14 februari 2018

Lakse zorgkassen dreigen tot 20 procent werkmiddelen kwijt te spelen


Inefficiënte zorgkassen dreigen tot 20 procent van hun werkingsmiddelen te verliezen. De Vlaamse regering gaat hun subsidies koppelen aan de tijdige afhandeling van ledenbijdragen en uitbetaling van tegemoetkomingen. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

Inefficiënte zorgkassen dreigen tot 20% van hun werkingskosten te verliezen. Dat is een belangrijke stap naar een sterke Vlaamse sociale zekerheid, zegt de N-VA. De regering stelt dat de zorgkassen van de klassieke ziekenfondsen Christelijke of Socialistische Mutualiteiten of de Onafhankelijke Ziekenfondsen voortaan beter op hun tellen moeten passen, willen ze de 4 procent subsidie voor hun werkingskosten behouden. Vanaf dit jaar wordt door een extern instituut gekeken naar de efficiëntie bij de ziekenfondsen. Daarmee komt een einde aan de zelfcontrole die toch altijd positief uitkwam. De mogelijke financiële sanctie voor te lakse zorgkassen loopt stelselmatig op tot 20 procent in 2022.

Elk jaar betaalt elke Vlaming die ouder is dan 26 jaar, een ledenbijdrage aan een zorgkas naar keuze. Sinds 1 januari bedraagt die 51 euro. Die Vlaamse Sociale Bescherming is een verplichte verzekering en wordt onder meer gebruikt om in een bijkomende ondersteuning te voorzien voor langdurig zieken, mensen met een handicap en bejaarden.

Bij de controle houdt de Vlaamse overheid straks vooral rekening met een tijdige afhandeling van de ­ledenbijdragen en uitbetaling van tegemoetkomingen. Sommige ziekenfondsen sturen hun leden veel te laat aanmaningen om hun bijdrage tijdig te betalen, omgekeerd treuzelen ze ook te lang met de tijdige uitbetaling van tegemoetkomingen aan de leden.

Een ziekenfonds als de Christelijke Mutualiteiten, de grootste in Vlaanderen, kreeg in 2016 bijna 5 miljoen euro aan Vlaamse werkingskosten. Daarvan wordt straks 1 miljoen euro gekoppeld aan een efficiënte werking. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wil het concurrentie-element laten spelen. " Elke zorgkas zal goed willen scoren." De N-VA is altijd een koele minnaar geweest van de zorgkassen, omdat ze eigenlijk uitlopers zijn van de verzuilde ziekenfondsen maar ziet in dat de Vlaamse Sociale Bescherming aan belang wint en dat de zorgkas een nieuwe, belangrijke rol kan spelen. Zegt N-VA-parlementslid Peter Persyn in De Standaard: ‘Maar het systeem is wel een belangrijke opstap naar de uitbouw van een sterke Vlaamse sociale zekerheid. De verantwoordelijkheden van de zorgkassen zullen alleen maar belangrijker worden'. Persyn wil absoluut gedaan krijgen dat de transactiekosten zo laag mogelijk blijven en dat de burger zo laagdrempelig en neutraal mogelijk geholpen wordt. Hij krijgt daarin de steun van het Open VLD-parlementslid Freya Saeys die benadrukt dat er bij de zorgkassen ‘nog heel wat effi­ciëntiewinsten' te boeken zijn. ‘Denk alleen al aan een uniform computersysteem'.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

08:51 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Post een commentaar