06 maart 2018

Ramadan vasten kan veilig zijn voor patiënten met hartfalen


Artsen die moslimpatiënten met hartfalen begeleiden bleven tot nu toe met vragen zitten. Er is nu een antwoord: vasten tijdens de Ramadan kan veilig zijn voor patiënten met hartfalen, aldus onderzoek van de Europese maatschappij voor cardiologie (ESC) dat vandaag gepresenteerd werd op de 29e jaarlijkse conferentie van de Saoedi-Arabische Hartassociatie (SHA29) .

Wereldwijd onthouden tijdens de heilige maand Ramadan meer dan een miljard moslims zich van eten, drinken en orale medicijnen, en dat van de dageraad tot zonsondergang. Patiënten met chronische ziekten zijn vrijgesteld, maar de meesten kiezen ervoor om toch mee te vasten. De vastenperiode duurt meestal 15 tot 16 uur, waarbij twee maaltijden 's nachts worden gegeten.

" Patiënten met hartfalen vragen hun arts vaak of het veilig is om te vasten, maar tot nu toe hadden we geen bewijs waarop we ons advies konden baseren ", zegt coauteur Dr. Rami Abazid, cardioloog, van het Prins Sultan Cardiac Centre, Qassim, Saudi-Arabië.

Een prospectieve observatiestudie onderzocht het effect van specifiek Ramadan vasten op de symptomen van patiënten met chronisch hartfalen en verminderde ejectiefractie ( EF minder dan 40%). De onderzoekers beoordeelden de naleving van vloeistof- en zoutbeperkingen, medicijngebruik en symptomen voor, tijdens en na de ramadan.

De studie liep in 2017 in drie hartklinieken. In totaal vastten 227 (91%) van de 249 patiënten voor de duur van de Ramadan. Daarvan vertoonden 209 (92%) patiënten geen veranderingen of verbeterde symptomen, terwijl bij 18 (8%) patiënten de symptomen verergerden, wat leidde tot spoedinterventies. Uit de studie blijkt dat verslechterende symptomen waarschijnlijk te wijten waren aan vloeistof- en zouttekort(39% tegenover 79%, p<0.0001) en in mindere mate aan verminderde inname van medicijnen tegen hartfalen (67% tegenover 94%, p<0.0001 .

Dr. Abazid:,, Patiënten die tijdens de Ramadan na de dagelijkse vastenperiode vrienden bezoeken, eten binnen korte tijd voedsel met een normaal tot hoog zoutgehalte, en drinken veel vloeistof, wat zijn effect heeft op het lichaam." Met betrekking tot medicatietrouw zei Dr. Abazid: "Sommige patiënten stoppen of verminderen hun gebruik van diuretica omdat zij bang zijn om dorst te krijgen tijdens de vastenuren. Voor medicijnen die tweemaal daags moeten worden ingenomen, betekent dat bovendien één dosis weggelaten wordt of beide doses samen worden ingenomen." Volgens Dr. Abazid is Ramadan vasten veilig voor de meeste patiënten met chronisch hartfalen en verminderde ejectiefractie (EF). "Mijn advies aan patiënten is om de vloeistof- en zoutbeperkingen na te leven en geen dosis medicijnen weg te laten. Voor geneesmiddelen met twee dagelijkse doseringen dient u ze in te nemen met een zo groot mogelijke ruimte tijdens niet-vastenuren. Indien mogelijk adviseren wij patiënten medicijnen te nemen in één enkele dagelijkse dosis die tijdens niet-vastenuren kan worden ingenomen. Dit is mogelijk voor de meeste medicijnen tegen hartfalen."

De studie sloot patiënten uit met een EF van 40% of meer, recent gediagnosticeerde patiënten (minder dan drie maanden), en patiënten met vergevorderd hartfalen (twee spoedbezoeken in de afgelopen drie maanden, of drie bezoeken in de afgelopen zes maanden). De resultaten gelden dus niet voor deze groepen.

Dr. Abazid wijst er wel op dat er meer onderzoek nodig is om te zien of de huidige resultaten ook van toepassing zijn in koudere klimaatgebieden.

