07 december 2017

Twaalf Belgische professoren lanceren ImmunoScience Academy


Twaalf gerenommeerde professoren uit België en Luxemburg lanceren vandaag met de steun van Bristol-Myers Squibb België de ImmunoScience Academy (ISA), een uniek en multidisciplinair educatief programma voor artsen.


Het programma moet zowel de wetenschappelijke als medische aspecten van immunologie en immunotherapie binnen verschillende therapeutische disciplines aanbieden, met als doel patiënten optimaal te behandelen en op te volgen. Aanleiding voor dit initiatief is de hoge nood aan doorlopende vorming; immunotherapieën evolueren immers snel. Bovendien vergen ze een multidisciplinaire aanpak, aangezien ze worden voorgeschreven door specialisten binnen verschillende expertisedomeinen en een effect kunnen vertonen op het volledige lichaam. Multidisciplinaire educatie en het delen van kennis en informatie dragen dan ook bij tot een optimale behandeling van de patiënt. De ImmunoScience Academy biedt informatie en educationele materialen via het online platform www.immunoscienceacademy.be .


De ImmunoScience Academy spitst zich toe op het voorzien van educatie en vorming omtrent immunologie en immunotherapie. Immunologie mag dan immers wel aan bod komen tijdens de opleiding geneeskunde, artsen blijven door de snelle opkomst van nieuwe innoverende geneesmiddelen en behandelingsmethodes toch genoodzaakt om een grondige kennis op te bouwen over de basisprincipes van immunologie, en dan met name de werkingsmechanismen en gerelateerde effecten.


"De nood aan kennis is groot, én de vraag ernaar is dat ook," zegt Prof. Dr. Pierre Coulie, voorzitter van de ImmunoScience Academy en hoogleraar immunologie aan het de Duve Instituut (UCL): "Dagelijks ontmoet ik collega's die meer informatie willen over de werking, de voordelen en bijwerkingen van deze nieuwe geneesmiddelen, zodat ze een optimale behandeling en opvolging voor hun patiënten kunnen garanderen."


Waar men voorheen meestal immunosuppressoren gebruikte, stimuleren de huidige therapieën nu het immuunsysteem. Ze kunnen dus inwerken op het volledige lichaam wat een behoefte aan een nieuwe vorm van multidisciplinaire aanpak met zich meebrengt.


De ImmunoScience Academy wordt geleid door twaalf gerenommeerde medische professoren uit acht verschillende therapeutische disciplines. Neurologie en endocrinologie ontbreken nog in het panel maar zodra de geschikte specialist gevonden is, zal dit kleine manco worden ingevuld. De ISA krijgt daarbij de steun van Bristol-Myers Squibb, pionier op het vlak van immuno-oncologie.


"Samen met de twaalf professoren van de ImmunoScience Academy is Bristol-Meyers Squibb vastbesloten om mee te werken aan een sterke educatieve structuur binnen de medische wereld, om zo de behandeling en opvolging van patiënten verder te optimaliseren" vertelt Scott Cooke, General Manager van Bristol-Myers Squibb Benelux.


Via het online platform stellen de professoren informatie en educatieve materialen over immunologie en immunotherapieën ter beschikking van artsen. Zo biedt de website nu onder meer een module over een aantal belangrijke immunologische concepten, die relevant zijn voor de klinische praktijk, een patiëntencasus, en opiniestukken over recente literatuur aan. In februari 2018 worden er onder andere nieuwe modules over immunotherapieën op het online platform geplaatst.


Dat immunotherapieën kunnen inwerken op het volledige lichaam, verklaart mee de nood aan een multidisciplinaire aanpak. Artsen zijn vragende partij wat betreft het delen van kennis over immunotherapieën die worden gebruikt door collega-specialisten. Zo is bijvoorbeeld een reumatoloog idealiter volledig op de hoogte van de mogelijke bijwerkingen van een immunotherapie voorgeschreven door een oncoloog, en vice versa. Via het online platform kunnen specialisten informatie vergaren over de werking van verschillende immunotherapieën, die worden voorgeschreven in de verschillende domeinen.


"Dat twaalf specialisten uit acht verschillende therapeutische disciplines zich op deze manier engageren binnen eenzelfde domein, ImmunoScience, is uniek. Ik ben bijzonder verheugd dat we samen onze schouders onder dit multidisciplinaire programma zetten. Door kennis te delen zullen patiënten sneller de best passende en meest geavanceerde behandeling krijgen en beter opgevolgd en geïnformeerd worden," besluit Prof. Dr. Pierre Coulie. "Het initiatief zal spoedig worden uitgebreid naar Nederland," zegt dr. Paul Lacante, medical director Benelux BMS. Hij sluit niet uit dat daarna andere landen in het netwerk worden opgenomen.

 


Leden van het Steering Committee van de ImmunoScience Academy:

Voorzitter: Prof. dr. Pierre Coulie (Immunologie, UCL)
Prof. dr. Veronique del Marmol (Dermatologie, Erasme)
Prof. dr. Eric Van Cutsem (Gastro-enterologie - Digestieve Oncologie, UZ KU Leuven)
Prof. dr. Rik Schots (Hematologie, VUB & UZ Brussel)
Prof. dr. Tessa Kerre (Hematologie, UZ Gent)
Prof. dr. Ahmad Awada (Medische Oncologie, Bordet)
Prof. dr. Guy Jerusalem (Medische Oncologie, CHU Liège)
Prof. dr. Karim Vermaelen (Pneumologie-Thoracale oncologie, UZ Gent)
Prof. dr. Johan Vansteenkiste (Pneumologie-Thoracale Oncologie, UZ KU Leuven)
Prof. dr. Bernard Lauwerys (Reumatologie, UCL)
Dr. Stefan Rauh (Medische Oncologie, CHEM Luxembourg)
Prof. dr. Patrick Pauwels (Moleculaire Oncopathologie, UZA)


Marc van Impe


Bron: MediQuality

20:48 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Post een commentaar