19 december 2017

Ziekenfonds CM excuseert zich voor opleggen politieke verplichting


Ooit verklaarden de bisschoppen dat stemmen voor de Volksunie doodzonde was. We leefden toen in de vijftiger jaren. Het lijkt wel of die goede oude tijd terugkomt. De Christelijke Mutualiteit (CM) heeft zich gisteren op Radio 1 geëxcuseerd voor de politieke richtlijn van CM Limburg. Die liet in een nota weten dat personeel voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zich “in principe alleen kandidaat kan stellen voor een CD&V-lijst”.

De CM Limburg was duidelijk: "indien een medewerker zich kandidaat wenst te stellen op een andere lijst – geen nationale partijlijst, maar een gemeentelijke lijst bijvoorbeeld  – moet er een uitdrukkelijk akkoord zijn van de directie". 

Op de koop toe moet/moest dit schriftelijk medegedeeld worden en besproken in een persoonlijk overleg over de ‘opportuniteit' van de kandidatuur. Tot slot nog een ondergetekende engagementsverklaring waarin de persoon die op de ‘verkeerde' lijst staat belooft om "geen standpunten in te nemen die onverenigbaar zijn met de waarden, missie en initiatieven van CM Limburg".

Alain Florquin, nationaal personeelsdirecteur, zei nu op Radio 1 dat deze opgelegde beperking "geen normale gang van zaken" is. CM nationaal zal de Limburgse afdeling dan ook vragen om de nota in te trekken. "Als organisatie willen wij mensen die zich vandaag politiek wensen te engageren, ook  ondersteunen, en dit kan – wat ons betreft – in alle democratische politieke partijen. Wel op voorwaarde dat er respect is voor de bestaansreden en waarden en normen van CM", aldus Florquin op Radio 1.

Gevraagd of CM-werknemers nu ook bij het Vlaams Belang op een lijst kunnen staan, antwoordde Florquin ontwijkend: "Wat ik zeg is, je moet rekening houden en respect hebben voor de basiswaarden, voor de normen die we in onze organisatie hebben". Daarmee wijkt de CM niet af van de richtlijn die zusterorganisatie ACV eerder al uitvaardigde en waarbij deze partij tot verboden terrein verklaard werd. Het is overigens niet bekend of leden van beweging.net, in het verleden ACW, ooit op een VB-lijst figureerden.

De beweging.net is overigens niet de enige organisatie die de vrije burgerrechten van zijn personeel aan banden legt: bij de Waalse en Brusselse FGTB en Solidaris was het de regel dat personeel enkel op PS-lijsten mocht staan. Daar is nu noodgedwongen veranderingen in gekomen. PvdA- en PTB-lijsten zijn nu ook toegelaten.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

08:10 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Post een commentaar