05 februari 2018

Draagmoederbank heeft zin


Dit weekend een bericht via LinkedIn: een hoogopgeleide vrouw, manager in een IT-bedrijf, alleenstaande, zoekt een draagmoeder. Vergoeding contractueel vastgelegd.

Enkele weken geleden zoekt een vriendin op facebook die aan een genetische afwijking blijkt te lijden en nooit zwanger kan worden, een draagmoeder. Ze is gehuwd en werkt in de media. Vergoeding af te spreken

Vroeger werd je er wel eens op aangesproken in je eigen kring. Nu gaat het op de sociale media en de boodschappen krijgen heel wat likes. België laat de praktijk van draagmoederschap toe als er niet betaald wordt. Maar die regel wordt meestal omzeild, zegt ons een specialist die aan het Brusselse UZ verbonden is. Er bestaat in ons land geen wettelijke regeling voor draagmoeders en wensouders. Çavaria, de Vlaamse belangenbehartiger van holebi's en transgenders, dringt er bij de federale regering wel op aan om een wettelijke regeling uit te werken die voldoende aandacht heeft voor de rechten van het kind. In oktober wou professor dr. En Europees Parlementslid Petra De Sutter (Groen) een rapport over draagmoederschap te laten goedkeuren in de plenaire zitting van de Raad van Europa. Maar dat mislukte. Er komt dus geen internationaal verbod op commercieel draagmoederschap, maar evenmin een totaalverbod op (commercieel en niet-commercieel) draagmoederschap. Alle Belgische vertegenwoordigers in de Raad van Europa stemden voor de aanbevelingen van het rapport.

Momenteel is in de meeste Europese landen commercieel draagmoederschap niet toegelaten. In Rusland, Oekraïne en Georgië is commercieel draagmoederschap wel toegelaten, maar enkel indien de wensouders hetero zijn. Oekraïne is de soepelste regelgever in deze. Nederlandse specialisten en de stichting FIOM pleiten nu voor de oprichting van een draagmoederbank, die wensouders koppelt aan vrouwen die bereid zijn een kind voor een ander te dragen.

Gynaecoloog Roel Schats van het VU medisch centrum in Amsterdam, het enige ziekenhuis in Nederland waar wensouders terechtkunnen voor zogenoemd 'hoogtechnologisch draagmoederschap' is pleitbezorger van dit project. Ook het FIOM, kenniscentrum voor vraagstukken rond zwangerschap en afstamming, ziet een groeiende belangstelling voor draagmoederschap, zowel bij heterostellen van wie de vrouw om medische redenen geen kind kan dragen als bij mannenkoppels. Het FIOM en Schats pleiten voor het 'Engelse model': een bemiddelingsorganisatie zonder winstoogmerk, waar wensouders en draagmoeders kunnen worden gescreend, begeleid en aan elkaar gekoppeld.

Er zijn ook in Groot-Brittannië nog te weinig draagmoeders. Toch blijken daar jaarlijks tientallen vrouwen uit altruïsme bereid een kind te dragen voor ouderkoppels die zij van tevoren niet kenden. De NVOG, de Nederlandse beroepsvereniging van gynaecologen, heeft evenmin principiële bezwaren. Wel bepleit zij terughoudendheid met draagmoederschap 'zolang de juridische aspecten niet voldoende zijn afgedekt'.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

10:36 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Post een commentaar