waren kinderen van hun tijd en zagen naaktheid bij mannen anders dan bij vrouwen. In de Bijbelse kunst van het Christelijke Westen wordt het naakte mannelijke lichaam een glorieus atletisme dat zowel geestelijk als lichamelijk lijden vertegenwoordigt. Seksueel misbruik kan geen deel uitmaken van het verhaal van de mannelijke Jezus. Een naakte vrouw wordt onmiddellijk geïdentificeerd als seksueel object. Dat zij dwang ondergaat, is herkenbaar, normaal zelfs. Dat een figuur als Jezus gestript wordt, zoals in de Evangeliën van Mattheüs en Marcus beschreven staat, is de ultieme vernedering en die kan de zoon van god niet ondergaan. Bovendien is elke homo-erotische allusie absoluut uitgesloten. Het is een andere kijk op het Paasverhaal.

Christenen zijn vandaag de dag nog steeds terughoudend om te accepteren dat Jezus het slachtoffer was van seksueel geweld en lijken seksueel misbruik te beschouwen als een uitsluitend vrouwelijke ervaring.

https://www.eventbrite.co.uk/e/professor-david-tombs-dr-j...

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

16:23 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Post een commentaar