19 januari 2018

Nieuwe definitie van hypertensie zorgt voor controverse


De nieuwe Guideline voor de preventie, detectie, evaluatie en beheersing van hoge bloeddruk bij volwassenen, uitgegeven door het American College of Cardiology (ACC) en de American Heart Association (AHA), leidt tot hevige discussie en controverse, schrijven George Bakris en Matthew Sorrentino in de jongste editie van The New England Journal.

In tegenstelling tot vroeger wordt in de richtlijn van 2017 de nadruk gelegd op geïndividualiseerde cardiovasculaire risicobeoordeling en agressief bloeddrukmanagement bij een niveau van 140/90 mm Hg of hoger bij patiënten met een risico van meer dan 10% op hart- en vaatziekten. Patiënten met een bloeddruk van 130 tot 139/80 tot 89 mm Hg zouden nog steeds een niet-farmacologische behandeling ondergaan, tenzij ze een 10-jarig risico van meer dan 10% hebben; in dat geval wordt een enkele antihypertensivum aanbevolen, in overeenstemming met veranderingen in de levensstijl.

De grootste controverse heeft betrekking op de verlaagde drempel voor hypertensie, wat het aantal patiënten met deze diagnose sterk zou uitbreiden.

De richtlijn definieert normale bloeddruk als onder 120/80 mm Hg en verhoogde bloeddruk als 120 tot 129 mm Hg systolisch met een diastolische druk onder 80 mm Hg. Fase 1 hypertensie heette vroeger "prehypertensie", en wordt nu gedefinieerd als 130 tot 139 mm Hg-systolische of 80 tot 89 mm Hg-di diastolische hypertensie en fase 2 hypertensie als 140/90 mm Hg of hoger (de oude definitie van hypertensie).

Daardoor wordt een nieuw ziekteniveau gecreëerd dat mensen treft die voorheen gezond werden geacht. In De VS alleen al heeft volgens deze definitie ongeveer 46% van de volwassenen in de VS een hypertensie, tegen ongeveer 32% onder de vorige definitie. De auteurs maken zich zorgen over een te snelle en overdreven medicatie bij die patiënten.

De richtlijnauteurs merken op dat de berekening van absolute risico's als leidraad voor het voorschrijven van farmacologische therapie gemengde resultaten heeft opgeleverd. Met een universeel aanbevolen bloeddrukdoel kan de besluitvorming over therapie vereenvoudigd worden. Hoewel we dit concept waarderen, is een one-size-fits-all-bloeddruk doel problematisch.

Een dertigjarige patiënt is geen zeventiger. De belangrijkste wijziging in de aanbevelingen met betrekking tot farmacologische therapie is de eliminatie van bètablokkers uit de eerstelijnstherapie voor patiënten met primaire hypertensie en geen naast elkaar bestaande aandoeningen die bètablokkertherapie vereisen.

Een ander belangrijk onderwerp is de zelf gemeten bloeddruk. De nieuwe richtlijn onderstreept het belang van een goede instructie van patiënten evenals een jaarlijkse validatie van de gebruikte bloeddrukmeter.

Conclusie van de auteurs: het lijkt voor iedereen redelijker om hypertensie te blijven definiëren als een bloeddruk van 140/90 mm Hg of hoger. Dus opgelet met die nieuwe guideline.

Meer op: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1716193?query=TOC

Marc van Impe


Bron: MediQuality

08:11 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)