30 oktober 2017

60% Nederlandse psychiaters hebben problemen met euthanasie


De Nederlandse Levenseindekliniek kan het werk niet meer aan. Er werken 59 artsen, waaronder 6 psychiaters, maar dat zijn er te weinig om alle verzoeken te kunnen beoordelen. De kliniek, bestaande uit door het land reizende teams van arts en verpleegkundige, beoordeelt euthanasieverzoeken van patiënten die bij hun eigen arts niet terecht kunnen. Het aantal artsen moet worden verdubbeld om alle aanvragers voor euthanasie te kunnen ondersteunen. Daarvoor worden zowel artsen als psychologen gezocht.


In 2016 deden 1800 mensen een verzoek om euthanasie bij de Levenseindekliniek. In 2017 zijn dat er tot nu toe 1862, maar naar verwachting groeit dat aantal nog tot 2500. Een van de oorzaken van de stijging is volgens de kliniek het aantal psychiaters dat cliënten doorstuurt naar de Levenseindekliniek, aldus NRC, omdat ze het zelf vaak erg moeilijk vinden met een verzoek om euthanasie om te gaan. Psychiaters kampen met „handelingsverlegenheid" als een patiënt met een euthanasieverzoek bij hen aanklopt.


De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), die nieuwe richtlijnen opstelt over de omgang met euthanasieverzoeken, noemt dit een „onwenselijke situatie" en roept psychiaters daarom op om zelf te onderzoeken of euthanasie een optie is en daar ook het gesprek met de cliënt over aan te gaan. Psychiaters krijgen ook vanuit eigen kring kritiek op hoe ze omgaan met euthanasieverzoeken. Steven Pleiter, bestuurder van de Levenseindekliniek, noemt het bespreken van euthanasie in de psychiatrie „een taboe", en vindt het „verwerpelijk" dat psychiaters euthanasieverzoeken niet zelf behandelen. Paulan Stärcke, psychiater en lid van de NVvP-richtlijncommissie, zegt in een toelichting dat het open staan voor euthanasieverzoeken voor psychiaters zou moeten behoren tot „onderdeel van de goede behandeling".


Een verzoek serieus nemen, zegt Stärcke, kan er ook toe leiden dat psychiater en patiënt samen tot de conclusie komen dat er nog behandelingen mogelijk zijn. Maar als de conclusie is dat de doodswens duurzaam, vrijwillig en weloverwogen is, dan zou een psychiater de euthanasie zelf moeten durven uitvoeren. „Het is niet fatsoenlijk om dan te zeggen: voor de dood moet u maar een ander zoeken."


Uit een evaluatie van de euthanasiewet bleek dit jaar dat ruim 60 procent van de ondervraagde psychiaters het ‘ondenkbaar' noemde ooit aan euthanasie mee te werken. Volgens het meest recente jaarverslag van de toetsingscommissies euthanasie, van 2016, kregen in dat jaar 60 psychiatrische patiënten euthanasie, tegen nul officiële gevallen in 2009.


Meer info: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/26/psychiaters-te-bang-...

Marc van Impe

Bron: MediQuality

18:28 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Post een commentaar