31 oktober 2017

Pesticiden beïnvloeden de kans op succes bij IVF


De pesticiden die achterblijven op fruit en groenten kunnen de vruchtbaarheid van een paar beïnvloeden, concluderen de onderzoekers van de Harvard T. H. Chan School of Public Health in de JAMA. De wetenschappers volgden 325 vrouwen, gedurende 541 ART cycli uit de Environment and Reproductive Health (EARTH) prospective cohort study (2007-2016).


Ze gingen na wat en hoeveel fruit en groenten zij aten alvorens zij naar een kliniek voor in-vitrofertilisatie of een andere geassisteerde reproductieve behandeling kwamen. Vervolgens gingen de onderzoekers na hoeveel vrouwen uiteindelijk zwanger werden en een kind kregen. " De groep vrouwen die meer groenten en fruit aten waarop veel bestrijdingsmiddelenresidu vastgesteld werd, leed vaker aan een spontane abortus en kreeg minder kinderen dan vrouwen die minder bestrijdingsmiddelen hadden ingenomen.


Twee porties hoog gecontamineerd fruit of groenten per dag, vergeleken met slechts één portie met pesticiden bewerkt fruit en groenten, leidde tot 18% minder kans op succes bij IVF en 26% minder kans op een voldragen zwangerschap.


Meer dan 90% van de Amerikaanse bevolking heeft aantoonbare concentraties van pesticiden of metabolieten in urine- of bloedmonsters. Die zijn hoofdzakelijk afkomstig van conventioneel geteelde groenten en fruit. In de Verenigde Staten worden pesticiden gereguleerd en geëvalueerd door het Amerikaanse Environmental Protection Agency.


De Trump administratie heeft net de regelgeving dienaangaande versoepeld. Desalniettemin is er bezorgdheid ontstaan over het feit dat de toelaatbare gehalten aan residuen in levensmiddelen die door middel van traditionele toxicologische tests zijn vastgesteld, te hoog kunnen zijn, met name voor gevoelige bevolkingsgroepen zoals zwangere vrouwen of zuigelingen. Wat bij deze bewezen lijkt te zijn.


De resultaten van het onderzoek verscheen vorige maandag in JAMA (voorheen het Journal of the American Medical Association).

Marc van Impe

Bron: MediQuality

18:50 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Post een commentaar