07 december 2017

Kennis arts is 17 jaar verouderd


Dokters mogen blij zijn dat patiënten nog zoveel vertrouwen in ze hebben. En, het is niet voor niets dat de overheid zweert bij haar stugge interpretatie van evidence based medicine. De overheid is gewoon niet bij. Dus houdt ze zoals de middeleeuwse kerkvaders halsstarrig vast aan de letterlijke woorden van de bijbel. Ondertussen is er een onomkeerbaar proces aan de gang: de kennis van de arts veroudert steeds sneller doordat het aantal wetenschappelijke publicaties exponentieel groeit.


En die kan hij niet bijhouden. De patiënt is daar het slachtoffer van en krijgt niet de beste behandeling. Toch is er een voor de hand liggende oplossing: op een andere manier gaan werken. De arts van de toekomst kan veel meer - maar weet veel minder. Hij is minder een individu en meer een onderdeel van een intelligent, klinisch netwerk. Hij managet een team om zich heen. Hij doet permanent onderzoek: elke patiënt helpt weer mee om nieuwe kennis te creëren voor toekomstige patiënten. En voor de moeilijkere patiënten blijft hij altijd het vertrouwde gezicht. Harder werken hoeft niet - slimmer kan het wel. Het doel van dit alles is de patiënt de allerbeste zorg te geven die maar mogelijk is, overal. Zodat patiënten erop kunnen vertrouwen dat zij, waar zij ook terechtkomen, op de allerbeste manier en naar de meest moderne wetenschappelijke inzichten worden behandeld.


Schiet niet op de pianist. Lees liever het recente boek van dr. Erik-Jan Vlieger, neuroradioloog, ondernemer en voormalig directeur van adviesbureau KPMGPlexus. 'Er zijn studies die stellen dat de kennis van artsen 17 jaar achterloopt als het om interventies gaat en de kennisachterstand neemt toe. Er is een nieuw paradigma nodig.


Nu wordt alle kennis gedragen door het brein van de individuele dokter maar we moeten toe naar een collectieve benadering, naar kennis die wordt gedeeld in klinische netwerken,' aldus Vlieger die vorige vrijdag zijn boek ‘Het nieuwe brein van de dokter' presenteerde in het VU Medisch centrum in Amsterdam.


Vlieger pleit voor meer aandacht in de opleidingen voor het managen van kennis. Dr. Vlieger zette recent "Alii" op dat ongetwijfeld een sterke reputatie zal verwerven in het medisch wereldje. Alii is een platform dat medisch specialisten helpt om de nieuwste inzichten uit de wetenschappelijke literatuur om te zetten in praktische richtlijnen. Alii helpt bij het ontdekken, beoordelen en delen van de meest recente relevante literatuur. Dankzij gestructureerde templates kunnen specialisten hun bevindingen uit de literatuur halen en ook delen. Die praktische richtlijnen in Alii zijn eenvoudig te gebruiken en beschikbaar op PC en smartphone.


Dr. Vlieger werd aangezet tot het schrijven van zijn boek door een dramatisch incident in zijn directe omgeving: een baby in zijn vriendenkring overleed aan een herpesinfectie. Het kindje had waarschijnlijk nog geleefd als het ziekenhuis een behandelprotocol had gehad dat rekening had gehouden met de kleine kans op de infectie. Het behandelprotocol in het betreffende ziekenhuis was echter zeven jaar oud.


Vlieger pleit ervoor om behandelprotocollen niet meer per ziekenhuis op te stellen maar per netwerk. Dit netwerk gaat fungeren als lerende organisatie. ‘Dit boek is bedoeld om de omgang met kennis op de agenda te zetten,' aldus Vlieger. Als voorbeeld wijst hij naar het netwerk van tien neonatale intensive care units in Nederland. Zij stellen samen protocollen op en ze leren van elkaar.


Vlieger onderschrijft in deze de visie van onze minister De Block die wil dat specialisten van verschillende ziekenhuizen samenwerken bij het in kaart brengen van de beste behandelingen. De zorg van de toekomst is echt de zorg van netwerken die gebruikmaken van verschillende bronnen.
Vlieger: ‘Het schrijven van een protocol is nu een sluitpost in de tijdsbesteding. Mensen doen het erbij en dat is raar want het heeft grote gevolgen voor je primaire proces. Je moet ook nadenken over het honoreren van kennistoepassing'.


Belangrijke opmerking over Alii


Alii is een platform dat artsen helpt gezamenlijk richtlijnen en protocollen te onderhouden. Het systeem biedt een automatische link naar de nieuwste wetenschap, die wetenschap kan met meerder collegae verwerkt worden - men maakt gebruik van elkaars inspanningen. Hoe meer artsen meedoen, hoe makkelijker het wordt om protocollen synchroon te houden met de medische literatuur. De protocollen zijn via een App heel plezierig te bekijken op de smartphone. In Nederland wordt het systeem gebruikt door neurologen, neonatale intensivisten, neurochirurgen en psychiaters. Het is een betaalde dienst van EUR 125 per arts per jaar. Meer informatie is op te vragen via info@alii.care.

Marc van Impe


Het nieuwe brein van de dokter, Auteur: Erik-Jan Vlieger, Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum
Nederlandstalig 2018 ed. 9789036820004

Bron: MediQuality

08:34 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Post een commentaar