23 oktober 2017

De prijs van de toekomstWelke geneesmiddelen zullen naar verwachting de komende 2 jaar op de markt komen? Is er al info over de verwachte prijs en maatschappelijke kosten? U ontdekt het hier.


Deze regering en de minister van Volksgezondheid in het bijzonder wil een langetermijnbeleid opzetten, daar willen we graag ons steentje toe bijdragen, weet de trouwe lezer. Daarom publiceerden we de Nederlandse Horizonscan Geneesmiddelen die beleidsmakers, artsen en patiënten inzicht biedt in de verwachte maatschappelijke kosten van nieuwe geneesmiddelen. Het overzicht is een van de wapens in de strijd tegen de oplopende kosten voor farmaceutische zorg. Op de lijst staan 227 geneesmiddelen die naar verwachting de komende 2 jaar op de markt zullen komen. Bijna de helft zijn oncologische middelen. Helaas worden voor slechts een kwart van de middelen (63 stuks) de verwachte prijs en maatschappelijke kosten vermeld.


Het is het Zorginstituut Nederland (ZIN) dat de lijst presenteert. De opgegeven aantallen patiënten slaan dus op Nederland, maar kunnen redelijkerwijs naar ons land geëxtrapoleerd worden.


Het duurste middel op de lijst is sebelipase alfa (Kanuma), tegen de zeldzame lysosomale zure lipase deficiëntie. Het middel kost 280.000 tot 1.000.000 euro per patiënt per jaar. Jaarlijks zouden (in Nederland) 3-10 patiënten, voornamelijk kinderen, er baat bij hebben. Abirateronacetaat (Zytiga) voor de behandeling van patiënten met gemetastaseerde hormoonsensitieve prostaatkanker brengt de hoogste maatschappelijke kosten met zich mee. Jaarlijks zouden 3000 patiënten ermee behandeld kunnen worden, tegen maximaal 135.000 euro per behandeling. In het duurste scenario kost dat de samenleving 405 miljoen euro.


De Nederlandse ZIN zal de lijst met steeds meer informatie vullen, en in de komende versies die we u zeker niet zullen onthouden, zal naar verwachting van meer geneesmiddelen een prijskaartje zijn opgenomen. De lijst geeft u ook een beeld op de prioriteiten van de farmaceutische industrie. Zij brengen de komende tijd veel nieuwe geneesmiddelen voor kleine groepen patiënten op de markt. Bijna de helft van de verwachte middelen is voor de oncologie (n = 98). Neurologische aandoeningen en endocrinologie kunnen op veel minder aandacht van de farmaceutische industrie rekenen, hiervoor worden respectievelijk 36 en 30 nieuwe producten verwacht. Hekkensluiter is de categorie longziekten, waarvoor de komende 2 jaar naar verwachting 10 nieuwe geneesmiddelen beschikbaar komen.


Bijgaand ook de observatie een inschatting van de Wereld Gezondheidsorganisatie waaruit blijkt dat er nauwelijks nieuwe antibiotica worden ontwikkeld. De horizonscan noemt er 5: de combinatie amoxicilline, omeprazol en rifabutine, en cadazolid, eravacycline, omadacycline en solithromycine, maar van die laatste is de registratie aanvraag afgelopen maart ingetrokken.

Zorginstituut Nederland. Uittreksel Horizonscan Geneesmiddelen 1 september 2017. Geraadpleegd op 27 september 2017.
WHO. Antibacterial agents in clinical development. September 2017.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

17:05 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Post een commentaar