Dr. Mouaz Al-Mallah, hoofd van SHA29 en van Cardiac Imaging, King Abdul-Aziz Cardiac Centre, Riyadh, Saoedi-Arabië, zei: "Deze belangrijke studie levert voorlopig wetenschappelijk advies aan artsen die moslimpatiënten met hartfalen begeleiden en die willen vasten. Er is meer onderzoek nodig om deze bevindingen te bevestigen. Het is belangrijk dat patiënten zich tijdens het vasten aan hun medicijnen houden en hun artsen vragen om de dosissen zo nodig aan te passen, vooral bij diuretica. "

Professor Marco Roffi, cursusleider van het ESC-programma in Riyadh en hoofd van de Interventionele Cardiologie Unit, Universitair Ziekenhuis Genève, onderstreept dat medicatie, zout en vochtinname de hoeksteen zijn van de behandeling van hartfalen en kunnen worden beïnvloed door het vasten tijdens Ramadan."

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

19:31 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

HDAC6 een panacee tegen zenuwaandoeningen?


Leuvens onderzoek ​ wijst uit dat het afremmen van de activiteit van het HDAC6-eiwit de structurele stabiliteit van cellen verbetert en beschermt tegen zenuwschade. Op dit proces inspelen kan een veelbelovende manier zijn om zenuwschade te behandelen die optreedt bij Charcot-Marie-Tooth, een erfelijke neurologische aandoening, of bij chemotherapie.

Dit publiceren prof. Ludo Van Den Bosch en zijn team (VIB-KU Leuven) in Brain en Neurobiology of Disease. Charcot-Marie-Tooth (CMT) is een aandoening van het perifeer zenuwstelsel en treft wereldwijd 1 op 2.500 mensen. Bij deze patiënten verzwakken de spieren in de onderste ledematen, handen en voeten. De zenuwen die van het ruggenmerg naar de spieren lopen, kwijnen progressief weg. Momenteel kan CMT niet worden genezen of voorkomen.

Histone deacetylase 6, kortweg HDAC6, bewerkt α-tubuline, één van de belangrijkste structurele onderdelen van het celskelet. Tubuline is één van de bouwstenen van de lange sporen die materiaal transporteren naar de uiteindes van de cel. Chemische wijzigingen van α-tubuline kunnen de stabiliteit en structuur van het celskelet beïnvloeden. Zeker in de lange zenuwen die in contact staan met onze ledematen is de regulatie van die stabiliteit enorm belangrijk.

Onderzoekers in het labo van professor Ludo Van Den Bosch (VIB-KU Leuven) identificeerden HDAC6 eerder al als een interessant therapeutisch doelwit in een genetisch model voor één van de vormen van CMT. Maar Van Den Bosch gelooft dat HDAC6 inhibitoren een veel grotere rol kunnen spelen: "Onze nieuwe resultaten wijzen op mogelijke therapeutische pistes voor andere vormen van CMT, en ook voor de neurologische nevenwerkingen van chemotherapie."

"De ziekte van Charcot-Marie-Tooth kan veroorzaakt worden door meer dan 80 verschillende genetische fouten en dit maakt het bijzonder moeilijk om het centrale ziektemechanisme te ontrafelen," legt Dr. Veronick Benoy uit. Zij maakt deel uit van het team van Van Den Bosch en ontdekte dat selectieve blokkering van HDAC6 zowel de motorische als de sensorische problemen kan tegengaan in een tweede genetische muizenmodel voor CMT. "Deze resultaten doen vermoeden dat verschillende vormen van CMT gekenmerkt worden door een verstoring van de regulatie van α-tubuline, en dus dat medicatie die de werking van HDAC6 selectief kan afremmen nuttig zou zijn voor de behandeling van heel wat patiënten met CMT." …tot oncologie

Maar CMT-patiënten zijn niet de enigen die baat zouden hebben bij dit soort behandeling. Lawrence van Helleputte, ook uit het team van Van Den Bosch, bestudeerde de effecten van HDAC6-inhibitie in een model voor zenuwschade als gevolg van chemotherapie. "Heel wat kankerpatiënten ontwikkelen enorm pijnlijke perifere neuropathieën als een bijwerking van de chemo. Dat kanker meer en meer een chronische in plaats van terminale ziekte wordt is goed nieuws, maar het betekent ook dat we dringend op zoek moeten gaan naar manieren om de nevenwerkingen van de behandeling in te perken."

