15 november 2017

Supplementen in eenpersoonskamers blijven stijgen


De ereloonsupplementen die patiënten bij een opname in een eenpersoonskamer moeten betalen blijven stijgen, en dit ondanks het feit dat patiënten minder lang in het ziekenhuis verblijven. Dat blijkt uit de jaarlijkse doorlichting van de Socialistische Mutualiteiten bij meer dan 540.000 leden.


In 2016 betalen de leden van de Socialistische Mutualiteiten 100,4 miljoen euro aan ereloonsupplementen, dat is 3,7 miljoen euro meer dan in 2015 en 20 miljoen euro meer dan in 2012. De gemiddelde ereloonpercentages in ons land nemen dan ook elk jaar toe, van 132 % in 2012 tot 147 % in 2016. Dit blijkt uit de analyse van 551 926 ziekenhuisfacturen uit 2016 bij de leden van de Socialistische Mutualiteiten.


In twee- en meerpersoonskamers werden de ereloonsupplementen in 2013 volledig afgeschaft, met positief gevolg voor de patiënt. Dit verbod probeert men via andere wegen te omzeilen, onder meer door een fors prijskaartje te hangen aan een eenpersoonskamer. Een patiënt betaalt gemiddeld 1690 euro voor een verblijf in een eenpersoonskamer, dat is 7 keer zoveel als in een twee- of meerpersoonskamer. In een eenpersoonskamer bestaat de factuur momenteel voor 66 % uit ereloonsupplementen. In reële termen stijgt het totale volume aan ereloonsupplementen in eenpersoonskamers met maar liefst 19 % tussen 2012 en 2016.


De Vlaming is niet goed op de hoogte van het prijskaartje van zijn ziekenhuisopname, besluit de studiedienst. Om dat te onderzoeken, namen de Socialistische Mutualiteiten een korte online enquête af bij ruim 3800 leden.

De belangrijkste resultaten:

  • Slechts 4 op de 10 respondenten vragen op voorhand aan het ziekenhuis of de arts hoeveel hun opname zal kosten. 
  • 1 op de 4 respondenten durft vooraf niets te vragen en wacht gewoon de factuur af.
  • Slechts 65 % weet in welke gevallen het ziekenhuis supplementen mag aanrekenen.

 

In Vlaanderen laten de ziekenhuizen het gehanteerde maximum van 100 % aan ereloonsupplementen steeds vaker los, slechts 9 op de 54 ziekenhuizen houden zich er nog aan in 2016. Dit komt ook tot uiting in de evolutie van het gemiddeld gevraagd ereloonsupplement, dat neemt toe van 105 % in 2012 tot 114 % in 2016. De stijging in Wallonië is nog sterker, van 148 % gaat men daar naar 173 %. De stijging in beide landsdelen wijst erop dat de patiënt in een eenpersoonskamer via zijn factuur het verbod op de kamer- en ereloonsupplementen uit 2013 moet compenseren. In Brussel lijkt men stilaan de limiet bereikt te hebben, men blijft er echter werken met een gemiddeld ereloonsupplement van meer dan 200 %. Een patiënt betaalt er dus nog steeds een driedubbel ereloon.


Niet enkel tussen de regio's van ons land zijn er verschillen. Ook binnen Vlaanderen stellen we duidelijke verschillen vast. De duurste ziekenhuizen zijn AZ Heilige Familie in Reet, UZ Antwerpen, St Maria Halle, AZ Jan Portaels Vilvoorde en AZ Middelheim. De goedkoopste zijn Jan Yperman Ieper, AZ Vesalius, AZ Lokeren, H.Hart Roeselare en AZ Oudenaarde. Voor een eenpersoonskamer betaalt de patiënt in Antwerpen en Vlaams-Brabant rond de 1500 euro, waarvan meer dan 900 euro aan supplementen. In Limburg zit hij aan zo'n 1100 euro, waarvan 660 euro aan ereloonsupplementen. Het verschil in aangerekende ereloonpercentages is veelzeggend. In Vlaams-Brabant en Antwerpen liggen deze een stuk hoger dan in de andere provincies. In West-Vlaanderen en Limburg liggen ze in 2016 nog steeds onder de 100 %. Terwijl de gemiddelde verblijfsduur in een eenpersoonskamer sinds 2012 in ons land afneemt van 5,5 naar 5 dagen, zien we dat het volume aan supplementen in dezelfde periode toeneemt met 19 %. Deze trend wordt het meest uitgesproken als we kijken naar de provincie Namen. De verblijfsduur in een eenpersoonskamer nam er sinds 2012 af met 10 %, terwijl het gemiddelde gevraagde ereloonsupplement steeg met een duizelingwekkende 75 %, van 101 % naar 176 %.


Het Socialistisch Ziekenfonds dringt aan op het recht van de patiënt om voorafgaand aan de opname een offerte te krijgen over de kosten verbonden aan het verblijf en de ingreep.


Tenslotte nog dit: terwijl het Socialistische Ziekenfonds deze oneigenlijke financiering van de ziekenhuizen aanklaagt, beheert datzelfde ziekenfonds de meerderheid van de Waalse ziekenhuizen. Lees de volledige onderzoeksresultaten na op www.socmut.be/onderzoek

Marc van Impe

Bron: MediQuality 

08:14 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)