17 december 2017

Met muziek minder pijn


Patiënten die herstellen van een operatie ervaren minder pijn wanneer ze hebben geluisterd naar live muziek. Een onderzoek op drie chirurgische verpleegafdelingen van het UMCGroningen in samenwerking met het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool Groningen toont dit aan. Ook drie uur na het luisteren naar de muziek is de pijn nog altijd minder.

Juist bij kwetsbare patiënten, die herstellen van een vaak heel ingrijpende operatie, is dat belangrijk. Een operatie is heel ingrijpend voor het lichaam. Het roept een ontstekingsreactie op die nodig is om te genezen, maar die ook voor nare bijwerkingen kan zorgen, zoals verwardheid, longontsteking of gewichtsverlies. En hoe ouder iemand is, hoe groter de gevolgen van complicaties.

Het project ‘Muziek voor kwetsbare patiënten in het ziekenhuis' is een samenwerking van de afdeling Chirurgie van het UMCG en het lectoraat Lifelong Learning in Music van het kenniscentrum Kunst & Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen. Tijdens het symposium Meaningful Music in Health Care, dat vrijdag 8 december plaatsvond, werden de eerste resultaten van het onderzoek gepresenteerd en werd de documentaire ‘Resonans' getoond, die tijdens het onderzoek in het UMCG gemaakt is.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

18:51 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Helft van zorgprofessionals kampt met slaaptekort


Volgens een Franse studie ervaart bijna de helft van de zorgprofessionals een werk gerelateerd slaaptekort wat een kwetsbaarheidsfactor is.

Uit het onderzoek bleek dat de slaaptijd van zorgprofessionals op werkdagen aanzienlijk korter is dan die van niet-zorgverstrekkers: 6 uur in vergelijking met 6,45 uur. Een ander belangrijk verschil: 60% van de zorgverstrekkers slaapt minder dan 6 uur per week tegen 44,8% van de leken.

Zorgprofessionals werken ook vaker ‘s nachts (19% tegenover 15%), verschuiven slaapuren (39% tegenover 26%) en werken in shifts (81% tegenover 31%). Van bijna 60% van de zorgprofessionals die op werkdagen minder dan 6 uur in bed doorbrengen, denkt driekwart dat hun slaaptekort gerelateerd is aan hun werk. Bovendien wordt een objectief korte slaaptijd (minder dan 6 uur in bed) tijdens de week, geassocieerd met een hogere BMI. Bijna de helft van de zorgprofessionals denkt dat slaaptekort hun werk en hun gezondheid beïnvloedt. De meerderheid van de zorgprofessionals klaagt over slapeloosheid: 62% heeft een slaapstoornis, 80% een slaapcontinuïteitstoornis, 71% van ontwaakt te vroeg en 67% heeft een niet-herstellende slaap. Bovendien klaagt 37% over het in slaap vallen achter het stuur (tegenover 27% van de niet-zorgprofessionals). Daardoor is hun risico op ongevallen tijdens het rijden groter.

Meer info: www.reseau-morphee.fr

Marc van Impe

Bron: MediQuality

10:49 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)