11 februari 2018

Meer zorgbanen voor vluchtelingen in Euregio Limburg


Met het project ‘In de zorg – uit de zorgen‘ willen vluchtelingenorganisaties en zorginstellingen in de Euregio Maas-Rijn twee vliegen in een klap slaan. Erkende vluchtelingen kunnen aan het werk, en tegelijkertijd moet op deze manier het personeelstekort in de zorg worden verkleind.

Eén week nu loopt het project waarbij acht Belgische, Nederlandse en Duitse organisaties (waaronder zorg-, vluchtelingen- en vakorganisaties) samenwerken aan de instroom van vluchtelingen als arbeidskrachten in de zorgsector. Naast de provincie Limburg stappen ook het Limburgs Platform voor Vluchtelingen, het Internationaal Comité, Familiehulp en het ACV mee in het project. Een belangrijk aspect is de uitwisseling van ervaring en kennis tussen de verschillende partners.

Het project wordt mogelijk gemaakt door het Europese programma Interreg V-A (2014-2020). Voor Nederland is dit niet het eerste project waarbij vluchtelingen aan de slag gaan in de zorgsector. Eerder kregen zij in Katwijk woonruimte aangeboden in een verpleeghuis en werden tegelijkertijd opgeleid om ouderen te verzorgen. Het Euregionaal project 'In de Zorg - Uit de Zorgen' wil 500 vluchtingen begeleiden naar een duurzame job in de zorgsector.

Initiatiefnemer Dirk Van Laethem van Familiehulp, was erg getroffen door de vele berichten in de media over vluchtelingen en hun problemen. Omdat Familiehulp een maatschappelijk gerichte organisatie is, wilden ze iets voor deze mensen doen. Gezien er veel nood is aan werkkrachten in de zorg, zou een combinatie met vluchtelingen een oplossing kunnen zijn.

"Een job vormt vaak een eerste cruciale stap in het integratieproces van vluchtelingen en versterkt de positieve perceptie van deze mensen", zegt Dirk Van Laethem, projectmanager bij Familiehulp. Een job in de zorg vinden als vluchteling, is echter niet evident. Volgens het traject van 'In de Zorg - Uit de Zorgen' moeten de vluchtelingen goed Nederlands kunnen spreken en een diploma op zak hebben. Dat kunnen ze realiseren door bijvoorbeeld eerst als huishoudhulp bij Familiehulp te werken, om vervolgens met voldoende taalkennnis een verdere opleiding in de zorg aan te vatten. Zo kunnen de vluchtelingen via stages op een laagdrempelige manier doorgroeien naar een duurzame job.

Marianne Thyssen (CD&V), Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, steunt het project tenvolle: 'In de zorg - Uit de zorgen' heeft een projectbudget van bijna 2,2 miljoen euro, waarvan de helft wordt gesubsidieerd door Interreg Euregio Maas-Rijn, het samenwerkingsverband tussen de regio Aken, de provincie Luik, de Belgische Duitstalige Gemeenschap, Belgisch Limburg, en Nederlands Zuid- en Midden-Limburg.

"Het is noodzakelijk om vluchtelingen zo snel mogelijk op de arbeidsmarkt te integreren, zodat ze ook in de samenleving opgenomen worden", aldus Thyssen. "Dat is gunstig voor zowel de vluchtelingen als onze samenleving: minder zorgen voor migranten met meer migranten in de zorg."

In de Euregio Maas-Rijn is onder meer Zuyderland Medisch Centrum betrokken.

‘We zien het project als een grote kans,' zegt Roel Goffin hierover. Hij is lid van de raad van bestuur van Zuyderland Medisch Centrum, een van de deelnemers aan het project. ‘We hebben hier al ervaring mee binnen onze groep vrijwilligers. Daarin leveren ook erkende vluchtelingen een bijdrage aan het welzijn van onze patiënten en cliënten op diverse locaties.'

https://www.interregemr.eu/projecten/idz-udz

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

16:23 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Post een commentaar