14 maart 2018

Ongeboren kind blijken gevoelig voor fijnstof: MRI-scans tonen dunnere hersenschors


De invloed van luchtverontreiniging, met name fijnstof, begint in de baarmoeder en kan gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de hersenen op latere leeftijd, concludeert een internationaal onderzoeksteam dat zijn bevindingen publiceert in Biological Psychiatry. Hersenen van embryo's zijn kwetsbaar omdat die nog geen mechanismen hebben om schadelijke stoffen uit de omgeving te weren.

De kinderen hebben later een verhoogde kans op psychische stoornissen als ADHD of verslavingsgevoeligheid. De uitkomst van dit onderzoek dat dit ook geldt zelfs als het niveau van de fijne deeltjes in de lucht onder de huidige, veilig geachte Europese norm van 25 microgram per kubieke meter blijft, is een verrassing. Het onderzoek liep in het kader van het Generation R-project van het Rotterdamse Erasmus MC, een grootschalig onderzoek naar de groei, ontwikkeling en gezondheid van opgroeiende kinderen in Rotterdam dat sinds 201 loopt. Deze kinderen worden vanaf de vroege zwangerschap gevolgd tot hun jong volwassenheid. De onderzoekers hebben bij zwangere vrouwen thuis het niveau van luchtvervuiling gemeten en later bij 783 kinderen tussen de 6 en 10 jaar een MRI afgenomen. Dit bracht verschillen in dikte van de hersenschors aan het licht, die de onderzoekers in verband brengen met het gemeten fijnstofniveau.

" De verschillen zijn vooral zichtbaar in het frontale gebied van de hersenen. Dat is het gebied dat betrokken is bij impulscontrole, planning en andere complexe vaardigheden", zegt mede-auteur Hanan El Marroun, als onderzoeker verbonden aan het Erasmus MC, in De Volkskrant. De onderzoekers vonden tevens dat blootstelling aan fijnstof tijdens de zwangerschap gerelateerd is aan impulscontrole bij kinderen. Volgens El Marroun kunnen de hersenverschillen bijdragen aan problemen met het vermogen om verleidingen te weerstaan en impulsief gedrag te reguleren. Dit kan leiden tot psychische problemen als verslavingsgedrag en ADHD. Het kan ook invloed hebben op het vermogen om zich te concentreren, de aandacht vast te houden, en daarmee mogelijk op de leerprestaties.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven wil met de plannen voor verbetering van de luchtkwaliteit verder gaan dan de Europese verplichtingen. 'Zo werken we toe naar de streefwaarden van de WHO van 10 microgram per kubieke meter ', aldus het ministerie.

Marc van Impe

Meer info:

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-03/e-apl0308...

https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2018.01.016


Bron: MediQuality

19:31 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Het einde van het maatschap


De FOD Volksgezondheid kondigt het einde van het maatschap van specialisten aan. In een advies aan de Commissie Artsen-Ziekenhuizen stelt de FOD een “structureler oplossing” voor die er op neer komt dat het ziekenhuis voor elke specialist precies moet opgeven wat hij dat fiscale jaar verdiend heeft.

De FOD volgt hiermee de logica van de BBI en de FOD Financiën die stellen dat een "maat" geen vennoot is in een vennootschap en er dus nooit sprake kan zijn van een vast omschreven aandeel in de omzet van de maatschap. "In feite wordt hiermee een einde gesteld aan een structuur die eerder in het gewoonterecht dan in het fiscale recht thuishoort," zegt een fiscalist.

Deze wijst er ook op dat binnen het binnen maatschappen wel eens voorkomt dat jongere "maten" een deel van hun honoraria moeten afstaan aan "oudere" maten. Noch voor het ziekenhuis, noch voor de fiscus is het duidelijk hoe die regels in elkaar zitten. Voor de fiscus kunnen die afdrachten beschouwd worden als geheime commissielonen, en de boete daarop kan oplopen tot 300%.

