07 februari 2018

Karnaval in Vilvoorde


Over mijn lijk, in die bewoordingen reageerde Jo Van Deurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, op de plannen van de ziekenhuizen van Vilvoorde, Mechelen, Bonheiden en Lier om één netwerk te vormen.

Op 28 april 2017 trad het ziekenhuis AZ Jan Portaels van Vilvoorde toe tot de ondertekende intentieverklaring tussen het Imeldaziekenhuis uit Bonheiden, het H.-Hartziekenhuis van Lier en het AZ Sint-Maarten uit Mechelen/Duffel voor het oprichten van een ziekenhuisoverschrijdend netwerk voor het zorggebied Mechelen – Bonheiden – Lier. Door de toetreding van AZ Jan Portaels wordt dit Antwerpse netwerk nu uitgebreid met het zorggebied Vilvoorde, in Vlaams-Brabant. En dat zorgt voor de nodige problemen.

Niet iedereen is gelukkig met die plannen. Critici wijzen niet alleen op de geografische afstand tussen bijvoorbeeld Lier, Bonheiden en Vilvoorde die omwille van de verkeerssituatie en de dagelijkse files op de E17 niet binnen een redelijke termijn te bereiken zijn, maar ook op de culturele verschillen tussen de vier ziekenhuizen. Vilvoorde heeft een typische voorstadspopulatie met de daaraan verbonden gezondheidsproblematiek. Maar er is meer: er zijn culturele verschillen en er is, vooral, de natuurlijke in- en uitstroom van patiënten die zich situeert tussen het in Jette gelegen UZ van de VUB en de andere specialistische ziekenhuizen in het Brusselse en zelfs UCL en Leuven.

Omdat afstand levensbedreigend kan zijn – 1 extra kilometer betekent 1 extra minuut betekent een stijging van de mortaliteit tot1%- hebben onder andere de cardiologen van het AZ Jan Portaels al laten weten dat ze absoluut niet van plan zijn om hun patiënten met een acuut infarct of die andere complexe zorg nodig hebben naar de nieuwe campus van Sint-Maarten door te sturen, laat staan dat ze en beroep willen doen op hun collega's in Bonheiden of Lier.

Ook andere disciplines overwegen om resoluut en tegen de wil van de directie en de medische raad in, te blijven opteren voor het belang van de patiënt. Die directie bevindt zich nu ook in een vacuüm nu, op 4 februari, de voormalige directeur dr. Guy Buyens in onderling overleg zoals dat heet de bovenste etage verlaten heeft.

Komt daar tenslotte bij dat UZ Brussel en AZ Jan Portaels in Vilvoorde een overeenkomst hebben gesloten voor het gebruik van Primuz het elektronisch patiëntendossier (EPD) van het UZ Brussel.

Primuz, het EPD van het UZ Brussel, is een volledig geïntegreerd klinisch werkstation dat van de HIMSS (USA) op de HIMSS-EMRAM schaal, de op één na hoogste score 6 heeft gekregen. Door in te stappen in dat systeem, krijgt AZ Jan Portaels toegang tot alle functionaliteiten van de software, inclusief het groot aantal voorgedefinieerde maar configureerbare templates ter ondersteuning van alle stappen van het zorgproces van de patiënt.

Toenmalig algemeen directeur AZ Jan Portaels Guy Buyens koos toen voor Primuz "omdat het een geïntegreerd en gebruiksvriendelijk systeem is. Maar ook de manier waarop zal worden samengewerkt, met respect voor ieders eigenheid, heeft ons overtuigd. Het feit dat er medezeggenschap is over de verdere roadmap, dat de samenwerking financieel interessant is en dat onze data ook die van ons blijven, vonden we erg positieve aspecten."

Prof. Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel, dacht dan ook dat de medische logica zou zegevieren en dat AZ Jan Portaels, samen met AZ Sint-Maria Halle een stevig verankerde Vlaamse cluster in de Brusselse Rand – gebaseerd op de bestaande logische patiëntenstromen - zouden vormen. BHV Santé, als het ware.

Dit zou de logische keuze voor netwerking geweest zijn. Maar zo ziet het er voorlopig niet uit.

En als klap op de vuurpijl heeft nu ook de burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte (SP-A) een dikke rode streep getrokken door de plannen van AZ Jan Portaels om een nieuwe campus te bouwen naast de UPlace site. De Bonte Hans zoals hij in Vilvoorde gemeenlijk genoemd wordt, wil daar nu een bos planten. De nieuwe ziekenhuisplannen kunnen opgevouwen worden en in de kast gelegd en voor de spaarcenten van de specialisten die sinds jaren serieuze spaarbijdragen geleverd hebben, moet een nieuwe bestemming gevonden worden.

Dat laatste aspect wordt niet met ongenoegen bekeken door Inge Vervotte sinds 2013 afgevaardigd bestuurder van de christelijke Emmaüs Groep, een pool van zorginstellingen onder katholieke koepel. De nieuwe campus van Sint-Maarten Mechelen is wel erg ruim opgezet, en boze tongen beweren dat het duidelijk de bedoeling is om de perifere zorg van Vilvoorde, dat op 15 km afstand ligt, op te slorpen. Vilvoorde zou dan een doorgeefluik worden, een iets breder opgezet medisch centrum voor ambulante zorg. De aloude tegenstelling tussen de raden van bestuur van het vroegere Sint-Jozef (CM) en Van Helmont (OCMW), die onder impuls van toenmalig burgemeester Dehaene fuseerden tot AZ Jan Portaels, woekert onderhuids nog altijd aan.

In de keuze waarom Vilvoorde dan tegen alle medische logica in toch voor de netwerking met Emmaüs en Bonheiden koos, speelt tenslotte nog een factor mee: op aandringen van een aantal artsen werd de IT'er Rudi Mattheus in de Raad van Bestuur gedropt. Deze figuur werd eerder ontslagen na drie jaar het mooi weer gemaakt te hebben als directeur van het H.-Hart Tienen en na een passage bij UZ Brussel Radiologie die destijds abrupt stopgezet werd. Mattheus, die ook op vraag van de artsen in de Raad van Bestuur van het UZA zit, is in Brusselse investeerderskringen bekend als een fixer. Niet gelijk een figuur aan wie men in goed vertrouwen zijn portefeuille in bewaring geeft, zegt een hooggeplaatste bron bij de Vlaamse ziekenhuiskoepel Icuro.

Volgende week is het karnaval in Vilvoorde.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

08:31 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Post een commentaar