21 januari 2018

HPV: geef de boodschap door, niet het virus


Deze week loopt in het VK de campagne #SmearForSmear in het kader van de week voor de preventie van baarmoederhalskanker. Bij ons is het Humaan Papillomavirus (HPV) de meest verspreide SOA. Toch blijkt uit een Ipsos onderzoek dat ongeveer 50% van de vrouwen (20-45 jaar) en 25% van de meisjes (12-18 jaar) een beperkte kennis heeft over HPV. Bijna 40% van de adolescente meisjes heeft er zelfs nog nooit van gehoord.

Bovendien weet 63% van de moeders van jonge zonen niet dat hun zoon ook besmet kan worden met HPV. Er is dus een aanzienlijk gebrek aan informatie over HPV en bescherming door vaccinatie, terwijl het merendeel (naar schatting 80%) van de seksueel actieve vrouwen en mannen één of meerdere keren in hun leven met HPV in contact komen.

Gynaecologe Mireille Merckx die verbonden is aan het UZ Gent en de Brusselse Chirec ziekenhuizen, onderstreept dat het HPV een virus is dat bij vrouwen én mannen bepaalde soorten kanker en ernstige ziekten kan veroorzaken, waaronder baarmoederhalskanker (~ 700 gevallen per jaar in België), anuskanker (~ 129 gevallen per jaar in België) en genitale wratten (± 18.000 gevallen per jaar in België). Bovendien benadrukt Dr. Merckx dat HPV ook hoofd- en nekkankers kan veroorzaken: "Het aantal orofaryngeale HPV-gerelateerde kankers stijgt snel met een incidentie dat vergelijkbaar is met baarmoederhalskanker (ongeveer 174 gevallen per jaar in België)". Gemiddeld verstrijken er 10 tot 15 jaar tussen de eerste HPV-infectie en de ontwikkeling van precancereuze laesies. Maar de HPV gerelateerde kanker kan zich ook 30 jaar later manifesteren. De beste primaire preventie tegen het virus blijft volgens Dr. Merckx het vaccin, daarnaast is een goede screening voor baarmoederhalskanker essentieel als secundaire preventie. In België bedraagt de vaccinatiegraad meer dan 90% in Vlaanderen en rond de 55% in Wallonië. Volgens Dr. Merckx is een vaccinatiebeleid met een vaccinatiegraad van 70% adequaat, een vaccinatiegraad onder de 50% "vraagt om verbetering". Daarbij is een goed functionerend een goed functionerend schoolprogramma essentieel voor een optimale vaccinatiegraad.

In ons land wordt HPV-vaccinatie aanbevolen en gratis aangeboden in scholen voor meisjes van 12 tot 14 jaar. Naast deze schoolprogramma's worden HPV-vaccins ook terugbetaald voor meisjes van 12 tot en met 18 jaar. Sinds juni 2017 wordt een HPV-vaccin van de nieuwe generatie terugbetaald. Dit vaccin biedt bescherming tegen 5 extra oncogene types. Echter,jongens worden vandaag niet gevaccineerd binnen de schoolgezondheidszorg, terwijl ze mede de oorzaak zijn van de verspreiding van HPV bij meisjes én jongens . Volgens Dr. Merckx moet het HPV-vaccin dan ook niet enkel ter beschikking gesteld worden voor meisjes maar ook voor jongens. Een genderneutraal vaccinatiebeleid kan de virale HPV-circulatie drastisch verminderen. In de EU wordt in de volgende landen genderneutrale vaccinatie gefinancierd: Oostenrijk, Kroatië, Tsjechische Republiek, Italië, Servië, en Zwitserland.

Bovendien is Dr. Merckx van mening dat het HPV-vaccin op jongere leeftijd aangeboden moet worden. Ook zou er een tussenkomst moeten komenvoor mannen en vrouwen die buiten de terugbetaalde categorie vallen. De conclusie van Dr. Merckx is duidelijk, men moet meer inzetten op preventie in België want "An ounce of prevention is worth a pound of cure". Niettegenstaande de vele voordelen van HPV-vaccinatie blijven negatieve connotaties rond het HPV-vaccin bestaan. Het vaccin heeft overigens een reeds lang gevestigd veiligheidsprofiel. De school speelt een sleutelrol in de correcte informatie verstrekking rond HPV-vaccinatie, zowel op het gebied van voorlichting als inenting zelf.

De sleutel van een efficiënt vaccinatieprogramma ligt in degelijke informatie en een goed uitgewerkte strategie. Canada is een schoolvoorbeeld hoe het wél kan. Vaccinatie gebeurt er op jongeleeftijd (12 jaar), is breder verspreid, genderneutraal en er is tevens aandacht voor opvolging na vaccinatie. HPV-vaccinatie in Canada start sinds 2007 op de leeftijd van 9 jaar, de eerste georganiseerde vaccinatie bij jongens ging van start in 2013 en is sinds september 2017 algemeen verspreid over heel Canada. Dat maakt dat 72% van de kinderen die in aanmerking komen via een schoolprogramma gevaccineerd werden.

Maar volgens Dr. Jennifer Blake, CEO van de Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada is er nog steeds een verbetering mogelijk: "28% van de schoolkinderen krijgt het vaccin niet en in 14.4% van de gevallen zijn het de ouders die vaccinatie weigeren". De oorzaak van die weigering is volgens Dr. Blake voornamelijk te wijten aan gebrekkige communicatie: "De hoofdreden is foutieve en negatieve informatie in de media, en merkwaardig genoeg neemt het percentage weigeringen toe naarmate de ouders hoger opgeleid zijn, of immigrant zijn. Wanneer mensen gestrest of angstig zijn, richten ze zich veel meer op negatieve dan op positieve informatie. Daarop hebben we gereageerd door een prioriteit te maken van HPV-vaccinatie en samenwerkingen op te bouwen met beroepsverenigingen, het publiek, de industrie, de politiek en de overheid. Dat maakt dat we een eenvormige, consistente boodschap uitsturen via alle kanalen."

De Canadese campagne is dan ook consequent en direct en steunt voor de helft op empathie en verder op wetenschappelijke competentie, toewijding en eerlijkheid. Dr. Blake: "We hebben veel positieve boodschappen over te brengen. We benadrukken de doeltreffendheid van vaccinatie aan de hand van klinische resultaten. We bewijzen de veiligheid met wetenschappelijke evidentie. We beklemtonen het belang van de gezondheid en gendergelijkheid. We maken de patiënt deelgenoot in het beslissingsproces. En tenslotte brengen we de verhalen van de patiënten die behandeld zijn tegen, bijvoorbeeld, baarmoederhalskanker. Onze slogan is: ‘Geef de boodschap door, niet het virus'. En dat werkt." In Canada werd vorig jaar voor het eerst een HPV-preventie week georganiseerd, dat het grote publiek maar ook de zorgverstrekkers sensibiliseren rond de gevolgen van het HPV-virus en het belang van vaccinatie. Een "evidence based practice" dat ook in ons land moet gevolgd kunnen worden.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

10:13 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Post een commentaar