31 januari 2018

Zorgprofessionals schrappen onnodige regels


Een idee uit Nederland dat de minister, de bestuurders van het Riziv en de artsenverenigingen gerust mogen overnemen: Met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan zorgprofessionals uit zeven verschillende beroepsgroepen samen met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders, vaststellen welke regels binnen hun vakgebied kunnen worden geschrapt en wat er nodig is om dit te realiseren.

De kersverse minister Hugo de Jonge van VWS geeft op 30 januari het officiële startsein voor het vervolgtraject van (Ont)regel de Zorg. Vervolgens gaan zorgprofessionals in drie bijeenkomsten verspreid over twee maanden aan de slag met het schrappen van regels.

De schrap- en verbetersessies komen voort uit het initiatief (Ont)regel de zorg, van huisarts Peter de Groof en huisartsenactiegroep Het Roer Moet Om (HRMO)en de VvAA, de Nederlandse vereniging die medici, paramedici en studenten voor die beroepen bijstaat met onder andere financieel, bedrijfskundig en juridisch advies, verzekeringen en opleidingen. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat artsen gemiddeld 40 procent van hun tijd kwijt zijn aan administratie. Wijkverpleegkundigen besteden zelfs bijna de helft van hun tijd aan het invullen van formulieren. Artsen vinden ruim de helft van de administratieve handelingen onzinnig. Bovendien gaat de tijd die ze eraan besteden ten koste van de patiëntenzorg.

Gesteund door het ministerie van VWS steken specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, apothekers, psychiaters en wijkverpleegkundigen de koppen bij elkaar in ruim twintig schrap – en verbetersessies om concrete schrapsuggesties te formuleren, met de bijbehorende verbeterplannen. Het gaat om "realiseerbare plannen die direct verschil maken voor de patiënt en de zorgverlener". Tijdens een eerste schrapconferentie in november 2017 zijn vijf schrapvoornemens geformuleerd. Alle ziekenhuisbrede kwaliteitsindicatoren staan ter discussie en worden getoetst op doelmatigheid; de terugkerende machtigingen voor hulpmiddelen voor chronische aandoeningen moeten worden afgeschaft; de richtlijnen, veldnormen en kwaliteitsindicatoren moeten worden vereenvoudigd; artsen gaan voortaan niet meer jaarlijks maar meerjaarlijks verantwoording afleggen; en ze ontregelen hun richtlijnen, veldnormen en protocollen en voorkomen dat ze automatisch verworden tot controlesystemen.

Minder regels en minder bureaucratie in de zorg is het doel van zorgverleners en van kabinet-Rutte III. Lang was het de vraag hoe, na jaren van noodkreten uit het veld, een einde te maken aan de volgens de VvAA onzinnige bureaucratie in de zorg. Sinds nog niet zo lang geleden wordt naar oplossingen gezocht, naar aanleiding van de inzet van het actiecomité ‘Het Roer Moet Om', dat in maart 2015 de noodklok luidde over de administratie- en regeldruk in de huisartsenzorg. "De schrapactie binnen deze beroepsgroep leverde resultaat op, maar versnelling en verbreding waren nodig en zijn inmiddels in gang gezet", zo stelt, een van de initiatiefnemers van Het Roer Moet Om.

Het is dus menens: in Nederland gaan de artsen zelf in het verweer tegen de administratieve terreur. Wie neemt in ons land het initiatief?

Marc van Impe

Bron: MediQuality

08:43 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Post een commentaar