Van Helleputte onderzocht de rol van HDAC6 in neuropathieën veroorzaakt door vincristine, een erg krachtig kankermedicijn dat celgroei afremt door de assemblage van α-tubuline af te remmen en zo het celskelet destabiliseert. Selectieve remming van HDAC6 voorkwam niet alleen de zenuwschade, het vertraagde ook tumorgroei in een muizenmodel voor leukemie. HDAC6 afremmen beschermt dus niet alleen tegen de nevenwerkingen van chemo, maar kan daarenboven ook nuttig zijn in de bestrijding van de ziekte zelf. Van Helleputte: "Momenteel is de dosering van verschillende kankermedicijnen gelimiteerd door de ontwikkeling van pijnlijke perifere neuropathieën. Medicatie die inwerkt op HDAC6 zou dus de behandelingsopties drastisch kunnen verbeteren."

Volgens Van Den Bosch is het essentieel om ziektemechanismen onder de loep te nemen op moleculaire schaal: "We willen niet alleen weten welke stoffen een positief effect hebben, maar ook precies hoe en waarom. Dit kan ons onverwacht nieuwe inzichten opleveren in een heel andere biomedische context. Ook in het geval van HDAC6 blijkt een centraal mechanisme te leiden tot nieuwe therapeutische doelwitten voor uiteenlopende ziektes."

Een paar jaar geleden toonden onderzoekers van de KU Leuven onder leiding van Patrik Verstreken aan dat een overactiviteit van het enzym HDAC6 aan zenuweindes de symptomen verergert van ALS, een dodelijke spierziekte waarvoor momenteel geen behandeling bestaat. Leuvense onderzoekers, ook verbonden aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, ontdekten bij aan ALS lijdende fruitvliegen - deze zijn een zeer geschikt modelorganisme voor neurologisch onderzoek - dat hun zenuweindes een overactiviteit van het enzym HDAC6 vertoonden. "Deze overactiviteit is oorzaak van de verstoorde synaptische transmissie met een symptomatische verergering van de ziekte als gevolg", aldus Patrik Verstreken. Hij ontdekte eerder echter dat het enzym Elp3 net als HDA6 op de zenuweindes inwerkt.

https://www.researchgate.net/publication/265701944_The_ro...

Marc van Impe


Bron: MediQuality

13:28 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Porno tegen burn-out


De Gentse seksuoloog Wim Slabbinck heeft in het Vlaamse laatavondprogramma ‘Van Gils & Gasten’ een leuk advies gegeven: dreigt de burn-out, breek dan met de sleur en doe zoals zo’n 70 à 80 procent van de mannen en kijk voor de verandering eens porno.

Volgens de antropoloog-seksuoloog die niet om een straffe uitspraak verlegen zit is het bekijken van porno een goede manier om te ontspannen. Of hoort u tot de 20 procent van de mannen die zelden of nooit en dan alleen nog maar bij toeval naar schuine filmpjes of plaatjes kijkt? Misschien associeert u porno nog met dat schrijnend inbelgeluid van oude modems. Of hebt u angst dat uw zoekgeschiedenis ongewist blijft. Allemaal verleden tijd. Tussen haakjes, 15 à 17 procent van de vrouwen kijkt ook regelmatig porno. Volgens de vakwebsite Mindgeek kijkt in ons land 28% van de vouwen regelmatig porno. Maar seksuoloog Goedele Liekens zegt dat zo'n 40 procent van de vrouwen geregeld kijkt.

Van Slabbinck is ook de uitspraak dat seks en relaties zijn belangrijker dan de stelling van Pythagoras. Hij volgt daarin de Britse filosoof Alain De Boton die pleit voor liefdeslessen op school. "In mijn jeugd heb ik ontzettend veel geleerd over abstracte taal- en rekenkundige begrippen," dixit Slabbinck in een recent interview in De Morgen, " maar het antwoord op pertinente levensvragen als: wat is een positieve relatie, hoe ga je om met het verlies van een dierbare of hoe bereik je een orgasme? Dat zat niét in het lessenpakket. Vreemd, want seksueel en relationeel geluk is een essentieel deel van onze gezondheid."

"Seks is meer dan gevaar, het biedt ook plezier. Nu wordt in de seksles uitsluitend op menstruele cycli en soa's gefocust, maar het onderwijs moet ook de fijne kanten aan seks belichten. Zo gaan kinderen veel beter kunnen onderscheiden wat grensoverschrijdende seks is en wat niet." Slabbinck zegt dat een seksles even duidelijk moet zijn als de handleiding voor het in elkaar zetten van een Ikea-kast. Wie daar ervaring mee heeft, weet dat er altijd een verrassing achter de hoek schuilt. Maar ook het psychologische aspect van seks en relaties moet naar voren komen.