In feite komt dit neer op het einde van de maatschap in zijn huidige vorm, "een structuur die aan de gilden uit het Ancien Régime doet denken." De fiscalist adviseert dan ook een echte bedrijfsstructuur, wat ook onder een simpele vorm kan als een VOF, een vennootschapsvorm die advocaten veelvuldig toepassen, die minimale oprichtingskosten en statuten vereist en waar in- en uittreden zeer eenvoudig is.

De nieuwe maatregel zou vanaf het fiscaal jaar 2017 van kracht worden.

Marc van Impe


Bron: MediQuality

12:36 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

IJsland verbiedt besnijdenis voor alle geslachten


IJsland is het eerste Europees land dat niet-medische besnijdenis van kinderen verbiedt. "Alle permanente ingrepen die ernstige pijn kunnen veroorzaken in een kinderlichaam" zijn vanaf nu verboden. De ouder, voogd én arts die dat toch doet, riskeert een gevangenisstraf tot zes jaar.

De wet geldt niet voor het wegnemen van de voorhuid voor medische redenen zoals phimosis of bepaalde ziekten. Zowel joden, moslims als katholieken veroordelen het verbod om jongens te besnijden. "Het gaat om de rechten van kinderen, niet de vrijheid van godsdienst. Iedereen heeft het recht om te geloven wat hij of zij wil, maar de rechten van kinderen staan daarboven", zegt parlementslid Silja Dögg Gunnarsdottir van de centrumrechtse Progressieve Partij, die het wetsvoorstel in het parlement in Reykjavik indiende. De wet is vanaf vandaag van kracht.

De joodse gemeenschap in IJsland veroordeelt het verbod op wat ze "de meest centrale rite in ons geloof" noemt. "Er is geen enkel bewijs dat de minimale procedure bij jongens schadelijk is", aldus Moshe Kantor van het Europees Joods Congres. "Het stuurt de boodschap de wereld in dat joden niet meer welkom zijn in IJsland." Dat is ook de mening van islamitische geestelijken. "Besnijdenissen wordt al eeuwen uitgevoerd. Ze zitten diep in onze culturele en religieuze tradities geworteld", aldus Ahmad Seddeeq, de imam van het Islamitisch Cultureel Centrum van IJsland.

Beide religies waarschuwen er ook voor dat een verbod op besnijdenissen bij jongens ervoor kan zorgen dat de praktijk ondergronds gaat. Of dat mensen naar het buitenland zullen reizen op zoek naar een plaats waar het wel nog mag. De leiders van de joodse godsdienst en de islam vrezen dat een dergelijke maatregel het leven van joden en moslims in IJsland onmogelijk zal maken. Ze vrezen dat het een springplank zal zijn naar antisemitisme en islamofobie, zoals een verbod op bepaalde kledij en ritueel slachten. Ze krijgen bij hun protest de steun van kardinaal Reinhard Marx, de vertegenwoordiger van de katholieke kerk in de Europese Unie. Hij noemt het wetsvoorstel een "gevaarlijke aanval" op de godsdienstvrijheid. "Het criminaliseren van de besnijdenis is een ingrijpende maatregel die grote zorgen baart", zegt hij.

De motivatie achter de wet is dat de besnijdenis de rechten van jonge jongens schendt en in strijd is met de rechten van het kind, zoals die geformuleerd werden door de Verenigde Naties. Er wordt ook een parallel getrokken met vrouwenbesnijdenis, die al in bijna alle Europese landen verboden is. In 2005 verbood IJsland al genitale verminking van vrouwen . Jongens mogen volgens de wet alleen besneden worden om religieuze of culturele redenen als ze een leeftijd bereiken waarop ze zélf kunnen begrijpen wat de risico's zijn van een dergelijke procedure.

IJsland telt 336.000 inwoners. Daarvan zouden er naar schatting 1.500 moslim en 250 joods zijn.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

08:40 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)