20 september 2017

Na kanker komt vaak ook de juridische pijn


Kom op tegen Kanker vraagt meer aandacht voor leven na kanker: "Want genezing betekent niet dat klachten verdwijnen" De groep mensen die kanker overleeft wordt steeds groter, voor de afgelopen tien jaar gaat het om 339.202 mensen in België. Voor velen van hen wacht opnieuw een jarenlange strijd.


Kom op Tegen Kanker (KOTK) roept de overheid op meer werk te maken van een betere nazorg voor kankeroverlevers. Want een genezing betekent niet dat de klachten verdwijnen, zegt Mark Michils die een nieuw onderzoeksrapport aan federaal minister voor Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) overmaakte.


In 2016 deed Kom op Tegen Kanker een oproep aan kankeroverlevers om hun positieve en negatieve ervaringen te delen. Liefst 782 mensen gaven hieraan gehoor, en hun getuigenissen werden gebundeld in het onderzoeksrapport 'Zorgen na kanker'. De patiënten hebben na hun behandeling te kampen met onder meer pijn, extreme vermoeidheid en concentratie- en geheugenproblemen. Dat maakt het voor hen moeilijk om hun leven weer op te pikken. Maar er is meer.


Merkwaardig genoeg maakt het rapport geen melding van een belangrijke klacht die tal van ex-kankerpatiënten hebben, met name de moeilijke zo niet onmogelijke omgang met hun private verzekeraar.


Nogal wat gewezen patiënten hebben naast de verplichte ziekteverzekering een bijkomende inkomsten-, schuldsaldo- of levensverzekering afgesloten. Zij gaan ervan uit dat hun verzekeraar de beloofde waarborgen zonder meer zou uitbetalen, uiteraard na het indienen van een gerechtvaardigde claim en de nodige medische verslagen die moeten bewijzen dat de patiënt geheel of gedeeltelijk werk onbekwaam is gebleven.


Dat is niet alle gevallen zo, maar wel in heel wat gevallen. En dan begint de miserie. Meerdere huisartsen hebben ons de voorbije jaren de moeilijke omgang met de verzekeringsexperts en –artsen gemeld. Een medische expertise is in ons land vaak een tweede lijdensweg voor de patiënt. En het ziet er niet naar uit dat men dat proces efficiënter kan maken. Komt daarbij dat de patiënt altijd in een zwakkere positie staat. KOTK zou dus naast alle morele steun die ze de patiënt aanbieden best ook juridisch de handen uit de mouwen mogen steken.


Er dreigt bovendien een ander gevaar achter de horizont: de verzekeringsmaatschappijen lobbyen al jaren voor de invoering van een "forfaitaire schadevergoeding": één vast bedrag van 50.000 euro per casus, ongeacht de leeftijd, het beroep, de pijn, de letsels. Dit proces zou "stapsgewijs" moeten gebeuren. Het lijkt een "vernieuwend" idee: het verschil tussen tijdelijke of langdurige gezondheidsschade wordt weggewerkt, iedereen krijgt hetzelfde bedrag dat binnen het jaar wordt uitbetaald. Kom op tegen Kanker moet weten dat ook dit meer aandacht vraagt en dat een essentieel onderdeel is van de levenskwaliteit.


"Er moet meer correcte medische info gegeven worden over de gevolgen van de behandeling", zo stelde KOTK-voorzitter professor Jean-Jacques Cassiman, maar de verzekeraars moeten die correcte info zonder discussie willen aanvaarden. Minister De Block gaat volgend jaar start met pilootprojecten rond geïntegreerde zorg.


Juridische zorg mag daar gerust deel van uitmaken. De organisatie zal het komende jaar een aantal concrete aanbevelingen uitwerken om de re-integratie en de levenskwaliteit van kankerpatiënten na hun behandeling te verbeteren. Laten ze dit aspect niet vergeten.


Te weinig aandacht


KOTK wijst erop dat er bij artsen soms nog te weinig aandacht bestaat voor de levenskwaliteit. "Er moet meer correcte medische info gegeven worden over de gevolgen van de behandeling", zo stelt KOTK-voorzitter Jean-Jacques Cassiman, die onder meer verwijst naar de gevolgen voor het geheugen en het seksleven. Ook de overgang van het ziekenhuis naar de thuiszorg moet veel vlotter, klinkt het.


"Er is een overleving van gemiddeld meer dan zestig procent na kankerbehandelingen, voor die groep mensen moeten we bekijken wat de nodige omkadering moet zijn", reageert De Block. Wel benadrukte ze dat de federale overheid nu al jaarlijks een kleine 47 miljoen euro investeert in multidisciplinaire zorgprogramma's, en volgend jaar start met pilootprojecten rond geïntegreerde zorg.


Vandeurzen zei op zijn beurt dat Vlaanderen verschillende preventieprogramma's kent, en dat de darmkankerscreening gerust "een megasucces" mag genoemd worden. Het rapport bevestigt volgens hem dat de barrières tussen zorg en welzijn moeten worden opgeheven.


De organisatie zal het komende jaar een aantal concrete aanbevelingen uitwerken om de re-integratie en de levenskwaliteit van kankerpatiënten na hun behandeling te verbeteren.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

07:53 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.