14 maart 2018

Het einde van het maatschap


De FOD Volksgezondheid kondigt het einde van het maatschap van specialisten aan. In een advies aan de Commissie Artsen-Ziekenhuizen stelt de FOD een “structureler oplossing” voor die er op neer komt dat het ziekenhuis voor elke specialist precies moet opgeven wat hij dat fiscale jaar verdiend heeft.

De FOD volgt hiermee de logica van de BBI en de FOD Financiën die stellen dat een "maat" geen vennoot is in een vennootschap en er dus nooit sprake kan zijn van een vast omschreven aandeel in de omzet van de maatschap. "In feite wordt hiermee een einde gesteld aan een structuur die eerder in het gewoonterecht dan in het fiscale recht thuishoort," zegt een fiscalist.

Deze wijst er ook op dat binnen het binnen maatschappen wel eens voorkomt dat jongere "maten" een deel van hun honoraria moeten afstaan aan "oudere" maten. Noch voor het ziekenhuis, noch voor de fiscus is het duidelijk hoe die regels in elkaar zitten. Voor de fiscus kunnen die afdrachten beschouwd worden als geheime commissielonen, en de boete daarop kan oplopen tot 300%.

In feite komt dit neer op het einde van de maatschap in zijn huidige vorm, "een structuur die aan de gilden uit het Ancien Régime doet denken." De fiscalist adviseert dan ook een echte bedrijfsstructuur, wat ook onder een simpele vorm kan als een VOF, een vennootschapsvorm die advocaten veelvuldig toepassen, die minimale oprichtingskosten en statuten vereist en waar in- en uittreden zeer eenvoudig is.

De nieuwe maatregel zou vanaf het fiscaal jaar 2017 van kracht worden.

Marc van Impe


Bron: MediQuality

12:36 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Post een commentaar