27 december 2017

Tweetaligheid? Goed voor IQ en tegen Alzheimer


Dr. Evy Woumans (vakgroep Theoretische en Experimentele Psychologie) van de UGent onderzocht de positieve effecten van tweetaligheid op cognitie en de hersenen. De bevindingen van haar doctoraatsonderzoek zijn duidelijk: tweetaligheid brengt verschillende cognitieve voordelen met zich mee. Tweetaligheid blijkt bovendien zowel bij kinderen als bij ouderen gunstige effecten te hebben op het brein.

In het onderzoek werden 54 kleuters onder de loep genomen, waarvan de helft tweetalig onderwijs kreeg aangeboden. De kinderen werden getest voordat het tweetalig onderwijs begon, en opnieuw nadat ze het een jaar lang hadden gevolgd. Zo kon hun progressie worden bijgehouden ten opzichte van hoe ze waren begonnen. Rekening gehouden met hun sociaal-economische achtergrond was er een duidelijk verschil te zien tussen de twee groepen. De tweetalige kinderen scoorden gemiddeld 20 IQ-punten hoger dan de eentaligen. Kinderen worden dus slimmer van tweetalig onderwijs, concludeert Woumans. Ze ontwikkelen meer cognitieve vaardigheden, waarmee ze inzicht krijgen in complexe structuren.

Uit een andere studie dat Woumans deed naar ouderen (in samenwerking met UZ Gent en UZ Brussel) werd duidelijk dat tweetaligheid de negatieve cognitieve symptomen van Alzheimer met vier tot vijf jaar kan uitstellen. De ouderen die op hun vragenlijst invulden tweetalig te zijn, waren langer cognitief gezond: de eentaligen met Alzheimer waren gemiddeld 70, terwijl de tweetaligen zo'n vier jaar later pas de eerste verschijnselen van de ziekte kregen.

Bovendien toonden nog twee andere onderzoeken aan dat ook gewone, gezonde volwassen tweetaligen cognitief beter presteren dan hun eentalige leeftijdsgenoten. Vooral tweetaligen die vaak met taal bezig zijn, zoals tolken, vertoonden de grootste voordelen.

In een laatste studie ging Evy Woumans na hoe tweetaligen in elke situatie steeds de juiste taal kunnen selecteren. Zij vond dat het gezicht van de gesprekspartner hierin een cruciale rol speelt. Indien een bekend gezicht steeds één bepaalde taal spreekt indien men het ziet, wordt bij het zien van dat gezicht automatisch die taal geactiveerd. Als een gezicht twee talen gaat gebruiken, zoals het geval is bij tweetalige sprekers, worden bij de luisteraar beide talen actief bij het zien van dat gezicht. Op basis van al deze resultaten is het algemene besluit van het proefschrift dan ook dat tweetaligheid de hersenen traint. Dit leidt tot cognitieve voordelen bij kinderen, normale volwassen en patiënten met een neurologische aandoening zoals Alzheimer.

Marc van Impe

Bron: Zorggids Vlaanderen https://biblio.ugent.be/publication/8530947

 

Bron: Marc van Impe

07:29 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Post een commentaar