Slabbinck: "Kinderen die leren dat men aan een relatie kan werken, dat verliefdheid en seksueel verlangen in een relatie na verloop van tijd kunnen afnemen, zijn beter gewapend om die problemen op latere leeftijd op te lossen. Zonder die weerbaarheid lopen ze meer risico op burn-outs en depressies in hun latere leven. Recent heeft de Wereldgezondheidsorganisatie het belang van seksualiteit en relaties voor onze gezondheid benadrukt en dat is niet zonder reden." Slabbinck ziet het vak 'Liefde' vanaf het secundair worden gedoceerd, op tweewekelijkse of maandelijkse basis. Op mijn middelbare school verdiende ik ooit een trimester strafstudie omdat ik een foto van Brigitte Bardot, nakend achter het windscreen van een Harley Davidson, had laten circuleren.

Sinds die uitzending kijk ik anders naar de mannen en vrouwen in mijn omgeving. Wie van de tien kijkt niet naar geile toneeltjes? Uit de cijfers van Pornhub.com de grootste pornowebsite ter wereld staat België op de negentiende plaats als het om pornokijken gaat. Leuk detail: de Belg fantaseert massaal over... stiefmoeders. Ik kan daar in komen. Ik heb er een in huis en ze is nooit uit mijn gedachten.

De naakte cijfers: in 2016 brachten 23 miljard mensen een bezoekje aan Pornhub. Dat zijn 64 miljoen bezoekers per dag, 2,6 miljoen per uur, 44.000 per minuut en 729 per seconde. Zij bekeken 4,6 miljard uur aan pornomateriaal of ongeveer 92 miljard video's. 40 procent van de trafiek op Pornhub komt uit de Verenigde Staten. Op de tweede plaats staat Groot-Brittannië, gevolgd door Canada, India en Japan. 28 procent van de Belgische bezoekers zijn dames. In de wereldranglijst komen we daarmee op de zesde plaats, samen met Nederland en Spanje. 27 procent van de Belgische bezoekers is tussen 25 en 34 jaar oud. Nog blijkt uit de cijfers van de website dat 61 procent via de smartphone van porno geniet. Dat lijkt me niet zo handig. Het is een beetje als iemand die beeldende kunst verzameld via postzegels. Tenslotte nog dit: we blijken vooral op maandag naar porno te surfen, vrijdag is het minst populair. En een gemiddeld bezoek duurt 8 minuten en 35 seconden.

De populairste zoekterm is ‘lesbian', gevolgd door ‘step mom', ‘MILF', ‘teen' en ‘step sister'. Wat ik minder goed begrijp is de voorkeur voor zoektermen als ‘massage' en ‘public'. Maar de populairste zoekterm in België is ‘French'. Volgens Michael Hatt van Mindgeek komt dat omdat pornoliefhebbers op zoek zijn naar lokale filmpjes. ‘Daarom is French in Wallonië en Brussel de populairste term.'

En tenslotte schuilt in 80% van ons een #Metoo voyeur want iedereen surft wel eens naar ‘casting' en is dus ‘op zoek naar onschuldige, jonge meisjes, waarbij de man haar nog iets kan leren', zegt seksuologe Goedele Liekens. Volgens haar is porno kijken op zich evenmin een probleem. ‘Het kan je seksleven zelfs verbeteren.'

Ik spreek er over met een bevriende diabetoloog. Zij kijkt er niet van op. De meeste (mannelijke) patiënten signaleren problemen in het zuiden nadat ze vastgesteld hebben dat ze bij het plaatjes kijken niet langer overeind komen.

Toch blijft porno kijken voor heel wat gênante situaties leiden: sommige partners beschouwen het als overspel, andere als een perversiteit. Nu kan de patiënt met goed fatsoen een voorschriftje vragen aan zijn behandelende arts. Ik zie het voor mij, vrijdagavond, tegen middernacht: "Nog even een Ikea-kastje in elkaar zetten schat, tegen de burn-out."

Zij kijkt er vast niet van op. Een van de eerste dingen die ik haar toevertrouwde was immers dat ik naast mijn chefferie voor Harvard correspondent voor Playboy was. Dat was toen nog porno. Nu is het antiek.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

08:40 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)