08 januari 2018

Vlaamse ziekenfondszuilen stagneren


Nog acht op de tien Vlamingen zijn lid van een van de drie klassieke ziekenfondszuilen. Dat zijn naast de Christelijke Mutualiteiten (CM), de Socialistische Mutualiteiten en de Liberale Mutualiteit. Maar dat aantal neemt gestaag af. Almaar vaker meer jongere Vlamingen kiezen voor een ziekenfonds dat niet tot een van de drie klassieke zuilen behoort, zoals de Onafhankelijke Ziekenfondsen (waartoe Partena behoort), het Neutrale Ziekenfonds en de Hulpkas en het ziekenfonds van de NMBS, beide overheidsinstellingen.

Cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering leren dat niet-verzuilde spelers er tussen 2012 en 2017 meer dan 91.000 leden bijkregen. Dat is een stijging met 40 procent. Die ledengroei is veel groter dan bij de klassieke ziekenfondsen, die er in dezelfde periode 51.000 leden bijkregen. Tegenover hun veel grotere ledenaantal groeien zij maar 1 procent.

Eenzelfde tendens is zichtbaar bij de Vlaamse zorgkassen, blijkt uit het jaarverslag van het Vlaams Zorgfonds. Elke Vlaming moet zich bij zo'n zorgkas aansluiten voor de Vlaamse Zorgverzekering. Tussen 2012 en 2016 steeg het ledenaantal van de niet-verzuilde organisaties met 78.000, een toename van 7 procent. De traditionele zorgkassen verwelkomden 35.000 extra leden. Tegenover hun ledenaantal blijft de aangroei beperkt tot 1 procent.

Volgens Geert Messiaen, de topman van de Liberale Mutualiteit in De Tijd, willen meer en meer jongeren niet langer geassocieerd worden met een politieke stroming en kiezen ze daarom voor een ziekenfonds met een neutrale benaming. De liberale ziekenfondsen zijn de enige van de drie klassieke spelers die er qua ledenaantal echt op achteruitgaan.

Volgens de verzuilde organisaties dalen hun ledenaantallen ook omdat de niet-verzuilde zich erg nadrukkelijk richten op jonge en gezonde mensen. Die betalen evenveel lidgeld, maar kosten minder dan ouderen omdat ze minder hulp nodig hebben.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen spreken dat tegen. Zij stellen dat hun nieuwe klanten appreciëren  dat hun ziekenfondsen evolueren van de pure uitbetalende instantie van vroeger naar een adviesverlener en partner voor gezondheid en persoonlijk welzijn. Zegt Sarah Masschelein, woordvoerster van Partena: ‘Omdat we geen logge structuur hebben, spelen we ook sneller in op veranderingen.'

Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA), die de Vlaamse cijfers verzamelde en aan De Tijd bekend maakte, vindt het positief dat meer mensen bewust nadenken over hun zorgkas en ziekenfonds. ‘Keuzevrijheid is voor ons belangrijk. Voor een groeiende groep mensen heeft die keuze minder te maken met de politieke of geloofsovertuigingen, maar met de beste dienstverlening.'

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

16:18 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)