28 december 2017

Controversie: vroegere mijnstreek zou psychologie beïnvloeden


Wie in een vroegere mijnstreek, zoals de Borinage of Oost-Limburg, geboren wordt ziet de toekomst negatiever in dan wie zeg maar aan de Kust of in de Ardennen wordt geboren. Hun visie op het leven is echt grimmiger. Maar dat is niet hun schuld: ze hebben hun somberheid geërfd van hun voorouders, de mijnwerkers, die naar dit industriebekken migreerden.

Dat is de controversiële conclusie van een studie naar de psychologie van bewoners van voormalige steenkoolgebieden. Uit het Britse onderzoek moet blijken dat de roetzwarte regen van de Industriële Revolutie nog steeds op sommige nakomelingen van de eerste arbeiders valt – wat hen een minderwaardigheidscomplex zou opleveren, en hen belachelijk, angstig en depressief doet voelen.

"De industriële revolutie is aantoonbaar een van de meest invloedrijke tijdperken in de moderne geschiedenis ", aldus Jason Rentfrow van de Universiteit van Cambridge. Wie in een postindustrieel landschap leeft, doet dat nog steeds in de schaduw van de koolmijn, zowel intern als extern. Rentfrow onderzocht bijna 400.000 persoonlijkheidstests, en ontdekte dat mensen die in voormalige Britse zware industriegebieden in Zuid-Wales en Engeland woonden, meer "negatieve" persoonlijkheidskenmerken hadden.

Ze waren niet alleen depressiever, maar ook impulsiever, neurotischer, slechter in planning, minder tevreden met hun leven en minder gewetensvol. In het Journal of Personality and Social Psychology (http://www.cam.ac.uk/research/news/industrial-revolution-damaging-psychological-imprint-persists-in-todays-populations ) schrijven de onderzoekers dat dit een psychologische erfenis is van hun voorvaderen die verhuisden naar steden in Wales en Noord-Engeland om werk te vinden in de mijnen en fabrieken.

De sleutel tot die theorie, die andere psychologen overigens betwisten, is "selectieve migratie". Wie naar de industriegebieden migreerde, was gedwongen door de armoede en zou volgens de onderzoekers een grote "psychologische depressie" meegemaakt hebben, een ervaring die zij mogelijk aan hun kinderen hebben doorgegeven wat hen angstiger en ongeruster maakt. Deze cultuur zou bovendien verergerd zijn door het moeilijk en gevaarlijk werk, de kinderarbeid en slechte leefomstandigheden.

Zij die daarentegen sinds de sluiting van de industriebekkens terug vertrokken zijn, vertonen meer optimisme en "psychologische veerkracht" en staan nu hoger op de sociale ladder. Door de combinatie van deze twee processen worden in de voormalige industriesteden nog steeds collectieve persoonlijkheden met hogere concentraties van negatieve eigenschappen ontwikkeld. "Deze studie is een van de eerste die aantoont dat de Industriële Revolutie een verborgen psychologische erfenis heeft, die is ingeprent in de huidige psychologie van die oude industriegebieden," zegt Dr. Rentfrow.

Zijn studie werd op heel wat kritiek onthaald.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

07:40 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Post een commentaar